סילבוסים בית חט"ב


ידיעון בית חטב

סילבוסים של כל הקורסים תשע"ט
רגע לפני קריאת הסילבוסים...

לפניכם מוצגים הסילבוסים של הקורסים השונים.

כל איש צוות תכנן ובנה את הקורס שאותו הוא ילמד.

הסילבוס מציג את תכני הקורס, את מבנהו ואת דרישותיו.

לאורך השנה לעיתים חלים שינויים, עולים רעיונות מהילדים עצמם, אופי הקבוצה מכתיב שינויים, ולכן אנו מבקשים את הבנתכם לשינויים אלו.

חוקי השיעור ודרכי הערכה יוחלטו עם התלמידים בכל קורס (למעט קורסים בהם פורסמו דרכי הערכה).

 

בקורסים מבוקשים, בהם יירשמו יותר ממכסת התלמידים האפשרית, ייתכן ונצטרך לקבל החלטה בשיתוף התלמידים על פתרון אפשרי כגון: הפיכת הקורס לסמסטריאלי, הגרלה או פתרון אחר.

בבחירת הקורסים ובניית המערכת יש לשים לב:

 •   קורסים בהם השעות מפוצלות - ילד הבוחר קורס שמופיע בשעות שאינן רצופות, עליו להתחייב לכל השעות הללו ולשבץ את כולן במערכת.

 • הלימודים בביה"ס מותאמים לקצב ולרמה האישית של כל תלמיד ותלמידה ואינם גילאים בהגדרתם. נא לשים לב במיוחד לדרישות מוקדמות המופיעות בסילבוס של הקורס.

 • החל מתאריך 7.10  לא ניתן יהיה לעבור בין הקורסים, כלומר, תלמיד שיחליט לפרוש מקורס לא יוכל להיכנס במקומו לקורס אחר.

 •   במקצועות מסוימים נקיים בתחילת השנה מבחני מיפוי לקביעת רמת הלימודים - זאת על מנת להקל על בית הספר ועל התלמידים להשתבץ בקורסים המתאימים.

פירוט סילבוסים של כל הקורסים

הסילבוסים מוצגי על פי מקצועות ומאוגדים באשכולותאשכול שפות

לשון עברית


הקורסים המוצעים להלן מבוססים על תכנית הלימודים בלשון עברית לתלמידי שכבות ז-ח. צוות שפה בחט"ב ארגן מחדש את התכנים במטרה להתאים אותם להלך הרוח של בית הספר. תכנית הלימודים הספירלית מאפשרת גמישות בבחירת הקורסים, ואין ביניהם היררכיה. ניתן לבחור כל קורס ללא תנאים מוקדמים. מומלץ להשתתף בקורס אחד לפחות בכל שנה.

לשון עברית

הקורסים באשכול זה מיועדים לתלמידי ז-ח

כיתה ז-ח

לשון עברית

עם דגש על כתיבה אקדמית


מנחה:

דורית טוירשטיין

ביסוס קריאה והבנה גלובלית ולוקלית של טקסטים אקדמיים; הבעה בכתב; שילוב חוקי הדקדוק.

מיומנויות: עבודה בקבוצות; דיבור בציבור; עבודה בצורה עצמאית על פרויקטים; ניהול זמן.


 • נוכחות קבועה ומלאה!

 • הכנת שיעורי בית ומטלות – חובה

 • מחברת מסודרת

 • ניהול קלסר

 • הבאת ציוד בקביעות

 • נכונות להתקדם בעבודה עצמית


שעתיים שבועיות – קורס שנתי

כיתה ז-ח

לשון עברית

עם דגש על דיבור בציבור


מנחה: שרון גושן

ביסוס קריאה והבנה גלובלית ולוקלית של טקסטים אקדמיים; הבעה בכתב; שילוב חוקי הדקדוק.

מיומנויות: עבודה בקבוצות; דיבור בציבור; עבודה בצורה עצמאית על פרויקטים; ניהול זמן.


 • נוכחות קבועה ומלאה!

 • הכנת שיעורי בית ומטלות – חובה

 • מחברת מסודרת

 • ניהול קלסר

 • הבאת ציוד בקביעות

 • נכונות להתקדם בעבודה עצמית


שעתיים שבועיות – קורס שנתי

כיתה ז-ח

לשון עברית

עם דגש על תכנים של מגדר


מנחה: שרון גושן

ביסוס קריאה והבנה גלובלית ולוקלית של טקסטים אקדמיים; הבעה בכתב; שילוב חוקי הדקדוק.

מיומנויות: עבודה בקבוצות; דיבור בציבור; עבודה בצורה עצמאית על פרויקטים; ניהול זמן.


 • נוכחות קבועה ומלאה!

 • הכנת שיעורי בית ומטלות – חובה

 • מחברת מסודרת

 • ניהול קלסר

 • הבאת ציוד בקביעות

 • נכונות להתקדם בעבודה עצמית


שעתיים שבועיות – קורס שנתי


כיתה טלשון עברית

ט1

 

 

מנחה:

דורית טוירשטיין


 

הבנת הנקרא והבעה על פי רמות חשיבה מסדר גבוה.

דקדוק: תחביר המשפט הפשוט; מערכת הפועל (שלמים).ספר הלימוד יסופק על ידי בית הספר.


 • נוכחות קבועה ומלאה!

 • מחברת מסודרת

 • הבאת ציוד

 • נכונות להתקדם בעבודה עצמית

 

שעתיים שבועיות

כיתה טלשון עברית

ט2

 

 

מנחה:

דורית טוירשטיין

 

הבנת הנקרא והבעה על פי רמות חשיבה מסדר גבוה.

דקדוק: תחביר המשפט הפשוט; מערכת הפועל (שלמים).ספר הלימוד יסופק על ידי בית הספר.


 • נוכחות קבועה ומלאה!

 • מחברת מסודרת

 • הבאת ציוד

 • נכונות להתקדם בעבודה עצמית

 

שעתיים שבועיותערבית

ערבית מדוברת- רכישה וישום השפה

חט"ב

נכיר את התרבות הערבית, נדבר על החגים בשתי התרבויות ערבית ויהודית ונמצא מה המשותף.

