בתים בבית הספר

לקראת תיכון תשפא ערב הורים

ניוזלטר 1


לניוזלטר 2

ניוזלטר 3


מבנה חברתי של בית ספר – בית הספר מחולק לשלוש חטיבות, ובכל חטיבה שני בתים: חטיבה צעירה – מורכבת מגן חובה ומבית א-ב, חטיבה יסודית מורכבת מבית ג'-ד' ובית ה'-ו'. חטיבה בוגרת- מורכבת מבית חטיבת ביניים (ז-ט) ובית תיכון (י-יב). הבית מהווה את קבוצת ההשתייכות החברתית המובנית של בית הספר. לכל אחד מן הבתים יש מרחב משלו. מרחב זה פתוח לאורך כל שעות המערכת, וחלק מהמרחבים מאויישים על ידי צוות הבית ובני שרות לאומי.

מפגשים חברתיים - במסגרת הבתים מתקיימים מפגשים חברתיים רב-גילאיים, מספר פעמים בשבוע. מועד המפגשים מפורסם במערכת השעות. במפגשים החברתיים עסוקים התלמידים ואנשי הצוות ב"עבודה חברתית". במהלך השנים מקיים בית הספר דיון פעיל בנושא חובת ההשתתפות במפגשים החברתיים, ובנושא חשיבותה של קבוצה חברתית. עמדתו של בית הספר היא חיזוק הקבוצה על ידי מתן דגש עליה, ועם זאת- ללא חיוב בנוכחות במפגשים אלו.

קבוצה המתגבשת במפגשים החברתיים, היא רמה נוספת במעגלי ההשתייכות של הפרט. במסגרת המפגשים הללו יתקיימו דיונים ולמידה משותפת בנושאים אינטגרטיביים, חגים ומועדים, אקטואליה, נושאים הקשורים לקבוצת הגיל ונושאים הקשורים ישירות לחיי היום יום שלנו בבית הספר: הצעות לדיוני הפרלמנט, דיונים בעקבות החלטות הפרלמנט, חונכות, למידה, ועוד.

ההחלטה לגבי אופי המפגש וביצועו תגובש במסגרת הקבוצה על ידי הילדים והחונך הקבוצתי.

 

צוותי חטיבות ובתים-
(רכז הבית מודגש)

חט"צ-

גן- נעמה, רינת, ישראלה וחלי.

א-ב- ליאל, אתי, דקלה, גל כרם, אילנה, ענת בדר, ברינש ועירית לוי.

ג-ו-

ג-ד- ליאת, מורן, יהודית, לימור, נגבה, מיקו, יפעת וסמיון.

ה-ו- גל פסח, אלכס, שרון, חן, נגה, דנה מטרי,וסוג'וד.

חטיבה עליונה-

חט"ב- שושי, אהובה, סטיב, עומר, עדי, אסף, דורית, שרון הנסב.

תיכון- אורית, הילה, נועה, אדר, איה.

טופס הצהרת בריאות