מערכת תיכוןמקרא סימנים במערכת:
כוכביות (**): מסמנות שלשיעור יש מס' שעות שבועיות, לפי מס' הכוכביות.
יש לחפש ולבחור את כל השעות של אותו שיעור ואותה קבוצה. אם אין כוכביות, השיעור בן שעה שבועית אחת.
ספרות בסוגריים (1): כאשר מופיע מספר בסוגריים ליד שם השיעור, הוא מייצג את מספר הקבוצה.
לדוגמה: כשורי שפה 3 (1)*** – הכוונה לשיעור שפה לכיתות ג, קבוצה 1 (יש שתי קבוצות מקבילות הלומדות אותו שיעור), הנלמד 3 שעות שבועיות.

מערכת שעות לכיתה תיכון

שעהיום איום ביום גיום דיום היום ו
1יוגה באנגלית לתיכון **
דנון דלית (יורט מגניב)

מפגש חברתי
רוזנפלדר נעה (חומט)

מפגש חברתי
שחק הילה (קורצ'אק)

מפגש חברתי
ענבר אדר (מלאלה)

מרכז אומנות
רופא אסף (נרקיס)
ועדות
conozcamos el espanol לתיכון**
ויגודה נגה (בוב מארלי)

אנגלית יב 4יחל
ארדיטי איה (ביטלס)

אנגלית יב 5 (G Module)
ארזואן אהובה (מנדלה)

כדורגל בנות
זנקו מיקו,
תיאטרון
איצקוביץ עדי (מוצארט)

תעבורה/תיאוריה**
דוכן שושי (קורצ'אק)
מתמטיקה י 3יחל
חוסינסקי אורית (ביטלס)

מתמטיקה י 4-5יחל
רוזנפלדר נעה (מלאלה)

ספרות יא
מלו איריס (אלון)

תנ"ך יב
שחק הילה (קורצ'אק)
פרלמנט
(אלה)
ספרות יב
שחק הילה (קורצ'אק)
2יוגה באנגלית לתיכון **
דנון דלית (יורט מגניב)

מרכז אומנות
רופא אסף (נרקיס)

ספורט תיכון בנות
שובה ורד,
ספורט תיכון בנים
זנקו מיקו,
תגבור מתמטיקה
גלמן עמנואל (אום-כל-תום)
אנגלית יא
ארדיטי איה (מלאלה)

אנגלית יא
ארזואן אהובה (מנדלה)

היסטוריה י
ענבר אדר (רוזוולט)

פינת חי
פרידמן אלכס,
תנ"ך יב
שחק הילה (קורצ'אק)
מרכז טכנולוגי
כרם גל (כוורת)

מרכז טכנולוגי
רופא אסף (כוורת)

ספורט תיכון בנות
שובה ורד,
ספורט תיכון בנים
זנקו מיקו,
תיאטרון
איצקוביץ עדי (מוצארט)
מגדר (ח' ומעלה)**
גושן שרון (מ. ל. קינג)

מתמטיקה י 3יחל
חוסינסקי אורית (ביטלס)

מתמטיקה י 4-5יחל
רוזנפלדר נעה (מלאלה)

ספרות יא
מלו איריס (אלון)

תיאוריה, הרמוניה ופיתוח שמיעה
ניניו רמי (בונו)

תנ"ך יב
שחק הילה (קורצ'אק)
אנגלית יב 4יחל
ארדיטי איה (אלון)

אנגלית יב 5 (G Module)
ארזואן אהובה (אייבי נתן)

מרכז אומנות
רופא אסף (נרקיס)

פינת חי
פרידמן אלכס,
שעה שכבתית י
רוזנפלדר נעה (יורט מגניב)

שעה שכבתית יא
ענבר אדר (קורצ'אק)
ספרות יב
שחק הילה (קורצ'אק)
3אנגלית י 4-5 יחל
ארדיטי איה (ביטלס)

אנגלית י 4-5 יחל
ארזואן אהובה (מנדלה)

היסטוריה יא
ענבר אדר (קורצ'אק)

מפגשים מוזיקליים
עזריה לימור (בונו)

מתמטיקה יב 3יחל
רוזנפלדר נעה (מלאלה)

מתמטיקה יב 4-5יחל
גלמן עמנואל (אום-כל-תום)
אנגלית י 4-5 יחל
ארזואן אהובה (מנדלה)

אנגלית י 4-5 יחל
ארדיטי איה (ביטלס)

לשון עברית י"א 70%
טוירשטיין דורית (כוורת)

