מערכת תיכון


מערכת שעות לכיתה תיכון
0
א
ב
ג
ד
ה
ו
1

8:45 - 9:30
מפגש חברתי  (מלאלה)
שחק הילה
מפגש חברתי  (מוצארט)
חוסינסקי אורית
מפגש חברתי  (קורצ'אק)
רוזנפלדר נעה
ועדות
שעה שכבתית יא  (חומט)
חוסינסקי אורית
שעה שכבתית י  (רוזוולט)
רוזנפלדר נעה
אזרחות יב  (אלה)
ענבר אדר
מלאכות קדומות בחצר
פרידמן אלכס
מרכז אומנות  (נרקיס)
בדר ענת
תגבור מתמטיקה  (מרכז רב תחומי)
בן-דב גלעד
מפגש חברתי  (רוזוולט)
שחק הילה
מפגש חברתי  (מוצארט)
חוסינסקי אורית
מפגש חברתי  (קורצ'אק)
רוזנפלדר נעה
פרלמנט
אומנות תיכון מתקדמים  (נרקיס)
בדר ענת
פסיכולוגיה לבגרות  (רוזוולט)
דהן אוהד
2

9:35 - 10:20
מרכז אומנות  (נרקיס)
רופא אסף
גוף האדם (מדעים)** 2  (ביטלס)
בן-פזי ענת
תנ"ך יב  (מלאלה)
שחק הילה
היסטוריה י 1  (מנדלה)
ענבר אדר
מתמטיקה יא 4-5יחל  (אום-כל-תום)
גלמן עמנואל
תגבור מתמטיקה  (מרכז רב תחומי)
בר לב פלג
מתמטיקה יא 3יחל  (קורצ'אק)
רוזנפלדר נעה
ספרות יב  (קורצ'אק)
יחיאלי ארנון
לשון לבגרות יא  (הדסים)
טוירשטיין דורית
אנגלית י 4-5 יחל  (הדסים ב)
קטורזה גנית
מי זה דופק בדלת? (כלי הקשה)  (בונו)
ניניו רמי
אנגלית י 4-5 יחל  (מנדלה)
ארזואן אהובה
אזרחות יב  (אלה)
ענבר אדר
אנגלית יא 5יחל  (מנדלה)
ארזואן אהובה
מלאכות קדומות בחצר
פרידמן אלכס
אנגלית יא 4יחל  (אום-כל-תום)
קטורזה גנית
אנגלית יא 5יחל  (מנדלה)
ארזואן אהובה
פינת חי
פרידמן אלכס
תגבור מתמטיקה  (מרכז רב תחומי)
בן-דב גלעד
מתמטיקה י 4-5יחל  (אלה)
רוזנפלדר נעה
אנגלית יא 4יחל  (אום-כל-תום)
קטורזה גנית
מתמטיקה י 3יחל  (בטהובן)
חוסינסקי אורית
אזרחות יב  (גנדי)
ענבר אדר
מתמטיקה יב 4-5יחל  (אום-כל-תום)
גלמן עמנואל
ספרות יא  (רוזוולט)
יחיאלי ארנון
מתמטיקה יב 3יחל  (קורצ'אק)
רוזנפלדר נעה
שפה י 1  (מ. ל. קינג)
טוירשטיין דורית
היסטוריה י 2  (מלאלה)
שחק הילה
נגרות
פרידמן אלכס
אומנות תיכון מתקדמים  (נרקיס)
בדר ענת
מחשבים י  (אייבי נתן)
שביט אופיר
פסיכולוגיה לבגרות  (רוזוולט)
דהן אוהד
3

