מפדשי בית ג' - ד'


קבלו אותו... יום יער3 שעות במערכת של יציאה רצופה וקבועה לטבע במרחב משותף ג' – ו' מחוץ לכפר הנוער.

מטרת הפעילות: לאפשר לילדים לפתח וללמוד איך להתנהל מול עצמם, עם האחר, עם הסביבה ובתוך קבוצות, באמצעות שהייה רצופה בטבע ועם מינימום של התערבות של מבוגרים.

אנו מאמינים כי:

שהייה בטבע באופן בלתי אמצעי מטיבה

גילוי, חקירת הטבע ושימת לב לשינויים החלים בו חשובים.

יש ליצור בביה"ס עוד הזדמנות ליציאה לשטח (כמו: "יוצאים להרפתקה" / המסע...)

חיברות בקבוצת השווים וברב גילאיות תתרום לחיים המשותפים   ג' – ו'

אין צורך בתכנית מוגדרת ובהוראת תכנים – השהיה היא התוכן ! (BEING)

תפקיד המורים הוא ליווי, תווך, קביעת גבולות וחוקים ואכיפתם.

חשוב לנו להתחבר לקולות הילדים שהביאו את הרצון ליום שאיננו לימודים קונבנציונלי


מסגרת: הפעילות מנוהלת כקורס סימסטריאלי, ילד שבוחר לצאת מחויב לכך.

בתחילת שנה"ל תעשה הכנה תוך הצגה של התכנית וקביעת חוקים.

ציוד חובה כל שבוע: נעליים סגורות, מכנסים ארוכים, כובע, מים, תיק נוח, מזון ואישור הורים ליציאה (שנתי)

אנו בטוחים שתרבות זו תתפתח וזמן השהיה בטבע יביא עימו תחומי עניין חדשים, הרגלים חדשים, סדר יום מיוחד ועוד...