נלמד אותיות.

נלמד ערבית מדוברת.

נשחק משחקים לרכישת השפה.

נלמד לתרגם.

נלמד שירים.

נלמד כלים חזותיים וניישם את זה ברכישת השפה הערבית.

בסוף השנה כל תלמיד או קבוצה יבחרו כלי חזותי ויעשו עבודה יצירתית על נושא בערבית עליו למדנו.

הגעה לכל השיעורים.

שיתוף פעולה בשיעור.

הכנת שיעורי בית.

בהתחלת השנה כל תלמיד מקבל מחברת ערבית.

יש להביא כלי כתיבה, צבעים וקלסר.

תלמידים שאוהבים אתגרים, חידושים, ומסוגלים לעוד בשיתוף פעולה.


ערבית- למתקדמים

ה-ו חט"ב

מיועד לתלמידים שלמדו בשה שעברה ושיש להם הכירות בסיסית עם השפה ועם האותיות

הגעה לכל השיעורים.

שיתוף פעולה בשיעור.

הכנת שיעורי בית


אנגלית

אנגלית לכיתה ז'


סטיב לוין

איה ארדיטי

תלמידי כיתה ז'

רכישת כלים להתמודדות וחיזוק מיומנויות בכתיבה והבעה בכתב, הבנת הנקרא, הבנת הנשמע ודיבור חופשי. הרחבת אוצר מילים ומבני השפה. הכרה ודרכי התמודדות עם ספרות אנגלית, הכרת תרבויות הדוברות אנגלית.

עבודות הקורס יכללו: עבודה בספרי הקורס הכתבות שבועיות;  הגשה והצגה של מיזמים חדשים בפני הכיתה.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מיועד למסיימי אנגלית ו'

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה. לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד.


אנגלית

לכיתה ח'


סטיב לוין

איה ארדיטי

תלמידי כיתה ח'

חיזוק מיומנויות הקריאה, רכישת כלים להתמודדות והבנה של טקסטים, שיפור אוצר מילים, תרגול  שיח יומיומי ושמיעה של השפה, רכישת מבני שפה, רכישת מיומנויות הבעה בכתב, הכרה ודרכי התמודדות עם ספרות אנגלית ,חשיפה לתרבויות שונות הדוברות את השפה.

עבודות הקורס יכללו: הכתבות שבועיות; עבודה בספרי הלימוד; הגשה והצגה של מיזמים חדשים בפני הכיתה

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מיועד לבוגרי הקורס "אנגלית לכיתה ז'"

מחברת, כלי כתיבה, לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד


SE3

4 שעות שבועיות


אהובה ארזואן

איה ארדיטי

תלמידי ט'

חיזוק מיומנויות הקריאה, רכישת כלים להתמודדות עם טקסטים, שיפור אוצר מילים, תרגול הבנת הנשמע ודיבור, רכישה מבני שפה, רכישת מיומנויות הבעה בכתב, הכרה ודרכי התמודדות עם ספרות אנגלית,  הכרת תרבויות הדוברות אנגלית.

עבודות הקורס יכללו: הכתבות שבועיות; משחקי תפקידים לפני הכיתה; הגשה והצגה של מיזמים חודשים.

מיועד למסיימי SE2 בהצלחה.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מחברת אנגלית,

תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה וחשבון גוגל.

לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

Fantasy and Science Fiction in Literature, Art, Music and Film

שעה שבועית


אהובה ארזואן

תלמידי ז'-יב'

The course explores the genres of Fantasy and Science Fiction throughout different art forms.

We will read, listen to music, watch tv and movies and look at art from these two related genres. Through these experiences, we try to define the genres and examine their development  

מיועד לדוברי אנגלית ותלמידים עם יכולת תפקוד טובה באנגלית.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה וחשבון גוגל.


לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

הקורס נחשב כקורס השכלה כללית לבגרות.

Game Building

שעה שבועית


אהובה ארזואן

תלמידי ז'-יב'

The course focuses on educational games that require using English language skills. In the course, we will both build and play games, learning what makes a good game and what makes a good player.

מיועד לדוברי אנגלית ותלמידים עם יכולת תפקוד טובה באנגלית.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה וחשבון גוגל.


לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

הקורס נחשב כקורס השכלה כללית לבגרות.

Creative Writing On-Line

אהובה ארזואן

תלמידי ז'-יב'

This course is entirely online and does not have hours in the school schedule.

It includes developing creative writing abilities with a focus on writing essays, short stories, poetry and novels.

The course requires handing in a weekly writing assignment to a public forum where all participants help criticize the work.

מיועד לדוברי אנגלית ותלמידים עם יכולת תפקוד טובה באנגלית.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה וחשבון גוגל.


לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

הקורס נחשב כקורס השכלה כללית לבגרות.ספרדית

שם הקורס והמנחה

למי מיועד?


תוכן הפעילות

דרישות

Hablemos Espanol


ספרדית למתחיליםנגה ויגודה

לתלמידי חט"ב - תיכון

הקורס מובנה למתחילים בלמידת השפה הספרדית -

תלמידים שזוהי הכרות ראשונית שלהם עם השפה. 

בקורס נדבר, נכתוב, נקרא סיפורים נצפה בסרטונים, נשחק, נשיר ונרקוד (בספרדית). נלמד על הסביבה שלנו, על המשפחה נלמד ונתרגל דיבור ברמה בסיסית.

קורס זה שם דגש על  נושא יכולת הדיבור והעשרת אוצר המילים.

חשוב להדגיש כי תלמידים הבוחרים בקורס יתבקשו להיות פעילים ולהשתתף באופן פעיל בשיעורים.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

נא להצטייד ב:

 • קלסר או תיקיה עם שמרדפים עבור דפי העבודה שיחולקו במהלך השנה.

