מידע על מלגות

בית הספר הדמוקרטי בלב השרון הוקם ומופעל באמצעות עמותת הורים. אחד העקרונות הראשונים אותם התוותה העמותה עם הקמתה הוא כי לבית הספר תוכל להצטרף כל משפחה אשר בוחרת בדרך החינוך הדמוקרטי, ללא הבדלי דת, גזע ומין, ובמיוחד – ללא קשר לאמצעיה הכלכליים. כלומר, תשלום שכר הלימוד, החיוני לקיום בית הספר, לא יהווה מכשול להצטרפות ילדים המעוניינים ללמוד בו.


לצורך כך, החליטה העמותה עוד טרם פתיחת בית הספר על הקמת קרן מלגות.

חלק מסך שכר הלימוד המשולם על-ידי ההורים משמשים לצורך קרן זו, שבבסיסה עקרון המחויבות ההדדית ושוויון ההזדמנויות של כל אחד מחברי הקהילה. המשמעות היא שכל אחד מאיתנו מקציב משכר הלימוד שהוא משלם לצורך מתן מלגות לילדים המעוניינים ללמוד בבית הספר, אך אמצעיהם הכלכליים של משפחותיהם אינם מאפשרים להם לשלם את מלוא שכר הלימוד.


קרן המלגות מנוהלת על-ידי ועדת מלגות מטעם ועד העמותה (הועד הנבחר המנהל את עמותת ההורים). ועדה זו מונה 3 חברי ועד. הגורם היחיד בבית-הספר החשוף להגשת הבקשות למלגות ולאישורן הינו המנהלת האדמיניסטרטיבית, הנדרשת לכך מכוח תפקידה כאחראית על גביית הכספים. שום איש צוות נוסף בבית הספר אינו חשוף למידע על מבקשי ומקבלי המלגות. כלומר, 4 אנשים בלבד מקרב קהילת בית הספר חשופים למידע על הפונים לוועדה ו-4 אלה מחויבים באופן מלא לשמירה על דיסקרטיות הפונים.


התפיסה המנחה את עבודת הועדה הינה שמי מחברי הקהילה, או המצטרפים החדשים אליה, שמחליט לפנות לוועדה, עושה זאת כי הוא באמת זקוק לסיוע, משום שברור לנו כי עצם הפנייה לבקשה מלגה או הנחה בשכר לימוד אינה דבר קל. יחד עם זאת, בשנים האחרונות, עקב הגידול במספר המשפחות בקהילה שלנו וכנראה בעיקר עקב המצב הכלכלי במדינה, אנו מקבלים מספר פניות גדול ונאלצים להחמיר את הקריטריונים ולדקדק בבדיקת הפניות, על מנת שנוכל לסייע למי שזקוקים לסיוע במידה הרבה ביותר.


ועדת מלגות פונה לחברי הקהילה לפנות לוועדה במקרה של קושי כלכלי משמעותי, המקשה על המשפחה לשלם את שכר הלימוד של הילדים הלומדים או המתעתדים ללמוד בבית הספר שלנו.

יחד עם זאת, מבקשת הוועדה מן המשפחה הפונה לבדוק עם עצמה עוד לפני הגשת הבקשה את הכרחיותה, על מנת שנוכל, כוועדה המייצגת את הקהילה כולה, לסייע באופן צודק והוגן לחברי הקהילה הזקוקים לסיוע שלנו.