ידיעון ומערכת


בית הספר הדמוקרטי "לב השרון" ת.ד. 25 כפר הנוער הדסים  42845

טלפון: 8919256 -09        פקס: 8919519 -09

אתר בית הספר: www.dlhschool.com             דואר אלקטרוני: dlh@netvision.net.il


רגע לפני קריאת הסילבוסים...

לפניכם מוצגים הסילבוסים של הקורסים השונים.

כל איש צוות תכנן ובנה את הקורס שאותו הוא ילמד.

הסילבוס מציג את תכני הקורס, את מבנהו ואת דרישותיו.

לאורך השנה לעיתים חלים שינויים, עולים רעיונות מהילדים עצמם, אופי הקבוצה מכתיב שינויים, ולכן אנו מבקשים את הבנתכם לשינויים אלו.

חוקי השיעור ודרכי הערכה יוחלטו עם התלמידים בכל קורס (למעט קורסים בהם פורסמו דרכי הערכה).

 

בקורסים מבוקשים, בהם יירשמו יותר ממכסת התלמידים האפשרית, ייתכן ונצטרך לקבל החלטה בשיתוף התלמידים על פתרון אפשרי כגון: הפיכת הקורס לסמסטריאלי, הגרלה או פתרון אחר.

בבחירת הקורסים ובניית המערכת יש לשים לב:

 •   קורסים בהם השעות מפוצלות - ילד הבוחר קורס שמופיע בשעות שאינן רצופות, עליו להתחייב לכל השעות הללו ולשבץ את כולן במערכת.

 • הלימודים בביה"ס מותאמים לקצב ולרמה האישית של כל תלמיד ותלמידה ואינם גילאים בהגדרתם. נא לשים לב במיוחד לדרישות מוקדמות המופיעות בסילבוס של הקורס.

 • החל מתאריך 7.10  לא ניתן יהיה לעבור בין הקורסים, כלומר, תלמיד שיחליט לפרוש מקורס לא יוכל להיכנס במקומו לקורס אחר.

 •   במקצועות מסוימים נקיים בתחילת השנה מבחני מיפוי לקביעת רמת הלימודים - זאת על מנת להקל על בית הספר ועל התלמידים להשתבץ בקורסים המתאימים.

פירוט סילבוסים של כל הקורסים לכל שכבות הגיל

הסילבוסים מוצגי על פי מקצועות ומאוגדים באשכולותאשכול שפות


שפה עברית ולשון


למי מיועד?שם הקורס והמנחה


תוכן הפעילות


דרישות


כיתה א
כישורי שפה 1:מנחות:

מורן מקלר

דקלה שדה פז
הכרת האותיות והכרת הצלילים והתנועות. לימוד קריאה וכתיבה, העשרת אוצר המילים,תרגול הבנת הנקרא ומיומנויות יסוד והכרת אותיות הכתב.

נכיר גם את חגי ישראל ואת מנהגיהם.

ספר הלימוד: מפתח הקסם

 • סקרנות ורצון ללמוד

 • קלמר ובו: עפרונות, צבעים, צבעי עיפרון, מחק ומחדד, מספריים ודבק סטיק

 • מחברת חכמה 10 שורות מקווקוות


4 שעות שבועיות
כיתה ב
כישורי שפה 2:
מנחות:

מורן מקלר

דקלה שדה פזחיזוק שטף הקריאה והבנת הנקרא.

הכרת סימני הפיסוק, שורשים ומשפחות מילים, הכרת המילון והשימוש בו והכרת סוגים שונים של טקסטים.

נכיר גם את חגי ישראל ואת מנהגיהם.

ספר הלימוד: הבנתי את הקטע

 • סקרנות ורצון ללמוד

 • קריאה וכתיבה

 • קלמר ובו: עפרונות, צבעים, צבעי עיפרון, מחק ומחדד, מספריים ודבק סטיק.

 • מחברת  10 שורות  

 • מילון כיס ("אריאל" או "אבן שושן")


4 שעות שבועיות

כיתה ג

כישורי שפה 3

 מנחות:

גל פסח

מורן מקלר


 


חיזוק שטף הקריאה והבנת הנקרא.

הכרת סוגי טקסטים שונים, וכתיבה בעקבות הטקסטים: סיפור, שיר, כתבה. הכרת מונחים לשוניים: שם, פועל, שם תואר, גופים, שורשים ועוד.

כמו כן נעמיק את ההיכרות עם חגי ישראל ומנהגיהם.

ספר הלימוד: מילה טובה מאוד לכיתה ג.

 

 

 • קלמר ובו 2 עפרונות, מחק, מחדד, צבעים, 2 מרקרים, מספריים ודבק סטיק.

 • תיקיית פלסטיק עם גומי/קלסר טבעות

 • 2  מחברות 10/14 שורות, עטופות בעטיפת ניילון שקופה.

 • מילון כיס ("אריאל" או "אבן שושן")


4  שעות שבועיות


כיתה ד'

כישורי שפה   4

 מנחות:

מורן מקלר

גל פסח

חיזוק שטף הקריאה והבנת הנקרא.

העמקת הידע בסוגים

שונים של טקסטים, כתיבת טקסטים שונים באופן עצמאי.

שימוש במקורות עיוניים לשם הפקת מידע, התנסות בכתיבת טיעון וסיפור. הבנת שאלה וכתיבת תשובה מלאה וגם נכיר פתגמים וניבים

המשך הכרת מונחים לשוניים: שם המספר ומספר סודר, שורשים, סימני פיסוק, מילות קישור, שמות עצם , שמות תואר ושמות הפועל, זמנים והטיית פעלים.

ספר הלימוד:

מילה טובה מאוד לכיתה ד'

)יסופק ע"י בית הספר(

 

 • קלמר ובו 2 עפרונות, מחק, מחדד, צבעים, 2 מרקרים, מספריים ודבק סטיק.

 • תיקית פלסטיק עם גומי/קלסר טבעות

 • 2  מחברות 14 שורות, עטופות בעטיפת ניילון שקופה.

 • מילון כיס ("אריאל" או "אבן שושן")

 4 שעות שבועיות 

 

כיתה ה'

כישורי שפה   5

 

מנחות:

גל פסח

שרון גושן-פיליפ

העמקת הבנת הקריאה, זיהוי סוגי טקסטים שונים וכתיבתם.

מועדי ישראל ומנהגיו.

העמקת אוצר מילים, פתגמים וביטויים.

 

חידוד כושר הביטוי האישי בעל פה ובכתב.

 

ספר הלימוד:

מילה טובה לכיתה ה'


 • הבאת ספר לימוד

 • מחברת שורה אחת בגודל A4  (רצוי לא ספירלה)


 • קלמר ובו 2 עפרונות, מחק, מחדד  2 מרקרים, מספריים ודבק סטיק.


3 שעות שבועיות

 

כיתה ו'

כישורי שפה   6


מנחות:

גל פסח

שרון גושן-פיליפ

העמקת הבנת הקריאה, זיהוי סוגי טקסטים שונים וכתיבתם.

מועדי ישראל ומנהגיו.

שימוש במקורות עיוניים לשם הפקת מידע.

העמקת אוצר מילים, פתגמים וביטויים.

השורש, השם ושם פעולה, הפועל ובנייניו, ראשית התחביר, סימני ניקוד וקריאה מדויקת וכו'

חידוד כושר הביטוי האישי בעל פה ובכתב.

           

ספר הלימוד:

מילה טובה לכיתה ו'


 • הבאת ספר לימוד

 • מחברת שורה אחת בגודל A4  (רצוי לא ספירלה(


 • קלמר ובו 2 עפרונות, מחק, מחדד  2 מרקרים, מספריים ודבק סטיק.
 3 שעות שבועיות

 
לשון עברית חט"ב-תיכון – תשע"ט


לשון עברית לתלמידי ז-ח

הקורסים המוצעים להלן מבוססים על תכנית הלימודים בלשון עברית לתלמידי שכבות ז-ח. צוות שפה בחט"ב ארגן מחדש את התכנים במטרה להתאים אותם להלך הרוח של בית הספר. תכנית הלימודים הספירלית מאפשרת גמישות בבחירת הקורסים, ואין ביניהם היררכיה. ניתן לבחור כל קורס ללא תנאים מוקדמים. מומלץ להשתתף בקורס אחד לפחות בכל שנה.

לשון עברית

הקורסים באשכול זה מיועדים לתלמידי ז-ח

כיתה ז-ח

לשון עברית

עם דגש על כתיבה אקדמית


מנחה:

דורית טוירשטיין

ביסוס קריאה והבנה גלובלית ולוקלית של טקסטים אקדמיים; הבעה בכתב; שילוב חוקי הדקדוק.

מיומנויות: עבודה בקבוצות; דיבור בציבור; עבודה בצורה עצמאית על פרויקטים; ניהול זמן.


 • נוכחות קבועה ומלאה!

 • הכנת שיעורי בית ומטלות – חובה

 • מחברת מסודרת

 • ניהול קלסר

 • הבאת ציוד בקביעות

 • נכונות להתקדם בעבודה עצמית


שעתיים שבועיות – קורס שנתי

כיתה ז-ח

לשון עברית

עם דגש על דיבור בציבור


מנחה: שרון גושן

ביסוס קריאה והבנה גלובלית ולוקלית של טקסטים אקדמיים; הבעה בכתב; שילוב חוקי הדקדוק.

מיומנויות: עבודה בקבוצות; דיבור בציבור; עבודה בצורה עצמאית על פרויקטים; ניהול זמן.


 • נוכחות קבועה ומלאה!

 • הכנת שיעורי בית ומטלות – חובה

 • מחברת מסודרת

 • ניהול קלסר

 • הבאת ציוד בקביעות

 • נכונות להתקדם בעבודה עצמית


שעתיים שבועיות – קורס שנתי

כיתה ז-ח

לשון עברית

עם דגש על תכנים של מגדר


מנחה: שרון גושן

ביסוס קריאה והבנה גלובלית ולוקלית של טקסטים אקדמיים; הבעה בכתב; שילוב חוקי הדקדוק.

מיומנויות: עבודה בקבוצות; דיבור בציבור; עבודה בצורה עצמאית על פרויקטים; ניהול זמן.


 • נוכחות קבועה ומלאה!

 • הכנת שיעורי בית ומטלות – חובה

 • מחברת מסודרת

 • ניהול קלסר

 • הבאת ציוד בקביעות

 • נכונות להתקדם בעבודה עצמית


שעתיים שבועיות – קורס שנתיכיתה טלשון עברית

ט1

 

 

מנחה:

דורית טוירשטיין


 

הבנת הנקרא והבעה על פי רמות חשיבה מסדר גבוה.

דקדוק: תחביר המשפט הפשוט; מערכת הפועל (שלמים).ספר הלימוד יסופק על ידי בית הספר.


 • נוכחות קבועה ומלאה!

