בגרויות31/10/18

שלום לכולם,

בהמשך ללא מעט שאלות שעולות מכם ההורים ומתלמידי התיכון, ברצוננו לשפוך מעט אור על האפשרויות השונות ללימודים לבגרות בבית הספר.

בית הספר שלנו מגיש לבגרות מזה שמונה שנים. לפני כשלוש שנים אף הפכנו לתיכון רשמי בישראל ובית הספר התיכון פועל ברישיון מלא של משרד החינוך. בשנתיים האחרונות אנו גם רשאים לתת ציונים פנימיים לבגרות ("ציוני מגן") ושותפים ברפורמת  ה-30% הערכה פנימית של משרד החינוך.

בבית ספרנו ניתן ללמוד במגמות מדעי המחשב, מדעי החברה, אומנות ומגמה חדשה שנפתחה השנה "מדעי הסביבה" (מקצוע סמי מדעי) ועבודות גמר בתחומי דעת שונים, כך ב"הרחבות" וכמובן שניתן ללמוד את כל מקצועות החובה לתעודת בגרות (תנ"ך, היסטוריה, אזרחות , לשון ועוד).

בנוסף, תלמידים שלנו השתלבו בהצלחה רבה בלימודים במגמות השונות בהדסים. יש לנו הסכם של שיתוף פעולה עם תיכון הדסים ומגמותיו פתוחות עבור התלמידים שלנו, על בסיס מקום פנוי. במהלך השנים למדו ולומדים תלמידינו בהדסים מגוון רחב מאוד של נושאים כגון- ערבית, ביולוגיה, פיזיקה, מחול, תיאטרון ועוד ועוד.

לצערנו, השנה, למרות תהליכי קבלה שעברו תלמידינו למגמת הקולנוע בהדסים בשלהי השנה שעברה, לא נותר בסופו של דבר מקום פנוי, ותלמידינו נאלצים למצוא לעצמם מקצוע מוגבר אחר.

כמו כן, במהלך השנים האחרונות, במטרה להרחיב את מגוון המגמות, תלמידים שלנו השתלבו בכיתות ארציות – לימודים אינטרנטיים במגמות : מדעי כדה"א וכימיה ברשת במכון דוידסון שבמכון וייצמן (מוזמנים להיכנס ללינקים המצורפים ולהתרשם)

מדעי כדה"א - https://davidson.weizmann.ac.il/programs/earth

כימיה ברשת  - https://davidsonmoodle.weizmann.ac.il/course/index.php?categoryid=60

לאחרונה ייצרנו קשר עם "התיכון הווירטואלי" בו ניתן ללמוד ל – 5 יח"ל פיסיקה. 

http://www.vschool.cet.ac.il/about/

 

חשוב לנו שתדעו. לשאלות... אנחנו פה.

תודה

צוות התיכוןתעודת הבגרות

תלמידי התיכון לומדים לקראת הבגרויות במתכננת אינטרנית.

התנאים לקבלת תעודת בגרות מלאה:

כדי להיות זכאי לתעודת בגרות מלאה יש להיבחן ב- 21 יחידות לימוד, הכוללים מקצועות חובה ומקצוע בחירה מוגבר אחד שלא כולל אנגלית ומתמטיקה.

מקצועות החובה הם: לשון, תנ"ך, מקרא, היסטוריה, ספרות, אזרחות, מתמטיקה ואנגלית.

בחירת התחום המוגבר יתבצע על ידי תלמידי כיתה י' לעצמם מתוך רשימת מקצועות.

כמו כן, יש ללמוד חנ"ג ולקחת חלק בפעילות חברתית וקהילתית במשך 3 שנים, ללמוד יחידה מדעית אחת ושני מקצועות השכלה כללית ( ללא בחינה חיצונית).


הציון הסופי בתעודת הבגרות במקצועות החובה משוקלל  מציון הבחינה החיצונית (70%) עם הציון של ההערכה הבית ספרית (30%) .  

אקדמיה בתיכון  (תוכנית שאנו משתתפים בה מזה מס' שנים ) מאפשרת ללמוד חלק מלימודי הבגרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. הקורסים ברמהאקדמית גבוהה, ומאפשרים לקבל עליהם במקביל גם ציון לתעודת הבגרות וגם נקודות קרדיט לתואר ראשון.


התאמות:

יש ילדים שזקוקים להתאמות בדרכי ההבחנות בבחינות הבגרות בשל קשיי למידה שונים: דיסגרפיה, דיסקלקוליה, בעיות קשב וריכוז ועוד. ההתאמות שניתנות הן מסוגים שונים: הארכת זמן, מבחן מותאם, התעלמות משגיאות כתיב, הקראת מבחן, מבחן בעל פה ועוד. כדי לזכות בהתאמה, צריך שיהיה בידינו, , אבחון דידקטי או, לגבי חלק מההתאמות - אבחון פסיכו-דידקטי שנערך החל מכיתה ז' ואילך ושממליץ על ההתאמה.

על סמך האבחון יש לבית הספר סמכות לאשר התאמות מסוימות, ואילו חלק מההתאמות צריכות לקבל את אישור הוועדה המחוזית מטעם משרד החינוך. על מנת להיערך לכך, יש להעביר את האבחונים ליועצת בית הספר בתחילת השנה (חודש ספטמבר).  

הצוות יעמוד לרשות התלמידים וההורים, ללוות, לתמוך ללמד ולהכין בדרכים המתאימות לכל אחד.


  • הקורסים המיועדים לבחינת הבגרות יסומנו בכוכבית.