חטיבות ובתים בבית הספר

מבנה חברתי של בית ספר – בית הספר מחולק לשלוש חטיבות, ובכל חטיבה שני בתים: חטיבה צעירה – מורכבת מגן חובה ומבית א-ב, חטיבה יסודית מורכבת מבית ג'-ד' ובית ה'-ו'. חטיבה בוגרת- מורכבת מבית חטיבת ביניים (ז-ט) ובית תיכון (י-יב). הבית מהווה את קבוצת ההשתייכות החברתית המובנית של בית הספר. לכל אחד מן הבתים יש מרחב משלו. מרחב זה פתוח לאורך כל שעות המערכת, וחלק מהמרחבים מאויישים על ידי צוות הבית ובני שרות לאומי.

מפגשים חברתיים - במסגרת הבתים מתקיימים מפגשים חברתיים רב-גילאיים, מספר פעמים בשבוע. מועד המפגשים מפורסם במערכת השעות. במפגשים החברתיים עסוקים התלמידים ואנשי הצוות ב"עבודה חברתית". במהלך השנים מקיים בית הספר דיון פעיל בנושא חובת ההשתתפות במפגשים החברתיים, ובנושא חשיבותה של קבוצה חברתית. עמדתו של בית הספר היא חיזוק הקבוצה על ידי מתן דגש עליה, ועם זאת- ללא חיוב בנוכחות במפגשים אלו.

קבוצה המתגבשת במפגשים החברתיים, היא רמה נוספת במעגלי ההשתייכות של הפרט. במסגרת המפגשים הללו יתקיימו דיונים ולמידה משותפת בנושאים אינטגרטיביים, חגים ומועדים, אקטואליה, נושאים הקשורים לקבוצת הגיל ונושאים הקשורים ישירות לחיי היום יום שלנו בבית הספר: הצעות לדיוני הפרלמנט, דיונים בעקבות החלטות הפרלמנט, חונכות, למידה, ועוד.

ההחלטה לגבי אופי המפגש וביצועו תגובש במסגרת הקבוצה על ידי הילדים וחונכי הבית.

צוותי חטיבות ובתים-

(רכז הבית מודגש)

חט"צ-

גן- נעמה ברזילי, רינת לוי, ישראלה מזור וחלי אביגזר.

א-ב- ענת בדר, אתי שוורץ, דקלה שדה פז, ליאל בירן, אילנה אפלרוייט, ברינש בק ועירית לוי.

יסודי-

ג-ד- גל כרם, לימור עזריה, ליאת לוינסון, יהודית דרור, אפרת גיא, יפעת שורר נקר, לירז דינר.

ה-ו- גל פסח, אלכס פרידמן, נגבה שור, חן ארד, נגה ויגודה, עמר פייניק, דנה מטרי, וסוג'וד אקדיים.

חטיבה עליונה-

חט"ב- שושי דוכן, אהובה ארזואן, סטיב לוין, מיקו זנקו, נטעלי בן ארי, סמיון וינר, עדי איצקוביץ, אסף רופא.

תיכון- אדר ענבר איה ארדיטי , נעה רוזנפלדר, ענת בן פזי.