מערכת תיכוןמקרא סימנים במערכת:
כוכביות (**): מסמנות שלשיעור יש מס' שעות שבועיות, לפי מס' הכוכביות.
יש לחפש ולבחור את כל השעות של אותו שיעור ואותה קבוצה. אם אין כוכביות, השיעור בן שעה שבועית אחת.
ספרות בסוגריים (1): כאשר מופיע מספר בסוגריים ליד שם השיעור, הוא מייצג את מספר הקבוצה.
לדוגמה: כשורי שפה 3 (1)*** – הכוונה לשיעור שפה לכיתות ג, קבוצה 1 (יש שתי קבוצות מקבילות הלומדות אותו שיעור), הנלמד 3 שעות שבועיות.

מערכת שעות לכיתה תיכון

שעהיום איום ביום גיום דיום ה
1יוגה באנגלית לתיכון **
דנון דלית (זום)

מפגש חברתי
רוזנפלדר נעה (למידה מקוונת)

מפגש חברתי
ענבר אדר (למידה מקוונת)

מפגש חברתי
שחק הילה (זום)
ועדות
conozcamos el espanol לתיכון**
ויגודה נגה,
אנגלית יב 4יחל
ארדיטי איה (למידה מקוונת)

אנגלית יב 5 (G Module)
ארזואן אהובה (זום)

כדורגל בנות
זנקו מיקו,
תיאטרון
איצקוביץ עדי (למידה מקוונת)

תעבורה/תיאוריה**
דוכן שושי
מתמטיקה י 3יחל
חוסינסקי אורית (רוזוולט)

מתמטיקה י 4-5יחל
רוזנפלדר נעה (מ. ל. קינג)

ספרות יא
מלו איריס (מלאלה)

תנ"ך יב
שחק הילה (קורצ'אק)
פרלמנט
(אלה)
2יוגה באנגלית לתיכון **
דנון דלית (זום)

ספורט תיכון בנות
שובה ורד,
ספורט תיכון בנים
זנקו מיקו,
תגבור מתמטיקה
גלמן עמנואל (למידה מקוונת)
אנגלית יא
ארדיטי איה (מלאלה)

אנגלית יא
ארזואן אהובה (מנדלה)

היסטוריה י
ענבר אדר (רוזוולט)

תנ"ך יב
שחק הילה (קורצ'אק)
ספורט תיכון בנות
שובה ורד,
ספורט תיכון בנים
זנקו מיקו,
תיאטרון
איצקוביץ עדי (למידה מקוונת)
מתמטיקה י 3יחל
חוסינסקי אורית (רוזוולט)

מתמטיקה י 4-5יחל
רוזנפלדר נעה (מ. ל. קינג)

ספרות יא
מלו איריס (מלאלה)

תנ"ך יב
שחק הילה (קורצ'אק)
אנגלית יב 4יחל
ארדיטי איה (למידה מקוונת)

אנגלית יב 5 (G Module)
ארזואן אהובה (למידה מקוונת)

שעה שכבתית י
רוזנפלדר נעה,
שעה שכבתית יא
ענבר אדר
3אזרחות יא
ענבר אדר (למידה מקוונת)

אנגלית י 4-5 יחל
ארזואן אהובה (למידה מקוונת)

אנגלית י 4-5 יחל
ארדיטי איה (למידה מקוונת)

מתמטיקה יב 3יחל
רוזנפלדר נעה,
מתמטיקה יב 4-5יחל
גלמן עמנואל (למידה מקוונת)
אנגלית י 4-5 יחל
ארזואן אהובה (מנדלה)

אנגלית י 4-5 יחל
ארדיטי איה (מלאלה)

לשון עברית י"א 70%
טוירשטיין דורית (בונו)

תנ"ך יב
שחק הילה (קורצ'אק)
אנגלית י 4-5 יחל
ארזואן אהובה (למידה מקוונת)

אנגלית י 4-5 יחל
ארדיטי איה (למידה מקוונת)

לשון עברית י"א 70%
טוירשטיין דורית (למידה מקוונת)
מפגש חברתי
רוזנפלדר נעה (מלאלה)

מפגש חברתי
שחק הילה (רוזוולט)

מפגש חברתי
ענבר אדר (קורצ'אק)
אזרחות יא
ענבר אדר (למידה מקוונת)

מדעים י'
בן-פזי ענת (למידה מקוונת)

מתמטיקה יב 3יחל
רוזנפלדר נעה,
מתמטיקה יב 4-5יחל
גלמן עמנואל (למידה מקוונת)
4אזרחות יא
ענבר אדר (למידה מקוונת)

לשון עברית י' 30%
טוירשטיין דורית (למידה מקוונת)

מתמטיקה יב 3יחל
רוזנפלדר נעה,
מתמטיקה יב 4-5יחל
גלמן עמנואל (למידה מקוונת)
אנגלית יב 4יחל
ארדיטי איה (מלאלה)

אנגלית יב 5 (G Module)
ארזואן אהובה (מנדלה)

מתמטיקה יא 3יחל
רוזנפלדר נעה,
מתמטיקה יא 4-5יחל
גלמן עמנואל (רוזוולט)

תנ"ך י
שחק הילה (קורצ'אק)
אומנות עיוני - תרבות ואמנות
שפירא יובל,
אנגלית י 4-5 יחל
ארדיטי איה (למידה מקוונת)

