copy yidion


            

      
ידיעון תשע"ז

בית הספר הדמוקרטי "לב השרון" ת.ד. 25 כפר הנוער הדסים  42845

טלפון: 8919256 -09        פקס: 8919519 -09

אתר בית הספר: www.dlhschool.com             דואר אלקטרוני: dlh@netvision.net.il

דבר המנהל

שלום לכולם וברוכים הבאים לתשע"ז.

כמו כל שנה במערכות חינוך, גם בשנה הזו יהיו לא מעט דברים חדשים ושונים, אשר יצטרפו למוכר והידוע העובר לו משנה לשנה.

ראשית, לאחר שנה שלמה של תהיה ואי ידיעה ובלבול סביב נושא מפגשי הבוקר והדיון המתמשך על נחיצות קיומם, על חובה ובחירה, על פרט וחברה ועוד... אנחנו נמצאים לאחר קבלת החלטת פרלמנט בעניין ויישום ההחלטה דרך המערכת ובניית משרות הצוות. עתה, המבחן האמתי של כולנו אשר יאשש או יפריח את ההנחות ואת הדעות של כולנו בעניין. השנה מפגשי הבתים שעניינם בניית קבוצה יהיו מפגשי בחירה ויתקיימו במסגרת הבתים, ובצורה שונה בכל בית. כולנו נצטרך להתרגל למציאות החדשה ולחשוב מה אנחנו חושבים עליה. זהו שינוי גדול מאוד באורחות חיינו, במהות המפגש בין מבוגרים לתלמידים, באופן ניהול ושליטת צוות בית הספר בתלמידים. לוקחים אויר...וקופצים למים.

אנו ממשיכים ומפתחים את חצרות בית הספר כמקומות בהן מתרחשת למידה אמתי ועמוקה, דרך עשיה, דרך שהות משותפת, דרך תצפית, דרך מפגש מיוזע בין אנשים בגילאים שונים. במהלך הקיץ בצענו לא מעט עבודות אשר מטרתן הנגשת החצר לכלל בית הספר, פיתוח ועיצוב החצר והגדרת "כל מה שאפשר לעשות בה". כמו כן, בתכניות העבודה של צוות בית הספר כוונה ורצון להרבה עבודה בחצרות בית הספר, במסגרת הלמידה בקורסים.. וגם במסגרות אחרות.

עוד חדש? תהיה לנו שנה ראשונה של הגשה לבגרות באמנות- מה שאמור לחזק מאוד את נוכחות המחשבה היוצרת בבית הספר, ולדעתי- לפתח עוד קצת את תחומי ההבעה העצמית בבית הספר- אשר יש מקום להעצימם. יש לנו גם חדר מחול חדש- אז תתחילו לרקוד. גם הספרייה עברה למשכנה החדש והמרשים ומי ייתן והשקט במקלט יעודד את כולנו לקרוא יותר. זה חשוב, זה כיף ולשם אנו מכוונים.

בגזרת יחסינו עם העולם החיצון (אבן יהודה ומשרד החינוך) מסתמן כי ישנה תזוזה לכיוונים חיוביים ואני מרשה לעצמי להתבטא בזהירות ולומר כי אני מקווה כי נוכל בסיכומה של שנה זו להצביע על שינוי במעמדנו אל מול הרשויות. אני נזהר בדברי ומבטיח כי לכל צעד שנעשה יוקדם דיון קהילתי.

בית הספר השנה ימנה 425 תלמידים, 55 מורים, 7 בני שרות ועוד. זהו ארגון גדול ומתפתח, הגדל בהתמדה משנה לשנה ועל כך כולנו צריכים להיות גאים.

שנה טובה של משמעות, של דרך וגילויים, של נחת וסיפוק, של ספק ושאלות. שנה של חיים.תיאור תיאורטי

תחילתה של מודעות עצמית בסיסית היא היכולת לנסח שאלות לגבי עצמנו ולהשיב עליהן בצורה הכנה ביותר.

מי אני? מה אעשה כשאגדל? מה אני רוצה לעשות עכשיו?

עם מי נעים לי להיות? מה מוצא חן בעיני? מה גורם לי להרגיש טוב? ממה כדאי להתרחק?

היכן עוברת הדרך שלי האישית?

איך אמצא כוחות לכל זה?

מי יכול לעזור לי? ועוד ועוד...

והתשובות? נכון שהשאלות משותפות לכולם... אבל התשובות הן אישיות מאד. לעתים יבואו בקלות ולעתים זו עבודה קשה ומתסכלת. מה עם המקרים בהם תשובות של אחד מתנגשות במציאות עם תשובות של אחר?

כדי לתת תשובות, ולמצוא פתרונות, אנו יוצרים מסגרת בית ספרית שמאפשרת לכל אדם...


כבוד אדם: שמשמעותו המעשית היא לייחס כובד ומשקל לכל אדם ואדם, לא להקל ולהמעיט בערכו. מתוך הנחה כי כל אדם הוא עולם ומלואו – שמירת כבוד האדם היא פעולה מתוך אמונה והכרה ביסודות הקיימים בכל אדם, על השונות המתבטאת בין אדם לאדם בשילובים ובמופע של יסודות אלו. לכל אדם רצון משלו ושיקולי החלטה שונים. לכל אדם יצר ורגש משלו, חושים ושפה, משפחה, חברה ועניין חברתי. לכל אדם...

אנו רוצים ליצור מסגרת בית ספרית הרואה, המקבלת והמביאה לידי ביטוי את השונות והשוני של כל אחד מחברי הקהילה ללא כל אפליה, לרבות אפליית גיל.


חירות: כל אדם זכאי לחירות. לכל אדם הזכות לפעולה חופשית, כל זמן שאינה פוגעת ומכבדת את זכותו של האחר  ובכך מאפשרת חירות הדדית. כל אדם חופשי לתכנן את חייו, להכיר את צרכיו, להציב לעצמו מטרות, להתלבט, לבחור, לטעות ולהיכשל. לכל אדם...

אנו שואפים ליצירת מסגרת חינוכית המאפשרת חירות מתוך הכרה במערך החברתי-קהילתי המורכב של זכויות האחר וחירותו.


מסע אישי: תחת הכותרת הזו אנו מנסים לסייע לכל אדם בבית ספר ליצור ולרכוש כלים שיעזרו לו להגשים את מטרותיו. האדם מתמודד עם שאלות העוסקות ברצונותיו, עונה את תשובותיו הייחודיות לו. כל זאת תוך הפעלת תהליכי בחירה, בירור המוטיבציות האישיות, לקיחת אחריות ויוזמה. אנו רוצים ליצור מסגרת שמאפשרת מסע אישי ושמייצרת תרבות של שיח סביב התפתחות אישית.רוצים, ולכן מקיימים.


אורח חיים דמוקרטי: מתוך הנחה כי זהו אורח חיים המבטיח שמירה על כבוד האדם ועל החירויות שלו. משמעותה של הדמוקרטיה אצלנו בבית ספר היא קיום קהילה של ילדים ומבוגרים, המכבדת את זכויות הפרט וחירותו והמאפשרת לכל פרט בו ליצור מציאות הלכה למעשה. במסגרת הדמוקרטיה הבית ספרית הקהילה מנהלת את בית ספר על כל המשתמע מכך. הבאת נושאים להחלטה, קבלת החלטות וביצוען. כל זאת על ידי ארבע רשויות נבחרות: רשות מחוקקת, מבצעת, שופטת ומבקרת.


למידה פלורליסטית: בית ספר יוזם פעילויות המזמנות למידה אקדמית מסודרת, ובפני תלמידי בית ספר עומדת האפשרות לבחור בין הפעילויות היזומות הללו לבין יוזמת פעילות עצמאית משלהם. לבית ספר אין העדפה לפעילות כזו או אחרת משום שאנחנו רואים גם באלה וגם באלה פעילויות מאפשרות ומקדמות.

מבוגר מלווה: אנשי צוות בית ספר כמלווי למידה. מסייעים בהטמעת תרבות השיח והלמידה הבית ספרית, ליווי הפרט במסעו האישי, בחיפוש והגשמת מטרותיו האישיות, ביצירת הקשר ותיווך בין הבית לבית ספר ובכל מה שנדרש ולא נמצאות לו מילים.

MC900295860[1]מקיימים הלכה למעשה


ניהול דמוקרטי: בית הספר הדמוקרטי לב השרון מאורגן באופן דמוקרטי. העיקרון הדמוקרטי המנחה הוא עיקרון הפרדת הרשויות. בבית ספר ארבע רשויות שונות: מחוקקת, מבצעת, שופטת ומבקרת. עיקרון הפרדת הרשויות עליו אנו מקפידים מייצר התנהלות של בלמים ואיזונים ומוציא מתוך הדמוקרטיה את זרע הפורענות הטמון בה. כל חברי קהילת בית ספר (תלמידים, הורים ואנשי צוות) מוזמנים לקחת חלק בהפעלת כל אחת מן הרשויות ואנו רואים בשותפות בהפעלת המערך הדמוקרטי את אחד מעמודי התווך של הפדגוגיה הבית ספרית וזהו חלק בלתי נפרד מתהליכי הלמידה בבית ספר.

רשות מחוקקת: הפרלמנט, מתכנס אחת לשבוע בבית ספר בשעות הבוקר וארבע פעמים בשנה בשעות אחר הצהריים באופן יזום. את הפרלמנט מנהלת ועדת פרלמנט. בישיבות הפרלמנט נקבעים כל חוקי בית ספר.

רשות מבצעת: מורכבת מוועדות ביצועיות שונות האחראיות ליישם ולבצע את אשר מוחלט על ידי הפרלמנט. ישנן ועדות המחויבות חוקה ותמיד פועלות, וישנן ועדות שונות המוקמות על ידי הפרלמנט ואשר הגדרתן ופעילותן משתנה משנה לשנה.

רשות שופטת: מורכבת מועדת משמעת, ועדת גישור וועדת ערעורים. כל אדם בבית הספר יכול להשתמש בכל אחת מן הועדות הללו, כל אדם יכול להישפט על ידן.

רשות מבקרת: ועדת ביקורת של בית ספר. עניינה הוא בדיקת הניהול התקין של כל דבר ועניין בבית ספר. זו ועדה שגם מקבלת פניות לבדיקה וגם יוזמת בדיקות משל עצמה.


למידה פלורליסטית:  בית ספר יוזם פעילויות המזמנות למידה אקדמית מסודרת, ובפני תלמידי בית ספר עומדת האפשרות לבחור בין הפעילויות היזומות הללו לבין יוזמת פעילות עצמאית משלהם. לבית ספר אין העדפה לפעילות כזו או אחרת משום שאנחנו רואים גם באלה וגם באלה פעילויות מאפשרות ומקדמות למידה. להלן מסגרות הלימוד המוצעות. מעבר להן, ניתן ליזום וליצור מסגרות נוספות דרך מנגנוני בית הספר השונים.

מערכת הקורסים: מתפרסמת מעט לפני תחילת השנה, מתעדכנת ומשתנה על ידי ועדת מערכת ובסמכותה בלבד. על אנשי צוות ההוראה בבית ספר להיות מחויבים למערכת שיעורים זו. שינויים עשויים להתרחש או ביוזמת קבוצת הלמידה הספציפית לאותו שיעור או ביוזמת ועדת מערכת. כשקבוצת למידה מחליטה לערוך שינוי בשיעור, עליה לתאם את השינוי הנ"ל עם ועדת מערכת.

המערכת  מציעה מגוון רחב של נושאים, רמות ושיטות לימוד. הלמידה בקבוצת למידה מתנהלת באופן עקרוני על פי רמות ולא גיל, ובמהותה היא רב גילאית. לשיעורים מסוימים יש דרישות סף המוגדרות בידיעון זה על ידי כל אחד ממעבירי השיעורים. בכל שיעור יש מערכת חוקי שיעור הנקבעת על ידי קבוצת הלמידה, אשר כל המשתתפים בשיעור מחויבים לה. תלמידי בית ספר מוזמנים בתחילת השנה לבקר בשיעורים שמציע בית ספר ולהרכיב לעצמם מערכת שעות על פי שיקולם. מרגע הרכבת המערכת הסופית (בערך לאחר החזרה מחופשת סוכות), רואה בית הספר בתלמידיו מחויבים למערכת השעות שלהם, ומצדו יבדוק מחויבות זו על ידי בדיקת נוכחות בשיעורים ומערכת דיווחים לחונכים אישיים מידי המורים המלמדים.

שיעור: כל מפגש למידה המתקיים בבית ספר. הוא אינו מוגבל לכיתה או לתצורה מסוימת. בבית ספר עשויים להתרחש כל מני סוגים של שיעורים. לכל אחד מן השיעורים בבית ספר צריכים להיקבע חוקי שיעור בתחילת תהליך הלמידה. על חוקי השיעור להקיף כמה שיותר את כל התנהלות השיעור ועליהם לכלול התייחסות למחויבות הלומד לשיעור עצמו תוך שימת דגש על שלושה תחומים: עמידה במטלות לימודיות, היעדרויות (ואיחורים) והתנהגות. כמו כן על חוקי השיעור לכלול התייחסות לדרך בה פורשים מקבוצת הלמידה ולקחת בחשבון תהליך פרישה מבוקר. יש לקבוע בתחילת תהליך הלימודים את צורות התקשורת בין המורה לקבוצת הלמידה. הקשר בין המורה לחונכים האישיים של תלמידיו חיוני ועל המורה מוטלת אחריות הדיווח לחונכים על אירועים חריגים המתרחשים במסגרת השיעור. במקרים של עבירות משמעת, על המורים להשתמש בוועדת משמעת, או להוצאת התלמיד מן השיעור (בכפוף לחוקי השיעור). על המורים לסייע לתלמידים המבקשים סיוע בהבנה או ביישום התחומים הנלמדים.


מרכזי למידה  

מה זה מרכז? סביבה פיזית הכוללת מגוון רב ומגרה של אמצעי למידה במסגרות ארגוניות שונות (יחידני, זוגות, קבוצות).

הלמידה במרכז מתקיימת על פי הרצון, הקצב והמוטיבציה של הלומד. תפקיד המורה הוא ללוות ולתמוך בתהליך הלמידה. במרכזים ניתן ללמוד ללא תיאום מראש וללא מחויבות לזמן קבוע. המרכזים מאוישים על ידי אנשי צוות בית ספר, על ידי הורים מתנדבים, ותלמידים נאמני-מרכז. 

השנה יתקיימו בביה"ס מספר מרכזים: "מרכז רב תחומי" המיועד לילדי החטיבה הצעירה. במרכז זה תהיה אפשרות ללמוד ולחקור נושאים מתחומי הדעת המדעיים, חשבון, שפה, אנגלית ואומנות. בנוסף, יתקיימו לכל תלמידי ביה"ס "מרכז אומנות" ו"מרכז חצר". מרכז אומנות מאפשר עשיה ויצירה בתחומים נרחבים, ציור, פיסול, עיצוב, תפירה ומלאכות יד. מרכז חצר מרכז את כל פעילות החצר ומהווה מקום של עשייה למען בית הספר. יכול להציע ביצוע של פרויקטים בעבור קורסים, אירועים, יוזמות ולהוות מרכז לאמנות חוץ, בנייה, המצאות ועוד. 

החצר: חצרות בית הספר מהוות את המרחב המשחקי העיקרי של הילדים בבית הספר. בחצרות השונות ישנה התרחשות במהלך כל שעות היום.

חלק ניכר מההתרחשות משקף את עולמם של הילדים ומבטא את העניין שלהם בחיים ואת הדרכים שלהם להבין אותם. במקביל, צוות בית הספר והקהילה מפתחים בחצרות איזורי פעילות המעשירים את תהליכי הלמידה בבית הספר, ומהווים פרויקט מתמשך של חשיבה על למידה, על עשיה ועל החיים. פינת החי, החממה, גינת הירק, שלולית החורף ובריכת הצמחים הם דוגמאות לאזורי פעילות כאלו.

פינת חי: משחר האנושות הקשר בין החיה לאדם היה משמעותי מאוד. עם הזמן שעבר הבינו בני האדם הבינו שהחיה יכולה לשמש אותם לא רק למזון אלה למגוון רחב של צרכים כמו חקלאות, שמירה ועוד. היום אנחנו יודעים בוודאות שתקופה בה אנחנו חיים הקשר עם חיות עוזר לנו לשמור על שפיות, לפתח אמפתיה ודאגה לאחר. הימצאות בקרב בעלי חיים מפחיתה אלימות ועוזרת לנו להיות רגישים יותר ולהבין יותר טוב מהם הצרכים של הסובבים אותנו.

פינת החי בבית הספר מתפתחת כל הזמן! השנה אנו נרחיב, נשנה, נבנה ונשפר יחד את תנאי המחיה של החיות, נעמיק את הידע על צרכי החיות הקיימות ודרך לטיפול בהם. אתם מוזמנים לקחת חלק פעיל בחיי החיות ולתרום מן הסקרנות והרצון לעזור. פינת החי תעבוד כמרכז ואין צורך להירשם! כולם מוזמנים מגן ועד י"ב וכמובן גם ההורים!

 

הבחירה: משמעות הבחירה בבית ספר היא השארת האחריות ללמידה בידיו של הילד. צוות בית ספר מלווה את תהליכי הלמידה על ידי תמיכה, יעוץ, עידוד והקשבה להרהורים ולמצוקות. בסופו של דבר, הילד הוא שבוחר כיצד לנצל את זמנו בבית הספר. אנחנו פועלים מתוך הנחה כי כל בחירה אמיתית של הילד היא טובה, כי אין לכפות עליו כל התנסות שטחית בתחומי עניין מסוימים וכי הכפייה עצמה - יש בה כדי לסגור ערוצי למידה. כדי לאפשר בחירה מציע בית ספר דרכים שונות ללמידה, וגם מזמין את תלמידיו ליזום לעצמם דרכים ומסגרות למידה שעדיין לא קיימות. בית ספר מאמין בזכויות הילד לחירות, כבוד ומימוש עצמי כזכויות מרכזיות ומקבל את רצונות תלמידיו לעסוק בתחומי העניין האמתיים שלהם, על פי בחירתם, ולעצב את תפיסת עולמם הערכית והאישית.

הערכה:  אצלנו בבית ספר מאמינים בהערכה איכותית ולא כמותית. איננו מאמינים בתרבות הבחינה. אנו סבורים כי תרבות הבחינה אינה משקפת מציאות אלא יוצרת מציאות חד ממדית המקטלגת את כל האנשים על אותו גרף תחת אותם קריטריונים. תרבות הבחינה מייצרת מודל אובייקטיבי אידיאלי שאין בו כדי לבטא את הייחוד של כל אדם אלא להיפך: התלמידים לומדים לשאוף לעבר האידיאל האובייקטיבי ובעצם מבקשים להיות דומים. מכיוון שאיננו דומים, נוצרת "עקומה נורמאלית" – שמשייכת את כל הנבחנים לפי – מצוינים, בינוניים וחלשים – באופן יחסי לעקומה זו. מכיוון שזוהי התרבות השלטת אנו כתוצרי תרבות מאמינים לה ובאמת, רובנו יגדירו עצמם כבינוניים. אנחנו מציעים מודל הערכה של מצוינות אישית והישגיות פנימית ומקיימים את כל תהליכי ההערכה שלנו באופן דיאלוגי ובהקשר אישי. לא על פי מודל צמיחה "נורמאלי" זה או אחר. משום כך אצלנו מתקיימות בחינות רק אחרי הכנה לבחינה. מהות הבחינה היא לא להפתיע את הלומד אלא להכינו למעבר בחינה, משום שזו מיומנות שיש לרכוש. בכל מקרה איננו נותנים הערכה מספרית ואין בבית ספר ציונים, פרט לציונים במסגרת מבחנים המהווים הכנה לבחינות בגרות, או בקורסים לתיכון המהוים ציון פנימי לבגרות. מפגשי הערכה מתקיימים פעמיים בשנה ובהם דנים גם בהתקדמות לימודים וגם בכל הישג אישי אחר שעולה על סדר היום. הערכות אלו הן חלק אינטגראלי מתהליכי הלמידה בבית הספר.

מסגרת: אנו מאמינים במסגרת. מאמינים שאנשים פועלים טוב יותר בתוך ובהקשר של מסגרת. ההבדל המרכזי בין בית הספר הדמוקרטי לבין בית ספר רגיל הוא שכאן, בדמוקרטי, יכול כל אחד לעצב לעצמו את המסגרת שלו, לשנותה ולעדכנה בהתאם לצרכים אישיים. כגוף קהילתי אנו מחויבים לתת את הדעת על יצירת מסגרת קהילתית המכילה את צרכי הכלל בצורה האופטימאלית. העובדה שתלמידינו מרכיבים לעצמם את המסגרות שלהם מחייבת אותם ואותנו לקיים מערך של בדיקה בעמידה במסגרת. אנו עושים זאת. בבית ספר שלוש חובות בסיסיות: להופיע ליום לימודים בשעה היעודה -למעט חריגים באישור, אנו מצפים מכל תלמידינו לנוכחות מלאה ובזמן. חובה נוספת היא מפגש עם החונך, או עם מי מאנשי הצוות שנקבע לצורך כך, בתחילת כל יום  לימודים. וכמובן והחשוב מכל- קיום מפגשים סדירים עם החונך האישי.

רישום נוכחות: ככתוב בחוקת בית ספר, מפגש בבוקר עם חונך הוא חובה, כדי לבצע רישום נוכחות. 

מפגשי חונכות אישית: חובה על כל תלמידי בית ספר לבחור חונך אישי ולהיות עם החונך האישי בקשר רציף. במקרים בהם לא יתקיים תנאי זה, יתערב בית ספר לדאוג לקיומו.

תפקידי המבוגרים כמלווי למידה: בבית הספר הדמוקרטי אנו שואפים להעניק לתלמידינו את היכולת להיות לומדים עצמאיים ככל שניתן. את תפקידינו כמורים אנו רואים כמלווי ותומכי למידה. בשיטות ההוראה ובדרך בה מתנהלים השיעורים אנו שואפים ללמידה שמעודדת יוזמה ועצמאות, ומנסים לחשוף את התלמידים לכלי למידה שתומכים בלמידה עצמאית.

תפקידי המבוגר בבית הספר הדמוקרטי הם מוגדרים וברורים מאוד. כל עבודה חינוכית או הוראתית בבית ספר צריכה להיעשות בזיקה לעמוד השדרה האידיאולוגי של בית ספר ודרך המנגנונים הארגוניים של בית ספר. הצפייה מכל אנשי ההוראה בבית ספר היא להיות תומכי למידה לתלמידי בית ספר.על הרשויות הדמוקרטיות בהרחבה

הרשות המחוקקת: הפרלמנט

מה זה בכלל ?

פרלC:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IKM0NR24\MC900292576[1].wmfמנט בית הספר הוא הגוף בו נקבעות ההחלטות המאפשרות לקיים ולנהל היבטים רבים מחיי היום יום בבית הספר.

פרלמנט בית הספר מתאסף באופן קבוע אחת לשבוע. בזמן זה אין אף פעילות אחרת בבית הספר (כך נקבע בחוקת בית הספר). זאת שעה שנועדה לאפשר לכל אחד מחברי הקהילה לקחת חלק פעיל בקביעת החוקים והסדרים של בית הספר.

