ועדות‏ > ‏

ועדת סיורים וביקורים


אחראית על תיאומי הביקורים הרבים המתקיימים בבית ספר ועל הוצאתם לפועל.

נפגשת בעיקר בתחילת השנה באופן קבוע, לאחר מכן על פי צורך וביקורים.

ועדת סיורים וביקורים - חברי הועדה


ועדת סיורים
ענת בן פזי
נועה אשמן
אוריאל ק
היאלי
נועה ל
עיינה
נעמי ק
טוהר ס
יובל צוויג
עדן פ ר
זוהר א