?מה בפרלמנט השבוע

ביום חמישי ה- 22/10 נתכנס לאישור חברי הוועדות. במהלך הפרלמנט נציג מכל ועדה ישתף בכמה משפטים על ה"אני מאמין" של אותה ועדה.

הודעה חשובה מאתנו, ועדת פרלמנט: בעקבות כמות הכל כך יפה (70 + ) של הקהילה שנכנסת לפרלמנט מידי שבוע והצורך לתת ביטוי לכולם, מצאנו שאנו גולשים לשעה שנייה ובכך מבטלים שעת לימודים וסדר יום שחשוב במיוחד בתקופה מאתגרת זאת. הועדה התכנסה השבוע ומצאה פתרון הולם לבעיה ובכך נמשיך לתת ביטוי לחגיגת הדמוקרטיה שמתקיימת בפרלמנט! הודעה על כך תצא מחר מהנהלת בית הספר.

קישור לפרלמנט בZoom - פרלמנט

תבואו להצביע ולהשפיע!

ביום חמישי ה- 15/10 תעלה ההצעה של 3 תלמידי התיכון : עמית לוק, יותם גרדשטיין ותובל הלוי. ההצעה עוסקת במימון לימודי מגמות לבגרות בהדסים החל משנה"ל הבאה.

קישור לZoom פרלמנט - שימו לב!! ססמה - 123

הצעה לפרלמנט:מימון לימודי מגמות לבגרות בהדסים

ישנן מגמות רבות שלא נלמדות בבית בביה"ס והפתרון העיקרי לכך שביה"ס מציע הוא למידת המגמה בהדסים. התלמידים נדרשים לשלם להדסים בעבור לימודיהם שם. לעומת זאת, מגמות הנלמדות בביה"ס מקבלות מימון מלא של משכר הלימוד של כלל התלמידים.

נוצר מצב בו תלמידי בית הספר "מסבסדים" מבחר מצומצם של מגמות משכר הלימוד, בעוד רבים אינם נהנים מהן ואף נאלצים לשלם בעצמם בעבור מגמות אחרות, ולדעתנו זה יוצר חלוקה לא הוגנת של התקציב בין התלמידים.

אנו מכירים בכך שלא ניתן תקציבית ללמד כל מקצוע בבית הספר, ולכןאנו מציעים שבית הספר יכסה את התשלום (בין 600₪ ל 1000₪, תלוי במגמה) על המגמות בהדסים (החל משנה הבאה, השנה לא משום שלא ניתן זמן לוועדת תקציב לקחת את ההצעה בחשבון בעת בניית התקציב) כדי לאפשר לתלמידי התיכון לבחור בהן, במקרה שהמגמה לא נלמדת בביה"ס.

התשלומים נמוכים משמעותית מהעלות של פתיחת מגמה במיוחד והאפשרות של למידת מגמות בהדסים מנוצלת על ידי תלמידים רבים. גם אם שליש מתלמידי התיכון (יותר מהשיעור כעת) יבחרו בדרך זו – העלות לא תעלה על 30,000 ₪ (פחות משכר לימוד של שלושה תלמידים).

לדעתנו, מקצועות אלו (כדוגמת פיזיקה, ביולוגיה ועוד) אינם תוספת מיוחדת אלא חלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים, והתשלום עשוי למנוע מתלמידים ללמוד מקצועות אלו ובכך למנוע הזדמנויות באקדמיה, בצה"ל ובתעסוקה.

לשם הבהרה, ההצעה מכסה אך ורק את הלימודים בהדסים, ישנם מסלולים לימודיים נוספים (התיכון הווירטואלי – ללא עלות, תוכניות אקדמיות, מגמות ייחודיות בתיכונים אחרים). באשר למסלולים אלו אין ברשותנו מידע מקיף מספיק על מנת לאמוד את העלויות


ביום חמישי, 1/10/20, תעלה ההצעה לשינוי מערך החונכות לחטיבה העליונה (חט"ב + תיכון).

חונכות אישית

לחונכות האישית מקום מרכזי בתרבות ובאורח החיים היומיומי שלנו.