 • 1 מחברת שורות (גדולה)

 • קלמר מצויד בטושים ו/או צבעי עפרון ,עפרון או עט, מחדד , מחק, מספריים ודבק).

ייתכנו בקשות לציוד נוסף במהלך השנה
גרמנית

שם הקורס והמנחה

למי מיועד?

אופי הפעילות

דרישות

גרמנית

למטייל

מנחה

הילה שחק

4 ש"ש

סמסטר ב'

הקורס מיועד

לתלמידי התיכון

וחטה"ב

בקורס ילמדו תכנים שנותנים מענה בסיסי ואף מעבר לתייר המטייל בארצות הדוברות גרמנית. נכיר מילים רבות ונלמד לשוחח ולשאול שאלות עזר להתמצאות

נדרשת נוכחות בכל ארבעת שעות הלימוד. לא ניתן להגיע למחציתן.

ההערכה בקורס תינתן על השתתפות בשיעורים, ביצוע עקבי של המשימות ומבדקים.אשכול מדעי הרוח והחברה: אזרחות, כלכלה, סוציולוגיה פסיכולוגיה וספרות

ערכים ואזרחים ומה שבניהם


מנחה: שושי דוכן

חט"ב-

ח-ט

החברה הישראלית הינה חברה הטרוגנית כלומר חברה מגוונת מאד המורכבת מקבוצות שונות זו מזו מבחינת השתייכותן הלאומית, דתית, עדתית, מעמדית ופוליטית,  חברה שיש בה שילוב של גלי עליה שונים מארצות שונות בתקופות שונות. מהי מדינה דמוקרטית, מהם ערכי הדמוקרטיה, מהן זכויות הפרט וחובותיו, מהם מוסדות המדינה ועל פי אילו כללים הם מתנהלים, מה ייחודה של ישראל כמדינת הלאום היהודי, מי הן הקבוצות השונות בחברה הישראלית, ומהי מערכת היחסים ביניהן.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

בקורס זה נעסוק בשאלות חקר, הגשת עבודות, סיורים וביצוע עקבי של שיעורי בית.

שעתיים בשבוע

חינוך פיננסי


מנחה:שושי דוכן

תלמידי החט"ב-

ז'-ט'

"כסף זה לא רק מתכת כסופה ואוסף ניירות"

מי לא אוהב לעשות קניות? אנחנו אוהבים לרכוש בגדים, נעלים, גאדג'טים, אוכל ומכשירי חשמל. וכשיש מבצעים? התאווה לקנות רק גדלה ואנחנו רוכשים כל מוצר שאנו חושקים בו.

אבל רגע !!!

מאין הכסף מגיע? מהו כרטיס אשראי? מי אחראי להדפיס כסף? מהי קנייה חכמה?

כל זאת ועוד נלמד בחינוך פיננסי, דרך רכישת כלים לצרכנות נבונה, התנהגות אחרית וממתי כדאי לי לחסוך לעתיד.

צרכנות נבונה –  מהי קנייה חכמה ? מושפעים מהפרסומות? מהי התנהגות צרכנים? מה אמצעי תשלום הקיימים כיום?

כל זאת נלמד בקורס

צרכנות נבונה ויזמות דרך מושגים מעולם העסקים של הגדולים, בניית תקציב,  סרטונים, מצגות, שיווק ויחסי ציבור, משחקים ומונופול.

הקורס מיועד כל תלמידי חטיבת הביניים, ומטרתו לפתח כישורי חיים בתחום הפיננסי


שעתיים בשבוע


מציאות כלכלית מדומה


שושי דוכן

חטב- תיכון

הדרך הבטוחה להכפיל את כספך היא לקפל אותו באמצע ולשים אותו בכיס"."

האם העולם הוא למעשה מציאות מדומה, וכל מה שאנו חווים הוא רק סימולציה של אינטלגינציה מלאכותית, הפועל על ידי כוח מחשוב שעולה. ומה שמגביל אותנו זה הדמיון שלנו?

מציאות כלכלית  מדומה היא טכנולוגיה המבטיחה אפשרויות עיבוד מידע חדשות. הקורס יעסוק בהצגת אלמנטים קוגניטיביים, חברתיים, פסיכולוגיים, כלכליים, ותעסוקתיים של טכנולוגיות המציאות המדומה. נצפה בסרטים העוסקים במציאות מדומה, סרטי כלכלה, ומה קורה שנגמר הכסף?

הקורס מיועד כל תלמידי חטיבת הביניים ותיכון, ומטרתו לפתח חשיבה ביקורתית על המרחב הוירטואלי


שעתיים בשבוע


"אנחנו זן נדיר"- מסע אנתרופולוגי-סוציולוגי.

איילה שניי

חט"ב

באנגליה לא מקובל לאכול עם מרפקים על השולחן

ביפן אם מסתכלים למישהו בעיניים מתפתחת מריבה

ובהודו לעולם לא ילחצו לכם את יד שמאל

אלו רק דוגמאות על תרבויות אחרות. מדוע חשוב לנו ללמוד על תרבויות? האם אנחנו

מסוגלים ללמוד באותו אופן גם על עצמנו? נחקור את הסביבה הקרובה שלנו וגם הרחוקה ונלמד מושגים מתחום האנתרופולוגיה או הסוציולוגיה כמו סמלים, טקסים, מיתוסים ועוד.

בכל שיעור נכיר מושג מתחומים אלו ונדון בו כפי שהוא עולה מתוך סרטים , סרטונים והרצאות בצורה פעילה וחוויתית.


"בואו נדבר על זה"- פסיכולוגיה בגובה העיניים

איילה שניי

חט"ב

מהו לחץ? איך לחץ חברתי יכול להשפיע עלינו?

מה פרויד היה אומר על החלום שלך אתמול?

איך אפשר לשכנע אנשים?

הוואטסאפ, הפייסבוק והאינסטגרם- what's your story?

אושר- יש דבר כזה?

"שמים את הסמים על השולחן" – מהי התמכרות?