 • מחברת מסודרת

 • הבאת ציוד

 • נכונות להתקדם בעבודה עצמית

 

שעתיים שבועיות

כיתה טלשון עברית

ט2

 

 

מנחה:

דורית טוירשטיין

 

הבנת הנקרא והבעה על פי רמות חשיבה מסדר גבוה.

דקדוק: תחביר המשפט הפשוט; מערכת הפועל (שלמים).ספר הלימוד יסופק על ידי בית הספר.


 • נוכחות קבועה ומלאה!

 • מחברת מסודרת

 • הבאת ציוד

 • נכונות להתקדם בעבודה עצמית

 

שעתיים שבועיות

כיתה י

 

שפה י


הערכה חלופית: 30% מהציון לבגרות בלשון עברית


מנחה:

דורית טוירשטיין

הבנת הנקרא, מבנה הטקסט הטיעוני, תחביר, תורת ההגה, פועל.

הקורס יתנהל ברוח הלמידה המשמעותית המאפשרת ביצועי הערכה חלופית ללא מבחנים (כמעט).

יש לשמור את כל העבודות והמשימות לתלקיט!

מיועד לבוגרי שפה ט

 • נוכחות קבועה ומלאה.

 • ניהול קלסר מאורגן!

 • נכונות לעבודת צוות.

 • חובה להגיש את כל המטלות על פי לוח הזמנים שנקבע.

 

3  שעות שבועיות

 

כיתה י"א

 

לשון לבגרות 70% על פי המתכונת החדשה.

 

 

מנחה:

דורית טוירשטיין

הבנת הנקרא, הבעה בכתב על פי כללי הכתיבה האקדמית.

דקדוק: תורת הצורות: מערכת הפועל ותצורת השם.


על פי תכנית הלימודים החדשה לבגרות בלשון עברית.


מיועד לבוגרי שפה י

 • נוכחות קבועה ומלאה!

 • מחברת מסודרת

 • הבאת ציוד

 • נכונות להתקדם בעבודה עצמית


4  שעות שבועיות

כיתה י"א

 

לשון לבגרות 70% על פי המתכונת החדשה.

 

 

מנחה:

אורית חוסינסקי

הבנת הנקרא, הבעה בכתב על פי כללי הכתיבה האקדמית.

דקדוק: תורת הצורות: מערכת הפועל ותצורת השם.


על פי תכנית הלימודים החדשה לבגרות בלשון עברית.


מיועד לבוגרי שפה י

 • נוכחות קבועה ומלאה!

 • מחברת מסודרת

 • הבאת ציוד

 • נכונות להתקדם בעבודה עצמית


4  שעות שבועיות


אנגלית

שם הקורס והמנחה

למי מיועד?

אופי הפעילות

דרישות קדם/דרישות מיוחדות

אנגלית לכיתה ב'


יהודית דרורי

תלמידי כיתה ב'

הקורס  מיועד לתלמידי כיתה ב' המעוניינים לקבל חשיפה ראשונית וידידותית  עם השפה האנגלית.

השיעורים  מתנהלים בצורה נעימה המשלבת הנאה ממשחקים, שירים והצגות באנגלית. בקורס נלמד אוצר מילים בסיסי: צבעים, מספרים, פירות וירקות, אוכל, משפחה ועוד.

קלסר חצי שקוף עם חוצץ

קלמר עם חבילת טושים  או צבעי עפרון. מספריים ודבק


אנגלית למתחילים

יהודית דרורי

נגה ויגודה

תלמידי ג'

הקורס מובנה בעיקר לתלמידי כיתה ג'-

תלמידים שזוהי הכרות ראשונית שלהם עם  הקריאה והכתיבה.

בקורס נכיר את עולם הצלילים של השפה האנגלית. נלמד קריאה וכתיבה על פי השיטה הפונטית,  נחבר צלילים וניצור מילים. כמו כן , נלמד ונתרגל דיבור ברמה בסיסית

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

(הילדים  יקבלו דרך בית הספר ספר עבודה)

נא להצטייד ב:

·         תיקייה שתכיל את הספר והמחברות.

·         2 מחברות חכמות אנגלית.

·         1 מחברת גדולה חלקה (לא ספירלה).

·         קלמר מצויד בטושים ו/או צבעי עפרון ,3 עפרונות מחודדים, מחדד , מחק, מספריים ודבק).

·         ייתכנו בקשות לציוד נוסף במהלך השנה


אנגלית ד'


נגה ויגודה


יהודית דרורי

תלמידי ד'

קורס מיועד למסיימי קורס אנגלית ג'.

אחרי שלמדנו לקרוא ולכתוב נצא למסע בעולם האנגלית. נדבר, נכתוב, נקרא סיפורים  ונשחק. נלמד על הסביבה שלנו, על המשפחה ונצא להכיר את השכונה.

שימו לב- על מנת להגיע לרמה  התחלתית אחידה ככל האפשר, במהלך החודש הראשון נחזור בקצרה על הבסיס, נשנן היטב את אבני הבניין של השפה, נחזור על האותיות הקריאה והכתיבה

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

(הילדים  יקבלו דרך בית הספר ספר וחוברת עבודה)

נא להצטייד ב:

·         תיקייה שתכיל את הספר, חוברת העבודה והמחברות.

·         3 מחברות חכמות אנגלית (1 תישאר בבית). (יתכן ואחת המחברות תשמש להכתבות).

·         1 מחברת גדולה חלקה (לא ספירלה).

·         קלמר מצויד בטושים ו/או צבעי עפרון ,3 עפרונות מחודדים, מחדד , מחק, מספריים ודבק).

·         ייתכנו בקשות לציוד נוסף במהלך השנה


אנגלית ה'

נגה ויגודה

סטיב לוין


תלמידי ה'

קורס זה שם דגש על  נושא הקריאה והכתיבה, העשרת אוצר המילים ויכולת הדיבור.

בקורס אנחנו נשפר את יכולת השיח ונרכוש בטחון בדיבור  באמצעות משחקי תפקידים ומשימות נוספות. כמו כן נרכוש אסטרטגיות למידה שיסייעו בקריאת טקסטים, דקדוק ויצירת מבנה משפט תקין.ממיועד לבוגרי קורס אנגלית  ד'- מותנה בראיון אישי.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

יש צורך בשליטה בקריאה ובכתיבה.

נדרשת משמעת עצמית והתחייבות לביצוע משימות כתיבה ודיבור בהדרכה ובליווי המורה.

ציוד נדרש:

תלמידי הקורס יקבלו מבית הספר חוברת עבודה  וספר - את הספר יצטרכו להחזיר בסוף השנה.

·         תיקייה שמכילה את הספר, החוברת והמחברת.

·         מחברת גדולה שורה אחת 4A או 2 מחברת 14 שורות.

·         מחברת קטנה (14 שורות או שורה רגילה) נוספת שתשמש לתלמידים כמחברת הכתבות.

·         קלמר ובו ציוד בסיסי- עפרון, מחק, מחדד, טושים ו/או צבעי עפרון, מספריים, דבק 2 טושים מדגישים.

·         ייתכנו בקשות לציוד נוסף במהלך השנה.

אנגלית

לכיתה ו'


איה ארדיטי

סטיב לוין


תלמידי כיתה ו'

השפה האנגלית נמצאת בכל מקום, בסרטים שאנו רואים בשירים שאנו שומעים ושרים ובמשחקים שאנו משחקים.

בקורס נמשיך לפתח את יכולות הדיבור הקריאה והכתיבה שלנו על מנת שהמפגשים עם השפה יהיו קלים ברורים ונעימים יותר.

הקורס יתמקד בפיתוח יכולות התקשורת היומיומית והעשרת אוצר המילים. הכרת הזמנים השונים וחוקי הדקדוק ופיתוח יכולת הכתיבה והניסוח.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

כל תלמיד אשר בוחר בקורס אנגלית ועליו לדעת באופן בסיסי: לקרוא (reading), לכתוב  (writing), לדבר (speaking) ולהבין דרך הקשבה (listening).

ציוד נדרש:

קלמר המכיל: 2 עפרונות, מחדד, מחק, 2 טושים מדגשים.

מחברת שורות רגילה גדולה (אין צורך במחברת אנגלית).

תיקייה המכילה את הספר, החוברת והמחברת.

ייתכנו בקשות לציוד נוסף במהלך השנה.

אנגלית לכיתה ז'


סטיב לוין

איה ארדיטי

תלמידי כיתה ז'

רכישת כלים להתמודדות וחיזוק מיומנויות בכתיבה והבעה בכתב, הבנת הנקרא, הבנת הנשמע ודיבור חופשי. הרחבת אוצר מילים ומבני השפה. הכרה ודרכי התמודדות עם ספרות אנגלית, הכרת תרבויות הדוברות אנגלית.

עבודות הקורס יכללו: עבודה בספרי הקורס הכתבות שבועיות;  הגשה והצגה של מיזמים חדשים בפני הכיתה.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מיועד למסיימי אנגלית ו'

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה. לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד.

אנגלית

לכיתה ח'


סטיב לוין

איה ארדיטי

תלמידי כיתה ח'

חיזוק מיומנויות הקריאה, רכישת כלים להתמודדות והבנה של טקסטים, שיפור אוצר מילים, תרגול  שיח יומיומי ושמיעה של השפה, רכישת מבני שפה, רכישת מיומנויות הבעה בכתב, הכרה ודרכי התמודדות עם ספרות אנגלית ,חשיפה לתרבויות שונות הדוברות את השפה.

עבודות הקורס יכללו: הכתבות שבועיות; עבודה בספרי הלימוד; הגשה והצגה של מיזמים חדשים בפני הכיתה

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מיועד לבוגרי הקורס "אנגלית לכיתה ז'"

מחברת, כלי כתיבה, לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד


SE3

4 שעות שבועיות


אהובה ארזואן

איה ארדיטי

תלמידי ט'

חיזוק מיומנויות הקריאה, רכישת כלים להתמודדות עם טקסטים, שיפור אוצר מילים, תרגול הבנת הנשמע ודיבור, רכישה מבני שפה, רכישת מיומנויות הבעה בכתב, הכרה ודרכי התמודדות עם ספרות אנגלית,  הכרת תרבויות הדוברות אנגלית.

עבודות הקורס יכללו: הכתבות שבועיות; משחקי תפקידים לפני הכיתה; הגשה והצגה של מיזמים חודשים.

מיועד למסיימי SE2 בהצלחה.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מחברת אנגלית,

תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה וחשבון גוגל.

לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

אנגלית

לכיתה י'

4 יחידות

4 שעות שבועיות


גנית קטורזה


תלמידי כיתה י'

חיזוק מיומנויות הקריאה, רכישת כלים להתמודדות והבנה של טקסטים, שיפור אוצר מילים, תרגול  שיח יומיומי ושמיעה של השפה, רכישת מבני שפה, רכישת מיומנויות הבעה בכתב, הכרה ודרכי התמודדות עם ספרות אנגלית ,חשיפה לתרבויות שונות הדוברות את השפה.