החונך האישי הוא אדם קרוב המתעניין... שם לב...מקשיב...מדבר... מלווה... מתווך... מייעץ... משחק...מסייע ותומך.... ובעיקר, נמצא עבור הילד.

החונך מקיים דיאלוג עם התלמיד תוך שיקוף המטרות והבחירות של הילד לאורך השנה, מעלה קשיים ומסייע בפתרונם.

החונך הוא הכתובת בכל הקשור להתנהלות היומיומית בביה"ס והוא האדם המרכזי עמו ההורים נמצאים בקשר ומתעדכנים. מתפקידיו לסייע בידי הילד להכיר את מערכת ביה"ס, למצות את רצונותיו וזכויותיו ולזהות דרכים להגדרה ולמימוש מטרותיו.

החונכים הם האנשים המרכזיים האמורים ללוות את הנחנכים במסע האישי שאותו הם עוברים יחד בבית הספר.

תקופת הקורונה זימנה לנו את האפשרות לחשוב על מערך החונכות באופן שיתאים לתקופה. תלמידי החטב נמצאים בביהס 3 ימים בשבוע ותלמידי התיכון- יומיים (יום שישי איננו יום בו ניתן לקיים חונכות בביהס). בתנאים אלו לא ניתן ברוב המקרים לקיים חונכות פנים מול פנים בדרך בה התקיימו מפגשי החונכות עד היום.

עם השנים אנו מזהים בקרב ילדי החטיבה העליונה צריכים שונים. הילדים מודעים לצרכים שלהם ולרצונות שלהם ואף יודעים לדרוש ולקבל זאת. ישנם ילדים הזקוקים לסידוריות בחונכות (מפגשים קבועים ומובנים במערכת) וישנם ילדים הזקוקים למרווחי זמן בין חונכות לחונכות.

הצעה לשינוי מערך החונכות בחטיבה העליונה:

בתנאים אלו לא ניתן ברוב המקרים לקיים חונכות פנים מול פנים בדרך בה התקיימו מפגשי החונכות- 15 דקות לכל תלמיד.

לכן אני מציעים לשנות את פורמט החונכויות כל עוד התלמידים לא נמצאים כל השבוע בביהס.

ההצעה:

תינתן אוטונומיה לכל חונך לקבוע עם חניכיו את האופן ובתדירות בהם יערכו החונכויות בינהם.

מפגש חונכות יכול להיות קצר או ארוך מ 15 דקות, לפי הצורך והיכולת.

חונכות יכולה להיות משותפת לכמה חניכים או אישית.

באחריות החונך והחניך לדאוג שיהיה מפגש חונכות אישית בן לפחות 15 דקות- אחת לחודש מינימום.

הצעה זו נותנת מענה לצרכים השונים של הילדים לצד גמישות נוכח התקופה המאתגרת.

רכזת החונכויות תמשיך לעקוב ולבחון את השינוי. במידה ויהיה צורך הנשוא יחזור לדיון מחודש בפרלמנט.


קישור לZoom: פרלמנט - שימו לב!! ססמה - 123

תבואו להצביע ולהשפיע!

24/9, ב-08:40 נקיים פרלמנט וירטואלי בZoom. יש 2 הצעות בנושא חונכות.

הצעות:

1.לדחות את ההחלטה על קיום שעת חניכים אישיים לשנה"ל הבאה.

בשנה"ל הלימודים תש"פ התקבלו שתי החלטות הנוגע לחונכות האישית:

- חלוקת ביה"ס ל 3 חטיבות:

הגבלת הבחירה בחונכים אישיים לחונכים מהחטיבה הרלוונטית.

חט"צ גן + א"ב , חטיבת יסודי ג' –ו', חט"ב +תיכון

השיבוץ יעשה מתוך מאגר החונכים שהם אנשי צוות בחטיבה האמורה.

- מפגש חניכים אישיים

הוספת שעת לימודים לכל חונך בצוות לשעה של חונכות קבוצתית עם כל חניכיו. יצירת מצב בו כל חונך אישי גם יוכל "לנהל" קבוצה. ולשים דגש גם על הצד הקבוצתי בבית הספר.