מספר פעמים בשנה מתקיים פרלמנט "רחב" הנערך בשעות אחר הצהריים/ ערב או ביום שישי בבוקר, וזאת כדי לאפשר לחלק גדול יותר של הקהילה להגיע.

לפרלמנט עולות הצעות מסוגים שונים- החל מכללי המשחק וההתנהלות במגרש הכדורגל הבית ספרי, דרך חוקי יציאה מבית הספר לקבוצות גיל שונות, על פי צרכים ורצונות, ועד החלטות הנוגעות לתקציב בית הספר, כגון ביטול לימודים ביום שישי מסוים כדי להוסיף יום לטיול השנתי.C:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2ENSGD2X\MC900292574[1].wmf


אז... איך זה עובד?

כל אחד בקהילת בית הספר רשאי להעלות הצעה לפרלמנט. את ההצעות מעבירים לוועדת פרלמנט, אשר דנה בהן ומעלה אותן לדיון לפי קריטריונים שונים. אל האסיפה מגיעים מציעי ההצעה וכל חברי הקהילה שרוצים לשמוע, להביע עמדה, לשכנע ולהשתכנע ,ובכך להשפיע על הלך הרוח הבית ספרית.

בזמן הפרלמנט מתקיים דיון ובסופו הצבעה וכך מחליטים אם ההצעה עוברת או לא.

על ניהול הדיון על פי כלליו, פרסום ההצעות העולות על הפרק ותוצאות ההצבעות אחראית ועדת פרלמנט. בראש ועדת פרלמנט עומד יושב ראש, אשר נבחר ע"י קהילת בית הספר בבחירות בחודשים הראשונים ללימודים.


למה לי?

כי לכל אחד ואחת מאתנו יש יכולת אמיתית להשפיע על התנהלותנו בבית הספר: על מה ואיך לומדים פה, מה ומתי עושים זאת ועוד המון, המון דברים אחרים.


מי שמגיע ואת קולו משמיע - באמת משפיע!


הרשות המבצעת

C:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\V3KC9EM1\MC900216942[1].wmf

הרשות המבצעת אחראית לניהול ולהפעלה היומיומית של בית הספר.

היא כוללת את הנהלת בית הספר, הצוות החינוכי וועדות הביצוע השונות.

הרשות המבצעת פועלת על פי חוקת בית הספר, בכפוף לחוקי המדינה ובהתאם

לחוקים ולהחלטות שהתקבלו בפרלמנט.


הועדות המרכיבות את הרשות המבצעת: חלקן מחויבות על פי החוקה, וחלקן נגזרות מצורכי בית הספר, הקמתן דורשת אישור פרלמנט.

תפקיד הוועדות לקיים את חיי בית הספר ובסמכותן לבצע את מה שהוגדר כ"תפקידי הועדה" ואושר בפרלמנט. לכל הועדות מועד התכנסות קבוע.

ועדות השנה שעברה, ממשיכות למלא את תפקידן עד לאישור החברים החדשים.


בעבר הוחלט כי הוועדות לא תוקמנה על פי בחירות, אלא על פי התנדבות ורצון להשתתף.

הדבר הוכיח את עצמו ועל כן, התהליך יימשך ללא בחירות.


להלן רשימת הוועדות הפועלות בבית הספר:

רשות מחוקקת


רשות לפתרון סכסוכים

רשות מבצעת


רשות מבקרת

 • ועדת פרלמנט


 • ועדת משמעת

 • ועדת גישור

 • ועדת ערעורים


 • ועדת תקציב

 • ועדת חינוך

 • ועדת אירועים

 • ועדת טיולים

 • ועדת ח"ג (חופש וגבולות)

 • ועדת מורים

 • ועדת מוסיקה

 • ועדת חצר

 • ועדת קישוט

 • ועדת אומנות

 • ועדת ספריה

 • ועדת ספורט

 • ועדת סיורים

 • ועדת עיתון

 • ועדת מערכת

 • ועדת ביקורת
הרשות לפתרון סכסוכים

הרשות לפתרון סכסוכים מורכבת מועדות גישור, משמעת וערעורים.

ועדת גישור: באחריותה להוביל בבית הספר את הליך הגישור, שהוא הליך ליישוב סכסוכים ובו משולב צד שלישי שאינו מעורב בסכסוך. ועדת גישור פועלת בתוך מסגרת ועדת משמעת.

C:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F3S1PPHI\MC900149486[1].wmf

ועדת משמעת וועדת ערעורים: מרכיבות למעשה את הרשות השופטת של בית הספר. כל חבר בקהילת בית הספר יכול להתלונן על חבר אחר בגין הפרת משמעת ו/או סכסוך, ו"להעלות" אותו לוועדת משמעת. תפקידה של זו להאזין לשני הצדדים, לזמן עדים בעת צורך, לדון ולקבל החלטה.


צוות דיון של וועדת משמעת יכלול שלושה חברים.
תיאור: http://www.gifs.net/Animation11/Jobs_and_People/Justice_System/Gavel_of_justice.gif

צד שאינו מקבל עליו את החלטת ועדת משמעת בעניינו רשאי לערער על ההחלטה בפני ועדת ערעורים. תפקידה של ועדת ערעורים לבחון מחדש את פרטי המקרה שהובא בפני ועדת משמעת ולקבל החלטה. החלטת ועדת ערעורים אינה ניתנת לשינוי בהיותה על פי חוקת בית הספר הערכאה העליונה ליישוב מחלוקות ,למעט בסוגיות של יחסי עבודה.


כל גוף ברשות לפתרון סכסוכים יפרסם בתחילת השנה את נוהלי עבודתו.החונכות הקבוצתית ובתים

מבנה חברתי של בית ספר – בית הספר מחולק לשלוש חטיבות, ובכל חטיבה שני בתים: חטיבה צעירה – מורכבת מגן חובה ומבית א-ב, חטיבה יסודית מורכבת מבית ג'-ד' ובית ה'-ו'. חטיבה בוגרת- מורכבת מבית חטיבת ביניים (ז-ט) ובית תיכון (י-יב). הבית מהווה את קבוצת ההשתייכות החברתית המובנית של בית הספר. לכל אחד מן הבתים יש מרחב משלו. מרחב זה פתוח לאורך כל שעות המערכת, וחלק מהמרחבים מאויישים על ידי צוות הבית ובני שרות לאומי.

מפגשים חברתיים - במסגרת הבתים מתקיימים מפגשים חברתיים רב-גילאיים, מספר פעמים בשבוע. מועד המפגשים מפורסם במערכת השעות. במפגשים החברתיים עסוקים התלמידים ואנשי הצוות ב"עבודה חברתית". במהלך השנים מקיים בית הספר דיון פעיל בנושא חובת ההשתתפות במפגשים החברתיים, ובנושא חשיבותה של קבוצה חברתית. עמדתו של בית הספר היא חיזוק הקבוצה על ידי מתן דגש עליה, ועם זאת- ללא חיוב בנוכחות במפגשים אלו.

קבוצה המתגבשת במפגשים החברתיים, היא רמה נוספת במעגלי ההשתייכות של הפרט. במסגרת המפגשים הללו יתקיימו דיונים ולמידה משותפת בנושאים אינטגרטיביים, חגים ומועדים, אקטואליה, נושאים הקשורים לקבוצת

C:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\YXFKGNGX\MC900334268[1].wmf

הגיל ונושאים הקשורים ישירות לחיי היום יום שלנו בבית הספר: הצעות לדיוני הפרלמנט, דיונים בעקבות החלטות הפרלמנט, חונכות, למידה, ועוד.

ההחלטה לגבי אופי המפגש וביצועו תגובש במסג

רת הקבוצה על ידי הילדים והחונך הקבוצתי.


צוותי הבתים (רכז הבית מודגש)

גן: נעמה, ישראלה, גל ורינת.

בית א'-ב': ורד, יהודית, ליזה, ליאל, מורן ואתי.

ג-ד- ליאת, אסף, איה, אשטרה, לימור, ונגה.

ה-ו- גל, חן, אוהד, שרון, רינה ונעה בריל

ז-ט- שושי, מיקו, אהובה, דורית, אלכס ועמר

י-יב- אורית, נועה והילה.
גן

פעילות הגן מאופיינת בזרימה המאפשרת לילדים לנוע במרחב בחופשיות רבה, חלקים מן היום יהיו כפעילויות זורמות וחלקים אחרים כפעילות מובנית כאשר לילדים בחירה אישית לגבי ההשתתפות בפעילות (למעט מפגשים שהם חובה). בתC:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\C4CFVY7F\MC900232895[1].wmfוך המסגרת המוגדרת יחוו הילדים למידה מסוגים שונים, יחשפו לגירויים ואפשרויות בחירה, באמצעותם יתנסו ויפעלו מתוך רצון אישי וסקרנות טבעית. בנוסף ייחשפו הילדים לתחומים שונים: אומנות, דרמה, חינוך גופני, מקרא ועוד... כמו כן ילדים יכולים ליזום פעילויות ושיעורים שהם בונים בעצמם.

החצר פועלת על פי עקרונות "חצר גרוטאות".

הגן אף פותח דלת בפני הילדים לאבני היסוד של בית הספר על ידי מפגשים רב גילאים, חונכות ומיני פרלמנט.


בגן מתקיימים שני מפגשים:

מפגש בוקר:  פותח את היום ובו עוסקים בנושאים ותכנים מתוך תכנית הלימודים השנתית של הגן.C:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\DW8JMVVV\MC900232613[1].wmf

מפגש צהריים: מרכז את הילדים בסוף היום על ידי פעילות שקטה, סיפור ועוד...


סדר יום:

8:30-8:30     הגעה והתארגנות

8:45-9:15    מפגש בוקר

9:15-10:00    זמן בית-ארוחת בוקר, משחק חופשי וסדנה

10:00-12:00    יציאה לחצר, המשך זרימה במרחב, קורסים וסדנאות

12:00-12:45    משחקי קופסה, חונכות, התארגנות והתכנסות

12:45-13:15    סידור הגן וארוחת צהרייםC:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\C4CFVY7F\MC900232599[1].wmf

13:15-13:45    מפגש צהריים

13:45-13:55    איסוף הילדים, הסעות


מידע מפורט יותר יימסר באסיפת ההורים שתתקיים לקראת סוף החופש.

 
                          .

בית א-ב

סדר יום- בית הספר נפתח ב- 8:00 ומסתיים ב-14:00 אנא כבדו את לוח הזמנים.

א-ב מהווה מעין מסדרון ללמידה והבנה של בית הספר ופועל על עקרונות של בחירה.

הילדים יתנסו במערכת ואז יבחרו ולכל ילד תהיה מערכת.

כמו כן בא-ב יהיה מיני פרלמנט וחונכות אישית.

בית א-ב שם לעצמו כמטרה לעזור לילדים להשתלב ולהכיר את מוסדות ביה"ס, ללוות את התחום הלימודי וכ

C:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\M22OVDO0\MC900232150[1].wmf

מובן לקדם ולהעצים את השתלבותם החברתית.

בבית מרחב ביתי וחצר. הילדים שוהים במרחב כשאינם בקורס או בפעילות מובנית אחרת הכתובה להם במערכת.

במרחב הבית פינת אוכל, פינת יצירה, פינת משחקי קופסה ודמיון וחצר.

בבית יש נוכחות קבועה של איש צוות שמלווה ותומך בילדים בעת שהייתם בו.שלכם,
צוות א-ב

תיכון

הידעתם ?

בשנותיה הצעירות של המדינה, התיכונים התקיימו במסגרת בת 8 שנים החל מכיתה ה' שהמשיכה את לימודי בית הספר העממי שהסתיימו בכיתה ד', זו הסיבה ההיסטורית לכך שתלמידי כיתות י"ב נקראים שמיניסטים. מאוחר יותר, אחרי הרחבת לימודי החינם ל-6 שנים הייתה תקופה קצרה שבה בית הספר התיכון החל בכיתה ז' ומאוחר יותר הגיעו התלמידים לבית הספר התיכון אחר 8 שנים של לימוד בבית הספר היסודי כיתות א' עד ח', למסגרת לימוד בת 4 שנים כיתות ט' עד י"ב.

במסגרת רפורמה במערכת החינוך, שהחלה בשנת 1968, הוקמו בהדרגה חטיבות הביניים- כיתות ז' עד ט', וחטיבה עליונה בת שלוש כיתות: כיתות י' עד י"ב.

ומה קורה אצלנו?

אנו מתחילים את שנתו השביעית של התיכון. השנה יילמדו בתיכון במתכונת אינטרנית עפ"י הרפורמה .

גם השנה, הלימודים בתיכון יורכבו משתי מסגרות: מסגרת לימודים לבחינות בגרות, ומסגרת לימודי העשרה ומעורבות חברתית. .

מסגרת לימודי העשרה תאפשר לתלמידים להשתתף בקורסים מגוונים, מעניינים ושונים, שעות בית שכבתית, שעות בית רב גילאיות , שעות פיתוח מעורבות חברתית, יזמויות ופרויקטים אישיים- חברתיים, זמן להתנדבות בקהילה ולעשייה לא פורמאלית בתחומי בית הספר ומחוצה לו.  

כמבוגרים, אנו מצפים מתלמידי התיכון לבוא ולעבוד לצידנו בניהול מנגנוני בית הספר השונים, להטביע את חותמם על המערכת הבית ספרית, ולהתבלט כל אחד בפני עצמו עם פרויקט אישי שיובל על ידו.

במהלך השנה יתקיימו פעילויות, סדנאות ומפגשים בנושאים חברתיים. חלק מהסדנאות יועבר על ידי אנשי הצוות וחלקן - על ידי מנחים חיצוניים.

מסגרת הלימודים לבגרות  יחלו בכתה י' ( בקורסי העשרה והערכה חלופית), וימשכו עד י"ב. תלמיד יכול להחליט שלא לגשת לבחינות בגרות כלל, ועדיין ללמוד, להתפתח ולהיות מעורב מבחינה אקדמית וחברתית כחלק מהיותו תלמיד בבית ספר דמוקרטי.


קצת על הרפורמה בתיכון

הרפורמה שמה דגש על למידה משמעותית שמטרתה היא לפתח את כושר חשיבה, היצירה והלימוד העצמי, לעודד צמיחה אישית ומעורבות חברתית.

השינויים באים לידי ביטוי ב-

- ביטול בחינות הבגרות בכיתות י' וביטול מועדי חורף של כיתה יא

- שלוש  שנים של מחויבות בחברה ובקהילה

-  צמצום מספר הבחינות לכל מקצוע

- צמצום מקצועת ההרחבה

- צמצום מספר המקצעות הפנימיים

- לימודי מדעים חובה בכיתה י' ולימודי השכלה כללית

- הרחבת האוטונומיה של בית הספר בבחירת תכני הלימוד במקצועות השונים, דרכי הלימוד וההערכה.

- למידה והבחונות במקצועות החובה והבחירה – 30% ציון של עבודת חקר (הערכה חלופית) ו- 70%בחינה חיצונית 

תעודת הבגרות


השנה כל תלמידי התיכון יילמדו במתכנונת אינטרנית עפ"י הרפורמה החדשה.

http://www.psagotmerkaz.org/wp-content/uploads/2016/05/1-350x265.jpg

התנאים לקבלת תעודת בגרות מלאה:

כדי להיות זכאי לתעודת בגרות מלאה יש להיבחן ב- 21 יחידות לימוד, הכוללים מקצועות חובה ומקצוע בחירה מוגבר אחד שלא כולל אנגלית ומתמטיקה.

מקצועות החובה הם: לשון, תנ"ך, מקרא, היסטוריה, ספרות, אזרחות, מתמטיקה ואנגלית.

בחירת התחום המוגבר יתבצע על ידי תלמידי כיתה י' לעצמם מתוך רשימת מקצועות.

כמו כן, יש ללמוד חנ"ג ולקחת חלק בפעילות חברתית וקהילתית במשך 3 שנים, ללמוד יחידת מדעית אחת ושני מקצועות השכלה כללית.

הציון הסופי בתעודת הבגרות במקצועות החובה משוקלל מציון הבחינה החיצונית (70%) עם הציון של ההערכה הבית ספרית (30%) .

התאמות:

יש ילדים שזקוקים להתאמות בדרכי ההבחנות בבחינות הבגרות בשל קשיי למידה שונים: דיסגרפיה, דיסקלקוליה, בעיות קשב וריכוז ועוד.  ההתאמות שניתנות הן מסוגים שונים: הארכת זמן, מבחן מותאם, התעלמות משגיאות כתיב, הקראת מבחן, מבחן בעל פה ועוד. כדי לזכות בהתאמה, צריך שיהיה בידינו, , אבחון דידקטי או, לגבי חלק מההתאמות - אבחון פסיכו-דידקטי שנערך החל מכיתה ז' ואילך ושממליץ על ההתאמה.

האבחונים של ילדים החל מכיתה י' צריכים להגיע אלינו בתחילת השנה (חודש ספטמבר),  על סמך האבחון יש לבית הספר סמכות לאשר התאמות מסוימות, כגון: הארכת זמן, הקראת מבחן, התעלמות משגיאות כתיב, שימוש בדף נוסחאות מורחב במתמטיקה, הגדלת כתב, שעתוק, הכתבה לבוחן ניטרלי. התאמות של בחינה בע"פ או בחינה מותאמת (חומר לימוד מופחת) וכן המרת מקצוע במקצוע אחר צריכות לקבל את אישור הוועדה המחוזית מטעם משרד החינוך. בקשות להתאמות ייחודיות שאינן מקובלות במערכת החינוך מטופלות ע"י ועדת חריגים ארצית של משרד החינוך.

הצוות יעמוד לרשות התלמידים וההורים, ללוות, לתמוך ללמד ולהכין בדרכים המתאימות לכל אחד.

בפרק הסילבוסים תמצאו כוכבית ליד תחומי הלימוד המיועדים לקראת בחינת הבגרות.

תיאור: C:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\C4CFVY7F\MC900437332[1].jpg


חונכות אישית

לחונכות האישית מקום מרכזי בתרבות ובאורח החיים היומיומי שלנו.

החונך האישי הוא אדם קרוב המתעניין... שם לב...מקשיב...מדבר... מלווה... מתווך... מייעץ... משחק...מסייע ותומך.... ובעיקר, נמצא עבור הילד.

החונך מקיים דיאלוג עם התלמיד תוך שיקוף המטרות והבחירות של הילד לאורך השנה, מעלה קשיים ומסייע בפתרונם.

החונך הוא הכתובת בכל הקשור להתנהלות היומיומית בביה"ס והוא האדם המרכזי עמו ההורים נמצאים בקשר ומתעדכנים. מתפקידיו לסייע בידי הילד להכיר את מערכת ביה"ס, למצות את רצונותיו וזכויותיו ולזהות דרכים להגדרה ולמימוש מטרותיו.

החונכים הם האנשים המרכזיים האמורים ללוות את הנחנכים במסע האישי שאותו הם עוברים יחד בבית הספר.

*האחריות המשותפת של החניך והחונך: החונך האישי ירכז מידע רלוונטי הקשור להתנהלותו של החניךC:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MLY881BW\MC900303036[1].jpg בביה"ס. המידע ייאסף בעיקר בעזרת החניך עצמו, צוות ביה"ס וההורים.

החונך יהיה בקשר עם הורי החניך, בתיאום עם החניך. לצורך כך חשוב מאוד תיאום ציפיות הדדי שייערך בתחילת השנה בנוגע לאופי הקשר והעברת מידע . כמו כן חשובה לא פחות ההבנה של ההורים שעליהם להיות פעילים לא פחות בשמירה על קשר זה וביצירת קשר בכוחות עצמם עם הצוות המלמד.

*בחירת החונך: קצת אחרי תחילת השנה כל ילד בוחר חונך או חונכת. בתחילת שנה כל תלמיד יבחר  ארבע אפשרויות מתוך צוות ביה"ס. הכוונה היא לאפשרויות ולא עדיפויות.

ביה"ס מתחייב לאפשר את אחת מארבע האפשרויות.

הפגישה מתקיימת על בסיס שבועי, נכנסת כשעה קבועה במערכת ואורכה כ- רבע שעה. הדגש במפגשי החונכות הינו על הקשר, והאמון שנוצרים, המתבססים ומעמיקים בין השניים.

מפגשי החונכות וקיום הקשר בין החונך לבין הנחנך אינם בגדר בחירה - חונכות אישית בבית הספר שלנו היא אחת מן החובות, אך יותר מכל אנו מאמינים כי לכל ילד הזכות לחונכות !

 

שנת חונכות טובה וכייפית לכולנו,

מאיתנו, צוות בית הספרהתחום הטיפולי

פסיכולוגית: נירה ציפין
פסיכולוגית חינוכית מומחית-מדריכה, המלווה את ביה"ס מאז הקמתו הנמצאת בימי שני,

תיתן מענה למנהל ביה"ס, רכזי הבתים ואנשי צוות בסוגיות מקצועיות הקשורות לתחומים לימודיים, רגשיים והתנהגותיים.

ייעוץ חינוכי: שירה שמיר

כחלק מצוות בית הספר אלווה את צוות ההנהלה, המורים, התלמידים וההורים (על פי בקשתם).

הליווי יכלול את התחום הלימודי, החברתי והרגשי בהתאם לצורך שיעלה מן השטח.

עבודת הייעוץ מבוססת לרוב על התערבות מערכתית, היוצרת שתוף פעולה פורה ביו כל הגורמים  שיש באפשרותם לתמוך בילד: חונכים אישיים, מורים ורכזת ההוראה המתקנת. כמו כן גורמי חוץ כמו: מדריכים, מטפלים פרטיים,  מתי"א וכדומה. וכל זאת כמובן בתיאום מלא עם ההורים.

כיועצת אהיה שותפה בבחירת  תכנים התפתחותיים פסיכו -חברתיים תואמי גיל, התומכים ברווחה הרגשית של הילדים, בשיתוף פעולה מלא עם רכזי הבתים.

בנוסף, תינתן תמיכה וכן יעוץ מקצועי לחונכים לאורך השנה.

בעת הצורך ייבנו קבוצות דינמיות לתמיכה והדרכה בנושא כישורים חברתיים.

העבודה עם פסיכולוגית בית- הספר תעשה תוך כדי שיתוף פעולה מלא והיוועצות שבועית בתכנים שיעלו על הפרק.

חשוב לי לציין כי המטרה של הבית ובית הספר אחת היא: האושר ופיתוח תחושת המסוגלות של הילד  בכל תחום אליו נחשף, בבית הספר ובחיים בכלל. בקשתי היא לכם ההורים, לפתיחות מלאה בנושאים הרלוונטיים ושיתוף פעולה  תוך נתינת אמון ברצון המשותף שלנו לטובת התלמידים.

ימי עבודתי הם:  ב' ג' ד'        לתיאום פגישה 052-2740129  שירה.הוראה מתקנת

Screenshot_1.jpg

השנה בי"ס ממשיך להעניק סיוע לימודי של הוראה מתקנת ואף מרחיב אותו.

ילדים רבים מוכשרים ובעלי יכולות מגוונות, עשויים להיתקל בקשיים בתהליכי הלמידה.