בקורס נבין תופעות ומושגים מתחום הפסיכולוגיה כדי להכיר את עצמינו ואיך אנחנו פועלים בעולם

באופן חוויתי!

נדון במושגים כמו זהות, מנגנוני הגנה, דיסונאנס קוגנטיבי ועוד, תוך כדי הרצאות, צפיה פעילה בסרטים, סרטונים ומצגות.


שיווק ומיצוב לאנשים ועסקים

 

 

ניל"י גולדפיין

 

ח'-ט'

בקורס שיווק ומיצוב לאנשים ועסקים נלמד כיצד בעולם העסקים העכשווי ארגונים ואנשים מפרסמים את עצמם, מייצרים בידול וגורמים לכולנו להכיר אותם, לקנות אותם או להשתמש במוצרים שהם מייצרים. מעבר לקבלת מושגי יסוד מעולם יחסי הציבור, השיווק והפרסום, נפגוש אורחים רבים מתחומי העיתונות, יחסי הציבור, השיווק והמכירות. בנוסף נצא לסיור לימודי באולפני הטלוויזיה של ערוץ 13

מחויבות להגיע לשיעורים ולהתייחס בכבוד לאורחים

רצון וסקרנות, נכונות להתנסות בחוויות חדשות ולהכיר את עולם הארגונים

 

משפטים, עריכת דין ומה שביניהם

מחצית א'

קרן בצר

חט"ב

מטרת הקורס – להכיר את עולם המשפט דרך פרשיות ופסקי דין מעניינים בתחומי המשפט השונים – פלילי, אזרחי, נזיקין, תאגידים, מינהלי, תביעות ייצוגיות, קנין רוחני, תעבורה, עבודה ועוד.

בקורס נלמד להכיר את תחומי המשפט הישראלי השונים, נרכוש כלים לביצוע פרשנות משפטית למקרים שונים דרך פסיקה מוכרת. נכיר באמצעות פסקי דין מרתקים, את ההלכות המובילות בתחומים השונים, המעצבות את עולם המשפט, נכיר את נושאי התפקידים החשובים בהליך המשפטי, מונחי היסוד, דיני הראיות וסדרי הדין בייצוג בבתי המשפט.

נדון ונתווכח בדילמות משפטיות שהתעוררו בפסקי הדין הנלמדים, ננתח תרחישים ומקרים שונים ונשמע גם סיפורים ודילמות מעולם עריכת הדין.

במסגרת הקורס ננסה לארגן סיור בביהמ"ש העליון.

לקורס נדרשים להגיע עם הרבה סקרנות וענין.

מחברת וכלי כתיבה.


מזרח תיכון ואיסלם


עמית אור

ט-י"ב

נדבר ,נכיר ונתבונן באסלאם כיום  ובסכסוך הישראלי פלסטיני תוך שילוב שיחות ודיונים באירועים ונושאים אקטואליים בתחום.

במהלך הקורס נחקור, נראה סרטים ,מצגות ועדויות מצולמות שיעזרו לנו להתחבר לנושא ולהבינו לעומק.

 

דרישות- מחויבות להגיע לשיעורים, רצון ,סקרנות וראש פתוח להכיר וללמוד דברים חדשים תוך כדי חשיבה ביקורתית ושיח.  

 

מגדר ושוויון

שרון גושן פיליפ

ח' ומעלה

האם הפמיניזם רלוונטי היום? למה הפמיניזם חשוב לגברים? האם מתקיים היום שוויון זכויות מלא? איך נראה עולם הפרסום? בקורס נענה על שאלות אלה ועוד שאלות קשות יותר ומרתקות יותר. נראה סרטים וננתח פרסומות ונבין- למה בכלל צריך את הפמיניזם הזה היום, נפגוש נשים שפרצו דרך בתחומן וגם נחשוב- איזה בן/ בת אדם אני רוצה להיות בהקשר זה.

רצון ללמוד, לשאול, לפתוח סוגיות מורכבות יותר ופחות. דרישות: ראש פתוח, יכולת להקשיב לדעות שונות משלי, להביע דעה.

בקורס תהיינה מטלות כתיבה ומטלה סופית.

בית מדרש


עמר פיניק

תלמידי תיכון

וילדי ח' וט' שמוכנים ללימוד מעמיק

כל מה שקשור אלינו כיהודים וישראלים מתוך גישה שרואה בטקסטים מקור השראה ולא מקור סמכות. חלק מהלימוד נעשה במליאה וחלק בחברותות קטנות.

יכולת להקשיב לאחרים. ורצון לפתח דעה עצמאית

ספרות  

שירה- למשוררת ולמשורר


דור מלו

חט"ב

בקורס זה נלמד על מאפייני השירה המודרנית ועל איכותה כחלק מתחומי האומנות- מוסיקה, ציור, פיסול ועוד.

נלמד על כוחה המרפא של השירה, על מקומה בעולם בכלל ובעולמנו בפרט, ונתנסה בכתיבה יוצרת

מחברת כתיבה וקלסר עם שמרדפים ולקסטים.

להגיע שבעים ועם בקבוק מים

מצברוח טוב, יצירתי וקשוב

(שעתיים שבועיות)

.


אשכול גוף ונפש

כדורגל בנות


מנחה: מיקו, שעה שבועית


ה- ומעלה

קורס חדש לבות שרוצות ללמוד כדורגל בצורה הכי מקצועית שיש.

שעה בשבוע עם אפשרות ליצור קבוצה שתתאמן גם ביום שישי.


דרישות הקורס:

ביגוד ונעלי ספורט.

נוכחות עיקבית על מנת להתקדם

ומוטיבציית שיא

הספורט כמרכיב משמעותי בחיים


שעור, פעמיים בשבוע


מנחה: מיקו


חט"ב

שיפור ושליטה במיומנויות יסוד ויישומן במהלכי משחק ככלי לשיפור יכולות מוטוריות

פיתוח ושמירה על כושר גופני תוך הדגשת מיצוי היכולת האישית, ההנאה והתועלת הבריאותית במעגל החיים.