בקורס נחזור ונחדד את חוקי הדקדוק השונים, נאתר נקודות קושי של הלומדים ונפעל לחיזוק ושיפור יכולות השפה השונות לקראת בחינת הבגרות בשנה הבאה.

עבודות הקורס יכללו: הכתבות שבועיות; עבודה בספרי הלימוד; הגשה והצגה של מיזמים חדשים בפני הכיתה

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מיועד לבוגרי הקורס "אנגלית לכיתה ט'"

מחברת, כלי כתיבה.

SE4

5 יחידות

4 שעות שבועיות


אהובה ארזואן

תלמידי י'

חיזוק מיומנויות הקריאה, רכישת כלים להתמודדות עם טקסטים, שיפור אוצר מילים, תרגול הבנת הנשמע ודיבור, רכישה מבני שפה, רכישת מיומנויות הבעה בכתב, הכרה ודרכי התמודדות עם ספרות אנגלית,  הכרת תרבויות הדוברות אנגלית.

עבודות הקורס יכללו: כתיבת חופשית שבועיות; משחקי תפקידים לפני הכיתה; הגשה והצגה של מיזמים חודשים.

מיועד למסיימי SE3 בהצלחה.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מחברת אנגלית, תיקיה

(קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה וחשבון גוגל.


לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד.

4 יחידות

Modules

C ,D

4 שעות שבועיות

גנית קטורזה


תלמידי יא'

הקורס יתמקד ביצירות הספרותיות הנדרשות להשלמת שאלון D וכן בהכנת התלמידים לשאלון C בו ייבחנו בסוף השנה.

עבודות הקורס יכללו: תרגילי הבנת הנקרא ונשמע, כתיבה חופשית, עבודה בספרי הלימוד; הגשה והצגה של מיזמים חודשים על הספרות ותרגול מבחני דמי בגרות.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מיועד לתלמידים הרוצים לגשת ל4 יחידות בגרות באנגלית.

מחברת אנגלית.

Modules E and F

5 יחידות

4  שעות שבועיות


אהובה ארזואן

תלמידי יא'

הקורס מכין ל- MODULES E, F השנה. הוא יכלול קריאת יצירות הספרות הנדרשות בשאלוני F, הכרה ודרכי התמודדות עם היבטי הספרות, תרגול בהבעה בכתב על הבנת היבטים הספרותיים של היצירות ל -  MODULE F ובנוסף חיזוק מיומנויות הקריאה והבנת הנשמע, רכישת כלים להתמודדות עם טקסטים, שיפור אוצר מילים, רכישה מבני שפה, רכישת מיומנויות הבעה בכתב ל - MODULE E

עבודות הקורס יכללו: תרגילי הבנת הנקרא ונשמע, כתיבה חופשית, הגשה והצגה של מיזמים חודשים על הספרות ותרגול מבחני דמי בגרות.

מיועד לתלמידים הרוצים לגשת ל-5 יחידות בגרות באנגלית.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה וחשבון גוגל.


לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

Modules E and F

5 יחידות

4  שעות שבועיות


אהובה ארזואן

תלמידי יא'

הקורס מכין ל- MODULES E, F השנה. הוא יכלול קריאת יצירות הספרות הנדרשות בשאלוני F, הכרה ודרכי התמודדות עם היבטי הספרות, תרגול בהבעה בכתב על הבנת היבטים הספרותיים של היצירות ל -  MODULE F ובנוסף חיזוק מיומנויות הקריאה והבנת הנשמע, רכישת כלים להתמודדות עם טקסטים, שיפור אוצר מילים, רכישה מבני שפה, רכישת מיומנויות הבעה בכתב ל - MODULE E

עבודות הקורס יכללו: תרגילי הבנת הנקרא ונשמע, כתיבה חופשית, הגשה והצגה של מיזמים חודשים על הספרות ותרגול מבחני דמי בגרות.

מיועד לתלמידים הרוצים לגשת ל-5 יחידות בגרות באנגלית.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה וחשבון גוגל.


לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

5 יחידות

Module G

2 שעות שבועיות


אהובה ארזואן

תלמידי יב'

הקורס מכין ל-G MODULE ל-5 יחידות השנה. הוא יכלול הכרה ודרכי התמודדות עם היבטי הבעה בכתב, חיזוק מיומנויות הקריאה, רכישת כלים להתמודדות עם טקסטים, שיפור אוצר מילים, רכישה מבני שפה, רכישת מיומנויות התמודדות במבנה המבחן  MODULE G.

עבודות הקורס יכללו: תרגילי הבנת הנקרא, כתיבה חופשית, עבודה בספרי הלימוד ותרגול מבחני דמי בגרות .

מיועד לתלמידים הרוצים לגשת ל-Module G .

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה וחשבון גוגל.


לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

5 יחידות

מבחן בעל פה

שעה שבועית


אהובה ארזואן


הקורס מכין למבחן בעל פה ל-5 יחידות השנה. הוא יכלול לפי הדרישות של המבחן בעל פה, כתיבת והצגת עבודת מחקר ואימון בהבעה בעל פה.

עבודות הקורס יכללו: כתיבת והצגת עבודת מחקר, תרגול בהבעה בעל פה ותרגול מבחני דמי בגרות .

מיועד לתלמידים הרוצים לגשת ל-Module G .

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה וחשבון גוגל.


לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

Fantasy and Science Fiction in Literature, Art, Music and Film

שעה שבועית


אהובה ארזואן

תלמידי ז'-יב'

The course explores the genres of Fantasy and Science Fiction throughout different art forms.

We will read, listen to music, watch TV and movies and look at art from these two related genres. Through these experiences, we will try to define the genres and examine their development  

מיועד לדוברי אנגלית ותלמידים עם יכולת תפקוד טובה באנגלית.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה וחשבון גוגל.


לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

הקורס נחשב כקורס השכלה כללית לבגרות.

Game Building

שעה שבועית


אהובה ארזואן

תלמידי ז'-יב'

The course focuses on educational games that require using English language skills. In the course, we will both build and play games, learning what makes a good game and what makes a good player.

מיועד לדוברי אנגלית ותלמידים עם יכולת תפקוד טובה באנגלית.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה וחשבון גוגל.


לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

הקורס נחשב כקורס השכלה כללית לבגרות.

Creative Writing On-Line

אהובה ארזואן

תלמידי ז'-יב'

This course is entirely online and does not have hours in the school schedule.

It includes developing creative writing abilities with a focus on writing essays, short stories, poetry and novels.

The course requires handing in a weekly writing assignment to a public forum where all participants help criticize the work.

מיועד לדוברי אנגלית ותלמידים עם יכולת תפקוד טובה באנגלית.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

מחברת אנגלית, תיקיה (קלסר חצי שקוף), כלי כתיבה וחשבון גוגל.


לב וראש פתוח ורצון טוב ללמוד

הקורס נחשב כקורס השכלה כללית לבגרות.ערבית

שם הקורס והמנחה

קהל היעד

אופי הפעילות

דרישות קדם/ דרישות מיוחדות

רכישת שפה חדשה.

מנחה: דועא אבו אלהיגא- שמא

א-ב

נכיר את התרבות הערבית נדבר על החגים בשתי התרבויות ערבית ויהודית ונמצא מה המשותף.

נכיר את עולם האותיות הערביות.

נשחק משחקים בשפה הערבית בחצר.

נשיר ביחד בשתי השפות הערבית והעברית.


הגעה לכל השיעורים.

השתתפות בשיעורים.

כל אחד יקבל מחברת ערבית בהתחלת השנה.

כלי כתיבה  וצבעים.

קלסר.


קורס דרמה ערבית.

דועא אבו אלהיגא- שמא

ג-ד

הקורס הזה יחשוף אותנו לפעילויות שונות, יישומיות ויצירתית.  

נראה סרטים קצרים, וסדרות, ונעשה על כל קטע הצגה כיתתית.

נלמד שירים בערבית.

נכיר את התרבות הערבית נדבר על החגים בשתי התרבויות ערבית ויהודית ונמצא מה המשותף.

נלמד לדבר שפה ערבית מדוברת.

נשחק משחקים בשפה הערבית .

הגעה לכל השיעורים השתתפות בשיעורים.

כל אחד יקבל מחברת ערבית בהתחלת השנה.

כלי כתיבה  וצבעים.

קלסר.

מתאים לתלמידים שאוהבים אתגרים,  חידושים, ועבודה בשיתופי פעולה.קורס בסיסי לרכישת שפה ערבית מדוברת.

ה-ו

נכיר את הנקודות המשותפות  בין השפה הערבית והשפה העברית.

נלמד על האותיות בערבית.

נלמד שירים בשפה הערבית והעברית.

נלמד ערבית מדוברת דרך סיפורים בערבית מדוברת.

נלמד שירים בערבית.

בסוף השנה תהיה עבודת סיכום.

הגעה לכל השיעורים

שיתוף פעולה בתוך השיעור.

בהתחלת השנה כל תלמיד מקבל מחברת בערבית.

יש להביא כלי כתיבה, צבעים וקלסר.

תלמידים שאוהבים אתגרים, חידושים, ומסוגלים לעוד בשיתוף פעולה.

רכישת  ויישום שפה ערבית. מדוברת

חט"ב

נכיר את התרבות הערבית נדבר על החגים בשתי התרבויות ערבית ויהודית ונמצא מה המשותף.

נלמד אותיות.

נלמד ערבית מדוברת.

נשחק משחקים לרכישת השפה.

נלמד לתרגם.

נלמד שירים.

נלמד כלים חזותיים וניישם את זה ברכישת השפה הערבית.

בסוף השנה כל תלמיד או קבוצה יבחרו כלי חזותי ויעשו עבודה יצירתית על נושא בערבית עליו למדנו.

הגעה לכל השיעורים.

שיתוף פעולה בשיעור.

הכנת שיעורי בית.

בהתחלת השנה כל תלמיד מקבל מחברת ערבית.

יש להביא כלי כתיבה, צבעים וקלסר.

תלמידים שאוהבים אתגרים, חידושים, ומסוגלים לעוד בשיתוף פעולה.


ערבית- למתקדמים

ה-ו חט"ב

מיועד לתלמידים שלמדו בשה שעברה ושיש להם הכירות בסיסית עם השפה ועם האותיות

הגעה לכל השיעורים.

שיתוף פעולה בשיעור.

הכנת שיעורי בית.ספרדית

שם הקורס והמנחה

למי מיועד?


תוכן הפעילות

דרישות

Hablemos Espanol


ספרדית למתחיליםנגה ויגודה

לתלמידי חט"ב - תיכון

הקורס מובנה למתחילים בלמידת השפה הספרדית -

תלמידים שזוהי הכרות ראשונית שלהם עם השפה. 

