ועדת מחשבים

ועדת מחשבים אחראית על ניהול, תיחזוק, ובמקרה הצורך שדרוג המחשבים בבית הספר.

ועדת מחשבים היא הכתובת הראשונה אליה פונים בנדון המחשבים, ובמידה והועדה לא יכולה לטפל בעניין, הוא יועבר לטכנאי.

בנוסף, נושאים מסויימים נשארו תחת אחריותו של הטכנאי החיצוני.

תפקודה היום יומי של הועדה לא יכלול שדרוג בעל עלות כלשהיא של המחשבים על דעת עצמה. אף על פי כן, במידה ונדרשת רכישה של רכיב חומרה חדש לתיקון מחשב, הועדה תיקח את הכסף מהתקציב השנתי המוקצה ל"ציוד ורכש".

הועדה תשמור תיעוד מעודכן של מצבי המחשבים בבית הספר, שהגישה להם תהיה חופשית ולשיקולה של הועדה.

מחשבים

גל כרם

שהם

איילה (בית א-ב)

דרור מוסמן

גל ברגידה