טיפוח יחסי גומלין בין השותפים בתהליך ההוראה (בין התלמיד לחבריו ובין המורה לתלמידיו) תוך הדגשת שיתוף פעולה, עבודת צוות, שוויון הזדמנויות, סבלנות, סובלנות והגינות.


עיקר הפעילות- שיפור מרכיבי כוח , משחקי כדור מורכבים ואתלטיקה

שני שעורים השתתפות קבועה לפחות באחד (מומלץ כמה שיותר), הגעה בזמן,להשתתף עד הסוף לפי הכללים , ביגוד ספורטיבי ונוח,נעלי ספורט והכי חשוב ...אנרגיות חיוביות ורצון ללמוד וליהנות..

כושר ובריאות

 

מנחה: נועה בריל

כיתות ז-ט

פיתוח אחריות אישית לפעילות הגופנית במסגרת בית הספר ומחוצה לו.

טיפוח ההנאה האישית והתועלת הבריאותית בטווח הקצר והארוך. השתלבות בהווה ובעתיד בפעילות גופנית עצמאית או מאורגנת.

הכנה לקראת קורס הכושר של התיכון.

ריצות קצרות וארוכות, עבודה באינטרוולים -תחנות עבודה.

אלמנטים של התעמלות קרקע ומכשירים.

משחקי כדור מגוונים.

כובע וקרם הגנה בימים חמים 

הגעה בזמן לשיעור.

תלבושת ספורט, נעלי ספורט.

בקבוק מים.

מצב רוח טוב וחיוך רחב.

שעתיים שבועיות

יוגה באנגלית


עם דלית כנעני דנון

שכבות ז’-יב’

באווירה כיפית, לא תחרותית ומזמינה, נתרגל רצף תנוחות באופן אישי, כל אחת ואחד במרחב האישי שלה. נשפר את החוזק, הגמישות והקורדינציה. התלמידים ילמדו כיצד להתמקד ולמרכז את עצמם עם טכניקות נשימה שונות וויזואליזציה;

יחוו יוגה בזוגות, ילמדו מיומנויות וטכניקות להרגעה עצמית ושחרור לחצים; אומנות המנדלות המסורתיות וסיפורי היוגה המיתולוגיות. נושאים כמו שלום, כבוד לאחר ולעצמי, הערכה וקבלה יוצגו/ילמדו דרך התרגול הפיזי. וכל זה קורה באנגלית! :) כמובן עם תרגומים להורדת הלחצים לאלו שפחות מבינים . .

מי שברשותו מזרן יוגה אישי וכרית עיניים אנא הביאו עמכם לשיעור.

טאי צ'י


עמר פיניק


לכל מי שרוצה ללמוד ולתרגל טאי צ'י

התרגול מהנה ודורש סבלנות והתמדה.


טאי צ'י היא אמנות לחימה סינית פופולרית המתורגלת הן לצורכי הגנה עצמית והן למטרות בריאותיות.


לבוא.


אשכול חוץ וחצר

פינת חי – פועל במתכונת מרכז (אין התחייבות להגיע לכל המפגשים, באים כי רוצים).

אלכס פרידמן.


גן – י"ב

בפינת החי אנחנו נכיר את החיות, גם בשם הפרטי שלהם! נדאג שהיו לחיות את התנאים הטובים ביותר, נבנה, נשפץ, ננקה, נאכיל ולפעמים פשוט נצא למרעה עם העדר. כולם מוזמנים, תמיד יש מה לעשות!

להגיע לבושים בהתאם למזג האוויר – כובע כשחם, נעליים גבוהות כשיש גשם.

מחלום למוצר – נגרות משולבת מחשב.

(cnc )

גל כרם ואלכס פרידמן.


ה' – י"ב

טכנולוגיית CNC קיימת לא מעט זמן ומשמשת כענף מרכזי בתחום העיבוד השבבי ויצור בכלל. כאן בבית הספר, במרכז חצר במהלך שנה שעברה עבדה קבוצה של ילדים חרוצים על הרכבת ערכה "ביתית" לעיבוד שבבי ממוחשב בעץ. בשנה הנוכחית (תשע"ט) מרכז חצר פותח את שעריו לתלמידי המרכז הטכנולוגי ויהווה מעין שלוחה שלו. כל מי שיגיע ויביע עניין בתחום הנ"ל יעבור הסבר והדרכה על תוכנת מחשב אשר תומכת במכונה ויוכל להשתמש בה לטובת פרוייקטים אישיים או בית ספריים. 

 

המרכז יהיה פתוח למשך שעתיים.

סקרנות ורצון לחקור משהו חדש!

"המסע שלנו"

אלכס פרידמן.

ז' – י"ב

תחום המסעות וההרפתקאות צובר תאוצה! לכן, החלטנו לאפשר גם לתלמידים לקחת חלק בעבודת התכנון ופיתוח המסעות. במהלך המפגשים נעמיק ונפתח את יכולות הניווט, נכיר מסלולים ואזורים שונים בארץ ובחו"ל, נתנסה בתכנון לוגיסטי ובניית לו"ז וכמובן שנתכנן את המסע אליו נצא יחד.


משתתפי הקורס לא יהיו מחוייבים לצאת למסע ויוכלו לקחת רק חלק תיאורטי.  


אשכול מתמטיקה


שם הקורס והמנחה

קהל היעד

הנושא בו מתמקד הקורס

דרישות קדם


מתמטיקה ז'

תלמידי כיתה ז וכל מי שעומד בדרישות המקדימות

אלגברה: מספרים מכוונים, ביטויים אלגבריים ופישוטים, משוואות, אי שיוויונות, הסתברות, פונקציות.

גיאומטריה: מרובעים, משולשים, חפיפה, חישובי שטח והיקף

שליטה ב – 4 פעולות חשבון במספרים שלמים,  בשברים פשוטים ובמספרים עשרוניים.