השנה אנו עובדים בקפסולות לפי בתים כלומר, תלמידי ג-ד אינם יכולים להיפגש יחד עם ילדי ה-ו, תלמידי החט"ב נמצאים בבית הספר בימים –ג ותלמידי התיכון נמצאים בימים ד-ו.

בתנאים אלה אי אפשר לקיים את מפגש החניכים כפי שהוחלט עליו בפרלמנט.

על כן, אנו מבקשים לדחות את ההחלטה על קיום שעת חניכים אישיים לשנה"ל הבאה, בתקווה שבה נחזור להיפגש כולנו יחד.

** סה"כ השעות שנלקחו לטובת מפגש זה: 27 שעות. הן יוחזרו חזרה לבתים ולשעות התפקיד מהן הן נלקחו.


2.מערך חונכות אישית בחטיבה העליונה ( חט"ב + תיכון).

חונכות אישית

לחונכות האישית מקום מרכזי בתרבות ובאורח החיים היומיומי שלנו.

החונך האישי הוא אדם קרוב המתעניין... שם לב...מקשיב...מדבר... מלווה... מתווך... מייעץ... משחק...מסייע ותומך.... ובעיקר, נמצא עבור הילד.

החונך מקיים דיאלוג עם התלמיד תוך שיקוף המטרות והבחירות של הילד לאורך השנה, מעלה קשיים ומסייע בפתרונם.

החונך הוא הכתובת בכל הקשור להתנהלות היומיומית בביה"ס והוא האדם המרכזי עמו ההורים נמצאים בקשר ומתעדכנים. מתפקידיו לסייע בידי הילד להכיר את מערכת ביה"ס, למצות את רצונותיו וזכויותיו ולזהות דרכים להגדרה ולמימוש מטרותיו.

החונכים הם האנשים המרכזיים האמורים ללוות את הנחנכים במסע האישי שאותו הם עוברים יחד בבית הספר.

תקופת הקורונה זימנה לנו את האפשרות לחשוב על מערך החונכות באופן שיתאים לתקופה. תלמידי החטב נמצאים בביהס 3 ימים בשבוע ותלמידי התיכון- יומיים (יום שישי איננו יום בו ניתן לקיים חונכות בביהס). בתנאים אלו לא ניתן ברוב המקרים לקיים חונכות פנים מול פנים בדרך בה התקיימו מפגשי החונכות עד היום.

עם השנים אנו מזהים בקרב ילדי החטיבה העליונה צריכים שונים. הילדים מודעים לצרכים שלהם ולרצונות שלהם ואף יודעים לדרוש ולקבל זאת. ישנם ילדים הזקוקים לסידוריות בחונכות (מפגשים קבועים ומובנים במערכת) וישנם ילדים הזקוקים למרווחי זמן בין חונכות לחונכות.

הצעה לשינוי מערך החונכות בחטיבה העליונה:

בתנאים אלו לא ניתן ברוב המקרים לקיים חונכות פנים מול פנים בדרך בה התקיימו מפגשי החונכות- 15 דקות לכל תלמיד.

לכן אני מציעים לשנות את פורמט החונכויות כל עוד התלמידים לא נמצאים כל השבוע בביהס.

ההצעה:

תינתן אוטונומיה לכל חונך לקבוע עם חניכיו את האופן ובתדירות בהם יערכו החונכויות בינהם.

מפגש חונכות יכול להיות קצר או ארוך מ 15 דקות, לפי הצורך והיכולת.

חונכות יכולה להיות משותפת לכמה חניכים או אישית.

באחריות החונך והחניך לדאוג שיהיה מפגש חונכות אישית בן לפחות 15 דקות- אחת לחודש מינימום.

הצעה זו נותנת מענה לצרכים השונים של הילדים לצד גמישות נוכח התקופה המאתגרת.

רכזת החונכויות תמשיך לעקוב ולבחון את השינוי. במידה ויהיה צורך הנשוא יחזור לדיון מחודש בפרלמנט.


