ועדת ספורט

ועדת ספורט יוזמת ומפיקה אירועי ספורט. אחראית על ציוד הספורט ועל קידום הספורט בבית ספר.

שעות פגישת הועדה יפורסמו בהמשך.