למידה מרחוק תיכון

מערכת שעות לכיתה תיכון לתקופת הסגר