ההוראה המתקנת עוסקת בחיזוק וטיפוח התחומים החזקים של הילד ובהקניית דרכים

להתמודדות עם קשיים בלמידה. בגישה זו מתאימים לכל תלמיד את דרכי העבודה ואת חומרי הלמידה עפ"י יכולותיו וקשייו.


ההוראה המתקנת תינתן במגוון תחומים הכוללים קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא ,שיפור מיומנויות למידה וכן בחשבון.


הלמידה תתקיים במסגרת של קבוצות למידה קטנות ותהיה קשורה ללמידה הנעשית בכיתה  הגדולה. העזרה מוענקת לתלמידים ותלמידות שבית הספר מוצא לנכון לעזור להם, שעברו ועדת שילוב בשנת הלימודים הקודמת ועל פי קריטריונים מקצועיים בלבד .


שעות ההוראה המתקנת ניתנות במקביל לשעות הקורסים שבמערכת ולאור זאת יתכן ויהיה עליכם לוותר על למידת שיעור המתקיים במקביל.                                                                 מאחלת שנה מעניינת, טובה ומוצלחת                                                                                                                                      

                                                                             כנרת צברי, רכזת שילוב.                                                                


תהליך בחירת מערכת אישית

בימים הראשונים ללימודים יוכלו התלמידים להתנסות במגוון השיעורים המוצעים במערכת. במהלך (או בתום) התנסות זו יכינו התלמידים (בעזרת ההורים והחונכים האישיים) מערכת אישית.

המערכת מחולקת ל-6 בתים. בכל שעה במערכת מוצעות מספר פעילויות מתוכן ניתן לבחור.

כדי לבנות את המערכת התלמידים יסמנו לעצמם בכל שעת לימוד אילו שיעורים מעניינים אותם מתוך המערכת של הבית שאליו הם שייכים, ולאחר ההתנסות יחליטו על בחירתם הסופית. 

מקרא סימנים:

כוכביות (**): מסמנות שלשיעור יש מס' שעות שבועיות, לפי מס' הכוכביות.

יש לחפש ולבחור את כל השעות של אותו שיעור ואותה קבוצה. אם אין כוכביות, השיעור בן שעה שבועית אחת.

ספרות בסוגריים (1): כאשר מופיע מספר בסוגריים ליד שם השיעור, הוא מייצג את מספר הקבוצה.

לדוגמה: מתמטיקה ג (1)*** – הכוונה לשיעור מתמטיקה לכיתות ג, קבוצה 1 (יש שתי קבוצות מקבילות הלומדות אותו שיעור), הנלמד 3 שעות שבועיות.

לוח זמנים:

המערכת תפורסם לראשונה לקראת פתיחת שנת הלימודים.

בתקופה זו עליכם לבנות את המערכת האישית, להתחיל לפעול על פיה ולבדוק את התאמתה לצרכיכם.

ב-18 בספטמבר מסתיימת תקופת ה"טעימות" וכל אחד מתחייב למערכת אותה הוא בחר.

 

זכרו שזוהי מערכת של בחירות ועל כן תמיד תלמיד יצטרך לבחור בין 2 מקצועות או יותר.


C:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IKM0NR24\MC900238655[1].wmf

למידת עמיתים

Screenshot_1.jpg

בכל שבוע מתקיימת בביה"ס שעת "למידת עמיתים".
שעה זו היא רצועת זמן ייחודית, בה מתקיימת למידה אותה מנחים תלמידים והורים. במקביל כמעט ולא מתקיימים קורסים רגילים, אלא בעיקר מרכזים וחונכויות אישיות.
למידת עמיתים מעודדת תלמידים לקחת יוזמה ולהעביר שעורים בעצמם.
כדורסל, קראטה, דרמה, אומנות, יוגה, ריקודי עם, אנימציה, אנגלית ברייקדנס וכו' אלה רק חלק מן מהמבחר שהעלו התלמידים מתוך עולמם בשנים הקודמות.
 
איך זה קורה בפועל?
למידת העמיתים יכולה להתקיים באחת מהאפשרויות:
קורסים -  ניתן לבנות קורסים שמשכם יכול להיות בין חודש  (4 מפגשים) ועד שנה, לקבוצת לומדים קבועה.
סדנה - שמשכה יכול להיות משתנה וקהל הלומדים יכול להשתנות ממפגש למפגש
התלמידים וההורים המעוניינים ללמד מקבלים ליווי והנחייה מהצוות הפדגוגי של ביה"ס.  

בתחילת כל חודש יפורסמו כל הקורסים המוצעים עפ"י גיל ומשך זמן.
כולם מוזמנים לבוא ולקחת חלק.

            

 


"לא בטל בשישי"

הלמידה ביום שישי בביה"ס מתקיימת במתכונת שונה מבימי החול, וכוללת שיעורים ייחודיים שמתקיימים אך ורק ביום זה.

קבלת שבת תתקיים באופן קבוע בשעה הרביעית במרחב א-ב.

תורנות הורים ביום ו': כל הורה של ילדי היסודי מחוייב בתורנות הורים פעם בשנה. בתורנות ההורה ישהה בביה"ס ויעזור בהתנהלות בין השעות 8:30- 12:00. תורנות ההורים תפורסם בנפרד. הורה שלא יכול להגיע במועד שנקבע לו- באחריותו להתחלף עם הורה אחר, ולהודיע לענת,רכזת יום שישי.

שמות ותכני השיעורים שיתקיימו השנה מפורטים מטה. מערכת השעות המדוייקת תתפרסם יחד עם המערכת הכללית.

שבת שלום!

ענת, גל, נגבה ויובל


השנה ילמדו ביום שישי הקורסים הבאים:


חיות עם אסף (לגילאי גן-ו')

גם השנה נמשיך לפגוש ולהכיר בעלי חיים שונים ומעניינים שיגיעו לביה"ס. נלטף, נטפל, נאכיל ונכיר אותם ואת התנהגותם מקרוב.


כדורגל עם מיקו ואדם (לגן- ו')

הקורס המוצלח והאהוב ממשיך גם השנה, וכולם מוזמנים להמשיך להתאמן, להתחזק ולשחק.

172_2601200663351.gif


בייסבול עם רמי וסת' (לגילאי ד' ומעלה)

ביסבול (כדור בסיס) הוא ספורט קבוצתי שמקורו בארה"ב, והוא נלמד אצלנו בביה"ס ע"י סת' ורמי, אבות דמוקרטיים וספורטיביים. השיעור המוצלח ממשיך גם השנה וכולם מוזמנים לדשא הגדול להכיר את המשחק ולהתקדם.


ילדי הפלא עם טל נדלר (לגילאי גן ומעלה)

מסע הרפתקאות בין דמיון למציאות.

קורס יחודי, מרתק וחדשני – הילדים הופכים לגיבורי על שהם יוצרים ועוזרים להציל את העולם!

הילדים חווים סיפור הרפתקאות (בהמשכים) כיפי, מהנה, מצחיק ומעניין במהלכו הם פוגשים דמויות קסומות, חוויות מצחיקות ומצבים מאתגרים.

במהלך ההרפתקאה הילדים יתנסו במשחקים, ניסויים מדעיים, קוסמות, משחקי חשיבה, קרקסנות, כלי נגינה מסביב לעולם, תיאטרון ואלמנטים רבים נוספים.

המטרה העיקרית של הקורס היא להשתמש במשחק התפקידים ובתכנים המגוונים והכיפים על מנת להקנות לילד כלים אישיים וחברתיים כגון: קבלה עצמית, בטחון עצמי, יחסים חברתיים, כבוד הדדי ועבודת צוות, לקיחת אחריות וקבלת החלטות, חשיבה יצירתית, לוגיקה, שפות ועוד...nDpChZ6.jpg


ג'אגלינג- קרקס כפרי- (לכל הגילאים)

כולם מוזמנים להתנסות וללמוד מאומנויות הקרקס: דיאבלו, צלחת סינית, חישוק, כדורים, קביים, הליכה על חבל ועוד ועוד. השיעור מתקיים במתכונת סדנא פתוחה


בובנאות- תאטרון קטן- עם הילי (לגילאי ב- ומעלה)

ביטוי יצירתי באמצעות בנייה והפעלת תיאטרון בובות. בשיעור נלמד לבנות בובות שונות כמו בובת כפפה, בובת מוט, בובה מדברת ועוד, נלמד את טכניקת ההפעלה, נבנה לה תפאורה  נכתוב, נדמיין וניצור הצגות קטנות ומופלאות!

את השיעור תעביר הילי יעקבי- בובנאית, שחקנית ,יוצרת ומספרת סיפורים. בוגרת בית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים ובית הספר לתיאטרון בובות בחולון.


דמיון ויצירה- עם טלי- (לגילאי גן- א'-ב')

בשיעורים נשלב עבודה של דמיון מודרך עם יצירה. נחגוג את המפגש עם עולמות פנימיים, שיתגלו דרך הדמיון והאומנות. הגילוי של מחזות הדמיון הפנימיים, מביא לתחושה של שחרור והקלה, הרגש נפתח, הקושי פוחת והשמחה גוברת. היצירתיות קיימת בכל ילד וילדה ובשיעורים ניתן לה את ההזדמנות להתממש. בכל מפגש נתמקד בנושא אחר בדמיון המודרך ובעקבות כך ניצור ונצייר. כל מפגש עומד בפני עצמו אך קיים קשר מתמשך בין המפגשים.


לא נפסיק לשיר- עם נגבה-

בואו להכיר, ללמוד ולשיר את השירים הישראלים הכי יפים שיש! השיעור מתקיים כסדנא פתוחה לכל מי שאוהב לשיר ולשמוח!


להמציא עם הידיים- זיו ויובל שפירא- (לגילאי ג-ומעלה)


"להמציא עם הידיים" זו שיטת לימוד המבוססת על משחק ועשייה, ומשלבת את תחומי המדעים והאמנויות. הילדים הם מגלי עולמות. אנו מציעים תהליך למידה פעילה המתחיל במשחק ואלתור בחפצים שונים וממשיך לגילוי חומרי, מחשבתי ויצירתי. דרך פירוק והרכבה בחומרים שונים, ניסוי ותהייה על מכניקה, אלקטרוניקה, כימיה, עיצוב ואומנות נרקם קשר בין עולם הדמיון למציאות צורנית.

השנה נמקד את הפעילות שלנו בבנייה משותפת של מתקנים מיוחדים לחצר בית הספר. השיעור הוא שיעור של 4 שעות רצופות בהן עובדים ביחד- ילדי כל הגילאים. מוזמנים לבוא לשעה אחת, שתיים או יותר. 

את תחילת השנה נקדיש לשיפור וסיום פרויקט "רכבת ההרים" ולאחר מכן נבנה ביחד תחנת רוח.

להתראות. 


בית בטבע- עם גל כרם- (לילדי גן-א'-ב')

הטבע הוא לנו כבית, אפשר לגלות כיצד צמחים גדלים, לטפח ולהשתמש בהם- לאכילה, לבניה, קישוט ויצירה. לפגוש בבעלי חיים והבתים שלהם, בכוות שבטבע- אויר אדמה מים ואש ובשילובים בינהם. לחקור מהם פריחה, האבקה, רעים, פירות ועוד...לטייל וללקט ולבנות יחדיו וליצור מהטבע וגם להתחמם עם מדורה וכוס תה.Yv6SoAp.jpg


RD&D עם טל ועלמה

ה rd&d היא משחק של דרמה בעולם פתוח שבו הכל יכול לקרות: מדרקונים לאבירים למפלצות אדירות, קרבות עצומים עם המון חיילים, פוליטיקה מסובכת.... ואת העולם הזה יוצרים עם תלבושות,נשקי ספוג, ו-הדמיון שלכם
ספרייה

ברוכים הבאים לספריה המתחדשת שלנו


וועדת הספרייה דואגת להפעיל את הספרייה במהלך שנת הלימודים ותחדש את פעילותה עם תחילת השנה.

כידוע,  הספריה העבירה את מקומה למקלט החומט, וכעת תמלא את יעודה כספריה וכמרכז למידה מיוחד ושקט. 

מטרות וועדת הספרייה:

 • הפעלת הספרייה לפי השעות שיתפרסמו במערכת. ניתן יהיה לשאול ספרים (ולהחזירם).

 • יצירת מרחב זמין ונעים לכל באי הספרייה שבו יתאפשר: ליהנות מפינת קריאה נעימה, לקרוא בספרים דיגיטליים,

         להשתתף בפעילויות שונות שיארגנו חברי הוועדה וכמובן, כמו בכל ספריה, תתאפשר נגישות למאגרי ידע ומידע.

 • הרחבת מדף הספרים לכל הגילאים: יצירת אוסף מכובד של יצירות ספרות קלאסיות ושל יצירות עכשוויות  מהארץ

         ומהעולם, ושמירה על האוסף הקיים.

 • ביסוס מעמדה של הספרייה בבית הספר וחיזוקה.

 • אכיפת הכללים שקבעה וועדת הספרייה ושאושרו על ידי הפרלמנט.

אנו מזמינים אתכם להגיע אל הספרייה, להשתמש בשירותיה ולשמור על כלליה.

להתראות,

וועדת ספרייה
תגבור

שעות תגבור

השנה יוצעו במערכת שעות תגבור בשפה, בחשבון ובאנגלית, לחלק משכבות הגיל, על פי יכולות המערכת. מטרת שעות התגבור היא לאפשר לתלמידים חיזוק, חזרה, ואפשרות להתקדמות אישית.

תלמידים יגיעו לשעות התגבור בהפניית המורה המקצועי. חשוב לציין כי שעות התגבור אינן בגדר "שיעור פרטי" ואינן מחליפות השתתפות בקורס.

בשעת התגבור איש צוות רלוונטי יעזור לתלמיד באופן נקודתי או יבנה איתו תוכנית התקדמות אישית. שעות התגבור והגילאים יפורסמו במערכת נפרדת בתחילת השנה.

C:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\JX0Q8J8K\MC900088884[1].wmf

בהצלחה!


סדר יום וצלצוליםרגע לפני קריאת הסילבוסים 

רגע לפני קריאת הסילבוסים... C:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\S3BHTAWS\MC900198606[1].wmf

לפניכם מוצגים הסילבוסים של הקורסים השונים.

כל איש צוות תכנן ובנה את הקורס שאותו הוא ילמד.

הסילבוס מציג את תכני הקורס, את מבנהו ואת דרישותיו.

לאורך השנה לעיתים חלים שינויים, עולים רעיונות מהילדים עצמם, אופי הקבוצה מכתיב שינויים, ולכן אנו מבקשים את הבנתכם לשינויים אלו.

חוקי השיעור ודרכי הערכה יוחלטו עם התלמידים בכל קורס (למעט קורסים בהם פורסמו דרכי הערכה).

 

בקורסים מבוקשים, בהם יירשמו יותר ממכסת התלמידים האפשרית, ייתכן ונצטרך לקבל החלטה בשיתוף התלמידים על פתרון אפשרי כגון: הפיכת הקורס לסמסטריאלי, הגרלה או פתרון אחר.

בבחירת הקורסים ובניית המערכת יש לשים לב:

 • ·  קורסים בהם השעות מפוצלות - ילד הבוחר קורס שמופיע בשעות שאינן רצופות, עליו להתחייב לכל השעות הללו ולשבץ את כולן במערכת.
 • ·  הלימודים בביה"ס מותאמים לקצב ולרמה האישית של כל תלמיד ותלמידה ואינם גילאים בהגדרתם. נא לשים לב במיוחד לדרישות מוקדמות המופיעות בסילבוס של הקורס.
 • ·  החל מתאריך 18.9.16 לא ניתן יהיה לעבור בין הקורסים, כלומר, תלמיד שיחליט לפרוש מקורס לא יוכל להיכנס במקומו לקורס אחר.
 • ·  במקצועות מסוימים נקיים בתחילת השנה מבחני מיפוי לקביעת רמת הלימודים - זאת על מנת להקל על בית הספר ועל התלמידים להשתבץ בקורסים המתאימים.
תיאור: MC900352062[1]

מדעי הרוח

אומנות ואמנות המחזור
למי מיועד?

שם הקורס והמנחה

תוכן הפעילות

דרישות


א-ב


קומיקס

מנחה: מורן מקלר

נלמד את עקרונות הקומיקס, סגנונותיו השונים וכמובן נלמד לצייר דמויות שונות  וניצור קומיקס אישי.

כל מי שאוהב לצייר- אין צורך בידע קודם. סקרנות

מחברת עם דפים לבנים חלקים, קלמר + עט פיילוט שחור (רצוי עבה).
למי מיועד

שם הקורס  והמנחה

תוכן הפעילות

דרישות

גן


אמנות

פעם בשבוע

שני שיעורים ברצף


מנחה: ענת בדר

הבעה ויצירה בחומרים. מפגשים בין דמיון ומציאות, קו וכתם, יד ועין.

נלמד להתמצא בסדנה ולהרגיש בבית בעולם האמנות.


שמירה על כללי הסדנה

א'-ב'

אמנות

פעם בשבוע

שני שיעורים ברצף


מנחה: ענת בדר

הבעה ויצירה בחומרים. מפגשים בין דמיון ומציאות, קו וכתם, יד ועין.

נלמד להתמצא בסדנה ולהרגיש בבית בעולם האמנות.


שמירה על כללי הסדנה

א-ב

אומנות במועדון


מנחה: אסף רופא

סדנא פתוחה במרחב המועדון:ציור,פיסול,יצירה

להגיע להיות ולרצות

ג'-ד'

אמנות

פעם בשבוע

שני שיעורים ברצף


מנחה: ענת בדר

הבעה ויצירה בחומרים. מפגשים בין דמיון ומציאות, קו וכתם, יד ועין.

נלמד להתמצא בסדנה ולהרגיש בבית בעולם האמנות.


נוכחות קבועה.

שמירה על ככלי הסדנה

ג-ד

אומנות במועדון


מנחה: אסף רופא

סדנא פתוחה במרחב המועדון:ציור,פיסול יצירה

להגיע,להיות,ולרצות

ה'-ו'

אמנות

פעם בשבוע

שני שיעורים ברצף


מנחה: ענת בדר

הבעה ויצירה בחומרים. מפגשים בין דמיון ומציאות, קו וכתם, יד ועין.

נלמד להתמצא בסדנה ולהרגיש בבית בעולם האמנות.

נצא לסיור במוזיאון


נוכחות קבועה.

שמירה על ככלי הסדנה

ה-ו

אומנות במועדון


מנחה:אסף רופא

סדנא פתוחה במרחב המועדון:ציור,פיסול יצירה

להגיע,להיות,ולרצות

חט"ב

אמנות

פעם בשבוע

שני שיעורים ברצף


מנחה: ענת בדר

הבעה ויצירה בחומרים. מפגשים בין דמיון ומציאות, קו וכתם, יד ועין.

נלמד להתמצא בסדנה ולהרגיש בבית בעולם האמנות.

נצא לסיור במוזיאוןנוכחות קבועה.

שמירה על ככלי הסדנה


ז-ח-ט

אומנות במועדון


מנחה: אסף רופא

סדנא פתוחה במרחב המועדון:ציור,פיסול יצירה

להגיע,להיות,ולרצות

תיכון

אמנות לבגרות

6 שעות שבועיות – 2 עיוני, 4 סדנה.


מנחה: ענת בדר

סדנה: הבעה ויצירה בחומרים. מפגשים בין דמיון ומציאות, קו וכתם, יד ועין.

פיתוח רעיון באמצעים אמנותיים. הצגת פרויקט אישי בתערוכה.


עיוני: נעסוק גם בחקר  ובהיכרות עם תולדות האמנות – איך מנתחים ומפרשים יצירות אמנות? מהי אמנות טובה? מה תפקידה של האמנות? אמנים ויצירות מופת, אמנות אורבנית, תקופות וזרמים, מסורת וחדשנות, אמנות מחאה ואמנות מגויסת ועוד..

הכנה לבגרות בתולדות האמנות והבנתה.


נצא לסיור במוזיאון.נוכחות קבועה.

עמידה בדרישות השיעור – השתתפות והגשת עבודות.

שמירה על ככלי הסדנה.

השיעור פתוח גם לתלמידים שלא עושים בגרות.

תלמידים לבגרות חייבים לקחת 6 שעות.

 

דרישות

אופי הפעילות

שם הקורס  והמנחה

למי מיועד


קורס לאמיצים/ות בלבד!

סקרנות  ודמיון,

מחברת חלקה וקלמר מלא.

(בהמשך נחליט במה הוא יתמלא)...

מהי מפלצת?

את מי היא מפחידה ולמה?

בקורס זה נפגוש מפלצות שונות ומשונות. נלמד מהיכן הגיעו ומדוע,

ננסה לדמיין כיצד הן מתנהגות ואיך הן נראות.

ניצור בהשראתן ונמציא גם מפלצות משלנו.

בדרך נכיר תרבויות חדשות, מדינות רחוקות ומיתולוגיות עתיקות.

כל שיעור יארך שעתיים ויכלול, סיפור, דיון וסדנא.


מפלצות בע"מ


מנחה: חן ארד


א-ב

ביגוד ונעליים המתאימים לעבודה בשטח.

כוח וחשק, חשיבה יצירתית ,

נכונות להתאמץ, להתלכלך ולהינות.

נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים.

שעתיים שבועיות ברצף

בימי גשם, נחפור נהרות ונבנה סכרים, נצייר בבוץ ונשיט קליפות.

כשהשמש תזרח, נערום אבנים, נקלע קינים, נגלף ענפים, נתלה איצטרובלים ונארוג עשבים.

וכשמזג האויר יחייב אותנו להישאר בכיתה, נלמד על אמנות האדמה.  נכיר אמנים מובילים בתחום, נלמד להתבונן ולהבין את התהליכים המשפיעים על סביבתינו, להנות ולהשתמש בטבע המקיף אותנו.


צבעי אדמה

מנחה: חן ארד


ג-ד

קורס לאמיצים/ות בלבד!

סקרנות  ודמיון,

מחברת חלקה וקלמר מלא.

(בהמשך נחליט במה הוא יתמלא)...

מהי מפלצת?

את מי היא מפחידה ולמה?

בקורס זה נפגוש מפלצות שונות ומשונות.      

נלמד מהיכן הגיעו ומדוע,  

ננסה לדמיין כיצד הן מתנהגות ואיך הן נראות.

ניצור בהשראתן ונמציא גם מפלצות משלנו.

בדרך נכיר תרבויות חדשות, מדינות רחוקות ומיתולוגיות עתיקות.

כל שיעור יארך שעתיים ויכלול, סיפור, דיון וסדנא.

מפלצות בע"מ

מנחה: חן ארד

ג-ד

ביגוד ונעליים המתאימים לעבודה בשטח.

כוח וחשק, חשיבה יצירתית ,

נכונות להתאמץ, להתלכלך ולהינות.

נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים.

שעתיים שבועיות ברצף.

בימי גשם, נחפור נהרות ונבנה סכרים, נצייר בבוץ ונשיט קליפות.

כשהשמש תזרח, נערום אבנים, נקלע קינים, נגלף ענפים, נתלה איצטרובלים ונארוג עשבים.

וכשמזג האויר יחייב אותנו להישאר בכיתה, נלמד על אמנות האדמה.  נכיר אמנים מובילים בתחום, נלמד להתבונן ולהבין את התהליכים המשפיעים על סביבתינו, להנות ולהשתמש בטבע המקיף אותנו.