קישור לZoom - פרלמנט

תבואו להצביע ולהשפיע!


לאור השינויים של רגע האחרון וסגירת בתי הספר, אנו נקיים פרלמנט בZoom לכל הקהילה מחר בחמישי 16/9 בשעה 08:40 (שעה ראשונה כרגיל).

התנסינו בפורמט לקראת סוף שנת הלימודים שעברה וזה בהחלט נותן פלטפורמה מצוינת לקיום ההליך הדמוקרטי של הפרלמנט.

השבוע תעלה הצעת ועדת משמעת:

  • הצעת פרלמנט- התאמת ועדת משמעת (פתרון סכסוכים) הבית ספרית – לימי קורונה

רציונל: בסוף שנה שעברה עם החזרה לביה"ס, על מנת לקיים את ההנחיות ולמנוע חשיפה של ילדים מבתים אחרים נאלצנו לקיים ועדות המורכבות משופטים שהם אנשי צוות בלבד ובכך נמנעה מהתלמידים החברים בוועדה הזכות לשפוט.

מטרת העל שלנו היא להחזיר את השופטים התלמידים לוועדות על מנת שהמערך המשמעתי בביה"ס יוכל להתקיים באופן שוויוני וברוח בית הספר. כמו כן, אנו מאמינים שמעמד השפיטה נעשה קשה ומלחיץ יותר כאשר הנשפט יושב מול שלושה אנשי צוות לבין שהוא יושב אל מול חבריו לספסל הלימודים.

על מנת שנצליח לקיים ועדות המורכבות מאנשי צוות ותלמידים אנו שואפים להקים ועדות פנימיות לכל בית אשר יורכבו משני אנשי צוות מהבית ושופטים מתוך הבית. בכך נוכל לשלב את התלמידים מבלי לחשוף אותם לתלמידים מקבוצות אחרות. הועדות הפנימיות יהיו אחראיות על שיבוץ ותעדוף המקרים. בשיבוץ המקרים ייעשו מירב המאמצים על מנת שהשופטים לא יהיו באותה הכיתה כמו הנשפטים (ד' ישפטו את ג' וההפך) וכן נמנע מצבים בו חניך נשפט ע"י חונך. במקרים רב גילאיים תתכנס ועדה מיוחדת למקרה אשר תכיל אנשי צוות בלבד על מנת להיצמד ככל שניתן להנחיות.

ועדת משמעת תיפגש בהרכב מלא בשעת הועדות על מנת לבקר לפתח ולשפר את התהליך.


לגבי התנהלות הועדה בשגרה החדשה. קיימנו דיון בכל הבתים לפני שבועיים ונתכנס מחר כדי לדון שוב ולהצביע.

קישור Zoom:

לחיצה - פרלמנט

Meeting ID: 898 1187 7297

Passcode: 54321

נתראה בפרלמנט וירטואלי!

ועדת פרלמנט

לאחר הניסיון בשבוע שעבר, עם שלוחות של הפרלמנט בכל בית (קפסולה) ועדת פרלמנט התכנסה ביום שלישי האחרון להכריע על המתווה של הפרלמנט במציאות השונה בבית הספר. הוחלט ,פה אחד, שהמתווה שניסינו בשבוע שעבר מאפשר פלטפורמה רחבה ויעילה לתת ביטוי לכל חברי הקהילה (ילדים,אנשי צוות והורים) בצורה הכי קרובה לפרלמנט שאנחנו מכירים ואוהבים.

ראינו לנכון, להציג את המתווה במלואו מחר, 10.9.20, בפרלמנט , בפני הקהילה לפני שנצא לדרך עם הצעת הפרלמנט הראשונה.

כל בית יתכנס ב 08:40 ונציגי הועדה יציגו בפניו את המתווה. לחטיבת ביניים והורים יפתח פרלמנט ב Zoom במקביל.

הקישור :https://us02web.zoom.us/j/89811877297?pwd=i6QbRdt0hJz0QY4inJ8c0xouCowK

תבואו להתעדכן!

