ועדת תקציב

ועדת תקציב אחראית על חלוקת וניהול סעיף התקציב המכונה "ועדות ומרכזים". הכולל את טיולי בית הספר, הקורסים, המרכזים, תקציבי הבתים ועוד. מתכנסת באופן תדיר יותר בשלב בניית התקציב בתחילת השנה ובסופה- לקראת שנה הבאה. ועדה זו מעולם עדיין לא תפקדה בבית הספר ואת עבודתה הלכה למעשה עשה צוות בית ספר. זו הזדמנות גדולה להצטרף ולהשפיע על סדרי עדיפויות בבית הספר.

תקציב

יובל

דלית