ועדות‏ > ‏

ועדת ביקורת

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל בקשה הנוגעת לבחינת תפקוד הגופים השונים של בית הספר.
ניתן לפנות אלינו במייל או בטלפון. מובטחת סודיות מלאה.

מאחלים לכולם שנה פורייה של עשייה חיובית
ועדת ביקורת
חגית ענבר
דנה גל
 
ביקורת
רוני איז'ק
תמי סיני שרעביועדת ביקורת מתחילה את פעילותה השנה.
הסבר קצר על מטרות הועדה ואופן תפקודה:
תפקיד ועדת ביקורת על פי חוקת בית הספר: הועדה תהיה ממונה על קיום ביקורת ופיקוח סדירים על פעילות בית הספר בדגש על ענייניו המנהלתיים והכספיים. הועדה לא תכלול את מנהל בית הספר, חברי ועדות ביצועיות או שיפוטיות.
מטרת הועדה לבחון התנהלות וניהול תקין של הרשויות השונות בבית הספר, תוך חיזוק תהליכים חיוביים ותקינים וחשיבה על ייעול תהליכים על פי הצורך.
הועדה תבחן פניות של חברי הקהילה השונים בנוגע להתנהלות רשויות בית הספר (הבדיקה היא על התנהלות הגוף עליו פונים ולא אישית כלפי חבר קהילה).

חברי הקהילה מוזמנים לשלוח בקשות לבדיקת נושאים שונים אלינו במייל. זהות הפונה לא תועבר בתהליך הבדיקה לאף גורם מחוץ לועדת ביקורתועדת ביקורת  מחוייבת לסודיות ולשמירה על כבוד הפונה והרשות אותה בוחנים. בסיום הבדיקה יועבר דוח לגורמים הרלוונטים ולקהילה הכולל סיכום והמלצות.

יש להדגיש שהועדה לא תבחן נושאים שעולים בשיחות כלליות בין חברי קהילה (כגון קבוצות וואצאפ כיתתיות וכדומה) אלא רק לאחר פניה מסודרת לועדה. ניתן גם לפנות ולהתייעץ איתנו בנוגע למקרים אשר אינכם בטוחים שהם רלוונטים לוועדה, אנו נבחן כל פניה ונחליט אם אכן זה הגוף המתאים או שיש לפנות לגוף אחר בבית הספר לטיפול בנושא.


ועדת ביקורת היא ועדה חשובה ומשמעותית ויחד עם הקהילה נוכל לעזור ולקדם את מטרות בית הספר בצורה הטובה ביותר. 

דו"ח ועדת ביקורת בנושא העדרויות מורים ונוהל החלפת מורים 2015 


דו"ח ועדת ביקורת 2011