ציוד: מחשבון מדעי, סרגל, כלי כתיבה


מתמטיקה ח'


תלמידי כיתה ח וכל מי שעומד בדרישות המקדימות

אלגברה: יחס ופרופורציה, פונקציה קווית, אחוזים, משוואות בשני נעלמים, סטטיסטיקה.

גיאומטריה: חפיפת משולשים, דמיון משולשים, משפט פתגורס, משולש שווה שוקיים, הוכחות

הקורס מיועד לתלמידים  ששולטים בחומר הלימוד של אלגברה א'.

ציוד: מחשבון מדעי, סרגל, כלי כתיבה


מתמטיקה ט'


תלמידי כיתה ט וכל מי שעומד בדרישות המקדימות

אלגברה: חוקי החזקות, כתיב מדעי של מספרים, נוסחאות הכפל המקוצר, פירוק טרינום ריבועי, משוואות בשברים אלגברים, פונקציה ריבועית ומשוואה ריבועית, הסתברות – מודלים שונים, קראית גרפים ודיאגראמות.

גיאומטריה: הוכחות במשפחת המרובעים, המשולשים, המעגל, גיאומטריה של המרחב

הקורס מיועד לתלמידים ששולטים בחומר הנלמד באלגברה ב'.

ציוד: מחשבון מדעי, סרגל, כלי כתיבה

 

 

אשכול מקרא

מקרא – ז'מנחה: שושי דוכן

תלמידי החט"ב-

ז'

תקופת המלכים – ספר שמואל

נלמד על ראשית ימי המלוכה והנבואה, נכיר את כל התככים והמזימות בחצרות המלך, נלמד על שאול המלך, עלילותיו של דוד המלך ובניו, נלמד לענות על שאלות ולהתנסח בבהירות. נלמד על מדרשי חז"ל, שיר השירים, וננתח שירים שנכתבו על המלכים / משוררים.

תנ"ך מלא

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

ביצוע עקבי של שיעורי בית.

נוכחות מלאה והנאה.

מקרא – ח'מנחה: שושי דוכן

תלמידי החט"ב-

ח'


תקופת המלכים – ספר מלכים

אחרי ההיכרות עם ספר שמואל ותחילת ימי המלוכה, נכיר את שושלת דוד המלך, תוך שימת דגש על האתגרים הניצבים בפניהם.

נעסוק ברצף ההיסטורי של תקופת המלכים: ישראל ויהודה,  ונצא לעולמנו האקטואלי כיום השזור במקרא אז והיום.

נעמיק במושגי יסוד: מדרש מקום ושם, ציר הזמן.

נלמד לענות על שאלות ולהתנסח בבהירות.

תנ"ך מלא

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

ביצוע עקבי של שיעורי בית.

נוכחות מלאה והנאה.


חוקים וסיפורים- מקרא ט'

מנחה: הילה שחק

תלמידי חטה"בשעתיים שבועיות


הלימודים יתמקדו בחוקים מקראיים בעת העתיקה ובסיפורים שנוגעים בחוק.הבאת ספר תנ"ך מלא .

ביצוע עקבי של משימות שתינתנה בכתה ולבית.

ההערכה בקורס תינתן על השתתפות בשיעורים,

ביצוע המשימות ומבדקים.


אשכול אומנויות הבמה

תיאטרון ודרמה

משחק מול מצלמה

פעם בשבוע שיעור כפול


מנחה : עדי איצקוביץ'

             חט"ב

עבודה על  ההבדל בין משחק בתאטרון למשחק מול מצלמה.

טכניקות שונות מול מצלמה. השחקן כמבצע הוראות בימוי והשחקן כנותן הטון בסצינה. חשיבות המימיקה ,כליעזר שונים מול מצלמה :הקשבה, רגשות , דימויים,. עבודה על מכשול מטרה. סצינות .

במהלך הקורס נצלם תרגילים שונים ובסוף השנה תרגיל/פרויקט מסכם בקבוצה .

קורס שנתי

שעה שבועית

השתתפות פעילה בשיעור ,ביצוע המשימות . לבוא בלב פתוח, סקרנות ורצון ליצור ..

תאטרון 

מנחה: עדי איצקוביץ'


ז-ט

עבודה על רצון, מעצור וקונפליקט וחשיבותם ביצירת הדרמה. עידוד הספונטניות והיצירתיות עי" תרגילי אימפרוביזציה .ותרגילי מקום ,חלל ודמות. עבודה עם טקסטים  עי" סצינות בזוגות ובקבוצה .חשיפה ליוצרים ומחזאים .נגיעה בכתיבה ובימוי בתוך העבודה על סצינות .

קורס שנתי

שעתיים שבועיות

לבוא בלב פתוח סקרנות ורצון להתנסות וליצור .

*השתתפות פעילה במהלך השיעור .


מוזיקה

הרכב מוסיקלי חט"ב

2 שעות שבועית.

רמי ניניוכיתות חט"ב


עבודה בהרכב, נגינת ליווי מתאים, מציאת תפקידים לנגינה, מציאת הסולם המתאים ובניית סולו עליו. מציאת הליווי המתאים ובחירת תפקידים. נתנסה בכתיבת שירים וחומר מקורי.


נגינה בכלי או שירה.

נוכחות רציפה.

עמידה במטלות ובחוקי השיעור.

השתתפות פעילה בטקסי בית הספר השונים.


"מפגשים מוזיקליים"


לימור עזריהתלמידי חט"ב-תיכון


בחינת עולם המוזיקה תוך התמקדות בשירה.


עבודה על פיתוח קול, פיתוח יכולת העמידה על במה  והגשת שיר (.performance)

עבודה על שילוב  קולות בקבוצה.


בחירת פרויקט ייחודי   אתו תופיע הקבוצה.

יצירת מפגש מוזיקלי עם קבוצה חוץ בית-ספרית.


1-נוכחות קבועה, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות.2-קלסר חצי שקוף, כלי כתיבה,10 שמרדפים,10 דפים בעלי  שורה אחת.

