בגרויותתעודת הבגרות

תלמידי התיכון בבית-הספר לומדים לקראת הבגרויות במתכונת אינטרנית.

התנאים לקבלת תעודת בגרות מלאה:

זכאות לתעודת בגרות מלאה דורשת היבחנות ב-21 יחידות לימוד, לימודי חינוך גופני, מדעים ו-2 מקצועות של השכלה כללית, וכן לקיחת חלק בפעילות חברתית וקהילתית. 21 היחידות מורכבות ממקצועות חובה ומקצוע בחירה מוגבר (לא כולל אנגלית ומתמטיקה).

מקצועות החובה הם: לשון, תנ"ך, מקרא, היסטוריה, ספרות, אזרחות, מתמטיקה ואנגלית.

בחירת התחום המוגבר יתבצע במהלך כיתה י' מתוך רשימת מקצועות.

 

הציון הסופי בתעודת הבגרות במקצועות החובה משוקלל מציון הבחינה החיצונית (70%) עם ציון ההערכה הבית ספרית (30%) . 

האפשרויות למקצועות מוגברים: 

בבית ספרנו ניתן לבחור בין מספר מקצועות ברמת 5 יח"ל: מדעי החברה, אומנות או מדעי הסביבה (מקצוע סמי מדעי). כמו כן, ניתן

לבחור במסלול חלופי ולעשות עבודות גמר בתחומי דעת שונים.

 

בנוסף, תלמידי ותלמידות התיכון משתלבים בהצלחה בלימודים במגמות השונות בהדסים. קיים שיתוף פעולה עם תיכון הדסים ומגמותיו פתוחות עבור התלמידים שלנו, על בסיס מקום פנוי. במהלך השנים למדו ולומדים תלמידינו בהדסים מגוון רחב מאוד של נושאים כגון: ערבית, ביולוגיה, פיזיקה, מחול, תיאטרון ועוד ועוד.

 

במהלך השנים האחרונות, במטרה להרחיב את מגוון המגמות, שילבנו את תלמידינו בלימודים אינטרנטיים בכיתות ארציות.

מוזמנים להיכנס ללינקים המצורפים ולהתרשם מתוכניות אלו:

מדעי כדה"א - https://davidson.weizmann.ac.il/programs/earth

כימיה ברשת  - https://davidsonmoodle.weizmann.ac.il/course/index.php?categoryid=60

http://www.vschool.cet.ac.il/about/

אקדמיה בתיכון. תכנית זו מאפשרת ללמוד חלק מלימודי הבגרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. הקורסים ברמה אקד

מית, ומאפשרים לקבל עליהם במקביל גם ציון לתעודת הבגרות וגם נקודות קרדיט לתואר ראשון.

 

התאמות:

יש ילדים שזקוקים להתאמות בדרכי ההבחנות בבחינות הבגרות בשל קשיי למידה שונים: דיסגרפיה, דיסקלקוליה, בעיות קשב וריכוז ועוד. ההתאמות שניתנות הן מסוגים שונים: הארכת זמן, מבחן מותאם, התעלמות משגיאות כתיב, ה

קראת מבחן, מבחן בעל פה ועוד. כדי לזכות בהתאמה, צריך שיהיה בידינו אבחון דידקטי או אבחון פסיכו-דידקטי (בהתאם לסוג ההתאמה הנדרשת) שנערך החל מכיתה ז' ואילך.

על סמך האבחון יש לבית הספר סמכות לאשר התאמות מסוימות, ואילו חלק מההתאמות צריכות לקבל את אישור הוועדה המחוזית מטעם משרד החינוך. על מנת להיערך לכך ולקבל את ההתאמות במועד, יש להעביר את האבחונים ליועצת בית הספר בתחילת השנה (חודש ספטמבר). 

הצוות יעמוד לרשות התלמידים וההורים, ללוות, לתמוך וללמד בדרכים המתאימות לכל אחד.

 

                   הקורסים המיועדים לבחינת הבגרות יסומנו בכוכבית.