ועדת פרלמנט

הפרלמנט מנוהל על ידי ועדת פרלמנט.

ועדת פרלמנט אחראית על קבלת הצעות הפרלמנט, סידורן והבאתן לדיון ועל ניהול פרלמנט בית ספר. נפגשת באופן שוטף כל השנה בימי חמישי בבוקר, לפני הפרלמנט. מתוך חברי ועדת פרלמנט נבחר יושב ראש הפרלמנט של בית הספר.

הפרלמנט מתקיים במהלך שעות הפעילות של ביה"ס. מספר פעמים בשנה יתקיים פרלמנט בשעות שיאפשרו להורים להשתתף בו ביתר נוחות.

מה?!

לפרלמנט בא כל מי שיש לו עניין בנושא עליו מדברים ושבו רוצים לקבל החלטה. אפשר לדבר ממש על הכל ולהחליט

ממש כמעט הכל.

ילד או מבוגר יכול להציע הצעה.... למשל: ביטול יום לימודים רגיל וקיום יום מיוחד לאופניים וגלגליות...

ואם הוא מצליח לשכנע את מי שבא וההצבעה (שמתקיימת על כל הצעה) לטובתו, בית ספר צריך לעשות מה שהוחלט בפרלמנט.

את הפרלמנטים מנהלת ועדת פרלמנט שאחראית על איסוף ההצעות ופרסומן מראש לכולם וניהול הדיונים עצמם.

בראש הועדה עומד יו"ר הפרלמנט שנבחר בתחילת השנה.

שעת הפרלמנט היא שעה כמעט קדושה ואסור על פי חוקת בי"ס לקיים שום פעילות מקבילה אליו.

איך?!

לוועדה יש מגירה אליה מכניסים את ההצעות והיא מחליטה איזה הצעה מובאת לדיון והחלטה מתי ואיך. הוועדה מחויבת לפרסם מראש

מה יהיה בפרלמנט של אותו שבוע.

למה?!

כי לכל אחד מאיתנו יש את היכולת (באמת, באמת) להשפיע על איך נראה בי"ס, מה לומדים בו ואיך, ועוד ועוד.

מי שלא מאמין, שיבוא לפרלמנט ובעצמו יבחין.

פרלמנט

עידו גרשון (יו"ר)

סטיב

אסף רופא

נועם גלמור

יהלי גושן

עידו צפאל

אסף מילר

עומרי רונן

אייל גילגון כץ

נדבי אלפרט

איתמר קפלן

איתמר טוירשטיין

יונתן צפאל