בקורס נדבר, נכתוב, נקרא סיפורים נצפה בסרטונים, נשחק, נשיר ונרקוד (בספרדית). נלמד על הסביבה שלנו, על המשפחה נלמד ונתרגל דיבור ברמה בסיסית.

קורס זה שם דגש על  נושא יכולת הדיבור והעשרת אוצר המילים.

חשוב להדגיש כי תלמידים הבוחרים בקורס יתבקשו להיות פעילים ולהשתתף באופן פעיל בשיעורים.

עמידה בכללי השיעור כפי שיוגדרו בתחילת השנה.

נא להצטייד ב:

 • קלסר או תיקיה עם שמרדפים עבור דפי העבודה שיחולקו במהלך השנה.

 • 1 מחברת שורות (גדולה)

 • קלמר מצויד בטושים ו/או צבעי עפרון ,עפרון או עט, מחדד , מחק, מספריים ודבק).

ייתכנו בקשות לציוד נוסף במהלך השנה
גרמנית

שם הקורס והמנחה

למי מיועד?

אופי הפעילות

דרישות

גרמנית

למטייל

מנחה

הילה שחק

4 ש"ש

סמסטר ב'

הקורס מיועד

לתלמידי התיכון

וחטה"ב

בקורס ילמדו תכנים שנותנים מענה בסיסי ואף מעבר לתייר המטייל בארצות הדוברות גרמנית. נכיר מילים רבות ונלמד לשוחח ולשאול שאלות עזר להתמצאות

נדרשת נוכחות בכל ארבעת שעות הלימוד. לא ניתן להגיע למחציתן.

ההערכה בקורס תינתן על השתתפות בשיעורים, ביצוע עקבי של המשימות ומבדקים.


אשכול מקרא

שם הקורס והמנחה

למי מיועד?

אופי הפעילות

דרישות

דמויות וסיפורים במקרא

מנחה – נגבה

שעה שבועית

מיועד לילדי הגן.נעסוק בדמויות שונות במקרא

נכיר את סיפור חייהם ופעולותיהם בדרך חווייתית של דמיון ויצירה, שירים ,

סיפורים ואגדות.

השתתפות פעילה,רצון

ללמידה וחוויה משותפת.

עולם מבראשית

מנחה – נגבה


שעה שבועית

מיועד לילדי כיתה א'.


נכיר את סדר בריאת העולם, מה נברא בכל יום, אדם וחוה, האנשים הראשונים בעולם, סיפור גן עדן, קין והבל, תיבת נח ומגדל בבל.  בדרך של דמיון ויצירה, סיפורים, אגדות , פתגמים, שירים, סרטים ונגלה כל זאת בספר הספרים-התנ"ך.


השתתפות פעילה ורציפה,רצון ללמידה וחוויה משותפת.


מעשי אבות

מנחה: נגבה

שעתיים שבועיות


מיועד לילדי כיתה ב'.

ולכל מי שמתעניין בתקופה ולא למד עליה.

נעסוק בספר בראשית: הכרת שורשנו דרך חייהם של האבות והאימהות-אברהם ושרה, יצחק ורבקה,יעקב (ישראל) לאה ורחל- מייסדי עם ישראל ותרומתם לזאת עד סיפורי יוסף והירידה מצרימה.נחקור,  נגלה, ניצור, נבשל, נשיר ו...נטייל!!

מחברת 14 שורות

וקלסר דק שקוף עם שמרדפים.


ממשפחה לעם

מנחה – נגבה

שעתיים שבועיות

מיועד לילדי כיתה ג' או למי שיש ידע בספר בראשית.


נעסוק בספר שמות: תקופת העבדות, סיפורי משה ויציאת מצריים- הסיבות ,התוצאות ותחילת המסע לארץ המובטחת. נחקור,  נרצה, ניצור, נציג ו..נטייל!!


מחברת 14 שורות

וקלסר דק ושמרדפים.

במבחן האמונה

מנחה – נגבה

שעתיים שבועיות

מיועד לילדי כיתה ד' או למי שיש ידע בספר שמות.


נעסוק בספרים- ויקרא, במדבר ודברים: בתהליך הגיבוש והזהות של עם ישראל,ב "זיג זג" באמונה ,הסיבות,התוצאות מהנדודים במדבר ועד הכניסה לארץ.נחקור,נרצה,ניצור,נחנוך בגן ו...נטייל!!!

תנ"ך מלא.

ממשה ליהושע

מנחה – נגבה

שעתיים שבועיות

מיועד לילדי כיתה ה' או למי שיש ידע קודם בסיפורי משה ונדודי בני ישראל.


נעסוק בספר יהושע:  נעמיק את היכרותנו עם יהושע בן נון יורשו של משה, דמותו, מלחמותיו ומשימותיו כיבוש הארץ וחלוקתה לשבטים. נחקור, נרצה, ניצור, נבנה חלק נוסף בחצר המקראית  ו..נטייל!!

תנ"ך מלא.


הגשת עבודת חקר

שופטים בע"מ

מנחה- נגבה


שעתיים שבועיותמיועד לילדי ו' או למי שיש ידע קודם בספר יהושע.


נעסוק בספר שופטים: מי כתב אותו? מדוע עורכי התנ"ך שיבצו אותו דווקא אחרי ספר יהושע? מה המסר?

מבנה הספר-קו מנחה, אופי המנהיגות שלאחר מות יהושע, סוגי השופטים, פועליהם ומידת השפעתם.

מגילת רות: דמויות וסימבוליות, ערבות הדדית-מצוות השדה, חסד ופתיחת הלב לאחר וקבלת השונה.

למידה הוליסטית הכוללת גיאוגרפיה, תנ"ך, היסטוריה ואקטואליה.

נחקור, ניצור, נסייר ו..נטייל.

דרישות: תנ"ך מלא


הגשת עבודת חקר / מצגת- בחשיבה עם הילדים.


מקרא – ז'מנחה: שושי דוכן

תלמידי החט"ב-

ז'

תקופת המלכים – ספר שמואל

נלמד על ראשית ימי המלוכה והנבואה, נכיר את כל התככים והמזימות בחצרות המלך, נלמד על שאול המלך, עלילותיו של דוד המלך ובניו, נלמד לענות על שאלות ולהתנסח בבהירות. נלמד על מדרשי חז"ל, שיר השירים, וננתח שירים שנכתבו על המלכים / משוררים.

תנ"ך מלא

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

ביצוע עקבי של שיעורי בית.

נוכחות מלאה והנאה.

מקרא – ח'מנחה: שושי דוכן

תלמידי החט"ב-

ח'


תקופת המלכים – ספר מלכים

אחרי ההיכרות עם ספר שמואל ותחילת ימי המלוכה, נכיר את שושלת דוד המלך, תוך שימת דגש על האתגרים הניצבים בפניהם.

נעסוק ברצף ההיסטורי של תקופת המלכים: ישראל ויהודה,  ונצא לעולמנו האקטואלי כיום השזור במקרא אז והיום.

נעמיק במושגי יסוד: מדרש מקום ושם, ציר הזמן.

נלמד לענות על שאלות ולהתנסח בבהירות.

תנ"ך מלא

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

ביצוע עקבי של שיעורי בית.

נוכחות מלאה והנאה.


חוקים וסיפורים- מקרא ט'

מנחה: הילה שחק

תלמידי חטה"בשעתיים שבועיות


הלימודים יתמקדו בחוקים מקראיים בעת העתיקה ובסיפורים שנוגעים בחוק.הבאת ספר תנ"ך מלא .

ביצוע עקבי של משימות שתינתנה בכתה ולבית.

ההערכה בקורס תינתן על השתתפות בשיעורים,

ביצוע המשימות ומבדקים.

מקרא לבגרות

במסגרת ה- 30%


מנחה:

הילה שחק


שלוש שעות שבועיות

תלמידי כיתה י'

הלימודים יתמקדו בפרקים נבחרים מתוך ספר בראשית.


בנוסף ילמדו חוקים מתוך חוקי התורה

הבאת ספר תנ"ך מלא .

ביצוע עקבי של משימות שתינתנה בכתה ולבית.

ההערכה בקורס תינתן על השתתפות בשיעורים,

ביצוע המשימות ומבדקים.

מקרא לבגרות

במסגרת ה- 70%


מנחה: הילה שחק


חמש שעות שבועיות


תלמידי כיתה י"ב


הלימודים יתמקדו בנושאים הבאים:

מלכים ונביאים

חוק וחברה במקרא

האדם וגורלו בספרות החוכמה

מחורבן לגאולה – שיבת ציון

נביאי אמת ונביאי שקר

הבאת ספר תנ"ך מלא וספר למידה

ביצוע עקבי של משימות שתינתנה בכתה ולבית.

ההערכה בקורס תינתן על השתתפות בשיעורים,

ביצוע המשימות מבדקים

ומתכונת.אשכול רוח כלכלה וחברה


אזרחות ומנהיגות

שם הקורס והמנחה


למי מיועד?

אופי הפעילות

דרישות

מסע למנהיגות


הדס מורג שגיא

ה-ו

בקורס "מסע למנהיגות" נצא למסע דמיוני.

נפגוש את המנהיג המסתתר בכל אחד מאתנו, נכיר את החוזקות שלנו ונלמד להשתמש בהם, נבחן את הקשיים שבדרך ונמצא יחד דרכי התמודדות.

נסיים את החוויה בפרויקט שכולו שלכם.

במהלך הקורס נשחק, נצפה בסרטים, ניצור ונשוחח

מחויבות להגיע לשיעורים

 

רצון וסקרנות

 

(שעתיים רצופות)

ערכים ואזרחים ומה שבניהםמנחה: שושי דוכן

חט"ב-

ח-ט

החברה הישראלית הינה חברה הטרוגנית כלומר חברה מגוונת מאד המורכבת מקבוצות שונות זו מזו מבחינת השתייכותן הלאומית, דתית, עדתית, מעמדית ופוליטית,  חברה שיש בה שילוב של גלי עליה שונים מארצות שונות בתקופות שונות. מהי מדינה דמוקרטית, מהם ערכי הדמוקרטיה, מהן זכויות הפרט וחובותיו, מהם מוסדות המדינה ועל פי אילו כללים הם מתנהלים, מה ייחודה של ישראל כמדינת הלאום היהודי, מי הן הקבוצות השונות בחברה הישראלית, ומהי מערכת היחסים ביניהן.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

בקורס זה נעסוק בשאלות חקר, הגשת עבודות, סיורים וביצוע עקבי של שיעורי בית.

שעתיים בשבוע

מזרח תיכון ואיסלם


עמית אור

ט-י"ב

נדבר ,נכיר ונתבונן באסלאם כיום  ובסכסוך הישראלי פלסטיני תוך שילוב שיחות ודיונים באירועים ונושאים אקטואליים בתחום.