אנגלית י 4-5 יחל
ארזואן אהובה (למידה מקוונת)

לשון עברית י"א 70%
טוירשטיין דורית (למידה מקוונת)
אנגלית יא
ארזואן אהובה (מנדלה)

אנגלית יא
ארדיטי איה (מלאלה)

היסטוריה י
ענבר אדר (רוזוולט)

שעה שכבתית יב
שחק הילה (קורצ'אק)
אזרחות יא
ענבר אדר (למידה מקוונת)

מדעים י'
בן-פזי ענת (למידה מקוונת)

מתמטיקה יב 4-5יחל
גלמן עמנואל (למידה מקוונת)
5אנגלית יא
ארדיטי איה (למידה מקוונת)

אנגלית יא
ארזואן אהובה (למידה מקוונת)

מתמטיקה י 3יחל
חוסינסקי אורית (למידה מקוונת)

מתמטיקה י 4-5יחל
רוזנפלדר נעה
אנגלית יב 4יחל
ארדיטי איה (מלאלה)

אנגלית יב 5 (G Module)
ארזואן אהובה (מנדלה)

מתמטיקה יא 3יחל
רוזנפלדר נעה,
מתמטיקה יא 4-5יחל
גלמן עמנואל (רוזוולט)

תנ"ך י
שחק הילה (קורצ'אק)
אזרחות יא
ענבר אדר (למידה מקוונת)

לשון עברית י' 30%
טוירשטיין דורית (למידה מקוונת)

מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (בונו)

מדעי הסביבה מתקדמים
בן-פזי ענת (למידה מקוונת)

רישום וציור (ח'-י"ב)
בדר ענת (נרקיס)
אנגלית יא
ארדיטי איה (מלאלה)

אנגלית יא
ארזואן אהובה (מנדלה)

היסטוריה י
ענבר אדר (רוזוולט)

כדורשת
זנקו מיקו,
מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (בונו)

תנ"ך יב
שחק הילה (קורצ'אק)
לשון עברית י' 30%
טוירשטיין דורית (למידה מקוונת)

מתמטיקה יא 3יחל
רוזנפלדר נעה,
מתמטיקה יא 4-5יחל
גלמן עמנואל (זום)
6לשון עברית י"א 70%
טוירשטיין דורית (למידה מקוונת)

מתמטיקה י 3יחל
חוסינסקי אורית (למידה מקוונת)

מתמטיקה י 4-5יחל
רוזנפלדר נעה
מתמטיקה יב 5יחל
גלמן עמנואל (רוזוולט)
אזרחות יא
ענבר אדר (למידה מקוונת)

כלכלה**
דוכן שושי (למידה מקוונת)

מגמת פסיכולוגיה
שניי איילה (למידה מקוונת)

מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (בונו)

מדעי הסביבה מתקדמים
בן-פזי ענת (למידה מקוונת)

סדנה עם ענת ויובל
בדר ענת (נרקיס)

סדנה עם ענת ויובל
שפירא יובל (נרקיס)
conozcamos el espanol לתיכון**
ויגודה נגה,
מדעי החברה - יחידת חקר
שניי איילה (מלאלה)

מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (בונו)

מדעי הסביבה מתחילים
בן-פזי ענת (רוזוולט)

מתמטיקה יב 3יחל
רוזנפלדר נעה (קורצ'אק)

תעבורה/תיאוריה**
דוכן שושי
כלכלה**
דוכן שושי (למידה מקוונת)

מתמטיקה יא 3יחל
רוזנפלדר נעה,
מתמטיקה יא 4-5יחל
גלמן עמנואל (זום)
7אומנות תיכון מתחילים
בדר ענת (למידה מקוונת)

מתמטיקה יא 5 יחל
גלמן עמנואל (זום)
מתמטיקה יב 5יחל
גלמן עמנואל (רוזוולט)
מגמת פסיכולוגיה
שניי איילה (למידה מקוונת)

מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (בונו)

מדעי הסביבה - העמקה
בן-פזי ענת,
סדנה עם ענת ויובל
בדר ענת (נרקיס)

סדנה עם ענת ויובל
שפירא יובל (נרקיס)
אומנות תיכון מתקדמים
בדר ענת (נרקיס)

מגמת פסיכולוגיה
שניי איילה (למידה מקוונת)

מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (בונו)
מתמטיקה י 4-5יחל
רוזנפלדר נעה,
מתמטיקה יא 5 יחל
גלמן עמנואל (זום)
8אומנות תיכון מתחילים
בדר ענת (למידה מקוונת)
 מגמת פסיכולוגיה
שניי איילה (למידה מקוונת)

מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (בונו)

מדעי הסביבה - העמקה
בן-פזי ענת,
סדנה עם ענת ויובל
בדר ענת (נרקיס)

סדנה עם ענת ויובל
שפירא יובל (נרקיס)
אומנות תיכון מתקדמים
בדר ענת (נרקיס)

מגמת פסיכולוגיה
שניי איילה (למידה מקוונת)

מדעי המחשב - מגמה
ויינרב אנדריי (בונו)
מתמטיקה י 4-5יחל
רוזנפלדר נעה,
מתמטיקה יא 5 יחל
גלמן עמנואל (זום)