מערכת גןמקרא סימנים במערכת:
כוכביות (**): מסמנות שלשיעור יש מס' שעות שבועיות, לפי מס' הכוכביות.
יש לחפש ולבחור את כל השעות של אותו שיעור ואותה קבוצה. אם אין כוכביות, השיעור בן שעה שבועית אחת.
ספרות בסוגריים (1): כאשר מופיע מספר בסוגריים ליד שם השיעור, הוא מייצג את מספר הקבוצה.
לדוגמה: כשורי שפה 3 (1)*** – הכוונה לשיעור שפה לכיתות ג, קבוצה 1 (יש שתי קבוצות מקבילות הלומדות אותו שיעור), הנלמד 3 שעות שבועיות.

מערכת שעות לכיתה גן

שעהיום איום ביום גיום דיום ה
1בית משותף
בדר ענת (בית א-ב)

בית משותף
כרם גל (בית א-ב)

בית משותף
ברזילי נעמה (בית א-ב)

בית משותף
אפלרויט אילנה (בית א-ב)
ועדות
שוטטות**
בירן ליאל (חצר)
  
2בית משותף
בדר ענת (בית א-ב)

בית משותף
אפלרויט אילנה (בית א-ב)

בית משותף
ברזילי נעמה (בית א-ב)

בית משותף
כרם גל (בית א-ב)
ספורט ותנועה
מטרי דנה,
פינת חי
פרידמן אלכס
מרכז טכנולוגי
רופא אסף (בונו)

שוטטות**
בירן ליאל (חצר)
 פינת חי
פרידמן אלכס
3 פינת חי
פרידמן אלכס
מרכז טכנולוגי
רופא אסף (אייבי נתן)

פינת חי
פרידמן אלכס
פיסול בחומרים**
בדר ענת (נרקיס)
פינת חי
פרידמן אלכס,
קסם של תיאטרון
חפץ שושי (יורט מגניב)
4מקהלה
מזור ישראלה (חומט)
מרכז טכנולוגי
רופא אסף (בונו)

סטודיו לאומנות**
בדר ענת (נרקיס)
עשר אצבעות קב' א'
לוי עירית (פשוש)

תיאטרון
איצקוביץ עדי (כוורת החדשה)
פיסול בחומרים**
בדר ענת (נרקיס)

ריו אביירטו
לוי רינת (פשוש)
יוצרים עולם חדש
רופא אסף (נרקיס)
5 דמויות וסיפורים מהמקרא
שור נגבה (דוכיפת)

מרכז טכנולוגי
רופא אסף (בונו)

סטודיו לאומנות**
בדר ענת (נרקיס)
עשר אצבעות קב' ב'
לוי עירית (פשוש)
 יוצרים עולם חדש
רופא אסף (נרקיס)

מוזיקה באהבה
מזור ישראלה (חומט)
6אני שר/ה מהלב
עזריה לימור (חומט)
 ריקוד אפריקאי
בק יצחק ברינש (יורט מגניב)
ספורט ותנועה
מטרי דנה,
פינת חי
פרידמן אלכס