גן חובה


הגן הדמוקרטי-

הגן הדמוקרטי בלב השרון הינו חלק מחטיבה צעירה הכוללת גן א-ב ומונה 100 ילדים

בגן עצמו נמצאים 30 ילדים- כל יום עם שלושה אנשי צוות

פעילות הגן מאופיינת בזרימה המאפשרת לילדים לנוע במרחב בחופשיות רבה, חלקים מן היום יהיו כפעילויות זורמות וחלקים אחרים כפעילות מובנית כאשר לילדים בחירה אישית לגבי ההשתתפות בפעילות בתוך המסגרת המוגדרת יחוו הילדים למידה מסוגים שונים, יחשפו לגירויים ואפשרויות בחירה, באמצעותם יתנסו ויפעלו מתוך רצון אישי וסקרנות טבעית. בנוסף ייחשפו הילדים לתחומים שונים: אומנות, דרמה, חינוך גופני, מקרא ועוד... כמו כן ילדים יכולים ליזום פעילויות ושיעורים שהם בונים בעצמם.

הגן אף פותח דלת בפני הילדים לאבני היסוד של בית הספר על ידי מפגשים רב גילאים, חונכות ומיני פרלמנט.

הגן מבוסס ונשען על עקרונות החינוך הדמוקרטי-

מטרת הגן לייצר מרחב שייכות ביתית, לעודד יוזמה וסקרנות, דיאלוג בין אישי עם מבוגרים וילדים, כמו כן דיאלוג תוך אישי והכרות עם עצמי, למידה ומעל הכל לייצר תחושת חופש בחירה והתפתחות אישית.

סדר יום:

8:00-8:45 הגעה והתארגנות

8:45-9: הרשמה

9:15-10:00 זמן בית-ארוחת בוקר, משחק חופשי, סדנא וקורסים

10:00-13:15יציאה לחצר, המשך זרימה במרחב, קורסים וסדנאות

12:45-13:15 סידור הגן וארוחת צהריים

13:15-13:45 מפגש צהריים- למעוניינים- כל מפגש בנושא אחר

13:45-13:55 איסוף הילדים, הסעות

מידע מפורט יותר יימסר באסיפת ההורים שתתקיים לקראת סוף החופש.