נוהל ריתוק

Post date: 17-Feb-2014 14:37:29

נוהל של עונש ריתוק

לאחר דיון שנערך לפני חודש בפרלמנט, ועדת משמעת מרחיבה את מגוון אמצעי הענישה. כך שבידי הדיינים בוועדה עומדת גם האפשרות לתת עונש ריתוק.

מה זה עונש ריתוק ומה עושים בעונש ריתוק?

הריתוק הוא למשך שעה בסיום יום הלימודים. ילדים שירותקו יקבלו משימה לביצוע.

כאשר המשימה תמולא, הילדים יצטרכו להחתים איש צוות שנמצא בבית הספר. הטופס יינתן לילד/ה במעמד מתן העונש. באחריות התלמיד/ה לקחת את הטופס ולהחתים את איש הצוות.

במידה והילדים יסיימו את המשימה לפני תום השעה הם ירותקו לחדר מסוים בבית הספר.

בחדר הילדים יוכלו לעשות כרצונם. כלומר מותר שימוש במכשיר אלקטרוני, כמו אייפון, אייפוד וטרנזיסטור דור שלוש.

למי יינתן עונש הריתוק:

עונש הריתוק יינתן רק אחרי אזהרה, אלא אם כן מדובר במקרה חמור שבו הועדה תוכל, לפי שיקול דעתה, לתת עונש ריתוק ללא אזהרה.

מתי יבוצע עונש הריתוק:

הריתוק יתרחש רק ביום שני, מיד אחרי סיום הלימודים, מאחר וביום זה יש ישיבת צוות בית הספר. כאשר הורי התלמיד/ה יהיו מיודעים מראש לעונש.

איך חוזרים הביתה?

ילד שירותק יוכל להשתמש בהסעות של התיכון. יחד עם זאת השימוש בהסעת התיכון יהיה אפשרי רק אחרי תיאום מראש עם שהם או דלית ובמידה ויימצא פתרון טכני לשילובו בהסעות.

מקרים חריגים:

במקרה שתלמיד יוכיח לועדה שהוא אינו יכול לבצע את העונש ביום שני, העונש יוחלף מיום שני ליום שישי.