צבעי אדמה

מנחה: חן ארד

ה-ו

נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים.

יצירתיות, פתיחות,

ביצוע מטלות הבית והכיתה.

מחברת חלקה/סקיצות, A4

קלמר מלא כל טוב.

לא נדרש ידע קודם בציור

בקורס זה נכיר את הנושאים השונים בהם עוסק הקומיקס, מקריקטורות ביקורתיות ופוליטיות ועד פנטזיה וגיבורי על.

נסקור את תעשיית הקומיקס בעולם, מן המנגה שביפן ועד הקומיקס הציוני.

נבדיל בין סוגי הקומיקס השונים, מרצועות קצרות בכתבי עת ועד לרומנים גרפיים בעלי עלילה מורכבת.

נלמד לספר סיפור בתמונות,  נכיר טכניקות עבודה שונות,

והכי חשוב נייצר קומיקס מעולה בעצמינו.

קומיקס

ה"אמנות התשיעית"


מנחה: חן ארד


ה-ו

חשיבה יצירתית וסקרנות

נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים.

ביצוע תרגילי כיתה ובית .

מחברת חלקה וקלמר מלא כל טוב.

תלמידים הבוחרים להשתתף בקורס ולא מעוניינים בשעה המעשית, רשאים לבחור את השעה הראשונה בלבד.

(אך יש לקחת בחשבון שהשעה השנייה, כיפית)

תקשורת חזותית איננה רק מקצוע, היא שפה.

אנשי התקשורת החזותית: המעצבים, המאיירים, האנימטורים, הצלמים ויוצרי הוידאו, הטיפוגרפים....כולם אנשי תקשורת שחושבים עיצוב.

בקורס נעשה היכרות עם יסודות עיצוב התקשורת החזותית, נלמד כיצד להעביר רעיון, מידע או חוויה, על ידי שימוש נכון בחומר, צורה וצבע, בתנועה ובצליל, במילה ובדימוי.

הקורס מורכב משעתיים רצופות.

שעה ראשונה הינה תיאורטית והשעה השניה, תירגול בסדנא.
עיצוב גרפי, איור ומה שבינהם


מנחה: חן ארדה-ויצירתיות, יכולת עבודה בצוות.

הומור, סבלנות וחשיבה יצירתית.

מצלמה דיגיטלית (טלפון, טאבלט וכו' מתאים)

גישה למחשב.

מהי אנימציית סטופ-מושן?

במה היא שונה מצילום וידאו?

כמה זמן אורכת הפקת סרט באורך מלא?

ואיך גורמים לפלסטלינה לזוז??

בקורס זה נלמד לשלוט בטכניקת אנימציית הסטופ-מושן. נכיר בימאים בולטים בתחום, נראה סרטים וקליפים שנעשו בטכניקה זו ויותר חשוב, נכין כמה בעצמינו.

נתרגל יצירת אשליית תנועה בדרכים שונות ובחומרים שונים, נספר סיפורים ונפיח חיים בחפצים דוממים.


אנימציית

סטופ-מושן

Stop-motion animation


מנחה: חן ארד


חט"ב

תיכון


נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים.

יצירתיות, פתיחות,

ביצוע מטלות הבית והכיתה.

מחברת חלקה/סקיצות, A4

קלמר מלא כל טוב.

לא נדרש ידע קודם בציור

בקורס זה נכיר את הנושאים השונים בהם עוסק הקומיקס, מקריקטורות ביקורתיות ופוליטיות ועד פנטזיה וגיבורי על.

נסקור את תעשיית הקומיקס בעולם, מן המנגה שביפן ועד הקומיקס הציוני.

נבדיל בין סוגי הקומיקס השונים, מרצועות קצרות בכתבי עת ועד לרומנים גרפיים בעלי עלילה מורכבת.

נלמד לספר סיפור בתמונות,  נכיר טכניקות עבודה שונות,

והכי חשוב נייצר קומיקס מעולה בעצמינו.

קומיקס

ה"אמנות התשיעית"


מנחה: חן ארדחט"ב

תיכון

חשיבה יצירתית וסקרנות

נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים.

ביצוע תרגילי כיתה ובית .

מחברת סקיצות וקלמר מלא כל טוב.

תלמידים הבוחרים להשתתף בקורס ולא מעוניינים בשעה המעשית, רשאים לבחור את השעה הראשונה בלבד.

(אך יש לקחת בחשבון שהשעה השנייה, כיפית)

תקשורת חזותית איננה רק מקצוע, היא שפה.

אנשי התקשורת החזותית: המעצבים, המאיירים, האנימטורים, הצלמים ויוצרי הוידאו, הטיפוגרפים....כולם אנשי תקשורת שחושבים עיצוב.

בקורס נעשה היכרות עם יסודות עיצוב התקשורת החזותית, נלמד כיצד להעביר רעיון, מידע או חוויה, על ידי שימוש נכון בחומר, צורה וצבע, בתנועה ובצליל, במילה ובדימוי.

הקורס מורכב משעתיים רצופות.

שעה ראשונה הינה תיאורטית והשעה השניה, תירגול בסדנא.מבוא לתקשורת חזותית


מנחה: חן ארד


חט"ב

תיכון


למי מיועד?

שם הקורס והמנחה

תוכן הפעילות

דרישות

ה-ו

מכל הבא ליד


מנחה: יהודית דרורי

בקורס  ניצור ונמחזר חומרים שונים: קרטונים , דיסקים ניילון ועוד . בעונת החורף נלקט מהצומח בשדה ונכין בישולי שדה טעימים ובריאים.

נשלב מחזור עם  אריגה סריגה ותפירה  הסביבה של בית הספר.

במהלך השנה יצטרכו התלמידים לרכוש לעצמם מסרגות , חוטים ואביזרים נוספים בתיאום אישי.


הקורס מיועד לתלמידים ולתלמידות בעלי סבלנות המוכנים  לגלות את היצירתיות שלהם על מנת לרכוש כלים וטכניקות לעבודה עצמאית וגם לתרום לאיכות הסביבה וקישוט חצר בית הספר

אנגליתדרישות

אופי הפעילות

שם הקורס והמנחה

מי מיועד?

קלסר חצי שקוף עם 3 חוצצים

קלמר עם חבילת טושים  או צבעי עפרון. מספריים ודבק

הקורס  מיועד לתלמידי כיתה ב' המעוניינים לקבל חשיפה ראשונית וידידותית  עם השפה האנגלית.

השיעורים  מתנהלים בצורה נעימה המשלבת הנאה ממשחקים, שירים והצגות באנגלית. בקורס נלמד אוצר מילים בסיסי: צבעים, מספרים, פירות וירקות, אוכל, משפחה ועוד.

אנגלית לכיתה ב'

מנחה:

יהודית דרורי

תלמידי כיתה ב'

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

(הילדים  יקבלו דרך בית הספר ספר עבודה)

נא להצטייד ב:

·        תיקייה שתכיל את הספר והמחברות.

·         2 מחברות חכמות אנגלית (1 תישאר בבית). עדיפות למחברת אנגלית חכמה גדולה.

·         1 מחברת גדולה חלקה (לא ספירלה).

·         קלמר מצויד בטושים או צבעי עפרון ,3 עפרונות מחודדים, מחדד , מחק, מספריים ודבק).

·         ייתכנו בקשות לציוד נוסף במהלך השנה.

הקורס מובנה בעיקר לתלמידי כיתה ג'-

תלמידים שזוהי הכרות ראשונית שלהם עם  הקריאה והכתיבה.

בקורס נכיר את עולם הצלילים של השפה האנגלית. נלמד קריאה וכתיבה על פי השיטה הפונטית,  נחבר צלילים וניצור מילים. כמו כן , נלמד ונתרגל דיבור ברמה בסיסית


"אנגלית למתחילים"

נגה ויגודה

יהודית דרורי

לתלמידי ג'

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

(הילדים  יקבלו דרך בית הספר ספר וחוברת עבודה)

נא להצטייד ב:

·         תיקייה שתכיל את הספר, חוברת העבודה והמחברות.

·         3 מחברות חכמות אנגלית (1 תישאר בבית). עדיפות למחברת אנגלית חכמה גדולה.(אחת המחברות תשמש להכתבות).

·         1 מחברת גדולה חלקה (לא ספירלה).

·         קלמר מצויד בטושים או צבעי עפרון ,3 עפרונות מחודדים, מחדד , מחק, מספריים ודבק).

·         ייתכנו בקשות לציוד נוסף במהלך השנה.

הקורס מיועד למסיימי קורס אנגלית ג'.

אחרי שלמדנו לקרוא ולכתוב נצא למסע בעולם האנגלית. נדבר, נכתוב, נקרא סיפורים  ונשחק. נלמד על הסביבה שלנו, על המשפחה ונצא להכיר את השכונה.

שימו לב- על מנת להגיע לרמה  התחלתית אחידה ככל האפשר, במהלך החודש הראשון נחזור בקצרה על הבסיס, נשנן היטב את אבני הבניין של השפה, נחזור על האותיות הקריאה והכתיבה.


"אנגלית ד' "

נגה ויגודה

יהודית דרורי

לתלמידי ד'

מיועד לבוגרי קורס אנגלית  ד'- מותנה בראיון אישי.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

יש צורך בשליטה בקריאה ובכתיבה.

נדרשת משמעת עצמית והתחייבות לביצוע משימות כתיבה ודיבור בהדרכה ובליווי המורה.

ציוד נדרש:

תלמידי הקורס יקבלו מבית הספר חוברת עבודה  וספר - את הספר יצטרכו להחזיר  בסוף השנה.

·         תיקייה שמכילה את הספר, החוברת והמחברת.

·         מחברת גדולה שורה אחת 4A או 2 מחברת 14 שורות.

·         מחברת קטנה (14 שורות או שורה רגילה) נוספת שתשמש לתלמידים כמחברת הכתבות.

·         קלמר ובו ציוד בסיסי- עפרון מחק מחדד טושים או צבעי עפרון, מספריים, דבק 2 טושים מדגישים.

·         ייתכנו בקשות לציוד נוסף במהלך השנה.

קורס זה שם דגש על  נושא הקריאה והכתיבה, העשרת אוצר המילים ויכולת הדיבור.

בקורס אנחנו נשפר את יכולת השיח ונרכוש בטחון בדיבור  באמצעות משחקי תפקידים ומשימות נוספות. כמו כן נרכוש אסטרטגיות למידה שיסייעו בקריאת טקסטים, דקדוק ויצירת מבנה משפט תקין.
"אנגלית ה' "

מנחות:

נגה ויגודה

דלית דנון

לתלמידי ה'

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

כל תלמיד אשר בוחר בקורס אנגלית ועליו לדעת באופן בסיסי: לקרוא (reading), לכתוב  (writing), לדבר  (speaking) ולהבין דרך הקשבה (listening).

ציוד נדרש:

·         קלמר המכיל: 2 עפרונות, מחדד, מחק, 2 טושים מדגשים.

·         מחברת שורות רגילה גדולה (אין צורך במחברת אנגלית).

·         תיקייה המכילה את הספר, החוברת והמחברת.

·         ייתכנו בקשות לציוד נוסף במהלך השנה.

השפה האנגלית נמצאת בכל מקום, בסרטים שאנו רואים בשירים שאנו שומעים ושרים ובמשחקים שאנו משחקים.

בקורס נמשיך לפתח את יכולות הדיבור הקריאה והכתיבה שלנו על מנת שהמפגשים עם השפה יהיו קלים ברורים ונעימים יותר.

הקורס יתמקד בפיתוח יכולות התקשורת היומיומית והעשרת אוצר המילים. הכרת הזמנים השונים וחוקי הדקדוק ופיתוח יכולת הכתיבה והניסוח.

"אנגלית

לכיתה ו' "

מנחות:

נגה ויגודה

דלית דנון

תלמידי כיתה ו'

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מיועד למסיימי אנגלית ו'

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה. לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד.


רכישת כלים להתמודדות וחיזוק מיומנויות בכתיבה והבעה בכתב, הבנת הנקרא, הבנת הנשמע ודיבור חופשי. הרחבת אוצר מילים ומבני השפה. הכרה ודרכי התמודדות עם ספרות אנגלית, הכרת תרבויות הדוברות אנגלית.

עבודות הקורס יכללו: עבודה בספרי הקורס הכתבות שבועיות;  הגשה והצגה של מיזמים חדשים בפני הכיתה.

"אנגלית לכיתה ז'"

מנחות: איה ארדיטי

דלית דנון

תלמידי כיתה ז'

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מיועד לבוגרי הקורס "אנגלית לכיתה ז'"

מחברת, כלי כתיבהת לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

.

חיזוק מיומנויות הקריאה, רכישת כלים להתמודדות והבנה של טקסטים, שיפור אוצר מילים, תרגול  שיח יומיומי ושמיעה של השפה, רכישת מבני שפה, רכישת מיומנויות הבעה בכתב, הכרה ודרכי התמודדות עם ספרות אנגלית ,חשיפה לתרבויות שונות הדוברות את השפה.

עבודות הקורס יכללו: הכתבות שבועיות; עבודה בספרי הלימוד; הגשה והצגה של מיזמים חדשים בפני הכיתה

                

"אנגלית

לכיתה ח'"

מנחות:

אהובה ארזואן

איה ארדיטי

תלמידי כיתה ח'

מיועד למסיימי SE2 בהצלחה

מחברת אנגלית,

תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה.

לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

חיזוק מיומנויות הקריאה, רכישת כלים להתמודדות עם טקסטים, שיפור אוצר מילים, תרגול הבנת הנשמע ודיבור, רכישה מבני שפה, רכישת מיומנויות הבעה בכתב, הכרה ודרכי התמודדות עם ספרות אנגלית,  הכרת תרבויות הדוברות אנגלית.

עבודות הקורס יכללו: הכתבות שבועיות; משחקי תפקידים לפני הכיתה; הגשה והצגה של מיזמים חודשים.

SE3

4 שעות שבועיות

אהובה ארזואן

תלמידי ט'

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מיועד לבוגרי הקורס "אנגלית לכיתה ט'"

מחברת, כלי כתיבה.

חיזוק מיומנויות הקריאה, רכישת כלים להתמודדות והבנה של טקסטים, שיפור אוצר מילים, תרגול  שיח יומיומי ושמיעה של השפה, רכישת מבני שפה, רכישת מיומנויות הבעה בכתב, הכרה ודרכי התמודדות עם ספרות אנגלית ,חשיפה לתרבויות שונות הדוברות את השפה.

בקורס נחזור ונחדד את חוקי הדקדוק השונים, נאתר נקודות קושי של הלומדים ונפעל לחיזוק ושיפור יכולות השפה השונות לקראת בחינת הבגרות בשנה הבאה.

עבודות הקורס יכללו: הכתבות שבועיות; עבודה בספרי הלימוד; הגשה והצגה של מיזמים חדשים בפני הכיתה

                

"אנגלית

לכיתה י'"

מנחה:

איה ארדיטי

תלמידי כיתה י'

מיועד למסיימי SE3 בהצלחה

מחברת אנגלית, תיקיה

(קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה.

לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד.חיזוק מיומנויות הקריאה, רכישת כלים להתמודדות עם טקסטים, שיפור אוצר מילים, תרגול הבנת הנשמע ודיבור, רכישה מבני שפה, רכישת מיומנויות הבעה בכתב, הכרה ודרכי התמודדות עם ספרות אנגלית,  הכרת תרבויות הדוברות אנגלית.

עבודות הקורס יכללו: כתיבת חופשית שבועיות; משחקי תפקידים לפני הכיתה; הגשה והצגה של מיזמים חודשים.

SE4

3 שעות שבועיות

מנחה:

אהובה ארזואן

תלמידי י'

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מיועד לתלמידים הרוצים לגשת ל4 יחידות בגרות באנגלית.

מחברת אנגלית.

הקורס יתמקד ביצירות הספרותיות הנדרשות להשלמת שאלון D וכן בהכנת הלמידים לשאלון C בו ייבחנו בסוף השנה.

עבודות הקורס יכללו: תרגילי הבנת הנקרא ונשמע, כתיבה חופשית, עבודה בספרי הלימוד; הגשה והצגה של מיזמים חודשים על הספרות ותרגול מבחני דמי בגרות.

4 יחידות

Modules

C ,D

מנחה:

איה ארדיטי

4 שעות שבועיות

תלמידי יא'

מיועד לתלמידים הרוצים לגשת ל-5 יחידות בגרות באנגלית.

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה.

לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

הקורס מכין ל- MODULES E, F השנה. הוא יכלול קריאת יצירות הספרות הנדרשות בשאלוני F, הכרה ודרכי התמודדות עם היבטי הספרות, תרגול בהבעה בכתב על הבנת היבטים הספרותיים של היצירות ל -  MODULE F ובנוסף חיזוק מיומנויות הקריאה והבנת הנשמע, רכישת כלים להתמודדות עם טקסטים, שיפור אוצר מילים, רכישה מבני שפה, רכישת מיומנויות הבעה בכתב ל - MODULE E

עבודות הקורס יכללו: תרגילי הבנת הנקרא ונשמע, כתיבה חופשית, הגשה והצגה של מיזמים חודשים על הספרות ותרגול מבחני דמי בגרות.

Modules

E and F

4  שעות שבועיות

מנחה:

אהובה ארזואן

תלמידי יא'

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

הקורס מתמקד בהכנת התלקיט בספרות אנגלית (Module D), קריאה וניתוח של יצירות ספרותיות שונות.

כמו כן הקורס מכין לקראת שאלון E אליו ייגשו הנבחנים בסוף השנה.

Module E

Module D

מנחה:

איה ארדיטי

4 שעות שבועיות

תלמידי יב'

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מיועד לתלמידי יב' הרוצים לגשת למבחן בעל פה.

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה וחשבון גוגל.

לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

הקורס מכין למבחן בעל פה ל-4 יחידות השנה. לפי הדרישות של המבחן בעל פה, כתיבת והצגת עבודת מחקר ואימון בהבעה בעל פה.

עבודות הקורס יכללו: כתיבת והצגת עבודת מחקר, תרגול בהבעה בעל פה ותרגול מבחני דמי בגרות .

בגרות - 4 יחידות, מבחן בעל פה

שעה שבועית

מנחה:

אהובה ארזואן

תלמידי יב'

מיועד לתלמידים הרוצים לגשת ל-Module G .

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה.

לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

הקורס מכין ל-G MODULE ומבחן בעל פה ל-5 יחידות השנה. הוא יכלל הכרה ודרכי התמודדות עם היבטי הבעה בכתב, חיזוק מיומנויות הקריאה, רכישת כלים להתמודדות עם טקסטים, שיפור אוצר מילים, רכישה מבני שפה, רכישת מיומנויות התמודדות במבנה המבחן  MODULE G. בנוסף, לפי הדרישות של המבחן בעל פה, כתיבת והצגת עבודת מחקר ואימון בהבעה בעל פה.

עבודות הקורס יכללו: תרגילי הבנת הנקרא, כתיבה חופשית, עבודה בספרי הלימוד; כתיבת והצגת עבודת מחקר, תרגול בהבעה בעל פה ותרגול מבחני דמי בגרות .

Module G

3 שעות שבועיות

מנחה:

אהובה ארזואן

תלמידי יב'

.עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מיועד לדוברי אנגלית

ותלמידים עם יכולת תפקוד מלאה באנגלית. מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר

חצי שקוף), כלי כתיבה וחשבון גוגל.

לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד.


The purpose of this course is to study aspects of English not covered in the English Bagrut. It focuses on English literature, cinema, games and expression. The course develops information literacy, communication literacy, multicultural literacy, critical literacy, and creativity.

Required work includes written and oral projects, creative writing, debates ,research papers and weekly written reflections


נוט פור בגרות

שעתיים שבועיות

מנחה:

אהובה ארזואן

תלמידי ח'-יב'
דרמה ותיאטרון

C:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\S3BHTAWS\MC900251687[1].wmf

הדרמה מציעה התנסות בחוויה שבה אנשים מדמיינים ומתנהגים כאילו היו אחרים ולא הם עצמם.זוהי פעילות מהנה ובעלת משמעות.

ייחודה של אמנות התיאטרון הוא בצירוף של צפייה, הבעה ולמידה.

תוך היכרות עם אמנות התיאטרון לומדים התלמידים להשתמש במרב הכישורים שלהם- גופניים, חושיים, רגשיים, תודעתיים- כשהם כרוכים יחד בתוך הפעולה הדרמטית.

דרך המשחק מפתחים הילדים את הדמיון, את יכולת האלתור ואת כושר ההמצאה.

הדרמה עוזרת להשתחרר ממעצורים, לפתח ריכוז והקשבה,ללמוד ולעבוד בשיתוף פעולה.


למי מיועד?

שם הקורס והמנחה

תוכן הפעילות

דרישות הקורס

גן

לטעום תיאטרון

שושי חפץ

מי לא מכיר את משחקי "הכאילו" של הילדים? הדמיון, היצירתיות וההנאה שסוחפים גם אותנו המבוגרים אל העולם הזה.

בשעורי הדרמה נוסיף למשחק החופשי של הילדים גם ידע והתנסות בעולם התיאטרון, נקרב אותם אל החוויה התיאטרונית,"נפליג" לעולם של דמיון ויצירתיות דרך העולם הקסום של הדרמה.

כמו כן,נשחק ונמחיז באמצעות בובות תיאטרון.הלמידה תתרחש באווירה של שמחה,הנאה ובידור.

מיועד למתחילים

נוכחות רציפה ופעילה בשיעורים

מיועד למתחילים

קורס שנתי שעה שבועית לכל קבוצהגן חובה


טרום -תאטרון

מנחה: עדי איצקוביץ'

תרגילי דמיון, תרגילי צליל ותנועה, פסלים, משחקים קבוצתיים, פנטומימה, ממשחק למשחק תפקידים. מסיפור להמחזה, הפיכת טקסט לאירוע תאטרוני. נשים דגש על האפשרות של כל ילד לדמיין, לשחק, לנוע בצליל תנועה והמחזה ולהביא לידי ביטוי את הפוטנציאל הגלום בו.


קורס שנתי

שעה שבועית

א-ב

שתי קבוצות

משחק ודרמה 1

שושי חפץ

http://www.dlhschool.com/_/rsrc/1377011745968/Home/yidion/Screenshot_39.jpg


קורס המעניק כלים להבנת שפת התיאטרון ומקנה התנסות בתחום זה

.נעסוק בשעת משחק,תוך שימוש במרכיבי התיאטרון, בעיקר אלה השייכים לעבודת השחקן

.נתחיל בהרפיה ונמשיך בבניית עולם בדוי, תוך שימוש באביזרים.


הפעילויות המוצעות בקורס זה:תרגילי חושים,תרגילי דמיון,משחקים קבוצתיים, משחקי תיאטרון,משחקי תנועה ופנטומימה.


נוכחות רציפה ופעילה

קורס שנתי שעה שבועית לכל קבוצה.

מיועד למי שכבר התנסה בקורס למתחילים


ג-ד

משחק ודרמה 2

שושי חפץ


בקורס זה נכיר את מרכיבי התיאטרון.נתנסה בעבודת השחקן המגלם דמות בתיאטרון.כדי לגלם דמות נתרגל תנועה, ריכוז, מימיקה ודמיון.

