גן חובהפעילות הגן מאופיינת בזרימה המאפשרת לילדים לנוע במרחב בחופשיות רבה, חלקים מן היום יהיו כפעילויות זורמות וחלקים אחרים כפעילות מובנית כאשר לילדים בחירה אישית לגבי ההשתתפות בפעילות (למעט מפגשים שהם חובה). בתוך המסגרת המוגדרת יחוו הילדים למידה מסוגים שונים, יחשפו לגירויים ואפשרויות בחירה, באמצעותם יתנסו ויפעלו מתוך רצון אישי וסקרנות טבעית. בנוסף ייחשפו הילדים לתחומים שונים: אומנות, דרמה, חינוך גופני, מקרא ועוד... כמו כן ילדים יכולים ליזום פעילויות ושיעורים שהם בונים בעצמם.

החצר פועלת על פי עקרונות "חצר גרוטאות".

הגן אף פותח דלת בפני הילדים לאבני היסוד של בית הספר על ידי מפגשים רב גילאים, חונכות ומיני פרלמנט.


בגן מתקיימים שני מפגשים:

מפגש בוקר: פותח את היום ובו עוסקים בנושאים ותכנים מתוך תכנית הלימודים השנתית של הגן.

מפגש צהריים: מרכז את הילדים בסוף היום על ידי פעילות שקטה, סיפור ועוד...


סדר יום:

8:30-8:45 הגעה והתארגנות

8:45-9:15 מפגש בוקר

9:15-10:00 זמן בית-ארוחת בוקר, משחק חופשי וסדנה

10:00-12:00 יציאה לחצר, המשך זרימה במרחב, קורסים וסדנאות

12:00-12:45 משחקי קופסה, חונכות, התארגנות והתכנסות

12:45-13:15 סידור הגן וארוחת צהריים

13:15-13:45 מפגש צהריים

13:45-13:55 איסוף הילדים, הסעות


מידע מפורט יותר יימסר באסיפת ההורים שתתקיים לקראת סוף החופש.