ועדת חצר וקישוט

חצר וקישוט

אילנה

ועדת חצר וקישוט אחראית על הטיפול בחצר ועל ניהולה השוטף: העצים, הצמחייה, המשחקים, פינות הישיבה, השלטים, הצבעים והצורות, הזולות וכל מה שקורה ועוד עשוי לקרות.