בעבודה קבוצתית נעמת דמויות עם דמויות אחרות.

נאלתר.מחזה שיש לו עלילה ואין לו טקסט כתוב.

הילדים ייבחנו במידת הצלחתם ב"כניסה" לדמות ויכולתם להתמודד עם סיטואציות דמיוניות בצורה משכנעת.


נוכחות רציפה ועקבית

קורס שנתי שעה שבועית

מיועד למי שלמד לפחות שנתיים דרמה


ג-ד

אומנות הבמה

שושי חפץ

בקורס זה נבחר סיפור או הצגה מתוך מבחר האגדות והסיפורים שאתם מכירים.ננסה להפוך את הסיפור למחזה, להצגה

.נחליט מי הדמויות,נאלתר ונבנה את הטקסט,

נחליט מה ילבשו הדמויות, באילו אביזרים ישתמשו.

השנה נבחר הצגה פחות מורכבת וקלה יותר לעבודה ובתנאי שכולם ידעו את הטקסט בע"פ.השתתפות עקבית ורציפה, קורס שנתי שעה שבועית, יכולת ללמוד טקסט בע"פ

קלסר+דפים+ ניילונים וכלי כתיבה, יכולת ללמוד טקסטים בע"פ.כיתות ה-ו

שתי קבוצותותאטרון

מנחה: עדי איצקוביץ'

הרחבת המודעות קהל-שחקן, יסודות בתאטרון, מחוות גוף ותנועה, תרגילי אימפרוביזציה ,פיתוח הספונטניות היצירתיות והדמיון דרך משחקי תאטרון.  עבודה על דמות ,עבודה על סצנות. פרויקט המוצג בפני קהל .


קורס שנתי

שעתיים שבועיות לכל קבוצה


ז-ט

שתי קבוצות


תאטרון

מנחה: עדי איצקוביץ'

עבודה על רצון, מעצור וקונפליקט וחשיבותם ביצירת הדרמה. עידוד הספונטניות והיצירתיות ע"י תרגילי אימפרוביזציה ותרגילי מקום ,חלל ודמות. עבודה עם טקסטים ע"י סצנות בזוגות ובקבוצה, חשיפה ליוצרים ומחזאים.


קורס שנתי

שעתיים שבועיות לכל קבוצהי- יב

תאטרון


מנחה: עדי איצקוביץ'

שפת התאטרון, עבודה על דמות (דרכים שונות ליצירת דמות ) ,תרגילי אימפרוביזציה לאימון הספונטניות והיצירתיות, "השחקן היוצר "דרך תנועה, דמיון מודרך,כתיבה, פסלים ,מקורות השראה , מונולוגים דיאלוגים וסצינות( טקסטים).   חשיפה למחזאים ומחזות שונים.  במחצית השנייה עבודה על מופע סיום .קורס שנתי

שעתיים שבועיות


*השתתפות בתרגילים המעשים הינה חובה.


ח-יב


פלייבק

מנחה: עדי איצקוביץ'

נלמד לפתח את השחקן הרגיש, האינטואיטיבי והספונטני, נלמד להפוך סיפור לאירוע תאטרוני בעזרת טכניקות מעולם הפלייבק, תבניות עבודה בפלייבק, אימפרוביזציה, הקשבה לשחקנים השותפים, זוויות ראייה שונות שימוש בקול ותנועה ועוד...


קורס שנתי

שעתיים שבועיותדרישות

אופי הפעילות

שם הקורס והמנחה

למי מיועד?

סבלנות, נכונות והתמדה לעבוד וליצור

זהו קורס בובנאות – בניית בובות תיאטרון והפעלתן.

בקורס נפיח חיים בחומרים שונים וניצור בובות תיאטרון  למשל- בובות ספוג , בובת גרב וכפפה, בובות ניילון ופלסטיק,פרווה , צמר ,  בובות קרטון ,מריונטות ועוד . נלמד להפעיל בובה ונציג הצגות . נכיר יחד סגנונות שונים של בובות תיאטרון

בובטרון


יהודית דרורי

לתלמידי ג-דלמי מיועד

שם הקורס והמנחה

תוכן הפעילות

דרישות

ילדי כיתה ו'

(ממשיכים משנה שעברה)

כל העולם במה


רעי דונגי

תרגילי אימפרוביזיציה

ומופע סוף שנה

אהבה ורצון ללמוד תיאטרון ורצון להתקדם

ציוד: מחברת גדולה

וכלי כתיבהלמי מיועד

שם הקורס והמנחה

תוכן הפעילות

דרישות

מיועד לתלמידי כיתה ז'

אשר כבר נרשמו לקורס שנה שעברה

תלמידים חדשים יצטרכו לעשות אודישן

להיות או

לא להיותטל קשת


משחקי תאטרון

עבודת דמות מעמיקה

מופע סוף שנה ואולי מחצית

מחברת וכלי כתיבה, רצינות, התמדה והשקעה, ואהבה גדולה (מאוד) לתאטרון.

 


חינוך גופני ומחול

sports.png


למי מיועד

שם הקורס והמנחה

תיאור הפעילות

דרישות

גן

תנועה מתוך שמחה

 

 

מנחה:

נועה בריל

מודעות גוף המהווה את הבסיס לתחילתה של כל פעילות מוטורית.

תוך כדי משחקים בתנועה, נפעיל את כלל מערכות הגוף, מערכת שיווי המשקל, התפיסה המרחבית, מערכת ההצלבה, מוטוריקה גסה ועדינה.

הילדים ישכללו את ויסות הכוח ואת שטף התנועה, תוך שיתוף פעולה בקבוצה.

תלבושת ספורטנעלי ספורט.

בקבוק מים.

מצב רוח טוב וחיוך רחב.

כובע וקרם הגנה בימים חמים

 גן-שעה שבועית


א-ב

ספורט א-ב

שלוש שעות שבועיות

(ניתן לבחור שעה, שעתיים או את כל ה- 3)

מנחה: ורד

בקורס זה נרוץ, נקפוץ, נדלג ונרקוד. נשחק משחקים מהעיר ומהכפר, מעכשיו ומפעם. נכיר את הכוח הדרוש לזריקה, את הכיוונים ואת הדרכים בהם ניתן להתקדם.

וכמובן נשחק משחקי כדור.

בגדים נוחים, נעלי ספורט חובה (ללא נעליים לא ניתן לקחת חלק בשיעור), קרם הגנה ובקבוק מים.


ג-ד

ספורט בהנאה

 

 

 

מנחה:

נועה בריל

שימור אהבת התנועה תוך הפחתת התחרותיות. הגינות בספורט. שמירה על חוקים וכללים במשחק. נרכוש מיומנויות חדשות כמו: ריצות קצרות וממושכות, קפיצות לרוחק, ריצת משוכות, הדיפת כדור כוח, אלמנטים של התעמלות קרקע ומכשירים.

משחקי כדור מגוונים.

שיתוף פעולה בקבוצה תוך למידת סובלנות וקבלת השונה.

 שמירה על כושר גופני כמרכיב חיוני בשיפור איכות החיים.

הגעה בזמן לשיעור.

תלבושת ספורט

נעלי ספורט.

בקבוק מים.

מצב רוח טוב וחיוך רחב.

כובע וקרם הגנה בימים חמים

(שעתיים שבועיות)

 

ג-ד

בואו להכיר את נפלאות הגוף
מנחה: מיקו

שימור אהבת התנועה הטבעית של ילדים וילדות בדרך ההנאה, המשחק השיתופי אגב הפחתת התחרותיות.

רכישת מיומנויות מוטוריות, קוגניטיביות, חברתיות ורגשיות לשימוש התלמידים בהווה ובעתיד.

פיתוח יכולות גופניות(מהירות,זריזות,גמישות,כוח,קואורדינציה)

עידוד הפעילות הגופנית של הילדים בשעות הפנאי.

הכרת משחקי הכדור לסוגיו ובבחירה נפתח את אחד מהם.

עיקר הפעילות- משחקי כדור, אתלטיקה , קואורדינציה

שעור אחד, הגעה בזמן,להשתתף עד הסוף לפי הכללים , ביגוד ספורטיבי ונוח,נעלי ספורט והכי חשוב ...אנרגיות חיוביות ורצון ללמוד וליהנות..

dance1.gif

ג-ד


ה-ו

מחול 

 

מנחה:

נועה בריל

עבודה על טכניקה במחול- גמישות, קואורדינציה, צעדים בסיסיים מעולם ההיפהופ, ג'ז, מודרני,סלסה.

לימוד ריקודים והופעות כלהקה בכל מיני אירועים בית ספריים ועל במות פתוחות במהלך השנה.

בגד גוף, טייץ קצר או ארוך, נעלי ריקוד למי שיש ,שיער אסוף ובקבוק מים.

מצב רוח טוב וחיוך רחב. 

ה-ו

כושר לחיים בריאים

 

 

מנחה:

נועה בריל

נחשף לתחומים שונים בספורט,

תוך כדי שיפור הכושר הגופני למרכיביו. תזונה בריאה ונכונה.

נעבוד על גמישות ומתיחות, נעבוד על פעילות אירובית: ריצות קצרות –ספרינטים וריצות שדה ארוכות.

אלמנטים מעולם התעמלות קרקע ומכשירים.

נקפוץ לרוחק מהמקום, נהדוף כדורי כוח, תחנות עבודה תוך שיתוף פעולה וגיבוש קבוצתי ובעיקר משחקי כדור.


הגעה בזמן לשיעור.

תלבושת ספורט, נעלי ספורט.

בקבוק מים.

מצב רוח טוב וחיוך רחב.

כובע וקרם הגנה בימים חמים

(שעתיים שבועיות)

ה-ו

ספורט זה כייף

שעור, פעמים בשבוע


מנחה: מיקו

שיפור התנועה הטבעית בדרך ההנאה, המשחק השיתופי אגב הפחתת התחרותיות.

שיפור המיומנויות המוטוריות, קוגניטיביות, חברתיות ורגשיות לשימוש התלמידים בהווה ובעתיד.

שיפור יכולות גופניות (מהירות, זריזות, גמישות, כוח, קואורדינציה)

עידוד הפעילות הגופנית של הילדים בשעות הפנאי.

הכרת משחקי הכדור לסוגיו ובבחירה נפתח את אחד מהם.

עיקר הפעילות- משחקי כדור שלמים, אתלטיקה ,הכרת מרכיבי כוח למיניהם, קואורדינציה

שני שעורים השתתפות קבועה של חלקם (מומלץ כמה שיותר), הגעה בזמן,להשתתף עד הסוף לפי הכללים , ביגוד ספורטיבי ונוח,נעלי ספורט והכי חשוב ...אנרגיות חיוביות ורצון ללמוד וליהנות..

ז-ט

כושר ובריאות

 

מנחה: נועה בריל

פיתוח אחריות אישית לפעילות הגופנית במסגרת בית הספר ומחוצה לו.

טיפוח ההנאה האישית והתועלת הבריאותית בטווח הקצר והארוך. השתלבות בהווה ובעתיד בפעילות גופנית עצמאית או מאורגנת.

הכנה לקראת קורס הכושר של התיכון.

ריצות קצרות וארוכות, עבודה באינטרוולים -תחנות עבודה.

אלמנטים של התעמלות קרקע ומכשירים משחקי כדור מגוונים

653322d5-3dbf-46b0-96b8-e4b5937e7b71.jpg

כובע וקרם הגנה בימים חמים 

הגעה בזמן לשיעור.

תלבושת ספורט נעלי ספורט.

בקבוק מים.

מצב רוח טוב וחיוך רחב.הספורט כמרכיב משמעותי בחיים


שעור, פעמיים בשבוע


מנחה: מיקו

שיפור ושליטה במיומנויות יסוד ויישומן במהלכי משחק ככלי לשיפור יכולות מוטוריות

פיתוח ושמירה על כושר גופני תוך הדגשת מיצוי היכולת האישית, ההנאה והתועלת הבריאותית במעגל החיים.

טיפוח יחסי גומלין בין השותפים בתהליך ההוראה (בין התלמיד לחבריו ובין המורה לתלמידיו) תוך הדגשת שיתוף פעולה, עבודת צוות, שוויון הזדמנויות, סבלנות, סובלנות והגינות.

עיקר הפעילות- שיפור מרכיבי כוח , משחקי כדור מורכבים ואתלטיקה

שני שעורים השתתפות קבועה של חלקם (מומלץ כמה שיותר), הגעה בזמן, להשתתף עד הסוף לפי הכללים, ביגוד ספורטיבי ונוח, נעלי ספורט והכי חשוב ...אנרגיות חיוביות ורצון ללמוד וליהנות..

כיתות י – י"ב

 

כושר ובריאות

 

 

 

מנחה: נועה בריל

פיתוח אחריות אישית לפעילות הגופנית במסגרת בית הספר ומחוצה לו. טיפוח ההנאה האישית והתועלת הבריאותית בטווח הקצר והארוך. השתלבות בהווה ובעתיד בפעילות גופנית עצמאית או מאורגנת.

שיעורים מעולם הפילטיס+יוגה

הכנה ושיפור הכושר למבחן הבגרות בחנ"ג. ריצות קצרות- ספרינטים. ריצות שדה-1500 מטר, תרגילי כוח בטן,

משחקי כדור מגוונים.

הגעה בזמן לשיעור.

תלבושת ספורט, נעלי ספורט.

בקבוק מים.

מצב רוח טוב וחיוך רחב.

כובע וקרם הגנה בימים חמים 


תיכון

ספורט ברמה של אימון


שעור אחד
מנחה: מיקו

שיפור ושליטה במיומנויות יסוד ויישומן במהלכי משחק ככלי לשיפור יכולות מוטוריות

חיזוק  הכושר גופני תוך הדגשת מיצוי היכולת האישית, ההנאה והתועלת הבריאותית במעגל החיים.

טיפוח יחסי גומלין בין השותפים בתהליך ההוראה (בין התלמיד לחבריו ובין המורה לתלמידיו) תוך הדגשת שיתוף פעולה, עבודת צוות, שוויון הזדמנויות, סבלנות, סובלנות והגינות.


עיקר הפעילות- שיפור מרכיבי כוח , משחקי כדור מורכבים ואתלטיקה

שעור אחד, הגעה בזמן,להשתתף עד הסוף לפי הכללים, ביגוד ספורטיבי ונוח, נעלי ספורט והכי חשוב ...אנרגיות חיוביות ורצון ללמוד וליהנות..


* השיעורים יהיו ברמה של אימון מבחינת הקצב והרמה.

OutCompressed5.jpg

למי מיועד

שם הקורס והמנחה

תיאור הפעילות

דרישות

גןסיפור ותנועה


יהודית דרורי

נתאסף כולנו יחד ונצלול לתוך עולם מרתק של סיפורים ואגדות.  נקנח בתנועה והכרת המרחב.

דמיון וסקרנות


גן, א' ב'

ריו אביירטו


רינת לוי

מפגש שמח ומהנה , הכולל מוזיקה מגוונת  ותנועה מונחית וחופשית והרפיה.

מתאים מאוד גם לבנים וגם לבנות.


מחויבות הגעה למינימום 80% מהשיעורים.

מעורבות  וסקרנות בתהליך .

הכנת סיכום אישי חוויתי.

ג' ד'  

ריו אביירטו


רינת לוי

מפגש שמח ומהנה , הכולל מוזיקה מגוונת  ותנועה מונחית וחופשית והרפיה.

מתאים מאוד גם לבנים וגם לבנות.

b6ae2479-87c7-4d8b-a7c5-b1c41e95c23b.jpg

מחויבות הגעה למינימום 80% מהשיעורים.

מעורבות  וסקרנות בתהליך .

הכנת סיכום אישי חוויתי.

ה' ו' ז'

ריו אביירטו


רינת לוי

מפגש שמח ומהנה , הכולל מוזיקה מגוונת  ותנועה מונחית וחופשית והרפיה.

מתאים מאוד גם לבנים וגם לבנות.


מחויבות הגעה למינימום 80% מהשיעורים.

מעורבות  וסקרנות בתהליך .

הכנת סיכום אישי חוויתי.

תלמידי ג'-ו'


הקורס מוגבל ל-15 תלמידים

אייקידו לצעירים


מנחה: ליאל בירן

אייקידו – סימניות יפניות שמשמעותן: "הדרך להרמוניה עם האנרגיה". זוהי אמנות לחימה יפנית לא תחרותית המבוססת על שיתוף פעולה ובנייה הדדית. אין אלופים באייקידו. ליתר דיוק, כולם – בנים ובנות בגילאים שונים – מתאמנים יחד, לרוב בזוגות, כשכל אחד מכוון לנצח מחר את מי שהיא/הוא היום.


יתרונות האייקידו:

שיפור הבריאות הגופנית - כושר גופני, חיזוק והגמשת הגוף.

חיזוק הביטחון העצמי ויכולת ההגנה העצמית.

פיתוח קואורדינציה בתנועה, זריזות ויציבה נכונה.

פעילות חברתית מהנה.

מתוך התפיסה שבבסיס האומנות – פיתוח גישה לפתרון סכסוכים ללא עימות


במשך שעה נלמד ונתרגל יסודות וטכניקות, וגם נשחק משחקים.

נוכחות רציפה, התנהגות מכבדת בהתאם לכללים שינתנו בתחילת השנה (כמו בדוג'ו של אומנות לחימה), נכונות להשתתף בפריסה או קיפול המזרונים בכל שיעור.


שעה נוספת מוצעת, והיא מכוונת לתלמידי ה' ומעלה. ניתן להרשם לשעה אחת או לשתי השעות.


ציוד: בגדים נוחים לפעילות גופנית. האימונים מתבצעים יחפים על מזרונים

sitelogo.gif

תלמידי ה'-ט'


הקורס מוגבל ל-15 תלמידים

אייקידו לבוגרים


מנחה: ליאל בירן

אייקידו – סימניות יפניות שמשמעותן: "הדרך להרמוניה עם האנרגיה". זוהי אמנות לחימה יפנית לא תחרותית המבוססת על שיתוף פעולה ובנייה הדדית. אין אלופים באייקידו. ליתר דיוק, כולם – בנים ובנות בגילאים שונים – מתאמנים יחד, לרוב בזוגות, כשכל אחד מכוון לנצח מחר את מי שהיא/הוא היום.


יתרונות האייקידו:

שיפור הבריאות הגופנית - כושר גופני, חיזוק והגמשת הגוף.

חיזוק הביטחון העצמי ויכולת ההגנה העצמית.

פיתוח קואורדינציה בתנועה, זריזות ויציבה נכונה.

פעילות חברתית מהנה.

מתוך התפיסה שבבסיס האומנות – פיתוח גישה לפתרון סכסוכים ללא עימות


במשך שעה נלמד ונתרגל יסודות וטכניקות, וגם נשחק משחקים.

נוכחות רציפה, התנהגות מכבדת בהתאם לכללים שינתנו בתחילת השנה (כמו בדוג'ו של אומנות לחימה), נכונות להשתתף בפריסה או קיפול המזרונים בכל שיעור.


שעה נוספת מוצעת, והיא מכוונת לתלמידי ו' ומטה. ניתן להרשם לשעה אחת או לשתי השעות.


ציוד: בגדים נוחים לפעילות גופנית. האימונים מתבצעים יחפים על מזרונים

פתוח לכולם

ריקודי עם

לרקוד זה כיף גדול

בואו להכיר ריקודי עם ישנים וגם חדשים,

בכל שיעור נלמד ריקוד או שניים, נחזור על הקודמים, וכך יצטברו לנו לאט לאט המון ריקודים. נעשה הרקדות משמחות, משחררות ומהנות.

מזמינה את כולכם- בנים ובנות, מתחילים ומתקדמים.


כל מה שצריך זה נעליים נוחות ורצון!

F0_0175_0000_Erez_Tubul.jpg


פתוח לכולם

טאי צ'י

מנחה – עמר פיניק


טאי צ'י היא אמנות לחימה סינית פופולרית המתורגלת הן לצורכי הגנה עצמית והן למטרות בריאותיות.

taichi-manred.gif

התרגול מהנה ודורש סבלנות והתמדה.
C:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\JX0Q8J8K\MC900431531[1].png


מוזיקה


למי מיועד

שם הקורס והמנחה

אופי הפעילות

דרישות

גן

שרים בגן עם רמי


1 שעה שבועית

שרים ביחד שירים לאורך נושאי השנה.

לקראת סוף השנה נעבוד על הכנת דיסק.

נוכחות רציפהדפי-צביעה-מוזיקה1.jpg

כיתות א + ב  

מוסיקה  עם רמי

שעה שבועית

מושגי יסוד ומשחקי קצב, נגינה בכלי הקשה.

פיתוח שמיעה.

האזנה מודרכת.

שירה  והרחבת רפרטואר ההאזנה למלחינים ויצירותיהם.

אין צורך בידע מוקדם.

נוכחות רציפה.

מחברת או קלסר.

עמידה במטלות, ובחוקי השיעור.

תלמידי א'-ב'

"מוזיקה מספרת סיפור"


לימור עזריה

occupations_music.gif

עריכת הכרות עם עולם הצלילים והמקצבים, יסודות ראשונים בפיתוח קול, המחשה יסודות מוזיקליים  דרך קול תנועה וציור. למידת שירי חגים ומועדים, האזנה לקטעי מוזיקה  שצופנים בתוכם סיפור.

1-נוכחות קבועה, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות.2-קלסר חצי שקוף, כלי כתיבה,10 שמרדפים,10 דפים בעלי שורה אחת.

כיתות ג + ד

מוסיקה ג – ד


רמי ניניו


שעה שבועית

מושגי יסוד ומשחקי קצב.

נגינה בכלי הקשה ופיתוח השמיעה.

האזנה מודרכת.

שירה  והרחבת רפרטואר ההאזנה למלחינים ויצירותיהם.

נתנסה בכתיבת שירים מקוריים.1

אין צורך בידע מוקדם.

נוכחות רציפה.

מחברת או קלסר.

עמידה במטלות ובחוקי השיעור.

עבודת הגשה במהלך השנה.

תלמידי ג'-ד'

"מוזיקה ושיר ישראלי"


לימור עזריה


עריכת הכרות עם עולם הצלילים והמקצבים, יסודות בפיתוח קול, קול ותנועה, הכנה לטקסים, התמקדות ביוצרים ישראלים ובעיקר  בשירי המלחין יוני רכטר.תווים2.jpg

1-נוכחות קבועה, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות.


2-קלסר חצי שקוף, כלי כתיבה,10 שמרדפים,10 דפים בעלי שורה אחת.

כיתות ג + ד

שרים במועדון עם רמי.


שעה שבועית

שרים ביחד במועדון, שירים שהילדים מביאים עם העדפות אישיות, ותוספת שירים של רמי.

אין צורך בידע מוקדם.

קלסר לאסופת השירים.

תלמידי ה'-ו'

"מוזיקה ומיוזיקל"


לימור עזריה


הכרות עם עולם המוזיקה דרך עבודה על שירה והאזנה. יסודות בפיתוח קול, קול ותנועה, התמקדות בשירים  הלקוחים מתוך מחזות זמר.

1-נוכחות קבועה, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות.


