מדרגי ענישה

מדרג ענישה בעבירות של אלימות מילולית או פיזית:

בפעם הראשונה – על פי רוב התנצלות בעל פה או בכתב, ואזהרה להחמרה אם תחזור התנהגות דומה.

בפעם השנייה: התנצלות ועונש חינוכי (בד"כ כתיבת עבודה בנושא רלוונטי), שיחה בחונכות על המקרה.

בפעם השלישית: התנצלות ועונש טיפולי כגון שיחה או רצף שיחות עם נירה, לבד או בשיתוף הורים. אזהרה להשעיה.

בפעם הרביעית: השעיה לפרק זמן קצר (בדר"כ יום) בתוספת עבודה. התלמיד לא יחזור מההשעיה ללא העבודה. אזהרה להשעיה ארוכה יותר.

בפעם החמישית: השעיה לפרק זמן ממושך יותר – יומיים עד שלושה.

**חונך מיודע על כל ועדת משמעת ולרוב מיודעים ההורים כבר בשלבים הראשונים.

מדרג הענישה בעבירות של התנהגות שלא לפי הכללים במתקני ביה"ס:

(הפרעה לעבודת תלמידים או צוות במרכז, כיתה או משרד, שימוש במחשבים ללא רשות או בצורה שמנוגדת לחוקי המחשבים,לכלוך מרכז או כיתה וכדומה)

בפעם הראשונה – אזהרה להחמרה אם תחזור ההתנהגות. אם נגרם הרס כמו לכלוך כתה, קשקוש על שולחן או קיר וכדומה – החזרת המצב לקדמותו.

בפעם השנייה – כתיבת חוקים לאותו מתחם והעלתם לפרלמנט (אם לא קיימים) או כתיבת עבודה בנושא רלוונטי או

עזרה לגבי בנקיון/בניה/תחזוק המתחם.

בפעם השלישית – השעיה מכניסה לאותו מרכז/כיתה או משרד בה התרחשה העבירה, או קבלת אחריות (כולל פתיחה, נקיון ותחזוק) על המתחם בו התרחשה העבירה לתקופה מסויימת.

בפעם הרביעית – שיחה עם נירה/עם הורים/חונך, אזהרה להשעיה מבית ספר.

בפעם החמישית – השעיה לפרק זמן קצר + כתיבת עבודה.

על עבירות במגרש הכדורגל – מענישים לפי חוקי מגרש הכדורגל שהתקבלו בפרלמנט.

על יציאה ללא אישור מגבולות ביה"ס, גלישה על סקייטבורד והתנהגות במרכז פנאי ניתנים עונשים אוטומטיים (ללא ועדה אך עם זכות ערעור לנתבע) לפי מדרג ענישה שהתקבל בפרלמנט.