תוצאות פרלמנט

פרלמנט 1.10.2020 נדחתה ההצעה על שינוי בחנכות האישית.

פרלמנט ב- 21.1.2021 ההצעה התקבלה:

בחירת חונך/ת במעבר מבית ה-ו לבית חטב.

מציע ההצעה:מיאל אברמוביץ

ילדי ו' אשר בבית ה-ו נחנכו על ידי איש/ת צוות מסוים/ת, יוכלו לבקש את אותו איש/ת צוות במעבר לחטיבה. דהיינו, ילדים שעולים לכיתה ז' רשאים לבחור את איש הצוות שליווה אותם בשנה שעברה.

במעבר לבית החטב, ישנם ילדים שאינם מכירים את הצוות וליווי על ידי מישהו שכבר עבר איתם דרך ותהליך, ייתן להם הרגשת ביטחון.

#עדיפות לחונך/ת מבית ה-ו, תינתן לילדי ה-ו, ובהתחשב בשיקולי הצוות.

פרלמנט 15.10.2020 נדחתה ההצעה של 3 חברי התיכון בנושא המגמות.

פרלמנט ב- 15.10.2020 ההצעה לא התקבלה

בשבוע שעבר, 31/12/20 קיימנו דיון מעמיק בנושא "כיצד פועלות הועדות בימי קורונה" בהשתתפות 80 תלמידים, הורים ואנשי צוות בשילוב Zoom מהבתים וקפסולות בבית הספר.

בפרלמנט 26.11.2020 ההצעה התקבלה:

הצעת פרלמנט בנושא פישפשוק

המציעות: פלג סער. נטע כפיר. גל פסח. ורומיה גדרי

ביום שיקבע נקיים את הפישפשוק לכל קפסולה בנפרד בחצרות לפי חוקי הקורונה.

כל דבר יעלה עד 10₪ והכסף יתרם לחולי סרטן.

אוכל לא ימכר, צוותי הבתים ינהלו את הפישפשוק.

פרלמנט תקציב 12.11.2020 ההצעה התקבלה: תקציב ועדות בתים וקורסים תשפא

בפרלמנט האחרון ב- 22/10 אישרנו את הועדות לשנה זאת. הרשימה המלאה

פרלמנט 24.9.2020 התקבלה ההצעה - שעת מפגש חניכים – הצעה לפרלמנט

בשנה"ל הלימודים תש"פ התקבלו שתי החלטות הנוגע לחונכות האישית:

  • חלוקת ביה"ס ל 3 חטיבות:

הגבלת הבחירה בחונכים אישיים לחונכים מהחטיבה הרלוונטית.

חט"צ גן + א"ב , חטיבת יסודי ג' –ו', חט"ב +תיכון

השיבוץ יעשה מתוך מאגר החונכים שהם אנשי צוות בחטיבה האמורה.

  • מפגש חניכים אישיים

הוספת שעת לימודים לכל חונך בצוות לשעה של חונכות קבוצתית עם כל חניכיו. יצירת מצב בו כל חונך אישי גם יוכל "לנהל" קבוצה. ולשים דגש גם על הצד הקבוצתי בבית הספר.

השנה אנו עובדים בקפסולות לפי בתים כלומר, תלמידי ג-ד אינם יכולים להיפגש יחד עם ילדי ה-ו, תלמידי החט"ב נמצאים בבית הספר בימים –ג ותלמידי התיכון נמצאים בימים ד-ו.

בתנאים אלה אי אפשר לקיים את מפגש החניכים כפי שהוחלט עליו בפרלמנט.

על כן, אנו מבקשים לדחות את ההחלטה על קיום שעת חניכים אישיים לזמן אחרי הקורונה, בתקווה שבה נחזור להיפגש כולנו יחד.

** סה"כ השעות שנלקחו לטובת מפגש זה: 27 שעות. הן יוחזרו חזרה לבתים ולשעות התפקיד מהן הן נלקחו.

פרלמנט 17.9.2020 התקבלה ההצעה ועדת משמעת בימי קורונה

למה השינוי בעצם?

בשל מגבלות הקורונה תלמידי בית הספר אינם יכולים להתערבב מעבר למסגרת הבית.

מתוך כך, לא ניתן לקיים ועדות רב-גילאיות כפי שהיה נהוג עד היום.

ועדת משמעת רואה בשילוב התלמידים בועדות ערך עליון ולכן הוקם מערך ועדות פנימיות בכל בית.

איך זה יעבוד?