ועדת פרלמנט נרגשת להודיע על פתיחת הפרלמנט. אנו ניצבים מול אתגר חדש ומודעים לכך שתפקידנו הוא ליצור מרחב שמספק לקהילה פלטפורמה דמוקרטית למרות הגבלות הקפסולות.

מחר 3/9/20 בשעה הראשונה יתקיימו דיונים בבתים של גן, יסודי, ותיכון. חט"ב וההורים בזום מהבית.קישור לZoom ישלח בהמשך.

ההצעה הראשונה השנה היא של ועדת משמעת. תוכן ההצעה מצורף.

יהיו נציגים של ועדת פרלמנט בכל בית ונציגים של ועדת משמעת יסתובבו בין הבתים לענות לשאלות. חשוב לציין שהשבוע לא תתקיים הצבעה אלא, רק בשבוע הבא.

בנוסף, מידי שבוע עם פרסום ההצעה נשלח טופס Google Forms המאפשר לכתוב שאלה/דעה/הצעה לשינוי כדי לאפשר לקהילה לבוא לידי ביטוי בשלב מוקדם יותר לפני הפרלמנט. המציעים יקבלו את הטופס ביום רביעי המאפשר להם להתכונן היטב לפרלמנט עצמו.

קישור לטופס החדש

הצעת פרלמנט- התאמת ועדת משמעת (פתרון סכסוכים) הבית ספרית – לימי קורונה

רציונל: בסוף שנה שעברה עם החזרה לביה"ס, על מנת לקיים את ההנחיות ולמנוע חשיפה של ילדים מבתים אחרים נאלצנו לקיים ועדות המורכבות משופטים שהם אנשי צוות בלבד ובכך נמנעה מהתלמידים החברים בוועדה הזכות לשפוט.

מטרת העל שלנו היא להחזיר את השופטים התלמידים לוועדות על מנת שהמערך המשמעתי בביה"ס יוכל להתקיים באופן שוויוני וברוח בית הספר. כמו כן, אנו מאמינים שמעמד השפיטה נעשה קשה ומלחיץ יותר כאשר הנשפט יושב מול שלושה אנשי צוות לבין שהוא יושב אל מול חבריו לספסל הלימודים.

על מנת שנצליח לקיים ועדות המורכבות מאנשי צוות ותלמידים אנו שואפים להקים ועדות פנימיות לכל בית אשר יורכבו משני אנשי צוות מהבית ושופטים מתוך הבית. בכך נוכל לשלב את התלמידים מבלי לחשוף אותם לתלמידים מקבוצות אחרות. הועדות הפנימיות יהיו אחראיות על שיבוץ ותעדוף המקרים. בשיבוץ המקרים ייעשו מירב המאמצים על מנת שהשופטים לא יהיו באותה הכיתה כמו הנשפטים (ד' ישפטו את ג' וההפך) וכן נמנע מצבים בו חניך נשפט ע"י חונך. במקרים רב גילאיים תתכנס ועדה מיוחדת למקרה אשר תכיל אנשי צוות בלבד על מנת להיצמד ככל שניתן להנחיות.

ועדת משמעת תיפגש בהרכב מלא בשעת הועדות על מנת לבקר לפתח ולשפר את התהליך.

אנו מאחלים לכולם שנה מוצלחת!

ועדת פרלמנטהשבוע ב- 26/6/20 יתקיים הפרלמנט האחרון של השנה! (הפרלמנט הווירטואלי ה9), בו נדון על שתי הצעות:

1. הצעתם של דלית ויובל לדחות את תהליך אישור התקציב לתחילת שנה הבאה.

2. הצעתם של גל כרם ויובל להצטרף למיזם של בתי הספר הדמוקרטיים בישראל לבניית מערכת שעות משותפת ללמידה מקוונת.

הקישור לפרלמנט האחרון פרלמנט מס.9


השבוע ב- 19/6/20 בפרלמנט הווירטואלי השמיני (בזום ביום שישי) יעלו שתי ההצעות הבאות, מספר שלוש ומספר ארבע בקובץ המצורף :

3. חלוקת ביה"ס ל 3 חטיבות:

הגבלת הבחירה בחונכים אישיים לחונכים מהחטיבה הרלוונטית.