"כתיבה והלחנה"

לימור עזריה

חט"ב-תיכון

סדנה חווייתית, המזמינה את המשתתפים בה לכתוב ולהלחין, ליצור שיתופי פעולה בשירה ובנגינה. לבצע או  לחילופין לבחור מבצע ליצירתם..

בנוסף, במהלך הסדנה יחשפו התלמידים לפועלם של יוצרים שונים בארץ ובעולם.

1-נוכחות קבועה, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות, מוטיבציה.2-קלסר חצי שקוף, כלי כתיבה,10 שמרדפים,40 דפים בעלי שורה אחת.

קורס סאונד.


רמי ניניו

כיתות חט"ב - תיכון

נלמד על תפעול רמקולים, מקרופונים מיקסרים, אפקטים, מולטי אפקטים לגיטרה. איך לכוון, מה הוא דיסטורשיין וכיצד להשתמש בו לטובתינו. הקלטות בעזרת תוכנות מחשב, לופים. מה הוא מיקס, כיצד עובדים באולפן. זיהוי והתגברות על תקלות, וכיצד תמיד תמיד לנצח..... את הפידבק.

נוכחות רציפה.

עמידה במטלות ובחוקי השיעור.

תלמידי הקורס יהיו אחראיים בתורנות, על תפעול מערכת ההגברה באירועי בית הספר לאורך השנה.


אשכול אומנות

איור

מנחה: חן ארד
חט"ב

מה מבדיל איור מציור?

האם מאייר חייב לצייר?

ומי זה ד"ר סוס? אולי בכלל הוא חתול??


בקורס נכיר מאיירים מעניינים, סוגי איור שונים כגון איור ספרים, עיתונות, קריקטורה ועיצוב דמויות.

נתנסה בטכניקות שונות, נלמד להסביר בתמונות,  לתאר בצבעים, לשיר עם מספריים

ובעיקר להפליג על כנפי הדמיון.

הקורס מיועד למתעניינים בציור,

בטקסט ומה שבינהם.

בעלי דמיון, הומור, חוש ביקורתי וחשק לעבוד,  בכיתה ולפעמים גם בבית..

נוכחות בשעתיים רצופות

והשתתפות פעילה במפגשים.


מחברת חלקה

קלמר מלא כל טוב.


עיצוב בסביבה דיגיטלית


מנחה: חן ארדכיתות ז ומעלה


איך משתמשים בפונטים במחשב? איך מעבדים תמונה?

מהי רזולוציה ואיך מציירים עם עכבר?

בקורס זה, נענה על כל אלו ועוד..

נערוך היכרות עם תוכנות עיצוב שונות,

נתמקצע בעבודה בתכנת פוטושופ, על ידי עיצוב פרויקטים לדפוס ולסביבת מסך.

(בהתאם להתקדמות, נגלוש במחצית השנייה, לעבודה בתוכנות נוספות וניגע באנימציה ממוחשבת).

השתתפות קבועה ופעילה במפגשים,

ידע בסיסי בתפעול מחשב ובאנגלית.

סקרנות וחיוך
סטודיו לאמנות

 

ענת בדר

 

 

חט״ב

 

ביטוי עצמי ויצירה במרחב הסדנה. נפתח רעיונות, נגלה אפשרויות של חומרים שונים, נתבונן ונכיר יצירות של אמנים. נעבוד על פרויקטים אמנותיים אישיים וגם קבוצתיים. נשוחח ונשמע מוסיקה. 

במהלך השנה יהייה פרויקט רב-תחומי וסיור אמנותי. 

 

נכונות ליצור ולהתנסות בחומרים. הקפדה ושמירה על הרגלי עבודה וכללי הסדנה.

 

ציור

ענת בדר

חט"ב

איך לצייר שיראה כמו במציאות? איך לבטא רגש בציור? איך הופכים חלום לציור?

רישום וציור בטכניקות וסגנונות שונים.

נכונות וסבלנות לתהליך למידה והתבוננות.

הקפדה ושמירה על הרגלי עבודה וכללי הסדנה.

 

עיצוב פנים

 

ענת בדר

ה'-ט'

נפתח חלון לעולם העיצוב.

מושגים בסיסיים: צבע, חומר, חלל, תאורה, אווירה, רישום, שרטוט ומדידה, סקיצות בדו-מימד, בתלת-מימד ובאמצעות המחשב. יצירת קונספט תכנון ועיצוב לחחלים שונים. פרזנטציה - הצגת פרויקטים לקהל.

 

הלמידה תכלול התנסות מעשית ולמידה מתוך סרטונים ומצגות מעוררי השראה. ננסה ליצור שיתופי פעולה מעניינים בביה"ס ו/או בקהילה.

נכונות וסבלנות לתהליך למידה.

הקפדה ושמירה על הרגלי עבודה וכללי הסדנה.

 

אשכול מדעים וטכנולוגיה

כימיה

מנחה- אשטרה לוין

חט"ב

בבסיס כל התופעות שאנו מכירים מחיי היום יום כמו נר שבוער, בצק שתופח, מים שקופאים וגביש שצומח (טוב בסדר, את זה לא כולם מכירים..) מסתתרים להם חוקי הכימיה. בקורס נצלול אל תוך החומרים בסדרה של ניסויים והדגמות, נלמד על מצבי צבירה ומודל החלקיקים, מבנה האטום ותגובות כימיות, נגלה איך הכימיה מסבירה את התכונות של החומר ואת החשיבות שלה לגוף האדם ולטבע.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה. נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובניסויים. יש להביא מחברת.

פיסיקה

מנחה- אשטרה לוין

חט"ב

מספרים כי לפני 400 שנה ישב אייזק ניוטון תחת עץ כאשר נפל על ראשו תפוח שהצית את השאלה "מדוע נופלים העצמים אל כיוון האדמה ולא ההפך?" מדע הפיסיקה עוסק בחוקי היסוד של הטבע, בכוחות ובאנרגיה המושלים בבסיס כל התופעות שאנו עדים להם על כדור הארץ ובחלל. בקורס נלמד כיצד להתבונן ולנתח בעצמנו את העולם הסובב אותנו בראייה פיזיקלית על ידי הכרות עם חוקי הפיסיקה ותהליכי החשיבה שהובילו את גדולי הפיזיקאים לגלות אותם

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה. נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובניסויים. יש להביא מחברת ומחשבון.

