צוות א - ב

אילנה, אתי, ברינש, גל, דקלה, ליאל, עירית, ענת