מרכז טכנולוגי - עיצוב
ארד חן (אייבי נתן)

פינת חי
פרידמן אלכס,
תנ"ך יב
שחק הילה (קורצ'אק)
אזרחות יב
ענבר אדר (קורצ'אק)

אנגלית י 4-5 יחל
ארדיטי איה (ביטלס)

אנגלית י 4-5 יחל
ארזואן אהובה (מנדלה)

הרכב מוזיקלי
ניניו רמי (בונו)

למידת עמיתים
שורר יפעת,
לשון עברית י"א 70%
טוירשטיין דורית (מ. ל. קינג)

מרכז טכנולוגי
רופא אסף (כוורת)

פינת חי
פרידמן אלכס
מגדר (ח' ומעלה)**
גושן שרון (מ. ל. קינג)

מפגש חברתי
שחק הילה (קורצ'אק)

מפגש חברתי
ענבר אדר (אלון)

מפגש חברתי
רוזנפלדר נעה (חומט)
אזרחות יב
ענבר אדר (קורצ'אק)

מדעים י'
בן-פזי ענת (גנדי)

מרכז אומנות
רופא אסף (נרקיס)

מתמטיקה יא 3יחל
רוזנפלדר נעה (מלאלה)

מתמטיקה יא 4-5יחל
גלמן עמנואל (אום-כל-תום)

פינת חי
פרידמן אלכס
ספרות יב
שחק הילה (קורצ'אק)
4דוברי אנגלית
ארזואן אהובה (מנדלה)

היסטוריה יא
ענבר אדר (קורצ'אק)

לשון עברית י' 30%
טוירשטיין דורית (מ. ל. קינג)

מתמטיקה יב 3יחל
רוזנפלדר נעה (מלאלה)

מתמטיקה יב 4-5יחל
גלמן עמנואל (אום-כל-תום)
אנגלית יב 4יחל
ארדיטי איה (אלון)

אנגלית יב 5 (G Module)
ארזואן אהובה (מנדלה)

מתמטיקה יא 3יחל
רוזנפלדר נעה (מלאלה)

מתמטיקה יא 4-5יחל
גלמן עמנואל (אום-כל-תום)

תנ"ך י
שחק הילה (קורצ'אק)
אומנות עיוני - תרבות ואמנות
שפירא יובל (מרפסת אומנות)

אזרחות יב
ענבר אדר (קורצ'אק)

אנגלית י 4-5 יחל
ארזואן אהובה (מנדלה)

אנגלית י 4-5 יחל
ארדיטי איה (ביטלס)

הרכב מוזיקלי
ניניו רמי (בונו)

לשון עברית י"א 70%
טוירשטיין דורית (מ. ל. קינג)
אנגלית יא
ארדיטי איה (ביטלס)

אנגלית יא
ארזואן אהובה (מנדלה)

היסטוריה י
ענבר אדר (מוצארט)

מפגשים מוזיקליים
עזריה לימור (יורט מגניב)

שעה שכבתית יב
שחק הילה (אלון)
אזרחות יב
ענבר אדר (קורצ'אק)

מדעים י'
בן-פזי ענת (גנדי)

מתמטיקה יא 3יחל
רוזנפלדר נעה (מלאלה)

מתמטיקה יא 4-5יחל
גלמן עמנואל (אום-כל-תום)
ספרות יב
שחק הילה (קורצ'אק)
5אזרחות יב
ענבר אדר (קורצ'אק)

אנגלית יא
ארדיטי איה (אום-כל-תום)

אנגלית יא
ארזואן אהובה (מנדלה)

מתמטיקה י 3יחל
חוסינסקי אורית (חומט)

מתמטיקה י 4-5יחל
רוזנפלדר נעה (מלאלה)
אנגלית יב 4יחל
ארדיטי איה (אלון)

אנגלית יב 5 (G Module)
ארזואן אהובה (מנדלה)

מתמטיקה יא 3יחל
רוזנפלדר נעה (מלאלה)

מתמטיקה יא 4-5יחל
גלמן עמנואל (אום-כל-תום)

תנ"ך י
שחק הילה (קורצ'אק)
היסטוריה יא
ענבר אדר (קורצ'אק)

לשון עברית י' 30%
טוירשטיין דורית (מ. ל. קינג)

מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (אום-כל-תום)

מדעי הסביבה מתקדמים
בן-פזי ענת (רוזוולט)

סאונד
ניניו רמי (בונו)

