תיכון


לוח מועדי מבחנות בגרות לקייץ תש"פ 2020


לוח מבחנים וארועים תש"פ


חזרה לשגרה! חוקי קורונה

תיכון

אנו מתחילים את שנתו העשירית של התיכון. בתיכון השנה יילמדו כ- 100 תלמידות ותלמידים.

מסגרת הלימודים בתיכון תאפשר לימודים לקראת בגרות מלאה או חלקית ולימודי העשרה למי שאינו חפץ בבגרות כלל. מסגרת זו תאפשר לתלמידים להשתתף בקורסים מגוונים, מעניינים ושונים, שעות חברתיות שכבתיות ורב גילאיות, וכן שעות פיתוח מעורבות חברתית. כחלק מפיתוח המעורבות החברתית יקודמו יוזמויות ופרויקטים אישיים, יינתן זמן להתנדבות בקהילה ותעודד עשייה לא פורמאלית בתחומי בית הספר ומחוצה לו.   

אנו מצפים מתלמידי ותלמידות התיכון להיות פעילים משמעותיים יחד עם הצוות בניהול מנגנוני בית הספר השונים ולהטביע את חותמם על המערכת הבית ספרית. 

השנה היא שנת המסע לפולין. הקבוצה שמתארגנת מילדי י' ו -י"א טסה לפולין במרס 2020 יחד עם תלמידים מביה"ס הדמוקרטי בכפר סבא וקריית אונו. לשם כך יתקיימו במהלך המחצית הראשונה של השנה סמינרים והכנות לקראת הנסיעה. 

בתחילת השנה נקבע באופן משותף את כללי ההתנהגות בבית ומה יהיו התכנים החברתיים שנעסוק בהם לאורך השנה. צוות הבית יכלול השנה את אדר, איה, הילה, נעה ר. ואורית.

במהלך השנה יתקיימו פעילויות, סדנאות ומפגשים בנושאים חברתיים שונים. חלק מהסדנאות יועברו על ידי אנשי הצוות וחלקן - על ידי מנחים חיצוניים.

 


טופס הצהרת בריאות