2-קלסר חצי שקוף, כלי כתיבה,10 שמרדפים,10 דפים בעלי שורה אחת.

כיתות ה + ו

מוסיקה ה – ו / הרכב קולי


שעה שבועית  

מושגי יסוד מתקדמים: סולמות מג'ורים ומינורים, מרווחים, שירה רב קולית.

אזנה מודרכת ליצירות  מופת.

שירה  והרחבת רפרטואר ההאזנה למלחינים ויצירותיהם.

משחקי קצב  ואילתור, והתנסות בכתיבת שירים מקוריים.

*** תוכן השיעור יקבע לפי הרכב התלמידים

נוכחות רציפה.

מחברת או קלסר.

עמידה במטלות ובחוקי השיעור.

עבודת הגשה במהלך השנה.

כיתות ה + ו.

הרכב אקוסטי1 שעה שבועית

הרכב נגנים וזמרים שמהווה הכנה לקראת השתתפות בהרכבי החט"ב.

הכרת דרכי העבודה על שירים וקטעים מוסיקליים, שילוב כלים, התאמת סולמות לשירה, מציאת תפקידי נגינה

*** תוכן השיעור יקבע לפי הרכב התלמידים

עמידה במבחן כניסה

כיתות חט"בהרכב מוסיקלי

עבודה בהרכב, נגינת ליווי מתאים, מציאת תפקידים לנגינה, מציאת הסולם המתאים ובניית סולו עליו. מציאת הליווי המתאים ובחירת תפקידים, ונתנסה בכתיבת שירים וחומר מקורי.

יומולדת מוזיקלית.jpg

נגינה בכלי או שירה.

מבחן קבלה לשם התאמת הרמה המתאימה.

נוכחות רציפה.

מחברת או קלסר.

עמידה במטלות ובחוקי השיעור.

השתתפות פעילה בטקסי בית הספר השונים.


תלמידי  חט"ב

occupation_cl_62.jpg


"מוזיקה  וקול"


לימור עזריה


התעמקות בעולם המוזיקה דרך עבודה על שירה .סולפז', יסודות בפיתוח קול, קול ותנועה. שירים של יוצרים מהארץ ומהעולם. התמקדות בשירי הפרויקט  אותו תבחר הקבוצה.  

1-נוכחות קבועה, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות.


2-קלסר חצי שקוף, כלי כתיבה,10 שמרדפים,10 דפים בעלי שורה אחת.

 כיתות חט"ב - תיכון

קורס סאונד / הרכב.


שעה שבועית


רמי ניניו

נלמד על תפעול רמקולים, מקרופונים מיקסרים, אפקטים, מולטי אפקטים לגיטרה. איך לכוון, מה הוא דיסטורשיין וכיצד להשתמש בו לטובתינו. הקלטות בעזרת תוכנות מחשב, לופים. מה הוא מיקס, כיצד עובדים באולפן. זיהוי והתגברות על תקלות, וכיצד תמיד תמיד לנצח..... את הפידבק.


נוכחות רציפה.

מחברת או קלסר.

עמידה במטלות ובחוקי השיעור.

שתי עבודות הגשה במהלך השנה, מבחן מעשי בתיפעול המכשירים שנלמדו תוך כדי התגברות על תקלות יזומות.

תלמידי הקורס יהיו אחראיים בתורנות, על תפעול מערכת ההגברה באירועי בית הספר לאורך השנה.

כיתות חט"ב + תיכון

מוסיקה – תולדות + הרמוניה ותיאוריה + פיתוח שמיעה.


רמי ניניו


אופי הקורס ותוכנו יקבע לפי חתך התלמידים.

תולדות המוסיקה מהעת העתיקה ועד ימינו, כולל כמובן בלוז, ג'אז, רוק , פופ.

האזנה מודרכת, פיתוח שמיעה.

מושגי יסוד בהרמוניה ותיאוריה – תלוי בהרכב התלמידים.

נוכחות רציפה.

מחברת או קלסר.

עמידה במטלות ובחוקי השיעור.

שתי עבודות הגשה במהלך השנה.

תלמידי התיכון

הרכב מוסיקלי


שעה שבועית  


רמי ניניו

עבודה בהרכב, נגינת ליווי מתאים, מציאת תפקידים לנגינה, מציאת הסולם המתאים ובניית סולו עליו. מציאת הליווי המתאים ובחירת תפקידים ומבוא לכתיבת שירים וחומר מקורי


music_031-620x300.jpg

נגינה בכלי.

מבחן קבלה לשם התאמת הרמה המתאימה.

נוכחות רציפה

מחברת או קלסר

עמידה במטלות ובחוקי השיעור

השתתפות פעילה בטקסי בית הספר השונים


תלמידי תיכון

"מוזיקה וקול "


לימור עזריה


C:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IFNCOD24\MC900229909[1].wmf

העמקה בעולם המוזיקה תוך כדי התמקדות בשירה.


פיתוח קול, פיתוח יכולת העמידה על במה  והגשת שיר (performance)

עבודה על שילוב  קולות בקבוצה.


בחירת פרויקט יחודי   בעל אופי קהילתי להופעה.

1-נוכחות קבועה, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות.2-קלסר חצי שקוף, כלי כתיבה,10 שמרדפים,10 דפים בעלי  שורה אחת.

שכבה  צעירה: ג'-ו'


שכבה בוגרת: חט"ב-תיכון

"כתיבה והלחנה"

לימור עזריה


סדנה חוויתית, המזמינה את המשתתפים בה לכתוב ולהלחין, ליצור שיתופי פעולה, ולבחור את זה שיבצע את יצירתם.


1-נוכחות קבועה, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות.


2-קלסר חצי שקוף, כלי כתיבה,10 שמרדפים,40 דפים בעלי שורה אחת.
מקרא"עם שאינו יודע את עברו ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"-

יגאל אלון.


הידעתם- שהתנ"ך וסיפורי המקרא ,הם ראשית התהוותו של עם ישראל, תולדותיו, תרבותו והקשר שלו לארץ ישראל מאז ועד היום?

הידעתם- שסיפורי המקרא הם הבסיס להקניית ערכים לאומיים-מוסריים וכלל אנושיים והם גם המקור לחלק מחגי ישראל ומנהגיהם?

הידעתם- שפתגמים רבים השגורים בפינו, לקוחים מן המקרא, שהוא מקור השפה העברית?

אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים ללמוד איתנו!!!

 

בקורסים נתנסה בחוויות לימודיות שונות, נצא מהסיפור המקראי לעולם שלנו והקשר ביניהם דרך : חקר, אקטואליה, יצירה, חוכמה יהודית וערכים. 

דרישות הקורסים:

 1. רצון להשתתף בשיעור.

 2. השתתפות רציפה וקבועה בכל השיעורים.

 3. ביצוע מטלות בכיתה ובבית.

 4. הגעה לשיעור עם הציוד הנדרש.


מחכות לכם באהבה,

                                נגבה, שושי והילה
שם ומשך הפעילות

תוכן הפעילות

תנאים ודרישות

מיועד לילדי הגן.


דמויות וסיפורים במקרא


שעור - שעה בשבוע

מנחה – נגבה  

נעסוק בדמויות שונות במקרא

נכיר את סיפור חייהם ופעולותיהם בדרך חווייתית של דמיון ויצירה, שירים,
סיפורים ואגדות.

השתתפות פעילה, רצון ללמידה וחוויה משותפת.

מיועד לילדי כיתה א'.


עולם מבראשית


שעור – שעה בשבוע

מנחה – נגבה

נכיר את סדר בריאת העולם, מה נברא בכל יום, אדם וחוה-האנשים הראשונים בעולם, סיפור גן עדן,קין והבל,תיבת נח ומגדל בבל. בדרך של דמיון ויצירה,סיפורים, אגדות ,פתגמים,שירים,סרטים ונגלה כל זאת בספר הספרים-התנ"ך.

השתתפות פעילה ורציפה,רצון ללמידה וחוויה משותפת.


מיועד לילדי כיתה ב' ולכל מי שמתעניין בתקופה ולא למד עליה.

מעשי אבות


שעור – שעתיים בשבוע

                               

מנחה – נגבה

נעסוק בספר בראשית: הכרת שורשנו דרך חייהם של האבות והאימהות-אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב (ישראל),לאה ורחל- מייסדי עם ישראל ותרומתם לזאת עד סיפורי יוסף והירידה מצרימה.נחקור, נגלה, ניצור,נבשל, נשיר ו...נטייל!!

דרישות: מחברת 14 שורות

וקלסר דק שקוף עם שמרדפים.

מיועד לילדי כיתה ג' או למי שיש ידע בספר בראשית.


ממשפחה לעם


שעור – שעתיים בשבוע

מנחה – נגבה

נעסוק בספר שמות: תקופת העבדות, סיפורי משה ויציאת מצריים- הסיבות ,התוצאות ותחילת המסע לארץ המובטחת. נחקור, נרצה,ניצור,נציג ו..נטייל!!


דרישות: מחברת 14 שורות

וקלסר דק עם שמרדפים.

מיועד לילדי כיתה ד' או למי שיש ידע בספר שמות.

במבחן האמונה


שעור – שעתיים בשבוע

מנחה – נגבה

נעסוק בספרים- ויקרא, במדבר ודברים: בתהליך הגיבוש והזהות של עם ישראל,ב "זיג זג" באמונה ,הסיבות, התוצאות ,מהנדודים במדבר ועד הכניסה לארץ. נחקור,נרצה,ניצור,נחנוך בגן ו...נטייל!!!

דרישות: תנ"ך מלא.

ומחברת 14 שורות.

מיועד לילדי כיתה ה' או למי שיש ידע קודם בסיפורי משה ונדודי בני ישראל.


ממשה ליהושע


שעור – שעתיים בשבוע

מנחה – נגבה

נעסוק בספר יהושע: נעמיק את היכרותנו עם יהושע בן נון יורשו של משה, דמותו, מלחמותיו ומשימותיו- כיבוש הארץ וחלוקתה לשבטים.

נחקור,נרצה,ניצור ו..נטייל!!!

דרישות: תנ"ך מלא.


הגשת עבודת חקר / מצגת

מיועד לילדי ו' או למי שיש ידע קודם בספר יהושע.


שופטים בע"מ


שעור- שעתיים בשבוע

מנחה- נגבה


נעסוק בספר שופטים: מבנה הספר-קו מנחה, אופי המנהיגות שלאחר מות יהושע,סוגי השופטים,פועליהם ומידת השפעתם.

מגילת רות:דמויות וסימבוליות,ערבות הדדית-מצוות השדה, חסד ופתיחת הלב לאחר וקבלת השונה.

נחקור,נרצה,ניצור ו..נטייל.

דרישות: תנ"ך מלא


הגשת עבודת חקר / מצגתתלמידי החט"ב-

ז'

מקרא – ז'מנחה: שושי דוכן

תקופת המלכים – ספר שמואל

נלמד על ראשית ימי המלוכה והנבואה, נכיר את כל התככים והמזימות בחצרות המלך, נלמד על שאול המלך, עלילותיו של דוד המלך ובניו, נלמד לענות על שאלות ולהתנסח בבהירות. נלמד על מדרשי חז"ל, שיר השירים, וננתח שירים שנכתבו על המלכים / משוררים.

תנ"ך מלא

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

ביצוע עקבי של שיעורי בית.

נוכחות מלאה והנאה.


תלמידי החט"ב-

ח'

מקרא – ח'מנחה: שושי דוכן


תקופת המלכים – ספר מלכים

אחרי ההיכרות עם ספר שמואל ותחילת ימי המלוכה, נכיר את שושלת דוד המלך, תוך שימת דגש על האתגרים הניצבים בפניהם.

נעסוק ברצף ההיסטורי של תקופת המלכים: ישראל ויהודה,  ונצא לעולמנו האקטואלי כיום השזור במקרא אז והיום.

נעמיק במושגי יסוד: מדרש מקום ושם, ציר הזמן.

נלמד לענות על שאלות ולהתנסח בבהירות.

תנ"ך מלא

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

ביצוע עקבי של שיעורי בית.

נוכחות מלאה והנאה.


תלמידי החט"ב-

ט

מקרא – ט'מנחה: שושי דוכן

נעסוק בספר מלכים:

אחרי היכרותנו את ספר שמואל,  נעסוק ברצף ההיסטורי של תקופת המלכים, נעמיק במושגי יסוד, מדרש שם, ציר הזמן,  ביטויים,  ניבים, נצא לעולמנו האקטואלי השזור במקרא אז והיום.

במחצית השניה נעסוק גם בחוק וסדר בעולם המקרא

עשרת הדברות לקיים או לא לקיים?

נכיר את עשרת הדברות מזוויות נוספות, ונלמד האם גיבורי המקרא קיימו אותם,

או לא. נבדוק את עצמנו כיום מול מערכת המשפט האם החוקים תקפים.

תנ"ך מלא

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

ביצוע עקבי של שיעורי בית.

נוכחות מלאה והנאה.


תלמידי כיתה י'

30% הערכה פנימית

לבגרות

שעתיים שבועיות

הילה שחק


למידת פרקים נבחרים מתוך ספר בראשית. הכרת חוקי העבד, חוקים סוציאליים מן התורה.

נוכחות, הכנת שיעורי בית, הגשת עבודות, בחינות ועמידה במחוון שיקבע בתחילת השנה.

תלמידי כיתה י"א

30% הערכה פנימית לבגרות

שעתיים שבועיות

הילה שחק

למידת פרקים נבחרים מתוך ספר בראשית. הכרת חוקי העבד, חוקים סוציאליים מן
התורה

.

נוכחות, הכנת שיעורי בית, הגשת עבודות, בחינות ועמידה במחוון שיקבע בתחילת השנה.

תלמידי  י"ב

שש שעות שבועיות


לקראת בגרות

70% הערכה חיצונית

מנחה:

הילה שחקכל מה שקשור אלינו כיהודים וישראלים מתוך גישה שרואה בטקסטים מקור השראה ולא מקור סמכות.

נוכחות, הכנת שיעורי בית, הגשת עבודות, בחינות ועמידה במחוון שיקבע בתחילת השנה.
למי מיועד?

שם הקורס

אופי הפעילות

דרישות

תלמידי חט"ב ותיכון

בית מדרש עמר פיניק

כל מה שקשור אלינו כיהודים וישראלים מתוך גישה שרואה בטקסטים מקור השראה ולא מקור סמכות. חלק מהלימוד נעשה במליאה וחלק בחברותות קטנות.


יכולת להקשיב לאחרים. ורצון לפתח דעה עצמאיתספרותלמי מיועד?

שם הקורס

אופי הפעילות

דרישות

תלמידי ה- ו


איך כותבים סיפור.


נלמד איך כותבים עלילה אחת בכמה דרכים. נבדוק מדוע דרך אחת מעניינת יותר מהאחרות.

נלמד מה ההבדל בין עלילה פנימית [בתוך הנפש, בליבנו ]  ועלילה חיצונית.

במסגרת הקורס נקרא חמישה שירים ושלושה סיפורים.

הגעה לכול השעורים, השתתפות בשיעורים והכנת שיעורי בית.

תלמידי החט"ב ז-ט


ספרות

הספרות מאגדת בתוכה אסתטיקה [היקסמות, הנאה], פסיכולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה, וסוציולוגיה. אנחנו נלמד קצת על כל אחד מתחומים אלו. 

הספרות באמצעות מילים, משפטים ופסקאות  מצליחה לעצב ולחולל חוויה. אנו נתנסה בכתיבת ספרות. נכתוב סיפורים בעצמנו. נקרא כמה אגדות ילדים, וננסה להבין, מה, מה הופך אותן למרתקות עבורנו. נחשוב מדוע אנו מחבבים את פו הדב, או מדוע כיפה אדומה סטתה מהשביל. מה היה קורה לולא סטתה מהשביל.

נשווה גם את הספרות עם אמנויות מקבילות כמו הציור וקולנוע.

להגיע עם היצירות, קלסר או ניילונית לשמירת דפים

השתתפות בשיעורים הכנת שיעורי בית ועבודותBOOK054.GIF

חט"ב

ז'-ט'

גיבור - היום ואל מול המיתולוגיה היוונית


מנחה:

ארנון יחיאלי

מה הוא גיבור? – קורס המשך

ניצפה בסרט שודדי האיים הקרביים, ונאתר באמצעות צפייה מדוקדקת השתקפות של אירועים מהמיתולוגיה היונית.

נשווה בין סיפורים מהמיתולוגיה היונית לסיפורים מהמיתולוגיה המיקראית, ונראה לאיזו דרך כל אחת מהן מכוונת.

להגיע עם היצירות, קלסר או ניילונית לשמירת דפים.

השתתפות בשיעורים הכנת שיעורי בית ועבודות.

תלמידים מצטרפים (שלא למדו את הקורס בשה שעברה) ידרשו להשלים מושגי יסוד – לפי הנחיית מורה הקורס

תלמידי י"א


ספרות


מנחה:

ארנון יחיאלי


681523e0-77be-4617-8531-42ba593c95a9.jpg

הנושא המאגד של השנה יהיה "זהות". נלמד שירים, סיפורים קצרים, ונכתוב יומן קריאה לרומן אחד.

נשכלל את היכולת ליהנות מספרות, ונבדוק אם היא רלוונטית לחיינו.

נלמד מה היא פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, היא הפילוסופיה המונחת בתשתית היצירות שנלמד.

הקורס מהווה 30% מציון הבגרות – הדרכים לקבל הערכה על למידתכם תהיה מגוונת. אפשר יהיה להכין מופע, הקראת שירה או סיפורת למצלמה, חיבור של סיפור או שיר, הרצאה לכיתה.

יש להגיע עם היצירות, קלסר או ניילונית לשמירת דפים.

השתתפות בשיעורים, עבודות  ומבחן. במשך השנה כל תלמיד יקרא באופן עצמאי שני ספרים.

שימו לב, תכנית הלימודים היא במתכונת החדשה:  30% מציון הבגרות הסופי יקבע באמצעות הערכה בית ספרית. אנו נסיים את חומר הלימוד של חלק זה כבר השנה בכיתה יא. חומר הלימוד, שעל פיו יקבע 70% מהציון הסופי, ילמד בכיתה י"ב. הערכה של חלק זה יקבע על ידי מבחן חיצוני, כלומר מבחן בגרות  רגיל.

תלמידי י"ב


לנבחנים השנה במבחן הבגרות

ספרות


מנחה:

ארנון יחיאלי

נקרא את המחזה "אדיפוס המלך" ונלמד את  "אנטיגונה. נעמיק באמצעות כתיבת תשובות בגרות את הבנתינו לרומן "גוף שני יחיד"   נלמד סיפורים קצרים מאת  צ'כוב' אתגר קרת ורונית מטלון.  

נלמד להמיר את הרגישות, האינטואיציה והחכמה שבלב למארג מילים, כלומר לטקסט. במילים אחרות נתרגל כתיבה.

יחד עם כל אלו נלמד מושגים כמו: תרבות, פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, ומאפיינים של עמדה מוסרית.

בשני השעורים הראשונים נחזור בקצרה על מושג האדם כפי שלמדנו אותו בתחילת כיתה יא.

השתתפות בשיעורים וביצוע שעורי בית.  

בתחילת השנה נקבע מתווה להערכה ציוני המגן.למי מיועד

שם הפעילות

נושאי הפעילות

דרישות

כולם

http://images.clipartpanda.com/kids-bookshelf-clipart-bookshelf.gif

ספריה


וועדת ספריה

שעות קריאה ומשחק לכל תלמידי בית הספר.

שעות סיפור לילדי הגן ולתלמידי יסודי

שעת קריאה של יצירות לבגרות (מיועד לתלמידי בגרות בספרות)

יש להישמע לכללים ולחברי הוועדה.

*אפשר להוציא ספרים ולהחזירם רק בשעות הפעילות של הספרייה ולאחר רישום על ידי האחראי במקום.

 

C:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\M22OVDO0\MC900281844[1].wmf

שורשים
למי מיועד?

שם הקורס והמנחה

אופי הפעילות

דרישות

תלמידי החט"ב-

ז'

שורשיםמנחה: שרון גושן

קורס שורשים הינו קורס חוויתי ומיוחד במינו, בו נצא למסע אחר שורשי העבר, נתחקה אחרי תקופות ומאורעות מעניינים בעברה של משפחתכם, בקורס נגלה חלק מעברה של משפחתכם תוך איסוף תמונות, מסמכים, חפצים, מאכלים, מזכרות ועוד.התלמידים יכינו בהדרגה עבודת שורשים

בסיום הקורס יציג כל תלמיד את עבודתו האישית

הקורס כולל משימות בכיתה ובבית ודורש חקר ושיתוף פעולה.

הקורס כולל פתיחת תיבת דואר אלקטרוני

ציוד:

מחברת, כלי כתיבה, גישה למחשבים.

העבודה הסופית מוגשת מודפסת וערוכה.שפה 

 

למי מיועד?

שם הקורס והמנחה

תוכן הפעילות

דרישות


כיתה א

הרפתקת המילים של  קסם

4 שעות שבועיות


מנחה: מורן מקלר

הכרת האותיות והכרת הצלילים והתנועות. לימוד קריאה וכתיבה, העשרת אוצר המילים,תרגול הבנת הנקרא ומיומנויות יסוד והכרת אותיות הכתב.

נכיר גם את חגי ישראל ומנהגיהם.סקרנות ורצון ללמוד


קלמר ובו: עפרונות, צבעים, צבעי עיפרון, מחק ומחדד, מספריים ודבק סטיק

מחברת חכמה 10 שורות מקווקוות

קלסר פלסטיק סגור עם גומי לדפי עבודה

כיתה בהעולם הקסום של השפה

4 שעות שבועיות


מנחה: מורן מקלר

חיזוק שטף הקריאה והבנת הנקרא.

הכרת סימני הפיסוק, שורשים ומשפחות מילים, הכרת המילון והשימוש בו והכרת סוגים שונים של טקסטים.

נכיר גם את חגי ישראל ומנהגיהם.

9c084e_327f246494f2da22ea30cdd960e61afb.png_srz_317_198_85_22_0.50_1.20_0.00_png_srz

קריאה וכתיבה

קלמר ובו: עפרונות, צבעים, צבעי עיפרון, מחק ומחדד, מספריים ודבק סטיק.

מחברת  10 שורות  


קלסר פלסטיק סגור עם גומי לדפי עבודה


כיתה ג'

כישורי שפה 3

 

4  שעות שבועיותמנחות:

גל פסח

שרון גושן

חיזוק שטף הקריאה והבנת הנקרא.

הכרת סוגי טקסטים שונים, וכתיבה בעקבות הטקסטים: סיפור, שיר, כתבה. הכרת מונחים לשוניים: שם, פועל, תואר, גופים, שורשים ועוד.

כמו כן נעמיק את ההיכרות עם חגי ישראל ומנהגיהם.

ספר הלימוד: מילה טובה לכיתה ג.

תירכש ע"י בית הספר

קלמר ובו 2 עפרונות, מחק, מחדד, צבעים, 2 מרקרים, מספריים ודבק סטיק.

קלסר פלסטיק סגור עם גומי לדפי עבודה

2  מחברות 14 שורות, עטופות בעטיפת ניילון שקופה.

