כיף כפליים

לימוד כל כפולה בנפרד – מתחת למים

https://www.fun4thebrain.com/g/multiplication/deepdive/


לימוד כל כפולה בנפרד (גם בסלולר)

https://www.tikita.co.il/%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C-%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F.html


לוח הכפל – בחירה תשובה נכונה

http://www.hashbacha.org/items.asp?id=783


תרגול לוח הכפל (גם בסלולר)

http://games.yo-yoo.co.il/games_play.php?game=5602


לוח הכפל – צפרדע

http://www.myfirsthomepage.co.il/mfhp/cet/ofek-game4.htm


משחק כפל – דיג (הילדים צריכים קצת הכוונה בהתחלה, המשחק באנגלית)

https://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/306/Maths-Fishing-Multiplication


משחק כפל – חלליות (גם בסלולר)

https://www.officefun.co.il/luachkefel/apollo-moon-landers.html


לוח הכפל – מירוץ מכוניות (גם בסלולר)

https://www.multiplication.com/games/play/car-rush-multiplication


משחק כפל – מירוץ מכוניות 2

https://www.digipuzzle.net/minigames/grandprix/grandprix_multiplications.htm?language=english&linkback=../../education/math-multiplications/index.htm


לוח הכפל – איש המערה (גם בסלולר)

https://www.multiplication.com/games/play/cave-run-multiplication


לוח הכפל – הגיבור מיכאל (לבחור MULTIPLICATION )

http://www.smartygames.com/igre/math/superMichael1.html


לוח הכפל – כדורסל

https://www.abcya.com/games/math_facts_game


משחק כפל - מטאורים

https://www.arcademics.com/games/meteor


לוח הכפל (למתקדמים)

http://www.zooloo.co.il/limudim/mathmulti100.asp


משחק כפל (למתקדמים) – קוביות

https://www.brainpop.com/games/multiplicationblocks/