מערכת גןמקרא סימנים במערכת:
כוכביות (**): מסמנות שלשיעור יש מס' שעות שבועיות, לפי מס' הכוכביות.
יש לחפש ולבחור את כל השעות של אותו שיעור ואותה קבוצה. אם אין כוכביות, השיעור בן שעה שבועית אחת.
ספרות בסוגריים (1): כאשר מופיע מספר בסוגריים ליד שם השיעור, הוא מייצג את מספר הקבוצה.
לדוגמה: כשורי שפה 3 (1)*** – הכוונה לשיעור שפה לכיתות ג, קבוצה 1 (יש שתי קבוצות מקבילות הלומדות אותו שיעור), הנלמד 3 שעות שבועיות.

מערכת שעות לכיתה גן

שעהיום איום ביום גיום דיום ה
1בית משותף
ברזילי נעמה (בית א-ב)

בית משותף
כרם גל (בית א-ב)

בית משותף
בדר ענת (בית א-ב)

בית משותף
אפלרויט אילנה (בית א-ב)
ועדות
שוטטות**
בירן ליאל (חצר)
  
2בית משותף
בדר ענת (בית א-ב)

בית משותף
אפלרויט אילנה (בית א-ב)

בית משותף
ברזילי נעמה (בית א-ב)

בית משותף
כרם גל (בית א-ב)
ספורט ותנועה
מטרי דנה,
עשר אצבעות קב' א'
לוי עירית (פשוש)

פינת חי
פרידמן אלכס
מרכז טכנולוגי
רופא אסף (כוורת)

שוטטות**
בירן ליאל (חצר)
 פינת חי
פרידמן אלכס
3 פינת חי
פרידמן אלכס
דמויות וסיפורים מהמקרא
שור נגבה (דוכיפת)

מרכז טכנולוגי
רופא אסף (כוורת)

פינת חי
פרידמן אלכס
פיסול בחומרים**
בדר ענת (נרקיס)
פינת חי
פרידמן אלכס,
קסם של תיאטרון
חפץ שושי (מוצארט)
4מקהלה
מזור ישראלה (בונו)
סטודיו לאומנות**
בדר ענת (נרקיס)
תיאטרון
איצקוביץ עדי (מוצארט)
פיסול בחומרים**
בדר ענת (נרקיס)

ריו אביירטו
לוי רינת (יורט מגניב)
יוצרים עולם חדש
רופא אסף (נרקיס)
5 סטודיו לאומנות**
בדר ענת (נרקיס)

עשר אצבעות קב' ב'
לוי עירית (פשוש)
  יוצרים עולם חדש
רופא אסף (נרקיס)

מוזיקה
מזור ישראלה (בונו)
6אני שר/ה מהלב
עזריה לימור (בונו)
 ריקוד אפריקאי
בק יצחק ברינש (יורט מגניב)
ספורט ותנועה
מטרי דנה,
פינת חי
פרידמן אלכס