נוהל אכיפה

Post date: 17-Feb-2014 09:19:53

נוהל אכיפה

ועדת משמעת מוצאת שלא כל העונשים מבוצעים באופן מלא.

לכן הועדה הקימה צוות אכיפה. הצוות נפגש במהלך השבוע ובודק את ביצוע העונשים.

האכיפה מתבצעת כך:

כל מי שקיבל עונש מידי הועדה מקבל טופס ובו פירוט העונש ותאריך לביצוע העונש.

בסיום ביצוע העונש התלמיד צריך להגיש את הטופס, חתום, בתיבה של ועדת משמעת.

מי שלא יבצע את העונש יישפט שוב. ועונשו עלול להחמיר.

תודה,

ועדת משמעת