רישום תלמידים

תהליך הרישום והקליטה לשנת תשפ"ב

שימו לב- אנא קראו בעיון רב את ההנחיות ומועדי הימים הפתוחים לכל שכבת גיל.

תהליכי הרישום השנה יהיו מקוונים ולא יכללו (בינתיים) סיורים בבית הספר.

· רישום תלמידים לשנת תשפ"ב יערך בין החודשים ינואר – למרץ.

· ה"ימים הפתוחים" יתקיימו בזום, ובחלוקה לשכבות הגיל השונות של בית ספר– כל "בית" בנפרד-

חטיבה צעירה- גן חובה עד כיתה ב'

יסודי ג'-ו'

חטיבת ביניים ז'-ט'

חטיבה עליונה- תיכון י'-י"ב

קישור לזום לכל מפגש בנפרד יפורסם ביום המפגש באתר בית הספר.

· בכל מפגש "יום פתוח" ישתתפו- צוות החטיבה הרלוונטית, נציגים של התלמידים ומשפחות מתעניינות.

· במפגש נציג את ביה"ס בעזרת סרטון קצר, הצוות והתלמידים יסבירו ויעבירו מרוחו של בית הספר, התנהלות היומיומית ועוד. ונסיים עם שאלות שלכם.

· במהלך מפגש "יום פתוח", נעלה קישור להמשך תהליך הרישום, למילוי טפסי רישום, פרטים אישיים וכדומה.

· לאחר מילוי טפסי רישום והגשתם עד למועד הנתון, ימשיך תהליך הקליטה לבית הספר.

· בסוף עונת הרישום ולאחר איסוף כל טפסי הרישום - תיערך הגרלה בין כל הנרשמים במועד, לפי מספר המקומות הפנויים בכל שכבה.

· אלה אשר יעלו בהגרלה, יזומנו לפגישה (מקוונת או לא, בהתאם למצב באותה העת)

· במידה והמצב יאפשר, נזמין את התלמידים ליום ניסיון בבית הספר.

*ניתן להצטרף לביה"ס, מגן חובה בלבד, ועד כיתה י' בלבד. אנחנו לא קולטים תלמידים מעל כיתה י'. כמו כן למען הגילוי הנאות- מספר המקומות הפנויים לשאר שכבות בית הספר הוא מועט.

תקופת הרישום: 01.01.21 –18.03.21

תאריכי המפגשים:

להלן תאריכי המפגשים לפי שכבות הגיל השונות:

חט"צ (גן-ב')

יום שלישי 05.01.21 בשעה 17:30

יום רביעי 17.02.21 בשעה 20:30

יום שלישי 09.03.21 בשעה 17:30

יסודי (ג' – ו')

יום ראשון 17.01.21בשעה 18:00

יום חמישי 11.02.21 בשעה 18:00

יום שני 01.03.21 בשעה 18:00


חט"ב (ז'-ט') + תיכון (י' בלבד)

יום ראשון 10.01.21 בשעה 20:30

יום שני 08.02.21 בשעה 20:30

יום ראשון 14.03.21 בשעה 20:30


להתראות בזום, ובהצלחה לכולנו.

מידע על מלגות