ועדת ח"ג- חופש בתוך גבולות

ועדת ח"ג (חופש וגבולות)

שירה

אדר

אורית

רציונל הקמת ופעילות הועדה-

ועדת ח"ג עובדת מתוך תפיסת עולם השייכת לחינוך הדמוקרטי אשר גורסת שאין דבר כזה זמן מבוזבז. על בסיס תפיסה זו אנו יוצאים מנקודת הנחה כי תלמיד בבית ספר דמוקרטי צריך להיות בבית הספר בכל שעות הפעילות שלו, ולנצל את זמנו על פי ראות עיניו ולאחר הפעלת שיקול דעת- תוך הכרות ושימוש נכון במשאבים אותם מעמיד בית הספר לרשותו. עמדה עקרונית זו מביאה אותנו לגיבוש תפיסה לפיה על ילד לייצר לעצמו את המסגרת ההולמת אותו. חופש- אבל בתוך גבולות.

בשנים האחרונות אנו עדים לשחיקה של התפיסה הזו ולתופעות של היעדרויות חוזרות ונישנות, או חופש גדול מדי שאינו במסגרת הגבולות המוצהרים: עזיבת בית ספר לפני יום הלימודים, נוכחות בבית הספר רק בשעות בהם מתקיימים קורסים על פי המערכת וכו'.

הקמת ועדת ח"ג באה על מנת ליצור מסגרת ברורה של נוכחות בבית הספר, ועל מנת לדאוג לכך ש:

  • זמן התלמידים בבית הספר ינוצל היטב בהתאם לתפיסות העולם של החינוך הדמוקרטי.

  • תלמידים אשר מעוניינים לנצל את זמנם מחוץ לבית הספר יצטרכו לתת דין וחשבון על פעילותם זו ולהצדיק את ההיעדרות הקבועה שלהם.

  • הורי בית הספר יכבדו את מסגרות הזמנים הנהוגות בו ויפעלו בשיתוף פעולה עם הצוות בעניין נוכחות בבית הספר.

  • קריטריונים למתן אישורי היעדרות קבועים מבית הספר-

  • על ההיעדרות להיות קבועה ובשעות קבועות. ולצורך מטרות "ניצול זמן" מיטבי.

  • שחרור לצורך מסגרת לימודית\ מסגרת עשייה מסוימת.

  • שחרור לצרכים אישיים- טיפולים רפואיים, פגישות קבועות.

  • שונות- הפסקות יזומות, לימודים בערב וכו'.

  • פניות לוועדה יעשו דרך טופס הנמצא במשרד.

  • הועדה מתכנסת בכל יום ב' או על פי צורך.

הפרה של החלטות הועדה ו\או היעדרויות מבית הספר ללא ידיעת הועדה יועברו לועדת משמעת לדיון בועדה.

מצורף טופס פנייה לועדה למי שצריך להסדיר את העדרויותיו.