בקורס נעשה שימוש בחישובים מתמטיים פשוטים, הנושאים ילמדו בקורס ועל כן אין דרישה מקדימה בנושא.

ביולוגיה חט"ב

רבייה בעולם החי


מנחה: ענת בן פזי

חט"בבחלקו הראשון של קורס נכיר את יחידת החיים הקטנה ביותר- התא. בהמשך נתעמק בנושא הרביה בעולם החי- נכיר את אברי הרבייה ותהליכי הרביה בצמחים, בבעלי חיים ובאדם.

במהלך הקורס נחשף למעורבות האדם בתהליכי הרבייה בעולם החי.


עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

השתתפות פעילה בקורס.

ביצוע עקבי של משימות שינתנו בכתה ובבית. ביצוע עבודת חקר.

מחברת גדולה או קלסר, ערכת כלי כתיבה מלאה.

ביולוגיה חטב-

המשבר הסביבתי- כתבי סביבה צעירים


ענת בן פזי


שעה שבועית

חט"ב

בחלק העיוני: נחשף לבעיות סביבתיות המאיימות על קיומם של מינים שונים וגם על איכות חיינו, נכיר את הגורמים שהביאו את המשבר הסביבתי העולמי.

בחלק המעשי: נעסוק בעיתונות סביבתית חוקרת כחלק מתכנית הבינלאומית 'כתבי סביבה צעירים'

Young Reporters for the Environment  (הפעילה ביותר מ-30 מדינות).השתתפות פעילה בקורס.

הכנת עבודה (כתבה/צילום/סרטוני וידאו) והגשתה לתחרות 'כתבי סביבה צעירים'.

העבודות המצטיינות יזכו להשתתף בתחרות הבינלאומית.

רובוטיקה חט"ב

מנחה: ליאל בירן

ז'-ט'

הקורס יוגבל לנבחרת של 15 משתתפים בתהליך של מיונים שיתקיים מוקדם בשנה

קורס רב-תחומי המבוסס על תחרויות הרובוטיקה FLL של ארגון FIRST.

עד סיום התחרויות נתמקד במשימות התחרות: בניית רובוטים, תכנות הרובוטים, ופרויקט חקר מדעי בנושא השנתי - חלל (ללא קשר לרובוטים). ניישם את ערכי התחרות, כולל גיבוש קבוצתי, למידה משותפת, שיתוף ידע ועוד.

לאחר סיום התחרויות נעסוק במשימות בנייה ותכנות נוספות.

בנוסף לשעתיים השבועיות עם ליאל, מוצעת שעה שבועית נוספת עם אשטרה, הפתוחה לכל תלמידי רובוטיקה (יסודי וחט"ב), והמתמקדת במיומנויות החקר.

מלבד תהליך המיון לנבחרת, לקראת התחרויות ליאל יבחר עד 10 תלמידים/ות מתוך הקבוצה. תלמידים/ות אלו ייצגו את הקבוצה בתוך חדרי השיפוט בתחרויות.

על מנת להצליח במיונים לנבחרת שתישאר בקורס נדרשים:

השקעת זמן ומאמץ גם מחוץ לשיעורים – כולל שעות מרכז וגם תגבור אחה"צ (בסיוע הורים)

להיות חלק מקבוצה – נכונות לשיתוף פעולה, דיאלוג ונכונות לוותר לטובת הכלל

רצון ללמוד, לתרום ולהתקדם באחד או יותר מתחומי הפעילות בקורס

חקר רובוטיקה


מנחה- אשטרה לוין

ד'-ט' לתלמידי רובוטיקה

שיעור זה הינו נלווה לקורס הרובוטיקה. תלמידי הרובוטיקה יעסקו השנה בחקר החלל במסגרת תחרות הרובוטיקה.

בקורס זה נלמד ונעמיק בחקר החלל ומערכת השמש, מגבלות החיים בתחנת חלל או מאדים והשלבים והקשיים הרבים הנכנסים לתכנון משימות החלל . הלמידה תתקיים בהתאם למשימת החקר שתפורסם בסוף אוגוסט ותמקד בחקר בעיה ופתרונה אשר יוצג בתחרות הרובוטיקה.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה. נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובניסויים. יש להביא מחברת.

עיצוב בסביבה דיגיטלית


מנחה: חן ארדכיתות ז ומעלה


איך משתמשים בפונטים במחשב? איך מעבדים תמונה?

מהי רזולוציה ואיך מציירים עם עכבר?

בקורס זה, נענה על כל אלו ועוד..

נערוך היכרות עם תוכנות עיצוב שונות,

נתמקצע בעבודה בתכנת פוטושופ, על ידי עיצוב פרויקטים לדפוס ולסביבת מסך.

(בהתאם להתקדמות, נגלוש במחצית השנייה, לעבודה בתוכנות נוספות וניגע באנימציה ממוחשבת).

השתתפות קבועה ופעילה במפגשים,

ידע בסיסי בתפעול מחשב ובאנגלית.

סקרנות וחיוך
מרכז טכנולוגי - גל כרם, חן ארד

לכולם

במרכז הטכנולוגי יש הזדמנות לתרגל ולהעמיק בנושאי עיצוב, תכנות אפליקציות בקרים ורובוטיקה.

הגעה עם דיסקונקי ואוזניות מהבית והרשמה מראש. העבודה במרכז הטכנולוגי היא על תכני המרכז בלבד.

הדפסה בתלת מימד - גל כרם

חטיבת בניים ותיכון

נכיר תוכנה חדשה ומקצועית למידול ועיצוב בתלת ממד, נעבוד על הפרויקט משלב התכנון והשרטוט ועד להדפסת המוצר הסופי במדפסת התלת ממד.

קריאה בסיסית באנגלית של הנחיות התוכנה.