בכל בית תוקם ועדה פנימית המורכבת משני אנשי צוות ולפחות ארבעה שופטים. (שניים מכל שכבת גיל)

במקרה שתלמיד משכבת ו יועלה לועדת משמעת הועדה תורכב מאיש צוות ושני שופטים משכבת ה.

ועדה חיצונית-

בשל מגבלות הקורונה ועדה חיצונית תמנה אנשי צוות בלבד. ועדה חיצונית תתכנס במקרים הבאים:

-תלמידה אשר הועלתה מספר פעמים וחשה כי הועדה אינה שופטת אותה באובייקטיביות ופסיקתה עלולה להיות מושפעת ממקרים קודמים, תוכל לבקש ועדה חיצונית.

- במקרה שהועדה הפנימית חשה כי מיצתה את האפשרויות מול מועלה חוזר או במידה ואינה מסוגלת לשפוט באופן אובייקטיבי בשל ריבוי מקרים, חברי הועדה יוכלו לבקש ועדה חיצונית

-במידה והמקרה מערב נתבע ותובע מבתים שונים תתכנס ועדה חיצונית

בפרלמנט האחרון ב- 26/6/20 התקבלו 2 ההצעות

1.דחיית הדיון על תקציב בית הספר לפרלמנט הראשון של שנת תשפ"א.

2. השתתפות במיזם דמוקרטי ארצי- קרוב רחוק- לומדים ביחד.

מה?

בימים אלו מתגבש לו מיזם משותף למספר בתי ספר דמוקרטיים בישראל- קרוב רחוק- לומדים ביחד.

בניית מערכת שעות משותפת, ללמידה מקוונת משותפת של תלמדים- הורים – מורים מבתי הספר הדמוקרטיים. נכון לרגע זה איתנו ביוזמה משתתפים עוד 8 בתי ספר דמוקרטיים ישנים וחדשים מכל הארץ. מאצבע הגליל ועד באר שבע.


איך?

כל יום שלישי, החל מה-1 לספטמבר, תתקיים למידה משותפת, לפי בחירת התלמידים בבתי הספר השונים. מערכת השעות תבנה במהלך הקיץ הקרוב ותפורסם יחד עם מערכת בית הספר.

תלמידי כלל בתי הספר יוכלו לבחור מתוכה, וללמוד ביחד.

תלמידי- הורי ומורי בתי הספר המשתתפים יוכלו גם להציע קורסים/רעיונות/מסגרות ללמידה משותפת.


מה צריך?

  • איש צוות מבתי הספר שלנו שירכז את הנושא. אנחנו סימנו שניים- גל כרם וענת בן פזי.

  • ועדה שתנהל את הנושא מבחינת בית הספר ותיפגש כל שלישי עם הועדה הארצית. לקידום העניין.

  • תקציב שנתי של כ- 3000 שח- להוצאות שוטפות, מעט התאמות טכנולוגיות נדרשות.

  • רעיונות מעולים ומוטיבציה לבצעם.


מצורף קישור לקול הקורא אותו הוצאנו לכלל בתי הספר:

https://bit.ly/democratic2gether

מצורף קישור למסמך המערכת המתגבשת כבר כעת:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mZDx9Vm2TWcAuaV_SwJ0DqXnTSVU0ZM83jiU4VvOPws/edit?usp=sharing
בפרלמנט האחרון ב- 19/6/20 התקבלו 2 ההצעות

    1. חלוקת ביה"ס ל 3 חטיבות:

הגבלת הבחירה בחונכים אישיים לחונכים מהחטיבה הרלוונטית.

חט"צ גן + א"ב , חטיבת יסודי ג' –ו', חט"ב +תיכון

כל חטיבה תקבל דף עם מאגר השמות פוטנציאלים, השיבוץ יעשה מתוך מאגר החונכים שהם אנשי צוות בחטיבה האמורה.2. הצעת נילי טגליכטהוספת שעת לימודים בשנה הבאה לכל חונך בצוות לשעה של חונכות קבוצתית עם כל חניכיו. ולשים דגש גם על הצד הקבוצתי בבית הספר. שנה זו תהיה פיילוט. בנוסף, במקרה ותלמיד מצא לנכון שאינו מתאים לקבוצה מסוימת, לאחר התנסות בקבוצה, בעזרת שיחה אישית עם החונך הוא יוכל לצאת מהמפגשים. במעמד הפרלמנט יפורטו על ידי הנהלת בית הספר הדרכים ליישום ההצעה- מהו "המחיר" עבור המערכת. על מהו סך השעות ומהן האופציות ליישום.

