ועדות


רשימת חברי ועדות תשעט


הועדות המרכיבות את הרשות המבצעת: חלקן מחויבות על פי החוקה, וחלקן נגזרות מצורכי בית הספר, הקמתן דורשת אישור פרלמנט.

תפקיד הוועדות לקיים את חיי בית הספר ובסמכותן לבצע את מה שהוגדר כ"תפקידי הועדה" ואושר בפרלמנט. לכל הועדות מועד התכנסות קבוע.

 ועדות משנה שעברה, ממשיכות למלא את תפקידן עד לאישור החברים החדשים.

 בעבר הוחלט כי הוועדות לא תוקמנה על פי בחירות, אלא על פי התנדבות ורצון להשתתף.

הדבר הוכיח את עצמו ועל כן, התהליך יימשך ללא בחירות.

להלן הסבר על חלק מהוועדות הפועלות בבית הספר:

ועדת משמעת-

ועדה המקיימת את תהליכי המשמעת בבית ספר. הגוף היחיד בעל הסמכות להפעלת סנקציות במקרה של עבירה על חוקי בית הספר. מתכנסת אחת לשבוע בפורום המורחב. מחולקת לשלושה גופי משמעת על פי חטיבות בית הספר. הועדה מקיימת גם תהליכים גישוריים במקרה צורך או רצון.

התחייבות לוועדת משמעת משמעותה השתתפות בפגישה השבועית של כל הועדה, והשתתפות בדיון שבועי אחד לפחות.

ועדת ערעורים-

הגוף המהווה את הערכאה העליונה בבית ספר. הן להחלטות ועדת משמעת או לכל החלטה אחרת בה נדמה כי התקיים נוהל לא תקין, או מעבר על חוקי בית הספר או דבר מה הנוגד את חוקת בית הספר ואת מהותו.

נפגשת על פי צורך לדיונים ובאופן שוטף לדיונים פנים ועדתיים.

ועדת תקציב בית הספר-

ועדת תקציב אחראית על חלוקת וניהול סעיף התקציב המכונה "ועדות ומרכזים". הכולל את טיולי בית הספר, הקורסים, המרכזים, תקציבי הבתים ועוד. מתכנסת באופן תדיר יותר בשלב בניית התקציב בתחילת השנה ובסופה- לקראת שנה הבאה. ועדה זו מעולם עדיין לא תפקדה בבית הספר ואת עבודתה הלכה למעשה עשה צוות בית ספר. זו הזדמנות גדולה להצטרף ולהשפיע על סדרי עדיפויות בבית הספר.

ועדת מורים-

ועדה האחראית על גיוס, ליווי וקליטת אנשי צוות בבית ספר. במקרה הצורך גם על פיטורי אנשי צוות בבית ספר. עיקר עבודתה בשלהי השנה בהכנת השנה שאחריה אולם יש ותתכנס במהלך השנה לצורך טיפול בפניות הקהילה בנושאים הקשורים לצוות בית הספר. הועדה מעבירה משוב על ההוראה בבית הספר, מקיימת שיחות קליטה עם המורים החדשים.

ועדת ביקורת-

ועדה לפניות הציבור בכל דבר ועניין הנתון לבדיקה בבית הספר. השנה אנו מבקשים כי ריכוז הועדה לא יהיה על ידי איש צוות מתוך רצון לראותה עובדת ומהווה אופציה אמתית לפניות כל הקהילה.

ועדת פרלמנט-

ועדת פרלמנט אחראית על קבלת הצעות הפרלמנט, סידורן והבאתן לדיון ועל ניהול פרלמנט בית ספר. נפגשת באופן שוטף כל השנה בימי שני בבוקר לפני הפרלמנט ביום חמישי. מתוך חברי ועדת פרלמנט נבחר יושב ראש הפרלמנט של בית הספר.

ועדת חינוך-

ועדת חינוך היא גוף העוסק בנושאים רעיוניים העולים מתוך צרכי בית הספר ו\או מתוך ראיה לעתיד של דרכו של בית ספר. מהווה מקום לדיוני עומק, הכנת ערבי קהילה לומדת, בניית תכנון עתידי וניסוח הצעות לפרלמנט . מורכבת מאנשי צוות בית הספר, מחברים מתנדבים ומהווה במקביל פורום פתוח לכולם.

ועדת טיולים-

ועדת טיולים אחראית על תכנון, הפקה והוצאה לפועל של כל טיולי בית ספר. נפגשת אחת לשבוע.

ועדת אירועים-

אחראית על תכנון והפקה של אירועים בבית ספר- פשפשוקים, סיום שנה, כישרונות צעירים ועוד אירועים הנולדים מתוך חיי בית ספר.

 נפגשת באופן סדיר בימי שני בבוקר.

ועדת חצר וקישוט-

אחראית על חצר בית הספר בהיבטים השונים. תחזוקה ותכנון, בניה, הקצאת שטחים.

נפגשת דיר כל שני בבוקר.

ועדת ספורט-

ועדת ספורט יוזמת ומפיקה אירועי ספורט. אחראית על ציוד הספורט ועל קידום הספורט בבית ספר.

ועדת סיורים וביקורים-

אחראית על תיאומי הביקורים הרבים המתקיימים בבית ספר ועל הוצאתם לפועל.

נפגשת בעיקר בתחילת השנה באופן קבוע, לאחר מכן על פי צורך וביקורים.

ועדת מערכת-

ועדת מערכת אחראית על בנית מערכת השעות של בית ספר, ארגונה, שינויה ושיפורה וכן על כל נושא החלפות המורים הנעדרים. עיקר עבודתה בשלהי השנה ובזמן חופשת הקיץ, ועד התייצבות המערכת אחרי החגים.

ועדת ח"ג- חופש בתוך גבולות

וחופש וגבולות. הועדה אחראית על מתן אישורים חריגים להיעדרות קבועה מבית הספר. ועדה אשר הוקמה על מנת להסדיר את גבולות ההתנהלות בבית הספר בהיבט הנוכחות.


ועדת ספריה

ועדת ספריה הוקמה על מנת להקים ספריה בבית הספר, עתה, משקמה הספרייה עליה לתחזקה ולנהלה.