החטיבה העליונה

החטיבה העליונה בבית הספר מורכבת מחטיבת ביניים ז'-ט' ותיכון י'-י"ב.

שנת הלימודים תשפ"א מתחילה באופן שונה מהשנים הקודמות. משבר הקורונה הביא עמו בלבול וחוסר ודאות אך גם הזדמנות מופלאה להתפתחות ושינוי. לאור ההגבלות תלמידי חטיבת הביניים ילמדו בביה"ס שלושה ימים (ימים א'-ג') ויומיים ילמדו מרחוק (ד'-ה'). תלמידי התיכון ילמדו שלושה ימים מרחוק (א'-ג') ושלושה ימים בביה"ס (ד'-ו').

בימים בהם יהיו התלמידים בביה"ס יושם דגש על המפגשים החברתיים. במערכת השעות שובצו מפגשים חברתיים בהרכבים שונים וחונכויות. חשוב לנו להמשיך ולפתח מיומנויות חברתיות וליצור מרחב של קרבה ושייכות, במיוחד בתקופה זו.

מערכת השיעורים השנה תוכננה כך שהשיעורים יתקיימו באופן היברידי, כלומר, ישלבו מפגשים פנים מול פנים ולמידה מרחוק. התלמידים יתחייבו למערכת אותה יבחרו, כבכל שנה, ויהיו מחויבים הן לשעות הלמידה בביה"ס (בימים בהם הם בביה"ס) והן לשעות הלמידה מהבית (בימים בהם ילמדו מרחוק).

לכל קורס יקבעו בתחילת השנה חוקי שיעור שיתייחסו הן ללמידה בכתה והן ללמידה מהבית. המורים שוקדים על פיתוח קורסים מגוונים, מעניינים, המשלבים שיטות הוראה וטכנולוגיות שונות. אנו מוצאים שיש יתרונות בצורת למידה משולבת, ננסה להפיק ממנה את המירב והמיטב, ללמד את הילדים ידע ומיומנויות, ולפתח יכולות של לומד עצמאי.

אנו רגילים לראות את תלמידי החטיבה העליונה מובילים ושותפים בניהול המנגנונים השונים בבית הספר. השנה, למרות ההגבלות וההפרדות, נמשיך לעודד את התלמידים לשאוף למעלה ולהוביל, לקחת אחריות על בחירותיהם, לחקור, לשאול, לחשוב בצורה ביקורתית, ולהוות מודל לתלמידי ביה"ס.

בעלי התפקידים בחטיבה:

מנהלת החטיבה: אורית חוסינסקי

יועצת החטיבה: ורד שובה

רכזת פדגוגית: ענת בן פזי

רכזת חטיבת הביניים: שושי דוכן

רכז התיכון: אדר ענבר

חונכים אישיים בחטיבה: אדר, אהובה, אורית, איה, אסף, דורית, ורד, נטעלי, סטיב, עדי, עמר, ענת בן פזי, שושי ושרון .


אנו מזמינים את חברי הקהילה לקחת חלק פעיל בחיינו ונשמח למעורבות בכל התחומים.

שתהיה שנה טובה ופורייה לכולנו