במהלך הקורס נחקור, נראה סרטים ,מצגות ועדויות מצולמות שיעזרו לנו להתחבר לנושא ולהבינו לעומק.

 

דרישות- מחויבות להגיע לשיעורים, רצון ,סקרנות וראש פתוח להכיר וללמוד דברים חדשים תוך כדי חשיבה ביקורתית ושיח.  

 

אזרחות - הלכה למעשה


מנחה: אדר ענבר


כיתה י"א

נכיר את עקרונות הדמוקרטיה, את זכויות האדם והאזרח ואת מבנה השלטון בישראל.

נראה סרטונים, נשחק משחקים ונתמודד עם סוגיות אקטואליות מהחדשות.

נכין עבודות חקר בהן נצלול לתוך סוגיות אזרחיות ברמה המקומית. הציון על עבודות אלה יהווה 20% מציון הבגרות באזרחות.

בנוסף במהלך הקורס ינתנו מבחנים עם ציון שיהוו חלק מציון ההגשה לבגרות באזרחות.


הגעה קבועה והשתתפות בשיעורים

הכנת שיעורי בית

הגשת מטלות במועד


מחברת וקלסר לדפי עבודה וסיכומים.


הקורס יינתן בסמסטר ב'


אזרחות - להיות אזרחים בישראל


מנחה: אדר ענבר


כיתה י"ב

נחזור על עקרונות הדמוקרטיה ונתעמק בסוגיות אקטואליות שונות.

נלמד על החברה הישראלית ומאפייניה

נבחן את משמעות היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית.

נכיר את השפעת התקשורת על הפוליטיקה והממשל.

נלמד על הרשויות המקומיות ונלווה את הצבעה הראשונה של התלמידים - בבחירות לרשויות המקומיות  2018, ולכנסת ב 2019

במהלך הקורס ינתנו מבחנים שביחד עם מבחן המתכונת יהוו את ציון ההגשה לבגרות באזרחות


הגעה קבועה והשתתפות בשיעורים

הכנת שיעורי בית

הגשת מטלות במועד


מחברת וקלסר לדפי עבודה וסיכומים.


הקורס יכין את התלמידים למבחן הבגרות ב 6.5.2019


בית מדרש


עמר פיניקתלמידי תיכון

וילדי ח' וט' שמוכנים ללימוד מעמיק

כל מה שקשור אלינו כיהודים וישראלים מתוך גישה שרואה בטקסטים מקור השראה ולא מקור סמכות. חלק מהלימוד נעשה במליאה וחלק בחברותות קטנות.

יכולת להקשיב לאחרים. ורצון לפתח דעה עצמאית


כלכלה ושיווק

חינוך פיננסי
מנחה: שושי דוכן

תלמידי החט"ב-

ז'-ט'

"כסף זה לא רק מתכת כסופה ואוסף ניירות"

מי לא אוהב לעשות קניות? אנחנו אוהבים לרכוש בגדים, נעלים, גאדג'טים, אוכל ומכשירי חשמל. וכשיש מבצעים? התאווה לקנות רק גדלה ואנחנו רוכשים כל מוצר שאנו חושקים בו.

אבל רגע !!!

מאין הכסף מגיע? מהו כרטיס אשראי? מי אחראי להדפיס כסף? מהי קנייה חכמה?

כל זאת ועוד נלמד בחינוך פיננסי, דרך רכישת כלים לצרכנות נבונה, התנהגות אחרית וממתי כדאי לי לחסוך לעתיד.

צרכנות נבונה –  מהי קנייה חכמה ? מושפעים מהפרסומות? מהי התנהגות צרכנים? מה אמצעי תשלום הקיימים כיום?

כל זאת נלמד בקורס

צרכנות נבונה ויזמות דרך מושגים מעולם העסקים של הגדולים, בניית תקציב,  סרטונים, מצגות, שיווק ויחסי ציבור, משחקים ומונופול.

הקורס מיועד כל תלמידי חטיבת הביניים, ומטרתו לפתח כישורי חיים בתחום הפיננסי


שעתיים בשבוע

מציאות כלכלית מדומה


שושי דוכן

חטב- תיכון

הדרך הבטוחה להכפיל את כספך היא לקפל אותו באמצע ולשים אותו בכיס"."

האם העולם הוא למעשה מציאות מדומה, וכל מה שאנו חווים הוא רק סימולציה של אינטלגינציה מלאכותית, הפועל על ידי כוח מחשוב שעולה. ומה שמגביל אותנו זה הדמיון שלנו?

מציאות כלכלית  מדומה היא טכנולוגיה המבטיחה אפשרויות עיבוד מידע חדשות. הקורס יעסוק בהצגת אלמנטים קוגניטיביים, חברתיים, פסיכולוגיים, כלכליים, ותעסוקתיים של טכנולוגיות המציאות המדומה. נצפה בסרטים העוסקים במציאות מדומה, סרטי כלכלה, ומה קורה שנגמר הכסף?

הקורס מיועד כל תלמידי חטיבת הביניים ותיכון, ומטרתו לפתח חשיבה ביקורתית על המרחב הוירטואלי


שעתיים בשבוע


שיווק ומיצוב לאנשים ועסקים

 

ניל"י גולדפיין

 

ח'-ט'

בקורס שיווק ומיצוב לאנשים ועסקים נלמד כיצד בעולם העסקים העכשווי ארגונים ואנשים מפרסמים את עצמם, מייצרים בידול וגורמים לכולנו להכיר אותם, לקנות אותם או להשתמש במוצרים שהם מייצרים. מעבר לקבלת מושגי יסוד מעולם יחסי הציבור, השיווק והפרסום, נפגוש אורחים רבים מתחומי העיתונות, יחסי הציבור, השיווק והמכירות. בנוסף נצא לסיור לימודי באולפני הטלוויזיה של ערוץ 13

מחויבות להגיע לשיעורים ולהתייחס בכבוד לאורחים

רצון וסקרנות, נכונות להתנסות בחוויות חדשות ולהכיר את עולם הארגוניםהסטוריה

היסטוריה - עלייתו של הרוע - נאציזם, מלחמת העולם השניה ושואה - לפי התכנית לבגרות פנימית

מנחה: אדר ענבר

כיתה י'

נלמד פרק משמעותי בהיסטוריה האנושית - איך צמח המשטר הנאצי, מהי האידאולוגיה הנאצית וכיצד סחפה אחריה מיליונים. נלמד על מהלכי מלחמת העולם השניה ועל שואת העם היהודי.

במהלך הלימודים נשלב צפיה בסרטים וסרטונים, נעשה עבודת חקר אישית וגם נכין תערוכה שתבטא את ההסתכלות המקורית של כל תלמיד על הנושא.

בקורס ינתנו מבחנים והעבודות בו יזכו לציונים. הקורס יהווה 30% מציון הבגרות בהיסטוריה.


הגעה קבועה והשתתפות בשיעורים

הכנת שיעורי בית

הגשת מטלות במועד


מחברת וקלסר לדפים


הקורס יתקיים עד יום השואה


היסטוריה של ישראל - תכנית ה 70% לבגרות בהיסטוריה


מנחה: אדר ענבר


כיתה י"א

נכיר את ההיסטוריה של ישראל מראשית הציונות, דרך החלוצים, המאבק על המדינה, העליות לישראל ומלחמות ששת הימים ויום כיפור. כמו כן נלמד על תקופת בית שני ממרד החשמונאים ועד חורבן הבית.

נראה סרטונים, נשמע שירים,  נשחק משחקים, נקרא חומרי מקור ונתמודד עם שאלות בגרות.

במהלך הקורס ינתנו מבחנים עם ציון שיהוו, ביחד עם ציון מבחן המתכונת ותלמידאות,  את ציון ההגשה לבגרות בהיסטוריה.


הגעה קבועה והשתתפות בשיעורים

הכנת שיעורי בית

הגשת מטלות במועד


מחברת וקלסר לדפי עבודה וסיכומים.


הקורס ימשיך את החומר, שנלמד בשנה שעברה בנושא.   

הקורס יינתן בסמסטר א' ויכין את התלמידים לבחינה ב 7.2.2019
פסיכולוגיה וסוציולוגיה

"אנחנו זן נדיר"- מסע אנתרופולוגי-סוציולוגי.

איילה שניי

חט"ב

באנגליה לא מקובל לאכול עם מרפקים על השולחן

ביפן אם מסתכלים למישהו בעיניים מתפתחת מריבה

ובהודו לעולם לא ילחצו לכם את יד שמאל

אלו רק דוגמאות על תרבויות אחרות. מדוע חשוב לנו ללמוד על תרבויות? האם אנחנו

מסוגלים ללמוד באותו אופן גם על עצמנו? נחקור את הסביבה הקרובה שלנו וגם הרחוקה ונלמד מושגים מתחום האנתרופולוגיה או הסוציולוגיה כמו סמלים, טקסים, מיתוסים ועוד.

בכל שיעור נכיר מושג מתחומים אלו ונדון בו כפי שהוא עולה מתוך סרטים , סרטונים והרצאות בצורה

פעילה וחוויתית.


"בואו נדבר על זה"- פסיכולוגיה בגובה העיניים

איילה שניי

חט"ב

מהו לחץ? איך לחץ חברתי יכול להשפיע עלינו?

מה פרויד היה אומר על החלום שלך אתמול?

איך אפשר לשכנע אנשים?

הוואטסאפ, הפייסבוק והאינסטגרם- what's your story?

אושר- יש דבר כזה?

"שמים את הסמים על השולחן" – מהי התמכרות?

בקורס נבין תופעות ומושגים מתחום הפסיכולוגיה כדי להכיר את עצמינו ואיך אנחנו פועלים בעולם

באופן חוויתי!

נדון במושגים כמו זהות, מנגנוני הגנה, דיסונאנס קוגנטיבי ועוד, תוך כדי הרצאות, צפיה פעילה בסרטים, סרטונים ומצגות.


סוציולוגיה לבגרות


מנחה: איילה שניי

הקורס מיועד לתלמידי התיכון


במסגרת המגמה של לימודי מדעי החברה השנה ניבחן בשתי יחידות במקצוע סוציולוגיה.

כמו כן, נמלא את משימת הערכה החלופית.


הלמידה התיאורטית תעשה בבית: אתם תקראו את החומר הרלוונטי לפני השיעור

ובשיעורים: נדון בנושאים, נצפה בסרטים, נשתתף בסיורים מחוץ לבית הספר שידגימו את החומר.

החל מפסח נעסוק אך ורק בהכנה למבחן הבגרות.

מבנה ציון ההגשה יקבע לאחר דיון בתחילת השנה.

קריאה שוטפת לקראת השיעורים

סיכום החומר

השתתפות בשיעורים

חשיבה עצמאיתספרות

שם הקורס והמנחה

למי מיועד?