בפרלמנט האחרון ב- 12/6/20 התקבלה ההצעה של צוות בית א'-ב' לבחור חונכים בקיץ, ההצעה השניה של הצוות לא התקבלה ולכן שאר בית הספר יחזור לבחור חונכים בתחילת השנה.


בפרלמנט האחרון ב- 30/4/20 התקבלה הצעתו של גל כרם שאומרת שבמקרה הצורך מציעים ומציעות יוכלו לבקש לקיים מפגש דיון לפני הפרלמנט.בפרלמנט האחרון ב- 23/4/20 התקבלה הצעתה של וועדת משמעת שאומרת שוועדת משמעת לא תחויב לדון בתלונה שהוגשה לפני "משבר הקורונה" אלא אם התובע/ת מבקש/ת לקיים את הוועדה בכל זאת.
פרלמנט ב- 20.02.2020 התקבלה הצעה להקמת ועדת חתולים

מציע- יובל שפירא

עיקרי ההצעה-

הקמת ועדה שתהיה אחראית על אוכלוסיית החתולים בבית הספר

תחומי אחריות-

- מזון ומחסה

- חיסונים עיקורים וסירוסים

- קביעת גודלה של האוכלוסייה החתולית

- מציאת בתים מאמצים לגורים חדשים

רקע-

בבית הספר ישנה משפחה של חתולים. חתולי בית (רחוב) מהסוג המצוי ביותר.

חלקם חביבים יותר וזוכים לאהבת התלמידים, חלקם חביבים פחות. מדובר בקהילה חתולית בעלת ותק של כמה שנים טובות במחיצתנו.

פה ושם במהלך השנים יש יוזמות לטיפול בחתולים (בעיקר מזון ומחסה) אך ללא המשכיות ראויה וללא טיפול מקיף רפואי וטרינרי (עיקור, סירוס וחיסון). לאחרונה מגיע הנושא לא מעט לפתחה של הנהלת בית הספר- חירבנו בגן, לקחו סנדוויצים מילדים, שרטו את הגננת וכדומה.

על הנושא להיכנס למסלול של דו קיום ראוי של אנשים וחתולים. המצב כפי שהוא היום לא יוכל להימשך.פרלמנט ב- 13.02.2020 התקבלה

הצעת פרלמנט:

החלטה על קיום "שבוע אקלים" בבית הספר מתאריך 20.3.2020 עד 27.3.2020 שיכלול לפחות:

1. שיעורים מתאמי-גיל על משבר האקלים והמשבר הסביבתי לכל ילדי בית הספר - לפחות 2 שעות לימוד.

2. הוצאת אוטובוס מטעם בית הספר למצעד האקלים ביום ו', 27.3.2020 כאירוע השיא של שבוע האקלים (עפ"י יובל - אם הפרלמנט יחליט, יימצא תקציב לכך).

3. הקמת ועדה זמנית לתכנון הפרטים הנוספים ואירועים נוספים שישובצו במהלך שבוע האקלים, לדוגמא: אירוע הכנת שלטים למצעד, פעולות להעלאת המודעות למשבר האקלים בקרב הקהילה (קהילת בית הספר ובמעגלים נוספים), במה פתוחה ועוד.
פרלמנט ב- 6.2.2020 יהתקבלה ההצעת של תיבת החלומות של אילנה ודני - קיר טיפוסבפרלמנט ב- 30.1.2020 התקבלה ההצעת פרלמנט של יובל שפירא על הסדרת נושא הצלצולים בבית הספר והקמת ועדת צלצולים מתפקדת.

הצעה:

איוש של גוף (ועדה) שיהיה אחראי על הצלצולים בבית הספר.

תחומי האחריות-

החלטה על צלצולי בית הספר (אילו צלצולים יהיו), מועדי החלפת הצלצולים, נושאי הצלצולים.

טיפול בבעיות (התוכנה לא עובדת... לא שומעים במועדון ג-ו, צלצול בעל אופי פוגעני ועוד).

תחזוקה שוטפת של הנושא.

תקציב נדרש- כ500 שח לרכישת תוכנה לעריכת סאונד.

כרגע ועדת צלצולים היא- אני.

אני מחליף צלצולים פעם- פעמיים בשנה. אחרי כל פעם שאני מחליף את הצלצולים- יש לקהילה המון רעיונות לצלצולים אחרים- אני מזמין את הקהילה ואת מי שיש לו מוטיבציה לעניין- לעשות לשמו.בפרלמנט האחרון ב- 16.1.2020 הצעתו של עמית לוק בנוגע לנוכחות תלמידי תיכון תוצאת פרלמנט לא התקבל.

בפרלמנט האחרון, 2/1/20 דנו בנושא למידה עצמית.