בית א - ב

בית א-ב

הבית הינו חלק מחטיבה צעירה הכוללת גן-א-ב, ואשר מונה כ-100 ילדים.

בכיתות א-ב 72 ילדים - 36 בכל כיתה. עבורם הבית מהווה מרחב שייכות במישורים שונים: פיזי, חברתי ולימודי, עם ליווי ותמיכה של הצוות המסור: אילנה, אתי, ברינש, גל, דקלה, ליאל, עירית, וענת.

ההמשך מנוסח בלשון נקבה ביחיד וזכר ברבים, אך מתייחס באותה המידה לכל מגדר.

בפן הפיזי, הבית הוא מועדון עם חצר צמודה המספקים לילדים מענה למגוון צרכים ורצונות – משחק, בניה, יצירה, משחקי דמיון, משחקי חצר, קריאה, למידה, מנוחה ושקט, אכילה ועוד – ביחד עם חברים או לבד. מרחב הבית (כולל החצר) מאויש בכל שעות הפעילות במבוגר אחד או יותר. המבוגרים דואגים לבטחון ולשמירת הגבולות וכן פועלים עם הילדים במיזמים של למידה על-פי תפיסה מתפתחת של "למידה במרחב". במובן הזה, בית א-ב מאפשר לכל ילדה וילד להתפתח בקצב שמתאים לה ולסגל אופני למידה מתאימים בתוך המנעד הרחב שבין משחק, לבד או בקבוצה, לבין למידה כיתתית.

ילדי א-ב בונים לעצמם (בסיוע צוות והורים) מערכת שעות אישית על-פי בחירתם. במערכת, הם רשאים לשלב קורסים ומפגשים מתוך המגוון המוצע ושעות חופשיות למשחק ולמידה בבית. בנוסף, הם יכולים לנצל מוקדי למידה מחוץ לבית כגון פינת החי, מרכז אומנות, מגרש הכדורגל וספריה. הם מוזמנים להשתתף בוועדות השונות המפעילות את בית הספר, במליאת הפרלמנט, ובמסגרות של למידת עמיתים.

מרכיב חשוב נוסף הוא חונכות. בסוף השנה הקודמת נבחרת החונכת האישית אשר תיפגש עם הילדה מדי שבוע מתחילת השנה, תלווה אותה במהלך השנה ותתמוך בתהליכים האישיים, הלימודיים והחברתיים אותם היא עוברת.

מטרת הבית לייצר מרחב להתפתחות אישית של כל הנמצאים בו מתוך סקרנות, התנסות ועצמאות המבוססים על בטחון אישי, יחסי כבוד, שוויון, דיאלוג וחופש בחירה.