סילובוסי תיכון

ידיעון בית תיכון

סילבוסים של כל קורסי התיכון תשפ"א

רגע לפני קריאת הסילבוסים...

לפניכם מוצגים הסילבוסים של הקורסים השונים.

כל איש צוות תכנן ובנה את הקורס שאותו הוא ילמד.

הסילבוס מציג את תכני הקורס, את מבנהו ואת דרישותיו.

לאורך השנה לעיתים חלים שינויים, עולים רעיונות מהילדים עצמם, אופי הקבוצה מכתיב שינויים, ולכן אנו מבקשים את הבנתכם לשינויים אלו.

חוקי השיעור ודרכי הערכה יוחלטו עם התלמידים בכל קורס (למעט קורסים בהם פורסמו דרכי הערכה).

  • קורסים מבוקשים, בהם יירשמו יותר ממכסת התלמידים האפשרית, ייתכן ונצטרך לקבל החלטה בשיתוף התלמידים על פתרון אפשרי כגון: הפיכת הקורס לסמסטריאלי, הגרלה או פתרון אחר.
  • בבחירת הקורסים ובניית המערכת יש לשים לב:
  • קורסים בהם השעות מפוצלות - ילד הבוחר קורס שמופיע בשעות שאינן רצופות, עליו להתחייב לכל השעות הללו ולשבץ את כולן במערכת.
  • הלימודים בביה"ס מותאמים לקצב ולרמה האישית של כל תלמיד ותלמידה ואינם גילאים בהגדרתם. נא לשים לב במיוחד לדרישות מוקדמות המופיעות בסילבוס של הקורס.
  • החל מתאריך 7.10 לא ניתן יהיה לעבור בין הקורסים, כלומר, תלמיד שיחליט לפרוש מקורס לא יוכל להיכנס במקומו לקורס אחר.
  • במקצועות מסוימים נקיים בתחילת השנה מבחני מיפוי לקביעת רמת הלימודים - זאת על מנת להקל על בית הספר ועל התלמידים להשתבץ בקורסים המתאימים.
  • שיעור מקוון סינכרוני = זום. שיעור הניתן מרחוק על ידי המורה בשיחה ישירה (זום) בשעה המצוינת במערכת.
  • שיעור מקוון א-סינכרוני = משימה ללמידה עצמאית. משימה מתוקשבת הניתנת על ידי המורה באותו יום ועל התלמיד להשלימה בשעה הנוחה לו במהלך היום ללא נוכחות מורה. השיעורים ה א-סינכרוניים נרשמו במערכת כשעה 9 אך בפועל ניתן לבצע את המשימה בכל שעות היום.

פירוט סילבוסים של כל קורסי התיכון