ועדות‏ > ‏

ועדת טיוליםועדת טיולים אחראית על תכנון, הפקה  
 והוצאה לפועל של כל טיולי בית ספר.
נפגשת אחת לשבוע.
טיולים
- חברי הועדהטיולים-לא מאושר!!
נגבה
בארגון צוותי
הבתים בנפרד