אופי הפעילות

דרישות

שירה- למשוררת ולמשורר


דור מלו

חט"ב

בקורס זה נלמד על מאפייני השירה המודרנית ועל איכותה כחלק מתחומי האומנות- מוסיקה, ציור, פיסול ועוד.

נלמד על כוחה המרפא של השירה, על מקומה בעולם בכלל ובעולמנו בפרט, ונתנסה בכתיבה יוצרת

מחברת כתיבה וקלסר עם שמרדפים ולקסטים.


להגיע שבעים ועם בקבוק מים


מצברוח טוב, יצירתי וקשוב


(שעתיים שבועיות)

ספרות לבגרות

במסגרת ה-70%

מנחה -

הילה שחק

חמש שעות

שבועיות

לתלמידים הניגשים לבגרות

ולאוהבי ספרות בכלל
נעסוק השנה בז'אנרים שונים כמו: שירה, רומן, מחזה והסיפור הקצרנוכחות חובה, הבאת היצירות וקריאתן, ביצוע עקבי של משימות שתינתנה בכתה ולבית.

ההערכה בקורס תינתן על השתתפות בשיעורים, ביצוע המשימות מבדקים ומתכונת

ספרות של מציאות אחרת

מנחה- חלי ארבלמיועד לתלמידי יא. קורס זה הוא חובה לניגשים לבחינת הבגרות בספרות, בקורס זה יקבע 30% מהציון הסופי בבגרות.בקורס נענה על שאלות כמו: מהו טקסט ספרותי? כיצד יש לפרש יצירת ספרות? מהו טבע השפה? מהו הערך הפוליטי של טקסט? ועוד

במהלך הקורס נתרגל קריאה פעילה של טקסטים מסוגים שונים, נעסוק בכתיבה יצירתית ורפלקטיבית, נקיים דיונים וכל זאת תוך התמקדות והענקת תשומת לב מיוחדת לספרות הספקולטיבית.


גישה חיובית לקורס, ראש פתוח, שתי מחברות ומנוי לספריה (לצורך השאלת ספרים שילוו את הקורס).מגדר ושוויון

שם הקורס והמנחה

למי מיועד?

אופי הפעילות

דרישות

מגדר ושוויון

שרון גושן פיליפ

ח' ומעלה

האם הפמיניזם רלוונטי היום? למה הפמיניזם חשוב לגברים? האם מתקיים היום שוויון זכויות מלא? איך נראה עולם הפרסום? בקורס נענה על שאלות אלה ועוד שאלות קשות יותר ומרתקות יותר. נראה סרטים וננתח פרסומות ונבין- למה בכלל צריך את הפמיניזם הזה היום, נפגוש נשים שפרצו דרך בתחומן וגם נחשוב- איזה בן/ בת אדם אני רוצה להיות בהקשר זה.

רצון ללמוד, לשאול, לפתוח סוגיות מורכבות יותר ופחות. דרישות: ראש פתוח, יכולת להקשיב לדעות שונות משלי, להביע דעה.

בקורס תהיינה מטלות כתיבה ומטלה סופית.אשכול חשבון מתמטיקה


שם הקורס והמנחה

קהל היעד

הנושא בו מתמקד הקורס

דרישות קדם

עשר אצבעות

חשבון בשיטת מונטסורי


מנחה:

ליזה חריף

גן

למידה חוויתית של יסודות החשבון

הכרת המספרים וכתיבתם, התאמת מספר לכמות, מניה וספירה, פעולת החיבור ועוד.

אין


שעתיים שבועיות

זמן חשבון


חשבון בשיטת מונטסורי
מנחות:

ליזה חריף

דיקלה שדה-פז

א' ב'

החינוך המונטסורי הוא חינוך מדעי שמטרתו להתבונן בילדים, להאמין בהם וליצור עבורם סביבה מלאה בעזרים מונטסוריים ייחודיים, שתפקידם לעורר סקרנות ולעודד למידה ספונטנית דרך הצלחה וסיפוק.

הסביבה מתוכננת בקפידה כדי לתת מענה הולם לצרכים הלימודיים של כל ילד וילדה הנמצאים בכיתה ולקדם התפתחות חברתית, נפשית ופיזית.

בקורס חשבון ילמדו הילדים בעזרי לימוד מוחשיים המפעילים את כל החושים. באמצעות עזרים אילו מפתחים הילדים תפיסה מוחשית של פעולות החשבון השונות ומאפשרים להם לעבור באופן הדרגתי מן המוחשי אל המופשט. עזרי הלימוד מפתחים בילד הבנה אמתית לעולם המספרים, מעודדים אותו להתקדם בחומר הנלמד ומעוררים בו סקרנות ועניין במקצוע.

ההתקדמות בתכנית הלימודים בשיטת מונטיסורי היא בקצב אישי, תוך שאיפה למיצוי הפוטנציאל. הילד קובע את קצב ההתקדמות בחומר, תוך הכוונה ועידוד של המורה.

אין


3 שעות שבועיות


* הלמידה בקורס זה היא רב גילאית.

יש לבחור קבוצה אחת מתוך החמש.


** עד 15 תלמידים בכל קבוצה.


אוריגאמטריה

מנחה:

חן ארד

חט"צ

לימודי גיאומטריה באמצעות אוריגמי

בקורס ניצור דגמים שונים בעזרת קיפולי נייר. בתהליך הקיפול נחקור מושגי יסוד מתחום הגאומטריה, כגון מצולע, זווית, מרובע, סימטריה ועוד.


אין


שעה שבועית

 

 

 

 

שם הקורס והמנחה

קהל היעד

הנושא בו מתמקד הקורס

דרישות קדם

כיף כפליים 2 


מנחות:

יפעת שורר נקר

ליזה חריף


ג'-ד'

וכל העומד/ת בדרישות הקדם

שרים, רוקדים ומשחקים את לוח הכפל

ידוע שלוח הכפל הוא בסיס חשוב ללימודי החשבון ולחיים בכלל, אבל מוזיקה וחשבון... מה הקשר?

בקורס זה נלמד אסטרטגיות, שיטות ואפילו טריקים שיהפכו את כל העניין לחוויתי ואפילו... כיף כפליים!

משמעות בסיסית של הכפל והחילוק

ידיעת לוח הכפל - כפולות 2,5,10

חיבור וחיסור עד 20


שעה שבועית

אלופים באלפים 2


מנחות:

יפעת שורר נקר

ליזה חריף

ג'-ד'

וכל העומד/ת בדרישות הקדם

"בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומד בית ובו שלוש דירות...". אך מה עושים כשבית המספרים מלא עד אפס מקום? דירת האחדות, העשרות והמאות... כולן עמוסות בדיירים ודיירות.

כדי להפוך לאלופים באלפים, תצטרכו לגלות –

 • מדוע החליטו לבנות את בית האלפים?

 • ומהם החוקים של בית המספרים?

 • איפה בחיי היום יום פוגשים מספרים באלפים?

 • ואיך מבצעים פעולות חיבור וחיסור באלפים?


הכרת המספרים והמבנה העשרוני בתחום ה-1,000

חיבור וחיסור במאוזן

ובמאונך


2 שעות שבועיות

לשבור את השבר 1


מנחים:

עומר פיניק ונועה רוזנפלדר

ג'-ד'

וכל העומד/ת בדרישות הקדם

שברים למתחילים - מרגישים שאתם מבינים (כמעט) הכל על מספרים שלמים? כנראה שהגיע הזמן להכיר עולם חדש של מספרים... השברים הפשוטים!

בדרך יצירתית וחוויתית, נחקור ונגלה:

 • מיהו השבר הפשוט? ואיפה אפשר לפגוש אותו בחיי היום יום?

 • מהן המשמעויות השונות של השבר?

 • מהם מרכיבי השלם?

 • ממה בנוי המספר המעורב?


משמעות הכפל והחילוק

ידיעת לוח הכפל!

חיבור וחיסור עד 100


שעה שבועית

עולם המספרים הגדולים 1


מנחות:

יפעת שורר נקר

חלי ארבל

ג'-ד'

וכל העומד/ת בדרישות הקדם

הכרות עם מספרים גדולים בתחום המיליון ואף מעבר...

"עשר זה מעט, מאה זה יותר, אלף זה הרבה ומיליון זה המון!" (מתוך "והילד הזה הוא אני", יהודה אטלס).

אז לאלו שכבר שולטים בעשרות, מאות ואלפים, ברוכים הבאים לעולם המספרים הגדולים!

בקורס נחקור ונגלה:

 • איך בנויים מספרים גדולים?

 • וכיצד המבנה שלהם מסייע בחיבור וחיסור?

הכרות עם המספרים והמבנה העשרוני בתחום ה- 10,000

חיבור וחיסור במאוזן ובמאונך, כולל המרה


שעתיים שבועיות

צורות הפלא 1


מנחה:

יפעת שורר נקר

ג'-ו'

וכל העומד/ת בדרישות הקדם (תינתן עדיפות לילדי ד'-ו')

גיאומטריה למתחילים

בואו נצא למסע הכרות עם העולם המופלא של הצורות... בקורס נפעל באמצעים אמנותיים ובדרכים יצירתיות ומגוונות: נגזור, נצבע, נצייר, נקפל, נסרטט, נבנה, נצלם ועוד.

נפתח את הראייה החזותית במישור ונכיר מושגי יסוד בגאומטריה, כגון: קדקוד, צלע, זווית, מצולע, ישרים מקבילים, ישרים מאונכים, משפחת המרובעים וריצוף.


קריאה וכתיבה.

הכרות עם המספרים עד 100 וארבע פעולות החשבון.


שעה שבועית

 שם הקורס והמנחה

קהל היעד

הנושא בו מתמקד הקורס

דרישות קדם

לשבור את השבר 3


מנחות:

אורית חוסינסקי

עינב טננבאום

ה'-ו'

וכל העומד/ת בדרישות הקדם

שברים למתקדמים -
אחרי שהכרנו מקרוב את השבר הפשוט והתחלנו להתיידד עמו, נעמיק את הקשר...  ונגלה:

 • איך נוכל לקרוא לשבר בשמות שונים, מבלי לשנות את ערכו?

 • מה קורה לשבר כאשר מרחיבים או מצמצמים אותו?

 • כיצד אפשר לחבר או לחסר חמישיות עם שישיות?

 • מיהו "המכנה המשותף" ואיפה בחיי היום יום יוצא לנו לפגוש אותו?

משמעויות השבר הפשוט (חלק משלם וחלק מכמות)

שמות שונים לאותו שבר

מעבר משבר פשוט למספר מעורב

חיבור וחיסור שברים פשוטים בעלי מכנים דומים (כפולות)


שעתיים שבועיות

לשבור את השבר 4


מנחות:

יפעת שורר נקר

עינב טננבאום

ה'-ו'

וכל העומד/ת בדרישות הקדם

מומחים בשברים -

לכל אלו שכבר מבינים מיהם השברים ומה אפשר לעשות איתם, זה הזמן שלכם להפוך למומחים בשברים!