רישום וציור (ח'-י"ב)
בדר ענת (נרקיס)
אנגלית יא
ארזואן אהובה (מנדלה)

אנגלית יא
ארדיטי איה (ביטלס)

היסטוריה י
ענבר אדר (מוצארט)

כדורשת
זנקו מיקו,
מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (אום-כל-תום)

ספרות יב
שחק הילה (קורצ'אק)
בניה
לוין סטיב (חצר)

בניה
פרידמן אלכס (חצר)

היסטוריה יא
ענבר אדר (קורצ'אק)

לשון עברית י' 30%
טוירשטיין דורית (כוורת)

מתמטיקה יב 3יחל
רוזנפלדר נעה (מלאלה)

מתמטיקה יב 4-5יחל
גלמן עמנואל (אום-כל-תום)
 
6אזרחות יב
ענבר אדר (קורצ'אק)

לשון עברית י"א 70%
טוירשטיין דורית (כוורת)

מתמטיקה י 3יחל
חוסינסקי אורית (חומט)

מתמטיקה י 4-5יחל
רוזנפלדר נעה (מלאלה)
מתמטיקה יב 5יחל
גלמן עמנואל (אום-כל-תום)
היסטוריה יא
ענבר אדר (קורצ'אק)

כלכלה**
דוכן שושי (מלאלה)

מגמת פסיכולוגיה
שניי איילה (אלה)

מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (אום-כל-תום)

מדעי הסביבה מתקדמים
בן-פזי ענת (רוזוולט)

סדנה עם ענת ויובל
שפירא יובל (נרקיס)

סדנה עם ענת ויובל
בדר ענת (נרקיס)
conozcamos el espanol לתיכון**
ויגודה נגה (בוב מארלי)

גאוגרפיה של ישראל והדרכת טיולים
שור נגבה (מ. ל. קינג)

מדעי החברה - יחידת חקר
שניי איילה (אלה)

מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (אום-כל-תום)

מדעי הסביבה מתקדמים
בן-פזי ענת (רוזוולט)

פינת חי
פרידמן אלכס,
תעבורה/תיאוריה**
דוכן שושי (קורצ'אק)
בית מדרש
פיניק עומר (יורט מגניב)

בניה
לוין סטיב (חצר)

בניה
פרידמן אלכס (חצר)

היסטוריה יא
ענבר אדר (קורצ'אק)

כלכלה**
דוכן שושי (מלאלה)

מתמטיקה יב 3יחל
רוזנפלדר נעה (מלאלה)

מתמטיקה יב 4-5יחל
גלמן עמנואל (אום-כל-תום)
 
7אומנות תיכון מתחילים
בדר ענת (נרקיס)

מתמטיקה יא 5 יחל
גלמן עמנואל (אום-כל-תום)

ספרות יב
שחק הילה (קורצ'אק)
מתמטיקה יב 5יחל
גלמן עמנואל (אום-כל-תום)
מגמת פסיכולוגיה
שניי איילה (אלה)

מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (אייבי נתן)

מדעי הסביבה - העמקה
בן-פזי ענת (רוזוולט)

סדנה עם ענת ויובל
בדר ענת (נרקיס)

סדנה עם ענת ויובל
שפירא יובל (נרקיס)
אומנות תיכון מתקדמים
בדר ענת (נרקיס)

מגמת פסיכולוגיה
שניי איילה (אלה)

מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (אייבי נתן)

מדעי הסביבה מתחילים
בן-פזי ענת (רוזוולט)
מתמטיקה י 4-5יחל
רוזנפלדר נעה (מלאלה)

מתמטיקה יא 5 יחל
גלמן עמנואל (אום-כל-תום)
 
8אומנות תיכון מתחילים
בדר ענת (נרקיס)
 מגמת פסיכולוגיה
שניי איילה (אלה)

מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (אייבי נתן)

מדעי הסביבה - העמקה
בן-פזי ענת (רוזוולט)

סדנה עם ענת ויובל
שפירא יובל (נרקיס)

סדנה עם ענת ויובל
בדר ענת (נרקיס)
אומנות תיכון מתקדמים
בדר ענת (נרקיס)

מגמת פסיכולוגיה
שניי איילה (אלה)

מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (אייבי נתן)

מדעי הסביבה מתחילים
בן-פזי ענת (רוזוולט)
מתמטיקה י 4-5יחל
רוזנפלדר נעה (מלאלה)

מתמטיקה יא 5 יחל
גלמן עמנואל (אום-כל-תום)