ועדות‏ > ‏

ועדת מוריםמורים - חברי הועדה

מורים
אפרת משעולי ברק
מורן מקלר
יובל שפירא
אורית חוסינסקי
ענת בן פזי
גלית אלפרט
דלית רז
גליה טג'ר
אהובה ארזואן
שושי דוכן
אורית גילור
שרית בן דב
אלינור בן זקן
בן ברנס
נעם גבע

פניה מועדת מורים לקהילה

ברצוננו לצאת בקול קורא לקהילת בית הספר, להסביר מעט את תפקידנו ולהעמיד עצמנו, כוועדה, לשרות הקהילה.

וועדת מורים עוסקת ב:

-          גיוס מורים לבית הספר. ניהול תהליכי הגיוס משלב קבלת ההחלטות על המורים ועד תחילת עבודתם במערכת בית הספר.

-          ליווי וקליטה של מורים חדשים. במקביל לקליטת המורים על ידי צוות והנהלת בית הספר מקיימת ועדת מורים תהליך ליווי משלה ועומדת בקשר עם המורים החדשים בבית הספר.

-          ליווי מורים בבית הספר- בוועדה חברות אורית וענת, מצוות בית הספר, אשר מרכזות את התחום הפדגוגי של בית ספר, ועומדות בקשר מקצועי עם אנשי הצוות של בית ספר.

-          קבלה וטיפול בפניות הציבור בנוגע לתלונות או תשבוחות על כל אחד מאנשי צוות בית ספר. על הפניות להיות מזוהות ולא אנונימיות ויכולות להיות מופנות לכל אחד מחברי הועדה.

-          קיום תהליך משוב פנימי על הקורסים ומרכזי הלמידה של בית ספר.

 

ועדת מורים מזמינה את הקהילה להשתמש בשירותים אלו, בכפוף להגדרות תפקידיה, ומטרותיה פי שהוגדרו לעיל.

פניה לוועדה דרך המייל של בית הספר, או בתיבת הועדה בלוח הוועדות של בית ספר. ניתן ואף רצוי להשתמש בטופס הפניה המצורף גם הוא.

ĉ
בית הספר הדמוקרטי לב השרון,
29 ביולי 2011, 2:50