חט"צ גן + א"ב , חטיבת יסודי ג' –ו', חט"ב +תיכון

כל חטיבה תקבל דף עם מאגר השמות פוטנציאלים, השיבוץ יעשה מתוך מאגר החונכים שהם אנשי צוות בחטיבה האמורה. (דיון והצבעה 3)

4. הצעת נילי טגליכט – הוספת שעת לימודים לכל חונך בצוות לשעה של חונכות קבוצתית עם כל חניכיו. יצירת מצב בו כל חונך אישי גן יוכל "לנהל" קבוצה. ולשים דגש גם על הצד הקבוצתי בבית הספר. במעמד הפרלמנט יפורטו על ידי הנהלת בית הספר הדרכים ליישום ההצעה- מהו "המחיר" עבור המערכת. על מהו סך השעות ומהן האופציות ליישום. (דיון והצבעה 4)

מקווים לסיים את הפרלמנט עד אחת עשרה לכל היותר,

קישור: פרלמנט מס.8


לצערנו הפורמט של שבוע שעבר לא צלח עקב בעיות אינטרנט, לשמחתנו הבתים קיימו דיון בנושא החונכות האישית סביב ההצעות למרות התקלה.

החלטנו בלית ברירה לקיים את הפרלמנט ביום שישי ה-12/6/20 בתשע בוקר, בתקווה לסיים את שתי ההצעות הראשונות עד אחת עשרה.

בקובץ המצורף יש פירוט של כל ההצעות, וקישור לפרלמנט: פרלמנט מס. 7


ביום חמישי ה-4.6.20 בפרלמנט יעלו הצעות סביב נושא החונכות האישית לשנה הבא. הפרלמנט יתקיים בזום כאשר לכל בית תהיה מצלמה בכיתה הרלוונטית ובנוסף כל ילד/ילדה/איש צוות והורה יוכל להתחבר גם מהטלפון האישי. בכל בית יהיה נציג של ועדת פרלמנט שיהיה אחראי על הסדר וספירה בהצבעה. בנוסף איש צוות מאותו בית יהיה נוכח בכל כיתת זום.


פרלמנט מס.6

ועדת פרלמנט קיבלה החלטה שהפרלמנט יתקיים על השעתיים הראשונות כדי להספיק לדון לעומק על לפחות שתיים מארבע ההצעות, בהתחשב בזמן הקצוב שברשותנו עד סוף השנה.

בקובץ המצורף יש פירוט של כל ההצעות. בתקווה שהשבוע נספיק לדון ולהצביע על שתי ההצעות הראשונות.

תודה לכולם על שיתוף הפעולה!בפרלמנט, ביום חמישי ה-14.5.20, יתקיים דיון של צוות בית ה-ו בנוגע למחויבות אל הלמידה מרחוק.

פרלמנט מס.5


השבוע וועדת פרלמנט לא קיבלה שום הצעה לכן בפרלמנט הבא, ביום חמישי ה-7.5.20 הפרלמנט לא יתקיים,

אנחנו מזמינים ומזמינות אתכם/ן להציע הצעות כרגיל.פרלמנט הבא, ביום חמישי ה-30.4.20 תעלה הצעתו של גל כרם בנוגע למפגש דיון לפני כל הצעה:

הצעה לפרלמנט - הרחבת זמן הדיון לקאת אישור חוקים בפרלמנט

כל הצבעה בפרלמנט תחוייב בדיון מקדים כלומר במקום המצב עד היום שבו אנו נדרשים להגיע להחלטה במפגש פרלמנט בודד (לרוב תוך פחות משעה) - ההצעה היא שיהיה מפגש פרלמנט ראשון בו נקיים

דיון מקדים- המציעים יעלו את ההצעתם, ישאלו שאלות ויהיה זמן לדיון ודעות וגם הצעות לשינוי (בלי שהמציעים יצטרכו להחליט במקום האם לקבל אותן) ואז יהיה שבוע למציעים לעבד את כל המידע והפידבקים שקיבלו מהקהילה ובמידת הצורך להעזר בועדות והגופים השונים בבית הספר.