10:40 - 11:25
תגבור מתמטיקה  (מרכז רב תחומי)
בר לב פלג
ספורט בחצר
זנקו מיקו
גוף האדם (מדעים)** 2  (ביטלס)
בן-פזי ענת
מתמטיקה יא 3יחל  (קורצ'אק)
רוזנפלדר נעה
תנ"ך יב  (מלאלה)
שחק הילה
מתמטיקה יא 4-5יחל  (אום-כל-תום)
גלמן עמנואל
היסטוריה י 1  (מנדלה)
ענבר אדר
מרכז אומנות  (נרקיס)
רופא אסף
אנגלית י 4-5 יחל  (הדסים ב)
קטורזה גנית
סוציו' ופסיכו' בקולנוע  (בונו)
דהן אוהד
לשון לבגרות יא  (הדסים)
טוירשטיין דורית
אנגלית י 4-5 יחל  (מנדלה)
ארזואן אהובה
ספרות יב  (קורצ'אק)
יחיאלי ארנון
מה חם בעולם? (ט' ומעלה)  (ביטלס)
בירן ליאל
היסטוריה יא  (מלאלה)
ענבר אדר
מלאכות קדומות בחצר
פרידמן אלכס
יוגה באנגלית*  (אלון)
דנון דלית
אנגלית יב 4יחל  (אום-כל-תום)
קטורזה גנית
מגדר (ח' ומעלה)  (אלה)
גושן שרון
אנגלית יב 5יחל  (מנדלה)
ארזואן אהובה
מציאות כלכלית מדומה  (מ. ל. קינג)
דוכן שושי
אזרחות יב  (גנדי)
ענבר אדר
מתמטיקה י 3יחל  (ביטלס)
חוסינסקי אורית
אנגלית יא 4יחל  (אום-כל-תום)
קטורזה גנית
תגבור מתמטיקה  (מרכז רב תחומי)
בן-דב גלעד
מתמטיקה י 4-5יחל  (רוזוולט)
רוזנפלדר נעה
אנגלית יא 5יחל  (מנדלה)
ארזואן אהובה
ספרות יא  (רוזוולט)
יחיאלי ארנון
מתמטיקה יב 4-5יחל  (אום-כל-תום)
גלמן עמנואל
נגרות
פרידמן אלכס
כתיבה והלחנה  (בונו)
עזריה לימור
שפה י 1  (מ. ל. קינג)
טוירשטיין דורית
מתמטיקה יב 3יחל  (קורצ'אק)
רוזנפלדר נעה
היסטוריה י 2  (מלאלה)
שחק הילה
מחשבים י  (אייבי נתן)
שביט אופיר
פסיכולוגיה לבגרות  (רוזוולט)
דהן אוהד
אומנות תיכון מתקדמים  (נרקיס)
בדר ענת
4

11:35 - 12:20
תגבור מתמטיקה  (מרכז רב תחומי)
בר לב פלג
מוזיקה וקהילה  (בונו)
עזריה לימור
מה הסיפור שלך? סיפורים ומפגשים  (אלון)
דהן אוהד
אזרחות יא  (מלאלה)
ענבר אדר
שפה י 1  (מ. ל. קינג)
טוירשטיין דורית
היסטוריה י 2  (כוורת)
שחק הילה
מתמטיקה יב 4-5יחל  (אום-כל-תום)
גלמן עמנואל
מתמטיקה יב 3יחל  (קורצ'אק)
רוזנפלדר נעה
ספורט תיכון בנים
זנקו מיקו
מרכז אומנות  (נרקיס)
בדר ענת
סוציו' ופסיכו' בקולנוע  (אייבי נתן)
דהן אוהד
ספורט תיכון בנות
בריל נועה
תגבור חט"ב תיכון אנגלית  (אום-כל-תום)
קטורזה גנית
הרכב מוזיקלי  (בונו)
ניניו רמי
אנגלית יב 5יחל  (מנדלה)
ארזואן אהובה
מציאות כלכלית מדומה  (מ. ל. קינג)
דוכן שושי
מגדר (ח' ומעלה)  (אלה)
גושן שרון
מה חם בעולם? (ט' ומעלה)  (ביטלס)
בירן ליאל
היסטוריה יא  (מלאלה)
ענבר אדר
אנגלית יב 4יחל  (אום-כל-תום)
קטורזה גנית
מוזיקה וקהילה  (בונו)
עזריה לימור
חצר
פרידמן אלכס
תגבור מתמטיקה  (מרכז רב תחומי)
בן-דב גלעד
אנגלית יב 5יחל  (מנדלה)
ארזואן אהובה
פינת חי
פרידמן אלכס
סאונד  (בונו)
ניניו רמי
מתמטיקה י 4-5יחל  (רוזוולט)
רוזנפלדר נעה
אנגלית יב 4יחל  (אום-כל-תום)
קטורזה גנית
מתמטיקה י 3יחל  (ביטלס)
חוסינסקי אורית
רובוטיקה 2 (מים)***  (בוב מארלי)
לוין אשטרה
אזרחות יא  (אלון)
ענבר אדר
מתמטיקה יא 3יחל  (קורצ'אק)
רוזנפלדר נעה
גוף האדם (מדעים)** 1  (רוזוולט)
בן-פזי ענת
תנ"ך י 2  (מלאלה)
שחק הילה
ספרות יב  (מנדלה)
יחיאלי ארנון
מתמטיקה יא 4-5יחל  (אום-כל-תום)
גלמן עמנואל
פינת חי
פרידמן אלכס
פסיכולוגיה לבגרות  (רוזוולט)
דהן אוהד
מחשבים י  (אייבי נתן)
שביט אופיר
5