מילון כיס ("אריאל" או "אבן שושן")

כיתה ד'
loadJpg.php

כישורי שפה   44  שעות שבועיות 


 

מנחות:

גל פסח

רינה גינגולד

חיזוק שטף הקריאה והבנת הנקרא.

העמקת הידע בסוגים

שונים של טקסטים, כתיבת טקסטים שונים באופן עצמאי.

שימוש במקורות עיוניים לשם הפקת מידע.

המשך הכרת מונחים לשוניים: שם המספר, שורשים, סימני פיסוק, מילות קישור, הטיית פעלים.

ספר הלימוד:

מילה טובה לכיתה ד'

יסופק ע"י בית הספר

 קלמר ובו 2 עפרונות, מחק, מחדד, צבעים, 2 מרקרים, מספריים ודבק סטיק.

קלסר פלסטיק סגור עם גומי לדפי עבודה

2  מחברות 14 שורות, עטופות בעטיפת ניילון שקופה.

מילון כיס ("אריאל" או "אבן שושן")


כיתה ה'

כישורי שפה   5

 

3 שעות שבועיות


מנחות:

גל פסח

רינה גינגולד

העמקת הבנת הקריאה, זיהוי סוגי טקסטים שונים וכתיבתם.

מועדי ישראל ומנהגיו.

העמקת אוצר מילים, פתגמים וביטויים.

חידוד כושר הביטוי האישי בעל פה ובכתב.

ספר הלימוד:

מילה טובה לכיתה ה'

יסופק ע"י בית הספר

הבאת ספר לימוד

מחברת שורה אחת בגודל A4  (רצוי לא ספירלה)


קלמר ובו 2 עפרונות, מחק, מחדד  2 מרקרים, מספריים ודבק סטיק.


 

כיתה ו'

כישורי שפה   63  שעות שבועיותמנחות:

 גל פסח

שרון גושן

העמקת הבנת הקריאה, זיהוי סוגי טקסטים שונים וכתיבתם.

מועדי ישראל ומנהגיו.

שימוש במקורות עיוניים לשם הפקת מידע.

העמקת אוצר מילים, פתגמים וביטויים.

השורש, השם ושם פעולה, הפועל ובנייניו, ראשית התחביר, סימני ניקוד וקריאה מדויקת וכו'

חידוד כושר הביטוי האישי בעל פה ובכתב.           

ספר הלימוד:

מילה טובה לכיתה ו'

יסופק ע"י בית הספר

הבאת ספר לימוד

מחברת שורה אחת בגודל A4  (רצוי לא ספירלה(


קלמר ובו 2 עפרונות, מחק, מחדד  2 מרקרים, מספריים ודבק סטיק.


Forum80056M35I0.jpg

 

כיתה ז

כישורי שפה 72 שעות שבועיותמנחה:

רינה גינגולדbooks(1).gif

הבנת הנקרא: סימני זיהוי של הטקסט; כותרות;  משפטי מפתח, רעיון מרכזי;  סוגי טקסטים; אמצעים רטוריים; מילות קישור; דעה, עובדה; תפקידי סימני הפיסוק; כתיבת סיכום; פסקה (כתיבה תיאורית, טיעונית, עימות )השוואה).

ספרות ושירה: הסיפור ה עממי , הסיפור הקצר ישראלי ומספרות העולם. בלדות, אלתרמן, תרצה אתר, ארז ביטון, יונה וולך.


ספר הלימוד יסופק על ידי בית הספר.

מיועד לבוגרי שפה 6

נוכחות קבועה ומלאה!

מחברת מסודרת

ניהול קלסר

הבאת ציוד בקביעות

נכונות להתקדם בעבודה עצמיתכיתה ח

כישורי שפה 8

 

2 שעות שבועיות

 

מנחה:

דורית טוירשטיין


סמנטיקה, מיומנויות הבנת הנקרא ותחביר המשפט הפשוט.

רטוריקה.

 

ספר הלימוד יסופק על ידי בית הספר.

מיועד לבוגרי שפה 7

נוכחות קבועה ומלאה!

מחברת מסודרת

הבאת ציוד

נכונות להתקדם בעבודה עצמית

 

כיתה טכישורי שפה 9

 שעתיים שבועיות

מנחה:

דורית טוירשטיין

הבנת הנקרא והבעה על פי רמות חשיבה מסדר גבוה.

דקדוק: תורת ההגה, פועל (שלמים) תחביר המשפט הפשוט.

ספר הלימוד יסופק על ידי בית הספר.

מיועד לבוגרי שפה 8

נוכחות קבועה ומלאה!

מחברת מסודרת

הבאת ציוד

נכונות להתקדם בעבודה עצמית

כיתה י

 

כישורי שפה 10

הערכה חלופית: 30% מהציון לבגרות בלשון עברית

3 שעות שבועיות

מנחה:

דורית טוירשטיין

הבנת הנקרא, מבנה הטקסט, תחביר, תורת ההגה, פועל, סמנטיקה, מילונאות.

הקורס יתנהל ברוח הלמידה המשמעותית המאפשרת ביצועי הערכה חלופית ללא מבחנים (כמעט).

יש לשמור את כל העבודות והמשימות לתלקיט!

מיועד לבוגרי שפה 9

נוכחות קבועה ומלאה.

ניהול קלסר מאורגן!

{D899765B-1364-48FA-B0CF-59FC7119D90D}.jpg

כיתה י"א

 

לשון לבגרות

4  שעות שבועיות

מנחה:

דורית טוירשטיין

הבנת הנקרא, הבעה בכתב על פי כללי הכתיבה האקדמית.

דקדוק: תורת הצורות: מערכת הפועל ותצורת השם.

על פי תכנית הלימודים החדשה לבגרות בלשון עברית.

מיועד לבוגרי שפה 10

נוכחות קבועה ומלאה!

מחברת מסודרת

הבאת ציוד

נכונות להתקדם בעבודה עצמית
מדעי החברה

אזרחות


למי מיועד?

שם הקורס והמנחה

תוכן הפעילות

דרישות

י"א

שעתיים שבועיות,

קורס שנתיאזרחות

י"א

תם פרחי

מדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית, ומנסה לשמור על איזון בין שני ערכים אלו מאז הקמתה. מעבר לכך, המצב הביטחוני והמדיני בו ישראל נמצאת יוצר התנגשויות נוספות עם עקרונות הדמוקרטיה הקלאסיים, מה שהופך את לימודי האזרחות לנושא טעון ומרתק, העומד במרכז השיח הציבורי במדינה.
במהלך הקורס נלמד את המושגים העיקריים המרכיבים את "שפת האזרחות", תוך הבנת הקשר למציאות היומיומית בישראל. רשימת הנושאים מצורפת כנספח למסמך זה

התעניינות בנעשה במרחב הציבורי, נוכחות בשיעורים, קריאת חומר השיעור והכנת מטלות. שני מבחנים בכתב ייערכו בכל מחצית.

הקורס מיועד לתלמידי כיתה י"א המעוניינים לגשת לבחינת הבגרות באזרחות בכיתה י"ב

י"ב

 ארבע שעות שבועיות,

קורס שנתי


אזרחות

י"ב

תם פרחי

מדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית, ומנסה לשמור על איזון בין שני ערכים אלו מאז הקמתה. מעבר לכך, המצב הביטחוני והמדיני בו ישראל נמצאת יוצר התנגשויות נוספות עם עקרונות הדמוקרטיה הקלאסיים, מה שהופך את לימודי האזרחות לנושא טעון ומרתק, העומד במרכז השיח הציבורי במדינה.

במהלך הקורס נלמד את המושגים העיקריים המרכיבים את "שפת האזרחות", תוך הבנת הקשר למציאות היומיומית בישראל. רשימת הנושאים מצורפת כנספח למסמך זה.

ידע מכיתה י"א, התעניינות בנעשה במרחב הציבורי, נוכחות בשיעורים, קריאת חומר השיעור והכנת מטלות. שלושה מבחנים בכתב ייערכו במחצית הראשונה + מבחן מתכונת.

בסיום המחצית הראשונה – התלמידים ייגשו לבגרות חורף תשע"ז.

במחצית השנייה – התלמידים יעשו את מטלת הביצוע.


 • 20% מציון הבגרות מורכב מהציון במטלת הביצוע (פירוט במהלך שנה"ל)

 • לא ניתן לגשת לבחינת הבגרות ללא השלמת מטלת הביצוע 


גיאוגרפיה

גיאוגרפיה לתיכון - לימוד לבחינות הבגרות-תשע"ז יא,יב


שם הפעילות,מנחה,

משך הפעילות

תוכן הפעילות

דרישות

גיאוגרפיה לבגרות

קורס שנתי

שבע שעות שבועיות


המורה: ינקיל בניאל


במהלך הקורס יוכנו התלמידים להבחן ב 3-יח"ל
הפעילות תכלול ניתוח אירועים אקטואלים ,הבנת סיבותיהם וניתוחם .

התלמידים ילמדו לנתח מפות,גרפים ודיאגרמות,ילמדו קריאת טקסטים והוצאת מסקנות מהם.

ארץ ישראל

ביחידה נלמד על מיקומה של ארץ ישראל במרחב-ייחוד נופי ואקלימי והשפעתו על האדם, גבולותיה, אוכלוסית ישראל,מפת ההתיישבות, תמורות בכלכלת ישראל, איכות הסביבה ופיתוח בר- קיימא ועוד.

המזרח התיכון

ביחידה זו נלמד על הגבולות והתחומים במזרח התיכון.

קשרי גומלין טבע-אדם כגורם בעיצוב המרחב במזרח התיכון, אוכלוסיה וישובים,

הכלכלה-בין עולם מתפתח לעולם מפותח, תהליכים גיאופוליטיים ועוד. .

נתי"ב

(ניתוח תופעות יסוד במרחב)

במסגרת יחידה זו,ילמדו התלמידים כיצד לנתח תופעות טבעיות ואנושיות של אזורים שונים מבלי שלמדו אודותם קודם לכן.

הניתוח נעשה  מתוך מפות,גרפים ,תמונות וטבלאות.כל הלימוד וגם  הבגרות מבחן ,נעשה על  המחשב

1.נוכחות מלאה בשיעורים

2.הכנת שיעורי בית ועבודות.

3.השתתפות במבחנים.
 


היסטוריה

למי מיועד?

שם הקורס והמנחה

אופי הפעילות

דרישות

תלמידי החט"ב-

ז'-ט'

שעה בשבוע

מסע אל העבר - מימי הביניים ועד העת החדשה המוקדמת

מנחה: רינה גינגולד

נלמד כיצד הנצרות הופכת מדת נרדפת לדת האימפריה הרומית, נכיר את האבירים הלוחמים בשירות האדון ונגלה מהו בעצם מסע צלב ומי הם הכופרים? נחשוף את התקנון במנזרים השונים ואת אורח החיים המיוחד של  הנזירים.  נחקור את ההתפתחות העירונית  והגורמים לצמיחת הערים החדשות באירופה כמרכז כלכלי, חברתי ותרבותי.

במחצית השנייה של הקורס נלמד על תושבי חצי האי ערב ונכיר את אורח החיים המיוחד של שבטי הבדווים במדבר.

בנוסף, נכיר הנביא מוחמד מייסד האסלאם ונלמד על דת האסלאם וחמש מצוות היסוד של המאמין המוסלמי.


בקורס זה נערוך מסע אל העבר בתקופת ימי הביניים . בדרכנו במסע זה נפגוש ונלמד על עליית דת הנצרות, נכיר את הפאודליזם האירופי ואת מערכת היחסים בין האדון לתושבי האחוזה.  נלמד את עקרונות האמונה המוסלמית ומנהיגה מוחמד וננסה להבין את הסיבות לעימות הדתי והפוליטי שבין הנצרות לאסלאם.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

ביצוע עקבי של משימות שינתנו בכתה ולבית.

קלסר עם דפדפת, ערכת כלי כתיבה מלאה.

ההערכה בקורס תינתן על נוכחות והשתתפות בשיעורים, הכנת שיעורי בית ועבודת חקר.

תלמידי החט"ב-

ז'-ט'

שעה בשבוע

עולם מודרני נולד

המאה ה-19

מנחה: רינה גינגולד

בקורס זה נציג את סיפורה של המאה ה-19. העולם המודרני הוא עוולם תעשייתי. בעולם המודרני עלו תפיסות עולם חדשות ורעיונות שלא היו קודם לכן. נוצרו מושגים כמו לאומיות, סוציאליזם, חירויות הפרט. העולם המודרני נולד בעקבות המצאות ושכלולים טכנולוגיים שקידמו את האדם וגם לפיתוח כלי נשק הרסניים.  נכיר את המהפכות הליברליות והלאומיות באירופה, נלמד על המהפכה התעשייתית ועל מחיר הקידמה בחיי הילדים.

נגלה כיצד אימפריות חדשות צומחות בשטחי אסיה ואפריקה והתוצאות של מפגש בין כוחות לא שווים.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

ביצוע עקבי של משימות שינתנו בכתה ולבית.

קלסר עם דפדפת, ערכת כלי כתיבה מלאה.

ההערכה בקורס תינתן על נוכחות והשתתפות בשיעורים, הכנת שיעורי בית ועבודת חקר .

תלמידי כיתה י'

30% הערכה פנימית לבגרות

שעתיים שבועיות


הסטוריה א'


מנחה:

הילה שחק


הלימודים יתמקדו במהות השלטון הטוטאליטרי, בגורמים לעליית הנאצים, במלחמת העולם השנייה ובשואה בהרחבה.


עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

ביצוע עקבי של משימות שינתנו בכתה ולבית.

ההערכה בקורס תינתן על השתתפות בשיעורים,ביצוע המשימות ומבדקים.

*יש להביא קלסר


תלמידי כיתה י"א

70% פרקי החובה לבחינת הבגרות

ארבע שעות שבועיות


הסטוריה ב'


מנחה: הילה שחק

הלימודים יתמקדו במהי לאומיות בכלל ובנסיבות שהביאו להולדת הציונות. התפתחות המתח בין היהודים לערבים והיערכות היישוב בתחום הביטחון. מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי.

מלחמת העצמאות וההכרזה על הקמת המדינה. מלחמת יום הכיפורים. עלייה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל.


עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

ביצוע עקבי של משימות שינתנו בכתה ולבית.

ההערכה בקורס תינתן על השתתפות בשיעורים, ביצוע המשימות ומבדקים.
 

כלכלה


למי מיועד?

שם הקורס והמנחה

אופי הפעילות

דרישות

תלמידי החט"ב-

ז-ט

חינוך פיננסי
מנחה: שושי דוכן

"כסף זה לא רק מתכת כסופה ואוסף ניירות"

מי לא אוהב לעשות קניות? אנחנו אוהבים לרכוש בגדים, נעלים, גאדג'טים, אוכל ומכשירי חשמל. וכשיש מבצעים? התאווה לקנות רק גדלה ואנחנו רוכשים כל מוצר שאנו חושקים בו.

אבל רגע !!!

מאין הכסף מגיע? מהו כרטיס אשראי? מי אחראי להדפיס כסף? מהי קנייה חכמה?

כל זאת ועוד נלמד בחינוך פיננסי, דרך רכישת כלים לצרכנות נבונה, התנהגות אחרית וממתי כדאי לי לחסוך לעתיד.

צרכנות נבונה –  מהי קנייה חכמה ? מושפעים מהפרסומות? מהי התנהגות צרכנים? מה אמצעי תשלום הקיימים כיום?

כל זאת נלמד בקורס

צרכנות נבונה ויזמות דרך מושגים מעולם העסקים של הגדולים, בניית תקציב,  סרטונים, מצגות, שיווק ויחסי ציבור, משחקים ומונופול.

הקורס מיועד כל תלמידי חטיבת הביניים, ומטרתו לפתח כישורי חיים בתחום הפיננסי


שעה בשבוע


תלמידי תיכון

קורס העשרה

כלכלה בעידן הגלובלי


מנחה: שושי דוכן

חולמים על "הטיול הגדול"? חולמים על לימודי נהיגה? איך מרוויחים כסף? איך חוסכים כסף? היכן משקיעים את הכסף שיצבור רווחים? איך בונים תקציב אישי?

מה קורה בתחום הכלכלי בישראל ובעולם? האם יש התייקרות מחירים? כיצד כותבים קורות חיים ?האם העלו את שכר המינימום לבני נוער? נלמד לפתח חשיבה ביקורתית –"ולצרוך" את התקשורת הכלכלית באופן ביקורתי נבדוק האם העיתונות הכלכלית קובעת את סדר היום הכלכלי במדינה? נעקוב אחרי המדדים השונים, נלמד את מושגי הכלכלה ונחקור במהלך השנה. חברות בינלאומיות, מותגים או מוצר ישראלי?

בורסה , מניות וכל מה שנקרא שוק הון, תאגידים, גלובליזציה ואיך כל זה משפיע עלינו כצרכנים.

הקורס מיועד לתלמידי תיכון  ומטרתו לפתח הבנה מהו ידע כלכלי וכיצד הוא משפיע עלינו תוך הכרת מושגי יסוד מהעולם העסקי  ובתחום הפיננסי ושוק ההון


שעתיים בשבוע

עמידה בכללי הקורס


    

למי מיועד?

שם הקורס והמנחה

אופי הפעילות

דרישות

 

תלמידי החט"ב-

ז-טמציאות כלכלית מדומה
מנחה: שושי דוכן

 

"הדרך הבטוחה להכפיל את כספך היא לקפל אותו באמצע ולשים אותו בכיס"

האם העולם הוא למעשה מציאות מדומה, וכל מה שאנו חווים הוא רק סימולציה של אינטלגינציה מלאכותית, הפועל על ידי כוח מחשוב שעולה. ומה שמגביל אותנו זה הדמיון שלנו?

מציאות כלכלית  מדומה היא טכנולוגיה המבטיחה אפשרויות עיבוד מידע חדשות. הקורס יעסוק בהצגת אלמנטים קוגניטיביים, חברתיים, פסיכולוגיים, כלכליים, ותעסוקתיים של טכנולוגיות המציאות המדומה. נצפה בסרטים העוסקים במציאות מדומה, סרטי כלכלה, ומה קורה שנגמר הכסף?


 

הקורס מיועד כל תלמידי חטיבת הביניים, ומטרתו לפתח כישורי חיים בתחום הפיננסי.


שיעור 1 בשבועמגדר ושוויון


למי מיועד?

שם הקורס והמנחה

אופי הפעילות

דרישות

ח' ומעלה

מגדר ושוויון

שרון גושן פיליפ

מה ההבדל בין מין ומגדר? האם תמיד נשים יכלו להצביע? מי הן הסופרג'יסטיות? האם קיים שוויון זכויות בין נשים וגברים? בקורס נענה על שאלות אלה ועוד שאלות קשות יותר ומרתקות יותר. נראה סרטים וננתח פרסומות ונבין- למה בכלל צריך את הפמיניזם הזה היום, נפגוש נשים שפרצו דרך בתחומן וגם נחשוב- איזה בן/ בת אדם אני רוצה להיות בהקשר זה.

להשאיר בבית: דעות קדומות. להביא: ראש פתוח ללמידה ומוכנות להשתנות.


בקורס תהיינה מטלות כתיבה ותוגש עבודה מסכמת.

 


מדעי המחשב

תוכנית הלימודים השנה מורכבת משתי יחידות לימוד היחידה הרביעית והחמישית . שתי היחידות הינן חובה למי שרוצה לקראת 5 יח"ל במדעי המחשב.


למי מיועד?

שם הקורס והמנחה

אופי הפעילות

דרישות

תלמידי יא'
ובוגרי יסודות מדעי המחשב בשפת C#

מבנה נתונים בשפת C# (יחידת לימוד 4)

מנחה: אופיר שביט


היקף: 4 שעות שבועיות

בקורס זה נלמד נושאים מתקדמים בתכנות כמו רקורסיה ויעילות ובמבני נתונים מתקדמים (מבני נתונים דינאמיים) כמו שרשרת חוליות חד כיוונית ודו כיוונית, מחסנית, תור ועצים בינאריים. יוצגו אופי הטיפוס, היישומים שלו והשימושים השונים שלו. יושם דגש על התאמת מבני הנתונים לצרכי הבעיה הנתונה.

יש לציין שיחידת לימוד זו נכללת בבחינת הבגרות

נוכחות בשיעורים, ביצוע משימות בית שינתנו

תלמידי יא'
ובוגרי יסודות מדעי המחשב בשפת C#

מודלים חישוביים (יחידת לימוד 5)

מנחה: אופיר שביט


היקף: 2 שעות שבועיות

מודלים חישוביים או תורת האוטומטים הוא תחום מחקר תאורטי במדעי המחשב וחלק מבחינות הבגרות.

אוטומט הוא מודל המתאר מכונה העוברת בין מצבים כתגובה לקלטים שהיא מקבלת ולעיתים מציגה פלט. למעשה כל תוכנה / שפת תכנות / תכנית היא אוסף של הרבה אוטומטים.

בקורס זה נכיר את המודלים (אוטומטים) בסיסיים בהם משתמשים במדעי המחשב

הנושאים שילמדו:

אוטומט סופי דטרמיניסטי

מילים ושפות פורמליות

אוטומט המחסנית (כוחו ומגבלותיו)

מכונת טיורינג

נוכחות בשיעורים, ביצוע משימות בית שינתנו


 


מדעי הטבע

חצר


למי מיועד

שם הפעילות

נושאי הפעילות

דרישות

ג'-יב'


ארבעת היסודות

אלכס פרידמן, אסף רופא.

אדמה- חודשים 9,10,11 –הכנת הקרקע לקראת החורף,בניית בתים       מבוץ,בניית תנור לחם .

מים- חודשים 11,12,1-בניית מערכת שתעלה מים לגבעה ותזרים מים לכל החצר.

אש-  חודשים 2,3,4שימוש האדם באש - חימום, בישול, נפחות.

רוח- חודשים 5,6,-שבשבות ופיתוח חיי כפר.


יום שני קבוע מ8:30 ועד 13:30 .

ניתן להצטרף לחלק מהיום, וגם לחלק מארבע התקופות.

ג-י"ב

נגרות

אלכס פרידמן

מחצית ראשונה- שעתיים ראשונות- נלמד על סוגי העצים השונים,  מדידה וגאומטריה, ארגונומטריה, סוגי חיבורים, שרטוט טכני, עיצוב המוצר ועוד מגוון נושאים הקשורים לעולם הנגרות. שעה שלישית ורביעית-  זמן פרויקטים: בניית פרוייקטים של בית הספר כגון: ספסלים, מדפים וכו'.

מחצית שניה-  שעתיים של נגרות מתקדמים, למי שסיים במחצית הראשונה נגרות מתחילים. אלו שעות בהם נעמיק ונלמד על דרכי עיבוד עץ נוספות, כמו גילוף, עיבוד שבבי ונפתח דרך עבודה עצמאית שתכלול : פתרון בעיות, תכנון ובניה.


ילדים שאוהבים אתגרים מחשבתיים ופיזיים, שמוכנים להיות סבלניים ולקחת חלק בתהליך אשר מתחיל בחלום ומסתיים במוצר
לואו טק

למי מיועד?