ואז שבוע לאחר מכן דיון והצבעה- תתקיים הצגה של ההצעה (אחרי שעברה שינויים - במידה ויהיו) שאלות דיון ודעות ללא הצעות לשינוי ואז הצבעה.

(יוכלו להצביע גם מי שלא היו בדיון המקדים אך יוכלו להציע הצעות לשינוי רק מי שהיו בפרלמנט המקדים - כדי לאפשר למציעים לשקול בכובד ראש האם לקבלם וכיצד לנסח את ההצעה המחודשת).

ההצעה נועדה לאפשר למציעים וגם לקהילה זמן לדיון יותר מעמיק (הן במהלך מפגשי הפרלמנט והן בניהם) לפני קבלת החלטות.

לפי שיקול דעתם של ועדת פרלמנט ניתן יהיה בפרלמנט השני (לאחר פרלמנט הדיון המקדים) לבצע דיון ושאלות מקוצרים ולהצביע בתחילת שעת הפרלמנט (למשל במקרה שהדיון מיצה את עצמו ואין יותר שאלות או דעות) במקרה כזה לאחר ההצבעה יוכל הפרלמנט להמשיך לדיון בהצעה נוספת.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/8917929844?pwd=h68YSNuZztbmEnNZl7LlSleg6KvM0w


Meeting ID: 891 792 9844

Password: 825728


פרלמנט הבא, ביום חמישי ה-23.4.20 תעלה הצעתה של ועדת משמעת שמציעה לבטל את כל התלונות שהוגשו לפני ה"קורונה" אלא אם התובע/ת יבקש/תבקש לעלות אותן.


https://us02web.zoom.us/j/8917929844?pwd=h68YSNuZztbmEnNZl7LlSleg6KvM0w


Meeting ID: 891 792 9844

Password: 825728ביום חמישי ה-2/4/20 יתקיים הפרלמנט הוירטואלי השני שלנו, שבו נדון על הדרכים שלנו כקהילה לתמוך אחד בשנייה בזמן משבר,

אם יש לכם/ן רעיונות נשמח אם תמלאו אותם בטופס:

https://forms.gle/ F9hHDxmbRug7EDLQ6

רק ללחוץ על הקישור ואתם בפרלמנט! https://zoom.us/j/5203640875


ביום חמישי ה-26/3/20 יתקיים הפרלמנט המקוון הראשון שלנו, שבו יתקיים דיון על שיעורים מקוונים אחרי ובזמן משבר הקורונה,

https://zoom.us/j/148197041

מוזמנים להצטרף!

ועדת פרלמנט


בפרלמנט הקרוב ב- 12.3.2020 יתקיים דיון של ועדת פרלמנט בנושא "לומדים בימי קורונה".

כולם מוזמנים לתרום לדיון!בפרלמנט הקרוב ב- 27.2.2020 תעלה ההצעה של הילה קשת,הדס ענבר וירדן בן טובים בנושא צמצום הפער שנוצר בין בנים לבנות במתמטיקה ובמקצועות ראליים:

פירוט ההצעה: בעקבות מחקרים שמראים שבנות משיגות פחות מבנים במתמטיקה רצינו לתקן את המצב בכך שנקדיש את כיתות אלון ואלה ונצייד אותם בלוחות חכמים, מחשבים, פינות למידה נוחות, חלונות כפולים לסינון רעשים מבחוץ, תריסים חשמליים וכיסאות אורתופדיים נוחים. הכיתות הללו ייוחדו רק לבנות בית הספר, מתוך כוונה לצמצם את הפערים הקיימים במקצועות הריאליים בשנתיים הקרובות. לאחר הצמצום יפתחו הכיתות רק לבנים מכיתה ו'. במידה שייווצר פער פעם נוספת, החדר ייסגר שוב.

כולם מושפעות ומושפעים מההצעה.

