מערכת בית חט"ב


* שיעור מקוון סינכרוני = זום. שיעור הניתן מרחוק על ידי המורה בשיחה ישירה (זום) בשעה המצוינת במערכת.

*שיעור מקוון א-סינכרוני = משימה ללמידה עצמאית. משימה מתוקשבת הניתנת על ידי המורה באותו יום ועל התלמיד להשלימה בשעה הנוחה לו במהלך היום ללא נוכחות מורה. השיעורים ה א-סינכרוניים נרשמו במערכת כשעה 9 אך בפועל ניתן לבצע את המשימה בכל שעות היום.


מערכת חטב