תיכון

תיכון


הידעתם ?

בשנותיה הצעירות של המדינה, התיכונים התקיימו במסגרת בת 8 שנים החל מכיתה ה' שהמשיכה את לימודי בית הספר העממי שהסתיימו בכיתה ד', זו הסיבה ההיסטורית לכך שתלמידי כיתות י"ב נקראים שמיניסטים. מאוחר יותר, אחרי הרחבת לימודי החינם ל-6 שנים הייתה תקופה קצרה שבה בית הספר התיכון החל בכיתה ז' ומאוחר יותר הגיעו התלמידים לבית הספר התיכון אחר 8 שנים של לימוד בבית הספר היסודי כיתות א' עד ח', למסגרת לימוד בת 4 שנים כיתות ט' עד י"ב.

במסגרת רפורמה במערכת החינוך, שהחלה בשנת 1968, הוקמו בהדרגה חטיבות הביניים- כיתות ז' עד ט', וחטיבה עליונה בת שלוש כיתות: כיתות י' עד י"ב.

ומה קורה אצלנו?

אנו מתחילים את מחזור י"ב - 12! של התיכון. בתיכון השנה יילמדו כ- 80 תלמידים.

מסגרת הלימודים בתיכון תאפשר לימודים לקראת בגרות מלאה או חלקית ולימודי העשרה למי שאינו חפץ בבגרות כלל. מסגרת זו תאפשר לתלמידים להשתתף בקורסים מגוונים, מעניינים ושונים, שעות בית שכבתית, שעות בית רב גילאיות , שעות פיתוח מעורבות חברתית, יזמויות ופרויקטים אישיים- חברתיים, זמן להתנדבות בקהילה ולעשייה לא פורמאלית בתחומי בית הספר ומחוצה לו.

אנו מצפים מתלמידי התיכון לבוא ולעבוד לצידנו בניהול מנגנוני בית הספר השונים ולהטביע את חותמם על המערכת הבית ספרית..

בתחילת השנה נקבע באופן משותף את כללי ההתנהגות בבית והתכנים שנעסוק בהם לאורך השנה. צוות הבית יכלול השנה את נטעלי, ענת, איה, נעה ואדר.

במהלך השנה יתקיימו פעילויות, סדנאות ומפגשים בנושאים חברתיים. חלק מהסדנאות יועבר על ידי אנשי הצוות וחלקן - על ידי מנחים חיצוניים.

.