באשר לתקציב, הדבר מתואם עם יובל שפירא.בפרלמנט הקרוב ב- 27.2.2020 תעלה הצעתה של מורן מקלר – הקמת וועדת אבדות ומציאות

בכל יום ברחבי ביה"ס נערמות ערימות של בגדים שנשכחו בכל הבתים, נעליים (אשר חלקן מפוזרות במגרש החול, בבריכת החורף וכו').

אני מציעה שתקום וועדת אבדות ומציאות אשר אחת לשבוע תאסוף את כל המציאות ברחבי ביה"ס, תצלם את הפריטים ותעלה את התמונות לאתר ביה"ס. אם אחרי שבוע אין ביקוש לחפצים, נזרוק/ נתרום אותם.

אולי יהיה צורך במקום לאחסון האבדות שלא נאספו/ נלקחו. אחת לחודש המחסן ירוקן.


בפרלמנט הקרוב ב- 20.2.2020 תעלה הצעתו של יובל שפירא על וועדת חתולים.


בפרלמנט הקרוב ב- 13.2.2020 תעלה הצעתו של ליאל בירן בנוגע לשבוע האקלים בבית הספר, והקמת וועדה זמנית לאירוע.


בפרלמנט הקרוב ב- 6.2.2020 יעלו ההצעות של תיבת החלומות

1. הדס סולומון וגלי מרומי כהן - זולה חדשה.


2. לביא,תומר,ליאת לוינסון - סל כדור סל


3. יהל,ענת, אילנה - שולחן להדגמה וחקר


4. טל, חי - שיפוץ לשולחן הסנוקר


5. הדס, גילי - משחקים חדשים למועדונים


6. אילנה - קיר טיפוסבפרלמנט הקרוב ב- 30.1.2020 תעלה הצעתו של יובל שפירא בנוגע להסדרת נושא הצלצולים בבית הספר והקמת וועדת צלצולים מתפקדת

בפרלמנט הקרוב ב- 23.1.2020 יעלה הדיון של וועדת פרלמנט על חשיבות הפרלמנט ועל חוקי ההתנהלות בפרלמנט.


פרלמנט הבא ב- 16.1.2020 תעלה הצעתו של עמית לוק בנוגע לנוכחות תלמידי תיכון:

הצעת פרלמנט – נוכחות והרשמות בתיכון:


אני סבור שתלמידי התיכון בוגרים מספיק כדי לקחת אחריות על לימודיהם ועל נוכחותם ולכן אני מציע שתלמידי התיכון יוכלו להגיע בכל שעה ביום הלימודים ולצאת בכל שעה ביום הלימודים בלי צורך בבקשת אישור מיוחד לכך.


צוות התיכון יוכל להחליט להתנות את ההגעה המאוחרת בהודעה מראש לאיש הצוות האחראי על ההרשמות באותו היום או לחונך או לכל מי שהצוות יקבע, ללא צורך בקבלת אישור ממנו.


כדי לעמוד בחוקי המדינה ובהסדרים עם הדסים והביטוח במידת הצורך תלמידי התיכון יתבקשו להודיע גם על יציאה מוקדמת ללא צורך בקבלת אישור לאיש צוות במסרון או בציון השעה על נייר שיוצב לשם כך בתיכון ובמשרד (התלמיד ירשום באחד מהמקומות בהם הנייר יוצב). אין בהצעה זו מטרה לפגוע בנוכחות בשיעורים/פעילויות. כיום תלמידי התיכון מגיעים מאוחר ויוצאים מוקדם באופן שלא הוסדר עד כה. אני סבור שלתלמידי התיכון יש צרכים שונים מהמערכת בשל ההכנה לבגרויות. ההצעה הזו תסדיר באופן בטוח ורשמי מול כל הגורמים הנוגעים בכך את ההליך שקורה בפועלבפרלמנט הקרוב ב- 9.1.2020 יעלה הדיון של וועדת חצר על הזולות.


ב- 2.1.2020 בחמישי הקרוב, תתקיים דיון בנושא של ועדת פרלמנט, מוזמנים להגיע.