ועדת ביקור חולים


ביקור חולים

שהם

נאיה גלעדי

רוני בראון

אביגיל ניר

איילה בן שחר

תמר דונגי