קורסים

מחווני ציון ומבנה ציוני הגשה לקורסי בגרות

מועדי בחינות בגרות


למידת עמיתים -מערכת


קורסי מתמטיקה יסודי


מערכת הקורסים: מתפרסמת מעט לפני תחילת השנה, מתעדכנת ומשתנה על ידי ועדת מערכת ובסמכותה בלבד. על אנשי צוות ההוראה בבית ספר להיות מחויבים למערכת שיעורים זו. שינויים עשויים להתרחש או ביוזמת קבוצת הלמידה הספציפית לאותו שיעור או ביוזמת ועדת מערכת. כשקבוצת למידה מחליטה לערוך שינוי בשיעור, עליה לתאם את השינוי הנ"ל עם ועדת מערכת.


המערכת מציעה מגוון רחב של נושאים, רמות ושיטות לימוד. הלמידה בקבוצת למידה מתנהלת באופן עקרוני על פי רמות ולא גיל, ובמהותה היא רב גילאית (השנה לאור הצורך בהפרדה גילאית, תתקיים למידה רב גילאית רק בתוך הבתים או בקורסים וירטאליים). לשיעורים מסוימים יש דרישות סף המוגדרות בידיעון זה על ידי כל אחד ממעבירי השיעורים. בכל שיעור יש מערכת חוקי שיעור הנקבעת על ידי קבוצת הלמידה, אשר כל המשתתפים בשיעור מחויבים לה. תלמידי בית ספר מוזמנים בתחילת השנה לבקר בשיעורים שמציע בית ספר ולהרכיב לעצמם מערכת שעות על פי שיקולם. מרגע הרכבת המערכת הסופית ב- 14/10, רואה בית הספר בתלמידיו מחויבים למערכת השעות שלהם, ומצדו יבדוק מחויבות זו על ידי בדיקת נוכחות בשיעורים ומערכת דיווחים לחונכים אישיים מידי המורים המלמדים.

שיעור: בבית ספר עשויים להתרחש כל מני סוגים של שיעורים. לכל אחד מן השיעורים בבית הספר צריכים להיקבע חוקי שיעור בתחילת תהליך הלמידה. על חוקי השיעור להקיף כמה שיותר את כל התנהלות השיעור ועליהם לכלול התייחסות למחויבות הלומד לשיעור עצמו תוך שימת דגש על שלושה תחומים: עמידה במטלות לימודיות, היעדרויות (ואיחורים) והתנהגות. כמו כן על חוקי השיעור לכלול התייחסות לדרך בה פורשים מקבוצת הלמידה ולקחת בחשבון תהליך פרישה מבוקר. יש לקבוע בתחילת תהליך הלימודים את צורות התקשורת בין המורה לקבוצת הלמידה. הקשר בין המורה לחונכים האישיים של תלמידיו חיוני ועל המורה מוטלת אחריות הדיווח לחונכים על אירועים חריגים המתרחשים במסגרת השיעור. במקרים של עבירות משמעת, על המורים להשתמש בוועדת משמעת, או להוצאת התלמיד מן השיעור (בכפוף לחוקי השיעור). על המורים לסייע לתלמידים המבקשים סיוע בהבנה או ביישום התחומים הנלמדים.