בית א' - ב'
בית א-ב

הבית הינו חלק מחטיבה צעירה הכוללת גן-א-ב, ואשר מונה 100 ילדים.

בכיתות א-ב 70 ילדים - 35 בכל כיתה. עבורם הבית מהווה מרחב שייכות במישורים שונים: פיזי, חברתי ולימודי, עם ליווי ותמיכה של הצוות המסור:  אילנה, אתי, ברינש, גל, דקלה, ליאל, עירית ענת, ובני שרות.

ההמשך מנוסח בלשון נקבה ביחיד וזכר ברבים, אך מתייחס באותה המידה לכל מגדר. 

בפן הפיזי, הבית הוא מועדון עם חצר צמודה המספקים לילדים מענה למגוון צרכים ורצונות – משחק, בניה, יצירה, משחקי דמיון, משחקי חצר, קריאה, למידה, מנוחה ושקט, אכילה ועוד – ביחד עם חברים או לבד. מרחב הבית (כולל החצר) מאויש בכל שעות הפעילות במבוגר אחד או יותר. המבוגרים דואגים לבטחון ולשמירת הגבולות וכן פועלים עם הילדים במיזמים של למידה על-פי תפיסה מתפתחת של "למידה במרחב". במובן הזה, בית א-ב, והחטיבה הצעירה בכללותה (יחד עם הגן) מאפשרים לכל ילדה וילד להתפתח בקצב שמתאים לה ולסגל אופני למידה מתאימים בתוך המנעד הרחב שבין משחק, לבד או בקבוצה, לבין למידה כיתתית בסביבה רב-גילאית. 

ילדי א-ב בונים לעצמם (בסיוע הורים וצוות) מערכת שעות אישית על-פי בחירתם. במערכת, הם רשאים לשלב קורסים ופעילויות מתוך המגוון המוצע ושעות חופשיות למשחק ולמידה בבית. בנוסף, הם יכולים לנצל מוקדי למידה מחוץ לבית כגון פינת החי, מרכז אומנות, מגרש הכדורגל וספריה. הם מוזמנים להשתתף בוועדות השונות המפעילות את בית הספר, במליאת הפרלמנט, ובמסגרו של למידת עמיתים.

מרכיב חשוב נוסף הוא חונכות. החונכת האישית נפגשת עם הילדה מדי שבוע, תלווה אותה במהלך השנה ותתמוך בתהליכים האישיים, הלימודיים והחברתיים אותם היא עוברת.

מטרת הבית לייצר מרחב להתפתחות אישית של כל הנמצאים בו מתוך סקרנות, התנסות ועצמאות המבוססים על בטחון אישי, יחסי כבוד, שוויון, דיאלוג וחופש בחירה.