חונכות אישית

חונכות אישית

לחונכות האישית מקום מרכזי בתרבות ובאורח החיים היומיומי שלנו.

החונך האישי הוא אדם קרוב המתעניין... שם לב...מקשיב...מדבר... מלווה... מתווך... מייעץ... משחק...מסייע ותומך.... ובעיקר, נמצא עבור הילד.

החונך מקיים דיאלוג עם התלמיד תוך שיקוף המטרות והבחירות של הילד לאורך השנה, מעלה קשיים ומסייע בפתרונם.

החונך הוא הכתובת בכל הקשור להתנהלות היומיומית בביה"ס והוא האדם המרכזי עמו ההורים נמצאים בקשר ומתעדכנים. מתפקידיו לסייע בידי הילד להכיר את מערכת ביה"ס, למצות את רצונותיו וזכויותיו ולזהות דרכים להגדרה ולמימוש מטרותיו.

החונכים הם האנשים המרכזיים האמורים ללוות את הנחנכים במסע האישי שאותו הם עוברים יחד בבית הספר.

*האחריות המשותפת של החניך והחונך: החונך האישי ירכז מידע רלוונטי הקשור להתנהלותו של החניך בביה"ס. המידע ייאסף בעיקר בעזרת החניך עצמו, צוות ביה"ס וההורים.

החונך יהיה בקשר עם הורי החניך, בתיאום עם החניך. לצורך כך חשוב מאוד תיאום ציפיות הדדי שייערך בתחילת השנה בנוגע לאופי הקשר והעברת מידע . כמו כן חשובה לא פחות ההבנה של ההורים שעליהם להיות פעילים לא פחות בשמירה על קשר זה וביצירת קשר בכוחות עצמם עם הצוות המלמד.

*בחירת החונך: קצת אחרי תחילת השנה כל ילד בוחר חונך או חונכת. בתחילת שנה כל תלמידבוחר ארבע אפשרויות מתוך החטיבה שלו: יסודי / חטיבה עליונה. הכוונה היא לאפשרויות ולא עדיפויות.

ביה"ס מתחייב לאפשר את אחת מארבע האפשרויות.

הפגישה מתקיימת על בסיס שבועי, נכנסת כשעה קבועה במערכת ואורכה כ- רבע שעה. הדגש במפגשי החונכות הינו על הקשר, והאמון שנוצרים, המתבססים ומעמיקים בין השניים.

מפגשי החונכות וקיום הקשר בין החונך לבין הנחנך אינם בגדר בחירה - חונכות אישית בבית הספר שלנו היא אחת מן החובות, אך יותר מכל אנו מאמינים כי לכל ילד הזכות לחונכות!

שנת חונכות טובה וכייפית לכולנו,

מאיתנו, צוות בית הספר