בקורס נחקור ונגלה:

 • מה הקשר בין פעולת החילוק לשבר?

 • איך מוצאים חלק של שבר?

 • כמה פעמים "שני שלישים" נכנס בשלם?

 • מה המשמעות של חצי לחלק לרבע?

 • ואיך אפשר לחלק כמות כלשהי לפי יחס נתון?


צמצום והרחבה

הכרות עם עקרון המכנה המשותף

חיבור וחיסור שברים פשוטים בעלי מכנים זרים

מעבר משבר פשוט למספר מעורב


שעתיים שבועיות

עולם המספרים הגדולים 3


מנחות:

אורית חוסינסקי

עינב טננבאום

ה'-ו'

וכל העומד/ת בדרישות הקדם

מתקדמים במספרים גדולים

נמשיך ונעמיק את הידע במספרים שלמים, כולל נושאים ממש מתקדמים (ומעניינים) כמו:

 • איך מחליטים אם מספר הוא ראשוני או פריק?

 • ואם מספר הוא פריק, איך אפשר לפרק אותו לגורמים ראשוניים?

 • איך יודעים אם מספר מתחלק במספר אחר, מבלי לחשב?

 • ידוע שכפל הוא קיצור של חיבור חוזר, אבל מהו הקיצור של כפל חוזר?

 • אילו אסטרטרגיות יכולות לסייע לנו לפתור סיפורים חשבוניים רב שלביים?


הכרות עם המספרים והמבנה העשרוני בתחום המיליון,

חיבור וחיסור במאוזן ובמאונך, כולל המרה,

כפל דו ספרתי בדו ספרתי,

חילוק ארוך


שעה שבועית

דומינו


מנחה:

יפעת שורר נקר

ה'-ו'

וכל העומד/ת בדרישות הקדם

(עדיפות לילדי ו')

קורס העשרה מתמטית –

בקורס נכיר את סוד קסמו של
משחק הדומינו המוכר מזוויות חדשות.. בעזרת אבני הדומינו, נרחיב ונעמיק את הידע המתמטי והגאומטרי בדרך של בנייה ומשחק, חקירה וגילוי מתוך עניין והנאה.


שליטה בארבע פעולות חשבון במספרים שלמים,

הכרות עם שברים פשוטים ועשרוניים,

הכרות עם מושגים בסיסיים בגאומטריה


שעה שבועית

צורות הפלא 1


מנחה:

יפעת שורר נקר

ג'-ו'

וכל העומד/ת בדרישות הקדם (עדיפות לילדי ד'-ו')

גיאומטריה למתחילים

בואו נצא למסע הכרות עם העולם המופלא של הצורות... בקורס נפעל באמצעים אמנותיים ובדרכים יצירתיות ומגוונות: נגזור, נצבע, נצייר, נקפל, נסרטט, נבנה, נצלם ועוד.


נפתח את הראייה החזותית במישור ונכיר מושגי יסוד בגאומטריה, כגון: קדקוד, צלע, זווית, מצולע, ישרים מקבילים, ישרים מאונכים, משפחת המרובעים וריצוף.


קריאה וכתיבה.

הכרות עם המספרים עד 100 וארבע פעולות החשבון.


שעה שבועית

צורות הפלא 3


מנחה:

יפעת שורר נקר

ה'-ו'

וכל העומד/ת בדרישות הקדם

גיאומטריה למתקדמים

הצטרפו לשלב הבא של המסע, בו נחקור ונגלה את נפלאות עולם הצורות התלת ממדיות...

בקורס נפעל באמצעים אמנותיים ובדרכים יצירתיות ומגוונות: נבנה גופים הנדסיים, נגזור, נצבע, נצייר, נקפל, נסרטט, נצלם ועוד.


נפתח את הראייה החזותית במישור ובמרחב ונכיר מושגים חדשים בגאומטריה, כגון: גוף הנדסי, פאה, תיבה, קוביה, מנסרה, נפח, פריסה ועוד.

ידיעה של מושגי יסוד בגאומטריה: קדקוד, צלע, זווית, מצולע, ישרים מקבילים, ישרים מאונכים, משפחת המרובעים, סוגי משולשים, אלכסון, שטח והיקף.


שעה שבועית


שם הקורס והמנחה

קהל היעד

הנושא בו מתמקד הקורס

דרישות קדם


מתמטיקה ז'

תלמידי כיתה ז וכל מי שעומד בדרישות המקדימות

אלגברה: מספרים מכוונים, ביטויים אלגבריים ופישוטים, משוואות, אי שיוויונות, הסתברות, פונקציות.

גיאומטריה: מרובעים, משולשים, חפיפה, חישובי שטח והיקף

שליטה ב – 4 פעולות חשבון במספרים שלמים,  בשברים פשוטים ובמספרים עשרוניים.

ציוד: מחשבון מדעי, סרגל, כלי כתיבה


מתמטיקה ח'


תלמידי כיתה ח וכל מי שעומד בדרישות המקדימות

אלגברה: יחס ופרופורציה, פונקציה קווית, אחוזים, משוואות בשני נעלמים, סטטיסטיקה.

גיאומטריה: חפיפת משולשים, דמיון משולשים, משפט פתגורס, משולש שווה שוקיים, הוכחות

הקורס מיועד לתלמידים  ששולטים בחומר הלימוד של אלגברה א'.

ציוד: מחשבון מדעי, סרגל, כלי כתיבה


מתמטיקה ט'


תלמידי כיתה ט וכל מי שעומד בדרישות המקדימות

אלגברה: חוקי החזקות, כתיב מדעי של מספרים, נוסחאות הכפל המקוצר, פירוק טרינום ריבועי, משוואות בשברים אלגברים, פונקציה ריבועית ומשוואה ריבועית, הסתברות – מודלים שונים, קראית גרפים ודיאגראמות.

גיאומטריה: הוכחות במשפחת המרובעים, המשולשים, המעגל, גיאומטריה של המרחב

הקורס מיועד לתלמידים ששולטים בחומר הנלמד באלגברה ב'.

ציוד: מחשבון מדעי, סרגל, כלי כתיבה

* מתמטיקה לבגרות 3  יח"ל כיתה י

שאלון  מס'035183 


מיועד לתלמידי כיתה י'

הכנה לשאלון ראשון בבגרות 3 יח"ל

פונקציות, סדרות, סטטיטיקה, הסתברות, טריגונומטריה

נדרש ידע בסיסי בלבד ברמה של אלגברה א'.

* מתמטיקה לבגרות 3  יח"ל כיתה יא שאלון מס' 035381הכנה לשאלון שני בבגרות 3 יח"ל

העמקה בנושאים: פונקציות, סדרות, סטטיטיקה, הסתברות, טריגונומטריה

השאלון הראשון של 3 יח"ל במתמטיקה


4 שעות שבועיות

* מתמטיקה לבגרות 3 יח"ל כיתה יב שאלון מס' 035382הכנה לשאלון שלישי בבגרות 3 יח"ל

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, בעיות מילוליות ופתרון של בעיות קיצון


השאלון השני של 3 יח"ל במתמטיקה


4 שעות שבועיות


*מתמטיקה לבגרות

4/5 יחידות

כיתה י'


י' ברמה של 4/5 יחידות לימוד

הכנה לבחינת הבגרות ברמות 4 ו-5 יח"ל

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי:

משוואות ואי שוויונים, הנדסה אנליטית, חקירת פונקציות מסוגים שונים, פתרון בעיות קיצון, מציאת פונקציה קדומה וחישובי שטחים.

טריגונומטריה במישור

נדרש ידע רחב וטוב באלגברה של חטיבת הביניים ונכונות להשקיע הרבה בבית.

הקורס דורש התמדה ורציפות הן מבחינת נוכחות בכתה והן מבחינת הכנת שיעורי הבית.

6 שעות שבועיות

* מתמטיקה לבגרות 4/5 יחידות כיתה יא

שאלון מס' 035481 ושאלון מס' 035581


יא' המעונייניםלגשת לבחינת הבגרות ברמה של 4 או 5 יחידות לימוד ומתכוונים להשקיעבלימוד

הכנה לבחינת הבגרות הראשונה ברמת 4 ו-5 יח"ל

גיאומטריה במישור, טריגונומטריה במישור, חקירת פונקציות, אינטגרלים, סטטיסטיקה, סדרות, בעיות מילולית.

נדרש ידע רחב וטוב במתמטיקה בכיתה י' ברמת 4 ו-5 יח"ל ונכונות להשקיע הרבה בבית.

הקורס דורש התמדה ורציפות הן מבחינת נוכחות בכתה והן מבחינת הכנת שיעורי הבית.

7 שעות שבועיות

*מתמטיקה לבגרות

4/5 יח"ל כיתה יב


שאלון מס'  035482

ושאלון מס' 035582


י"ב המעוניינים לגשת לבגרות במתמטיקה ברמה של 4 ו- 5 י"ל.

הכנה לבחינת הבגרות השניה ברמה 4 ו-5 יח"ל

 • וקטורים

 • הנדסה אנליטית

 • טריגונומטריה במרחב

 • מספרים מרוכבים

 • בעיות גידול ודעיכה

 • חדו"א של פונקציות אי-רציונליות, מעריכיות ולוגריתמיות

 • חישובי שטחים/נפחים

 • שאלות ערך קיצון


דרישות מקדימות:

 • ידע טוב בטכניקה אלגברית, בהנדסת המישור ובחדו"א

 • חדוות הלמידה

 • כ-20 שעות תרגול מחוץ לבית הספר (ש"ב)

נוכחות מתמדת בשיעורים

7 שעות שבועיות


אשכול מדעים וטכנולוגיה

שם הקורס והמנחה

למי מיועד?

אופי הפעילות

דרישות קדם/ דרישות מיוחדות

מדעים – אני וסביבתי

מנחה: ליאל בירן

א-ב

נלמד על גופנו, על הסביבה שלנו, ועל התלות וההשפעות ההדדיות ביניהם. ניגע ונחקור נושאים שונים ומגוונים בעולם המדע.

הקורס יתקיים בפגישה שבועית של שעתיים

מחברת וקלמר מאובזר

שוטטות

מנחה: ליאל בירן

חט"צ

(גן-א-ב)

האם יש חיים מחוץ לתחומי בית הספר? מה קורה לחי ולצומח בסביבתנו? איך הסביבה משתנה עם חילופי העונות? נשוטט בטבע שבו טובל בית הספר, ונעורר את הסקרנות לגלות, לחקור ולשאול שאלות על היצורים והתופעות שבהם ניתקל.

הקורס יתקיים בפגישה שבועית של שעתיים רצופות (90 דקות). אין אפשרות להשתתף בשעה בודדת.