12:35 - 13:15
היסטוריה יא  (מלאלה)
ענבר אדר
שפה י 2  (מ. ל. קינג)
טוירשטיין דורית
מתמטיקה יב 3יחל  (קורצ'אק)
רוזנפלדר נעה
תנ"ך י 1  (כוורת)
שחק הילה
מתמטיקה עיונית  (בטהובן)
בר לב פלג
מתמטיקה יב 4-5יחל  (אום-כל-תום)
גלמן עמנואל
שעה שכבתית יב  (קורצ'אק)
שחק הילה
אנגלית יא 4יחל  (אום-כל-תום)
קטורזה גנית
מתמטיקה י 4-5יחל  (גנדי)
רוזנפלדר נעה
סוציו' ופסיכו' בקולנוע  (אייבי נתן)
דהן אוהד
אנגלית יא 5יחל  (מנדלה)
ארזואן אהובה
מתמטיקה י 3יחל  (מ. ל. קינג)
חוסינסקי אורית
ספורט תיכון בנים
זנקו מיקו
ספורט תיכון בנות
בריל נועה
חצר
פרידמן אלכס
תגבור חט"ב תיכון אנגלית  (י)
קטורזה גנית
מרכז טכנולוגי  (אייבי נתן)
כרם גל
תגבור מתמטיקה  (מרכז רב תחומי)
בן-דב גלעד
לשון לבגרות יא  (אלון)
טוירשטיין דורית
אנגלית י 4-5 יחל  (אום-כל-תום)
קטורזה גנית
אנגלית י 4-5 יחל  (מנדלה)
ארזואן אהובה
פינת חי
פרידמן אלכס
תנ"ך יב  (מלאלה)
שחק הילה
מתמטיקה יא 3יחל  (גן)
רוזנפלדר נעה
גוף האדם (מדעים)** 1  (רוזוולט)
בן-פזי ענת
פינת חי
פרידמן אלכס
תנ"ך י 2  (מלאלה)
שחק הילה
ספרות יב  (קורצ'אק)
יחיאלי ארנון
מתמטיקה יא 4-5יחל  (אום-כל-תום)
גלמן עמנואל
6

13:20 - 14:00
מתמטיקה יב 4-5יחל  (אום-כל-תום)
גלמן עמנואל
היסטוריה יא  (מלאלה)
ענבר אדר
שפה י 2  (מ. ל. קינג)
טוירשטיין דורית
תנ"ך י 1  (כוורת)
שחק הילה
פיזיקה  (בטהובן)
בר לב פלג
מתמטיקה י 4-5יחל  (גנדי)
רוזנפלדר נעה
אנגלית יב 4יחל  (אום-כל-תום)
קטורזה גנית
אנגלית יב 5יחל  (מנדלה)
ארזואן אהובה
היסטוריה יא  (מלאלה)
ענבר אדר
אנגלית י 4-5 יחל  (מנדלה)
ארזואן אהובה
יוגה באנגלית*  (אלון)
דנון דלית
מחשבים יב  (אייבי נתן)
שביט אופיר
אנגלית י 4-5 יחל  (אום-כל-תום)
קטורזה גנית
אומנות תיכון מתקדמים  (נרקיס)
בדר ענת
תגבור מתמטיקה  (מרכז רב תחומי)
בן-דב גלעד
פינת חי
פרידמן אלכס
לשון לבגרות יא  (אלון)
טוירשטיין דורית
היסטוריה י 1  (מנדלה)
ענבר אדר
תנ"ך י 2  (מלאלה)
שחק הילה
טאי-צי
פיניק עומר
שפה י 2  (מ. ל. קינג)
טוירשטיין דורית
מתמטיקה יא 4-5יחל  (אום-כל-תום)
גלמן עמנואל
בית מדרש  (אלה)
פיניק עומר
ספרות יב  (קורצ'אק)
יחיאלי ארנון
תנ"ך י 1  (מלאלה)
שחק הילה
חיפוש פילוסופי  (מנדלה)
ארזואן אהובה
7

14:00 - 14:40
מתמטיקה יב 4-5יחל  (אום-כל-תום)
גלמן עמנואל
תנ"ך יב  (מלאלה)
שחק הילה
מתמטיקה י 4-5יחל  (גנדי)
רוזנפלדר נעה
ספרות יא  (רוזוולט)
יחיאלי ארנון
מחשבים יב  (אייבי נתן)
שביט אופיר
תיאטרון**  (מוצארט)
איצקוביץ עדי
אומנות תיכון מתחילים ומתקדמים  (נרקיס)
בדר ענת
תגבור חט"ב תיכון אנגלית  (י)
קטורזה גנית
מחשבים י  (אייבי נתן)
שביט אופיר
מתמטיקה יא 4-5יחל  (אום-כל-תום)
גלמן עמנואל
אומנות תיכון מתחילים  (נרקיס)
בדר ענת
8

14:40 - 15:20
מתמטיקה יב 5יחל  (אום-כל-תום)
גלמן עמנואל
תנ"ך יב  (מלאלה)
שחק הילה
מחשבים יב  (אייבי נתן)
שביט אופיר
תיאטרון**  (מוצארט)
איצקוביץ עדי
אומנות תיכון מתחילים ומתקדמים  (נרקיס)
בדר ענת
מחשבים י  (אייבי נתן)
שביט אופיר
אומנות תיכון מתחילים  (נרקיס)
בדר ענת
מתמטיקה יא 5 יחל  (אום-כל-תום)
גלמן עמנואל