בגרויות

מחווני ציון ומבנה ציוני הגשה לקורסי בגרות 


תעודת הבגרות

תלמידי התיכון לומדים לקראת הבגרויות במתכננת אינטרנית.

התנאים לקבלת תעודת בגרות מלאה:

כדי להיות זכאי לתעודת בגרות מלאה יש להיבחן ב- 21 יחידות לימוד, הכוללים מקצועות חובה ומקצוע בחירה מוגבר אחד שלא כולל אנגלית ומתמטיקה.

מקצועות החובה הם: לשון, תנ"ך, מקרא, היסטוריה, ספרות, אזרחות, מתמטיקה ואנגלית.

בחירת התחום המוגבר יתבצע על ידי תלמידי כיתה י' לעצמם מתוך רשימת מקצועות.

כמו כן, יש ללמוד חנ"ג ולקחת חלק בפעילות חברתית וקהילתית במשך 3 שנים, ללמוד יחידה מדעית אחת ושני מקצועות השכלה כללית ( ללא בחינה חיצונית).


הציון הסופי בתעודת הבגרות במקצועות החובה משוקלל  מציון הבחינה החיצונית (70%) עם הציון של ההערכה הבית ספרית (30%) .  

אקדמיה בתיכון  (תוכנית שאנו משתתפים בה מזה מס' שנים ) מאפשרת ללמוד חלק מלימודי הבגרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. הקורסים ברמהאקדמית גבוהה, ומאפשרים לקבל עליהם במקביל גם ציון לתעודת הבגרות וגם נקודות קרדיט לתואר ראשון.


התאמות:

יש ילדים שזקוקים להתאמות בדרכי ההבחנות בבחינות הבגרות בשל קשיי למידה שונים: דיסגרפיה, דיסקלקוליה, בעיות קשב וריכוז ועוד. ההתאמות שניתנות הן מסוגים שונים: הארכת זמן, מבחן מותאם, התעלמות משגיאות כתיב, הקראת מבחן, מבחן בעל פה ועוד. כדי לזכות בהתאמה, צריך שיהיה בידינו, , אבחון דידקטי או, לגבי חלק מההתאמות - אבחון פסיכו-דידקטי שנערך החל מכיתה ז' ואילך ושממליץ על ההתאמה.

על סמך האבחון יש לבית הספר סמכות לאשר התאמות מסוימות, ואילו חלק מההתאמות צריכות לקבל את אישור הוועדה המחוזית מטעם משרד החינוך. על מנת להיערך לכך, יש להעביר את האבחונים ליועצת בית הספר בתחילת השנה (חודש ספטמבר).  

הצוות יעמוד לרשות התלמידים וההורים, ללוות, לתמוך ללמד ולהכין בדרכים המתאימות לכל אחד.


  • הקורסים המיועדים לבחינת הבגרות יסומנו בכוכבית.