שם הקורס

אופי הפעילות

דרישות

תלמידי חט"ב ותיכון

לואו-לואו טק- עומר פיניק

כשמסביב העולם נהיה יותר מבוסס על הי טק ומוצרים מן המוכן. והפער בינינו  לבין הדברים שאנו צורכים הולך וגדל, נתחבר לחומר ולעצמנו דרך מלאכות מורכבות בחומרים פשוטים.C:\Users\Dorit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\S3BHTAWS\MC900186164[1].wmf

מדעים


למי מיועד?

שם הקורס והמנחה

אופי הפעילות

דרישות

גן -א'

יוצאים לטבע


מנחה: ליאל בירן עם גל כרם

נטייל בקרבת בית הספר ובחצר ונלמד להכיר וגם לטפח את סביבתנו – את המקום, את החי ואת הצומח שבו.

naturalist-clipart-binocularsandkidsclipart.jpg


ציוד חובה: נעליים סגורות,

כובע, מים.

הרבה סקרנות!


הערה: לא תתאפשר יציאה לטיולים ללא נעליים סגורות וכובע (כל השנה).

א'-ב'

שוטטותמנחה: ליאל בירןהאם יש חיים מחוץ לתחומי בית הספר? מה קורה לחי ולצומח בסביבתנו? איך הסביבה משתנה עם חילופי העונות? במרבית המפגשים נשוטט בטבע שבו טובל בית הספר ונעורר את הסקרנות לגלות, לחקור ולשאול שאלות על מי ומה שחי שם לצידנו.

נתעניין גם בבריכת החורף, בחממה, ובאתרים נוספים שמאפשרים לנו מפגש בלתי אמצעי עם העולם הטבעי סביבנו.

הקורס דורש עמידה בכללים כפי שיקבעו בתחילת השנה והגעה מצוידים לטיולים.


ציוד חובה: נעליים סגורות, כובע, תיק קטן עם מים ואוכל בריא לדרך (לא תעשייתי ולא ממתקים).


הערה: לא תתאפשר יציאה לטיולים ללא נעליים סגורות וכובע (כל השנה).

א'-ב'


מחצית א' בלבד


בעקבות הביס


מנחה: ליאל בירן

כשאנחנו אוכלים, מה קורה למזון בתוך הגוף? מדוע אנו צריכים מזון? האם משנה מה אנו אוכלים ושותים? מדוע? על שאלות אלו ועוד נענה במסע לימודי בתוך אחת מהמערכות המרתקות ביותר שבגופנו המופלא.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

השתתפות פעילה ורציפה בשיעורים, הבאת ציוד מסודרת, ביצוע של משימות שינתנו בכיתה ולבית.


ציוד נדרש: קלסר עם דפי שורות, ערכת  כלי כתיבה מלאה.

א'-ב'


מחצית ב' בלבדטבע ועונות


מנחה: אשטרה לוין


6irozMGMT.png

העולם מסתובב לו ובמחזוריות מופלאה אחרי כל קיץ מגיע הסתיו. תהיתם פעם מה זה אומר? מי מבעלי החיים והצמחים גם כן מגיעים יחד עם העונות? מה מאפיין כל עונה? בקורס נכיר את העונות השונות, נכיר את תופעות הטבע שמתלווים לכל עונה ועונה ואיך עולם החי והצומח משתנה בהתאם.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה. הקורס דורש נוכחות בשיעורים והשתתפות בפעילויות הקורס, נדרשת סקרנות ורצון להכיר את העולם סביבנו.

ג'-ד'


חומרים


מנחה: אשטרה לוין

העולם שלנו מורכב מחומרים, בואו להכיר במה האוויר שונה מהמים, או האדמה מהמתכת. בקורס נלמד על התכונות השונות של החומרים שמקיפים אותנו, איך האדם משתמש בחומרים לטובתו. נכיר קצת את המשבר הסביבתי הקשור לחומרים ודרכים בהם גם אנחנו יכולים לעשות שינוי ולעזור.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה. הקורס דורש נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה בשיעורים ובניסויים.

ג'-ד'

גוף האדם


שם: אשטרה לוין

בקורס נכיר מערכות שונות בגוף האדם, תוך למידה חויתית ומהנה.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

נוכחות והשתתפות בשיעורים. נכונות לצאת החוצה לפעילויות חוץ כיתתיות וללכלך את הידיים באדמה.

ה'-ו'


מחצית א' בלבד


צפרות


מנחה: אשטרה לוין


ציפור שעפה מענף אחד לאחר היא אחד הפלאים הגדולים ביותר של הטבע, אבל שאלתם את עצמכם פעם איך הן עושות את זה? בקורס נכיר את מחלקת העופות ועולם הצפרות. נכיר ציפורים שונות ונערוך תצפיות בסביבת בית הספר. לציפורים חשיבות גדולה לבתי הגידול ולסביבה, אנו נלמד על הנדידה שלהן, נבנה מתקני האכלה ונשתתף בסקר ארצי.

עמידה בדרישות בכללים כפי שיקבעו בתחילת השנה. נוכחות בשיעורים ונכונות לצאת החוצה לתצפיות ולהשתתף בפעילויות הקורס.


d79cd79bd799d793d7944.jpg

תלמידי ה'-ו'


מחצית ב' בלבד


מסע בין כוכבים


מנחה: ליאל בירן

מאז שחר האדם, אנשים מביטים אל שמי הלילה ומנסים להבין מה יש בהם. מדי כמה חודשים שומעים על גשושית של סוכנות חלל אשר נוחתת על כוכב זה או אחר או חולפת על ידו במטרה לחקור אותו. גם בקורס שלנו נחקור את מרחבי החלל העצומים ואת מה שמככב בהם.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

השתתפות פעילה ורציפה בשיעורים, הבאת ציוד מסודרת, ביצוע של משימות שינתנו בכיתה ולבית.


ציוד נדרש: קלסר עם דפי שורות, ערכת  כלי כתיבה מלאה. רשות: חללית ☺

ה-ו

הקורס מתאים גם לתלמידים שלמדו אקולוגיה בשנה שעברה. החודש הראשון יהווה חזרה ורענון למושגים- שהם כבר למדו.

סביבה מזמינה

מנחה- ענת בן פזי

קורס זה משלב למידה בכתה עם תכנון והקמת גינה אקולוגית בחצר ביה"ס. הלמידה העיונית תכלול הכרה עם המושגים הבסיסיים באקולוגיה- בתי גידול, התאמות, מגוון מינים וקשרי גומלין. נמשיך ונלמד על אקולוגיה של אוכלוסיות-

גידול אוכלוסיות, מה קובע את גודל האוכלוסייה, ומה זה התפוצצות אוכלוסין.

במסגרת הקורס נתכנן גינה אקולוגית בבית הספר, נקים אותה בשלבים ונעקוב אחר התבססות אוכלוסיות של בעלי חיים וצמחים בגינה זו.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

השתתפות פעילה בקורס, בלמידה בכתה ובעבודה קבוצתית בחצר.

ביצוע עקבי של משימות שינתנו בכתה ולבית.

מחברת גדולה או קלסר, ערכת כלי כתיבה מלאה.

ו'-ח'


הקורס מוגבל ל-15 משתתפים

רובוטיקה


מנחה: ליאל בירןבקורס נבנה רובוטים על בסיס ערכות של לגו (EV3) ונתכנת אותם לביצוע משימות על מגרש מתאים.

האופי המדויק של הפעילות ייקבע בתחילת השנה בהתאם להחלטה אם להירשם לתחרות של ליגת הלגו של FIRST (FLL).

אם נשתתף בתחרות, השיעורים וכן שעות נוספות של תגבורים יהיו מכוונים לקידום למשימות של התחרות, ובנוסף להיבטים של בניה ותכנות הרובוט, יתווספו היבטים של גיבוש קבוצתי וביצוע משותף של פרויקט חקר, שאינו קשור לרובוטיקה

.1012233_756123141082525.png

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

השתתפות פעילה ורציפה בשיעורים.


אם נירשם לתחרויות, יידרש להשאר אחרי שעות ביה"ס ל2-3 שעות תגבור, יום בשבוע, החל מנובמבר ובערך עד פברואר, ולדאוג למזון לזמן זה ולהסעות הביתה. בימי התחרות יידרש סיוע הורים בהסעות אל ומהתחרויות (1-2).

   חט"ב

כימיה


מנחה: אשטרה לוין


12375604532055617866pitr_Lab_icon_4.svg.hi.png

בבסיס כל התופעות שאנו מכירים מחיי היום יום כמו נר שבוער, בצק שתופח, מים שקופאים וגביש שצומח (טוב בסדר, את זה לא כולם מכירים..) מסתתרים להם חוקי הכימיה. בקורס נצלול אל תוך החומרים בסדרה של ניסויים והדגמות, נלמד על מצבי צבירה ומודל החלקיקים, מבנה האטום ותגובות כימיות, נגלה איך הכימיה מסבירה את התכונות של החומר ואת החשיבות שלה לגוף האדם ולטבע.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה. נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה בשיעורים ובניסויים, הגשת מטלות והרבה דימיון וסקרנות.  

חט"ב

גוף האדם


מנחה: אשטרה לוין

מהרגע הראשון בו לקחנו את השאיפה ראשונה בחיינו והתחלנו לצרוח לא הפסקנו ולו לרגע אחד להכניס אוויר ולהוציא אותו. בפעולה הפשוטה הזו, משתתפים עשרות מנגנונים, מופלאים במורכבותם שעובדים בתיאום מושלם ובמהירות שיא כדי שלכל תא ותא בגוף שלכם יכנס חמצן ויצא פחמן דו חמצני. בקורס נלמד איך פועל הגוף שלנו מהיחידה הבסיסית ביותר שלו ועד למערכות הגדולות ביותר, נתמקד בעיקר במערכות הנשימה, הדם והרבייה ובקשרים ההדוקים הקיימים ביניהם.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה. נוכחות בשיעורים הגשת מטלות והשתתפות פעילה בשיעורים.

חט"ב

אבולוציה- איך זה קורה?

מנחה- ענת בן פזי

כיצד התארך צווארן של הג'ירפות? האם כל הצפרדעים דומות? כיצד נוצרים מינים חדשים? בקורס זה נעסוק בשינויים המתרחשים באוכלוסיות במשך דורות רבים ומעצבים את החיים כפי שאנו מכירים אותם, נלמד על תכונות, התאמה ושונות, מוטציות וברירה טבעית.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

השתתפות פעילה ורציפה בשיעורים, הבאת ציוד מסודרת, ביצוע של משימות שינתנו בכיתה ולבית.


ציוד נדרש: קלסר עם דפי שורות, ערכת  כלי כתיבה מלאה.

תלמידי ט'-י"ב

משברים גלובליים


מנחה: ליאל בירן

מדי חודש ומדי שנה נשברים שיאים של טמפרטורות.

בכל שנה, אדמה פוריה בשטח של 120,000 קמ"ר ברחבי העולם – פי 6 מגודלה של מדינת ישראל – הופכת למדבר.  

בכל שנה, 18 מיליון בני-אדם מתים מרעב וסיבות שקשורות בעוני מוחלט, בעולם שלא חסר בו מזון.


מה עומד מאחורי המשברים המרכזיים שניצבים בפני האנושות? אם אתם רוצים לדעת יותר על שינוי האקלים ועל מצוקת העולם העני, אתם מוזמנים להשתתף בקורס שעוסק בשלוש שאלות אלו:

מהי תמונת המצב היום של משבר האקלים ושל מצוקת העולם העני?מהן הסיבות למשברים אלו?

מה אפשר לעשות בכדי לחולל שיפור משמעותי?


העיסוק בתכנים נעשה מנקודת מבט אזרחית ופוליטית. הדגש בקורס השנה יהיה בלמידה על משבר האקלים.


תלמידים שיבחרו בכך, יוכלו במחצית השניה להשתתף בפעילות שמבקשת לקדם שינוי במצב.

נוכחות בשיעורים, ביצוע משימות בית שינתנו מעת לעת, מחברת או קלסר עם דפדפת, וכלי כתיבה.


ההערכה בקורס תינתן על השתתפות פעילה בשיעורים וביצוע של משימות בית.School-globe-clipart-image-clipart-images.jpg

מיועד לתלמידי י'

לצורך זכאות לתעודת הבגרות קיימת חובת למידה והערכה בכתה י' של מקצוע מדעי.

קורס שנתי

שעתיים שבועיות

ביולוגיה של האדם


מנחה: ענת בן פזי

בקורס זה נלמד בצורה נרחבת על  תהליכים המתרחשים בגוף האדם, תוך הכרת המערכות המרכזיות בגוף האדם: מערכת הנשימה, העיכול, ההובלה והחיסון. במחצית השניה נעמיק בתורת התורשה.

במהלך הלמידה נקרא מאמרים ומחקרים, נערוך פעילות במעבדה, נלמד על מחלות שונות ונעסוק בשאלות ערכיות המלוות את המחקר הביולוגי.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

הגעה לשעורים, הכנת שיעורי בית, עבודות ומשימות באופן קבוע.

השתתפות פעילה במשימת סיכום.

מתמטיקה


"אלוהים ברא את המספרים הטבעיים, את כל השאר יצר האדם" קרונקר


מטרותינו בהוראת המתמטיקה בבית-הספר:

 • ליצור עבור התלמידים חוויה לימודית חיובית.

 • להקנות כלים לחשיבה מתמטית ומיומנויות מתמטיות.

 • לתרגל שיח מתמטי שיעניק משמעות ללמידה מעבר לשליטה בכללים ובחוקים המתמטיים.

 • להדגיש את הקשר של המתמטיקה לעולמם של הלומדים.


Screenshot_1.jpg

דרישות כלליות:

* רצון ללמוד מתמטיקה.                                       

* השתתפות קבועה ורציפה בכל השיעורים.

* ביצוע מטלות הקורס בכתה ובבית.

** שימו לב לציוד הנדרש בכל קורס!  


https://cdn.andertoons.com/img/toons/cartoon6371.pngדרישות

נושאי הפעילות

שם הפעילות

יש להביא קלמר מסודר.

המלצה  -  תיקיה עם גומי

מספרים שלמים עד 100: מניה, ספירה, קריאה וכתיבת מספרים.

חיבור וחיסור בתחום ה- 20 / 100.

מושגי יסוד, סיפורים חשבוניים, ראשית הכפל.

חשבון א'

1 ; 2

ליזה חריף

הכרת המספרים בתחום ה - 20 ופעולות החיבור והחיסור.

יש להביא קלמר מסודר.

המלצה תיקיה עם גומי.

הרחבת הנושאים מהקורסים בכיתה א'.

מבנה עשרוני בתחום ה – 100, חיבור, חיסור, כפל וחילוק. סיפורים חשבוניים. חקר נתונים – איסוף ארגון וייצוג נתונים, הסקת מסקנות.

חשבון ב'

1 ; 2

ליזה חריף

חלי מיכאל

הכרת המספרים בתחום ה  -  100. הבנת משמעות החיבור והחיסור בתחום ה – 100.

מבנה עשרוני, חיבור וחיסור בתחום ה-10,000, כפל עד 10,000 - כפל בעל-פה (פילוג),  לוח הכפל

כפל במאונך, חילוק ושאלות מילוליות.

סדר פעולות החשבון.

חשבון ג'

1 ; 2

יפעת שורר

חלי מיכאל

הכרת המספרים בתחום הרבבה  (10,000) ושליטה בלוח הכפל. הבנת משמעות 4 פעולות החשבון הבסיסיות.

מבנה עשרוני, חיבור וחיסור בתחום המיליון,

חילוק וכפל במאונך. מספרים ראשוניים ופריקים.

מבוא לשברים הפשוטים, חיבור וחיסור בסיסי והשוואת שברים.

חשבון ד'

1 ; 2

יפעת שורר

חלי מיכאל

הכרת 4 פעולות החשבון במספרים השלמים בתחום המיליון. שליטה מלאה בלוח הכפל, הכרה בסיסית של שברים.


מספרים ופעולות בתחום שמעל המיליונים, חילוק ארוך ללא ועם שארית.

שברים פשוטים: מדומים ומעורבים, חיבור וחיסור, צמצום והרחבה, מציאת מכנה משותף.שברים עשרוניים: משמעות השבר העשרוני והקשר לשבר הפשוט, חיבור וחיסור.

כיתה ה'

1 ; 2

יפעת שורר

שון מוריס

ארבע פעולות חשבון במספרים שלמים. חיבור, חיסור, צמצום הרחבה ומכנה משותף בשברים פשוטים.

שברים פשוטים: ארבע פעולות חשבון. מספרים עשרוניים: ארבע פעולות חשבון. יחס ואחוזים.

כיתה ו'

1 ; 2

נעה רוזנפלדר

שון מוריס

אין צורך בידע מוקדם

היכרות עם עולם הגיאומטריה: סוגי זויות, זוגי מצולעים, חישובי היקפים ושטחים.  הקורס ילווה במשחקים רבים ודוגמאות מוחשיות

גיאומטריה

כיתה ה'

חלי ארבל

אין צורך בידע מוקדם

היכרות עם עולם הגיאומטריה: סוגי זויות, זוגי מצולעים, חישובי היקפים ושטחים. הכרות עם גופים בעלי נפח וחישובי נפחים.  הקורס ילווה במשחקים רבים ודוגמאות מוחשיות

גיאומטריה

כיתה ו'

חלי ארבל

שליטה ב – 4 פעולות חשבון במספרים שלמים,  בשברים פשוטים ובמספרים עשרוניים.

ציוד: מחשבון מדעי, סרגל, כלי כתיבה

אלגברה: מספרים מכוונים, ביטויים אלגבריים ופישוטים, משוואות, אי שיוויונות, הסתברות, פונקציות.

גיאומטריה: מרובעים, משולשים, חפיפה, חישובי שטח והיקף

מתמטיקה ז'

עומר פיניק

אורית חוסינסקי


הקורס מיועד לתלמידים  ששולטים בחומר הלימוד של אלגברה א'.

ציוד: מחשבון מדעי, סרגל, כלי כתיבה

אלגברה: יחס ופרופורציה, פונקציה קווית, אחוזים, משוואות בשני נעלמים, סטטיסטיקה.

גיאומטריה: חפיפת משולשים, דמיון משולשים, משפט פתגורס, משולש שווה שוקיים, הוכחות.

מתמטיקה ח'


אורית חוסינסקי


הקורס מיועד לתלמידים  ששולטים בחומר הלימוד של אלגברה א'.

ציוד: מחשבון מדעי, סרגל, כלי כתיבה
אנחנו מציעים שיטה ללימוד מתמטיקה שמשלבת את עקרונות שיטת פלדנקרייז למודעות דרך תנועה בתוך השיעור המתמטי. אחרי שלוש שנות ניסיון באוניברסיטה, ושנה אחת בדמוקרטי בגבעת אולגה ובדמוקרטי בנהלל אנחנו חושבים שכך אנחנו מצליחים לאפשר לתלמיד ללמוד למידה משמעותית, מה שפלדנקרייז קרא: "למידה אורגנית", שעקרונותיה נשאבים מהצורה שבה תינוקות לומדים למשל ללכת או לדבר. שיטת פלדנקרייז מתבססת על שיעורי תנועה אך העיקר בה הוא הלימוד דרך התנועה. התלמיד משכלל את יכולתו מתחילת השיעור עד סופו, והדרך שבה הוא עושה את זה היא מאוד מעניינת: הוא לומד תוך קשב לחלקים שונים בגופו, בוחן כיצד הם שותפים בתנועות שהוא עושה, ולומד שלכל תנועה יש וריאציות. השיפוט: מה נוח ומה לא? מה נכון ומה לא? הוא שלו עצמו ולא של המורה. זו היא למידה מאוד אישית. במהלך כל השיעור נוכחים מורה למתמטיקה ומורה לפלדנקרייז, חלק מהשיעור מוקדש לתרגילי תנועה וחלק ללימוד מתמטיקה. מודעות התלמידים והמורים מתעוררת בעקבות תרגילי התנועה ויוצרת אבחנה וקשב שעוברים באופן טבעי ללימוד המתמטיקה. התלמידים (וגם המורים) מפתחים נוחות גדלה והולכת עם מצבים של טעויות ואי ידיעה, הן שלהם והן של אחרים, מתרגלים לשאול שאלות ולהיות מעורבים בדרך הלמידה שלהם. מעורבות הנוכחים אינה רק שכלית אלא מערבת את כל ההוויה שלהם. אנחנו מאמינים שדברים שנלמדים בדרך זו הם משמעותיים הרבה יותר ללומד והוא יכול להשתמש בהם בהקשרים אחרים לגמרי - זו אינה למידה "רק בשביל המבחן". הפידבקים שקיבלנו מעודדים מאוד ומעידים שצורת למידה זו עונה על צורך של תלמידים רבים ללמידה יותר משמעותית ואישית.


מתמטיקה ח'


עומר פיניק

הקורס מיועד לתלמידים ששולטים בחומר הנלמד באלגברה ב'.

ציוד: מחשבון מדעי, סרגל, כלי כתיבה

אלגברה: חוקי החזקות, כתיב מדעי של מספרים, נוסחאות הכפל המקוצר, פירוק טרינום ריבועי, משוואות בשברים אלגברים, פונקציה ריבועית ומשוואה ריבועית, הסתברות – מודלים שונים, קראית גרפים ודיאגראמות.

גיאומטריה: הוכחות במשפחת המרובעים, המשולשים, המעגל, גיאומטריה של המרחב

מתמטיקה ט'

עומר פיניק

אורית חוסינסקי


הקורס מיועד לתלמידים המעוניינים לגשת לבחינות הבגרות במתמטיקה הראשונה והשנייה מתוך 3 יחידות.

נדרש ידע בסיסי בלבד ברמה של אלגברה א'.


אלגברה: משוואות, פרבולות, בעיות מילוליות, סדרות חשבוניות, הנדסיות וסדרות נסיגה, קריאת גרפים ובניית גרפים, הנדסה אנליטית, גידול ודעיכה.

טריגונומטריה: יישומים במישור – משולשים, מלבנים, מעוינים וטרפזים. יישומים במרחב: מנסרות ופירמידות.

סטטיסטיקה והסתברות: ממוצע, חציון, שכיח וסטיית תקן. שכיחות יחסית, סוגים שונים של שאלות בהסתברות כולל התפלגות נורמלית.

מתמטיקה לבגרות כיתה י'-י"ב

3 יח"ל

נעה רוזנפלדר

הקורס מיועד לתלמידי י' המעוניינים לגשת לבחינת הבגרות ברמה של 4/5 יחידות.

נדרש ידע רחב וטוב באלגברה של חטיבת הביניים ונכונות להשקיע הרבה בבית.

הקורס דורש התמדה ורציפות הן מבחינת נוכחות בכתה והן מבחינת הכנת שיעורי הבית.

בשיעור נלמד את הנושאים המשותפים ל-4 ול-5 יחידות מתחום האלגברה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי:

משוואות ואי שוויונים, הנדסה אנליטית, חקירת פונקציות מסוגים שונים, פתרון בעיות קיצון, מציאת פונקציה קדומה וחישובי שטחים.

*מתמטיקה לבגרות

4/5 יחידות

כיתה י'

שון מוריס

הקורס מיועד לתלמידי יא' המעוניינים לגשת לבחינת הבגרות ברמה של 4 או 5 יחידות לימוד ומתכוונים להשקיע בלימוד

גיאומטריה במישור