נהלי ענישה ועונשים


בסוף כל ועדה השופטים מחליטים על עונש כאשר התובע והנתבע מחכים בחוץ, לאחר החלטת העונש מכניסים את התובע והנתבע ומסבירים להם מה העונש ומה הוא אומר.

לאחר שהמוענש/ים מבצע/ים את העונש הוא/הם צריך/ים להחתים את החונך על כך שהעונש בוצע ולאחר מכן שמית את הטופס החתום בתיבה של וועדת משמעת הממוקמת ליד הספרייה.

  • לשם השופטים עומד מגוון עונשים רחב הכולל:
  • ריתוק
  • השעייה
  • שעת עבודה עם גבי
  • עבודות הגשה
  • שיחות עם הורים ו/או חונך ו/או יועצת ו/או מורה ו/או רכז בית ו/או תובע/ים וכ"ו
  • התנצלות בע"פ/בכתב
  • עונש כספי
  • כל עונש העולה על דעת השופטים ולא סותר בשום צורה ואופן חוק הקיים בבית ספר

לרשות ועדת משמעת עומדת היכולת להעזר במדרג הענישה ועל פיו לבסס את העונש.

ראו גם: נוהל אכיפה, נוהל ריתוק