תיכון

תיכון

הידעתם ?

בשנותיה הצעירות של המדינה, התיכונים התקיימו במסגרת בת 8 שנים החל מכיתה ה' שהמשיכה את לימודי בית הספר העממי שהסתיימו בכיתה ד', זו הסיבה ההיסטורית לכך שתלמידי כיתות י"ב נקראים שמיניסטים. מאוחר יותר, אחרי הרחבת לימודי החינם ל-6 שנים הייתה תקופה קצרה שבה בית הספר התיכון החל בכיתה ז' ומאוחר יותר הגיעו התלמידים לבית הספר התיכון אחר 8 שנים של לימוד בבית הספר היסודי כיתות א' עד ח', למסגרת לימוד בת 4 שנים כיתות ט' עד י"ב.

במסגרת רפורמה במערכת החינוך, שהחלה בשנת 1968, הוקמו בהדרגה חטיבות הביניים- כיתות ז' עד ט', וחטיבה עליונה בת שלוש כיתות: כיתות י' עד י"ב.

ומה קורה אצלנו?

אנו מתחילים את שנתו התשיעית של התיכון. בתיכון השנה יילמדו כ- 80 תלמידים.

מסגרת הלימודים בתיכון תאפשר לימודים לקראת בגרות מלאה או חלקית ולימודי העשרה למי שאינו חפץ בבגרות כלל. מסגרת זו תאפשר לתלמידים להשתתף בקורסים מגוונים, מעניינים ושונים, שעות בית שכבתית, שעות בית רב גילאיות , שעות פיתוח מעורבות חברתית, יזמויות ופרויקטים אישיים- חברתיים, זמן להתנדבות בקהילה ולעשייה לא פורמאלית בתחומי בית הספר ומחוצה לו.  


אנו מצפים מתלמידי התיכון לבוא ולעבוד לצידנו בניהול מנגנוני בית הספר השונים ולהטביע את חותמם על המערכת הבית ספרית.


השנה היא שנת הכנה לפולין. הקבוצה שתתארגן מילדי י' ו -י"א (תסע לפולין בשנת הלימודים תשע"י ) . לשם כך יתקיימו במהלך השנה סמינרים והכנות

לקראת הנסיעה.


בתחילת השנה נקבע באופן משותף את כללי ההתנהגות בבית והתכנים שנעסוק בהם לאורך השנה. צוות הבית יכלול השנה את אדר, הילה, נעה ר. ואורית.

במהלך השנה יתקיימו פעילויות, סדנאות ומפגשים בנושאים חברתיים. חלק מהסדנאות יועבר על ידי אנשי הצוות וחלקן - על ידי מנחים חיצוניים.


טופס הצהרת בריאות