יש להקפיד על דרישות הקורס, ובפרט על הגעה עם כל הציוד הנדרש בכל שבוע, כמפורט כאן.

יכולת לצאת לטיול של שעה וחצי בקבוצה גדולה (עד 25 ילדים) בליווי מבוגר, תוך התנהלות אחראית ועצמאית.

נדרש להגיע עם ציוד בכל שבוע ולעמוד בכללי ההתנהגות שיקבעו בתחילת השנה.

ציוד חובה כל שבוע לכל אורך השנה:

·         נעליים סגורות

·         כובע

·         תיק קטן ונוח

·         מים

·         אוכל בריא לדרך (ללא ממתקים וחטיפים).

לא תותר יציאה ללא ציוד החובה.

מדעים ג-ד- צמחים

מנחה- אשטרה לוין

ג'-ד

עבור רובנו, בילוי בחיק הטבע מעורר הנאה רבה וממלא אותנו בנחת, בין אם נהניתם מריח הפרחים, גזעים חסונים שניתן לטפס עליהם או עלים יפים שאפשר לשזור, עולם הצמחים הוא מבין העשירים בטבע והוא חלק בלתי נפרד מחיי היום יום שלנו. בקורס נצלול אל תוך העולם המרתק של הצמחים דרך עבודה מעשית וניסויים בכיתה, נכיר את חלקי הצמח השונים ואת תרומתם הרבה לטבע ולאדם ונתנסה קצת בשימושים השונים שיש לצמחים.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה. נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים, בניסויים ופעילויות בחצר. יש להביא מחברת.

מדעים – ג-ד

בעלי חיים

מנחה: ענת בן פזי

ג-ד

בקורס נכיר את ממלכת בעלי החיים, נלמד על המחלקות של בעלי החוליות והמאפיינים של כל מחלקה, נחשף לבעיות ולסכנות של חלק מחיות הבר-  ואת כל זה נעשה דרך סיפורים, סיורים בסביבה הקרובה, תצפיות, קריאה ועבודות חקר

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.


מחברת וערכת כלי כתיבה מלאה

חקר רובוטיקה


מנחה- אשטרה לוין

ד'-ט' לתלמידי רובוטיקה

שיעור זה הינו נלווה לקורס הרובוטיקה. תלמידי הרובוטיקה יעסקו השנה בחקר החלל במסגרת תחרות הרובוטיקה.

בקורס זה נלמד ונעמיק בחקר החלל ומערכת השמש, מגבלות החיים בתחנת חלל או מאדים והשלבים והקשיים הרבים הנכנסים לתכנון משימות החלל . הלמידה תתקיים בהתאם למשימת החקר שתפורסם בסוף אוגוסט ותמקד בחקר בעיה ופתרונה אשר יוצג בתחרות הרובוטיקה.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה. נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובניסויים. יש להביא מחברת.

מדעים ה-ו

אקולוגיה


ענת בן פזי


ה-ו

בקורס נלמד מהי סביבת חיים נבדוק כיצד מותאמים בעלי החיים והצמחים לסביבתם. נלמד על קשרי-גומלין ויחסים בין בעלי החיים והצמחים בסביבת החיים: הדדיות, טפילות, טורף נטרף, שרשרת מזון ומארגי מזון. בנוסף, נבדוק כיצד מתערב האדם בטבע, ומה ההשלכות של התערבותו.

תלמידי הקורס יעשו עבודת אקולוגיה מעשית- יאמצו את שמורת הטבע "הדסים", יטפלו ויחקרו את בריכת החורף וישתתפו בסקר ציפורים ארצי.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

השתתפות במשימות החוץ כתתיות- בריכת החורף, בסקר הציפורים ובשמורת הדסים.

קלסר ודפדפת

מדעים ה-ו- אנרגיה וחשמל

מנחה- אשטרה לוין

ה'-ו'

רובנו חוזרים מבית הספר ברכב, נכנסים הביתה, מדליקים את האור בחדר ויושבים לאכול משהו שחומם בטוסטר/מיקרו ולא חושבים יותר מדי על כך.. לא אתם! אתם עצרתם ושאלתם, מה זה בכלל החשמל הזה? מאיפה הוא מגיע? בקורס זה נענה על השאלות הבוערות הללו. נכיר סוגים שונים של אנרגיה והפקה חשמלית ונתנסה בהן בבית הספר. נלמד על ההשפעה הרבה שהייתה לחשמל על החברה האנושית ועל כדור הארץ וננסה למצוא דרכים לפעול לשיפור המצב.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה. נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובניסויים. יש להביא מחברת.


כימיה

מנחה- אשטרה לוין

חט"ב

בבסיס כל התופעות שאנו מכירים מחיי היום יום כמו נר שבוער, בצק שתופח, מים שקופאים וגביש שצומח (טוב בסדר, את זה לא כולם מכירים..) מסתתרים להם חוקי הכימיה. בקורס נצלול אל תוך החומרים בסדרה של ניסויים והדגמות, נלמד על מצבי צבירה ומודל החלקיקים, מבנה האטום ותגובות כימיות, נגלה איך הכימיה מסבירה את התכונות של החומר ואת החשיבות שלה לגוף האדם ולטבע.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה. נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובניסויים. יש להביא מחברת.

פיסיקה

מנחה- אשטרה לוין

חט"ב

מספרים כי לפני 400 שנה ישב אייזק ניוטון תחת עץ כאשר נפל על ראשו תפוח שהצית את השאלה "מדוע נופלים העצמים אל כיוון האדמה ולא ההפך?" מדע הפיסיקה עוסק בחוקי היסוד של הטבע, בכוחות ובאנרגיה המושלים בבסיס כל התופעות שאנו עדים להם על כדור הארץ ובחלל. בקורס נלמד כיצד להתבונן ולנתח בעצמנו את העולם הסובב אותנו בראייה פיזיקלית על ידי הכרות עם חוקי הפיסיקה ותהליכי החשיבה שהובילו את גדולי הפיזיקאים לגלות אותם

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה. נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובניסויים. יש להביא מחברת ומחשבון.

בקורס נעשה שימוש בחישובים מתמטיים פשוטים, הנושאים ילמדו בקורס ועל כן אין דרישה מקדימה בנושא.

ביולוגיה חט"ב

רבייה ותורשה בעולם החי


מנחה: ענת בן פזי

חט"בבחלקו הראשון של קורס נכיר את יחידת החיים הקטנה ביותר- התא. בהמשך נתעמק בנושא הרביה בעולם החי- נכיר את אברי הרבייה ותהליכי הרביה בצמחים, בבעלי חיים ובאדם.

בהמשך נפתח צהר להבנת עולם התורשה (גנטיקה). במהלך הקורס נחשף למעורבות האדם בתהליכי הרבייה והתורשה בעולם החי.


עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

השתתפות פעילה בקורס.

ביצוע עקבי של משימות שינתנו בכתה ובבית. ביצוע עבודת מחקר.

מחברת גדולה או קלסר, ערכת כלי כתיבה מלאה.

ביולוגיה חטב-

המשבר הסביבתי- כתבי סביבה צעירים


ענת בן פזי


שעה שבועית

חט"ב

בחלק העיוני: נחשף לבעיות סביבתיות המאיימות על קיומם של מינים שונים וגם על איכות חיינו, נכיר את הגורמים שהביאו את המשבר הסביבתי העולמי.

בחלק המעשי: נעסוק בעיתונות סביבתית חוקרת כחלק מתכנית הבינלאומית 'כתבי סביבה צעירים'

Young Reporters for the Environment  (הפעילה ביותר מ-30 מדינו).

חלק ניכר מהקורסהשתתפות פעילה בקורס.

הכנת עבודה (כתבה/צילום/סרטוני וידאו) והגשתה לתחרות 'כתבי סביבה צעירים'.

העבודות המצטיינות יזכו להשתתף בתחרות הבינלאומית.

גוף האדם- בדגש הומאוסטאזיס


מנחה: ענת בן פזי

מיועד לתלמידי י'


לצורך זכאות לתעודת הבגרות קיימת חובת למידה והערכה בכתה י' של מקצוע מדעי.


בקורס זה נכיר מערכות שונות בגוף האדם- ונתעמק במבנה ובתפקיד שלהן.

נלמד מהו הומאוסטאזיס וכיצד תפקודן התקין של המערכות מסייע בשמירה על הומאוסטאזיס.

הקורס ילווה במצגות ובניסויים, ויכלול עבודות הגשה ומבחנים

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

הגעה סדירה ועקבית לשעורים, הכנת שיעורי בית, עבודות ומשימות באופן קבוע.

השתתפות פעילה במשימת סיכום.

הציון בקורס יקבע על פי מחוון שיבנה עם התלמידים בתחילת השנה.

מדעי הסביבה- לבגרות

לתלמידי י' ויא' המעוניינים להבחן ברמת 5 יח"ל.


הקורס יכול להחשב כאחד מקורסי השכלה כללית, לתלמידים שלא יבחנו בו בבגרות החיצונית.

מגמה חדשה נולדה בביה"ס- מגמת מדעי הסביבה (5 יח"ל)!

מדעי הסביבה הוא מקצוע מדעי, רב תחומי, אקטואלי ומעניין וקשור לחיי היום- יום של כולנו. הלמידה משלבת תחומי ידע רבים ומחייבת הבנת מושגים מתחומי המדעים כמו ביולוגיה כימיה ופיסיקה, בשילוב הביטים כלכליים, חברתיים ואתים וקשורה באופן הדוק למתרחש בסביבה המקומית והעולמית בזמן אמת.

הלמידה תשלב בין למידת חקר בבית הספר ובסביבה, לבין מעורבות ואזרחות פעילה. תכנית הלימודים בקורס תעודד עיסוק בסוגיות ובדילמות סביבתיות הקשורות למתרחש בארץ ובעולם. הדיון בדילמות יהיה אינטגרטיבי וישקף היבטים מדעיים, סביבתיים, חברתיים, כלכליים, משפטיים, טכנולוגיים וערכיים.

עמידה בכללי הקורס כפי שיקבעו בתחילת השנה.

השתתפות פעילה בקורס ובסיורים.

ביצוע עקבי של משימות שינתנו בכתה ובבית. ביצוע עבודת מחקר.

מחברת גדולה או קלסר, ערכת כלי כתיבה מלאה.


מדעי המחשב


שם הקורס והמנחה

למי מיועד?

אופי הפעילות

דרישות


יסודות מדעי המחשב בשפת C#

מנחה: יורם שחק


היקף: 4 ש"ש


תלמידי י'


בקורס זה נלמד מושגי יסוד במדעי המחשב.

סביבת העבודה Visual Studio ושפת התיכנות היא C#

הנושאים שילמדו הם:

אלגוריתם, בעיה אלגוריתמית, תהליך הביצוע המושרה על ידי אלגוריתמים וקלטים, התניות, ביצוע חוזר, מחשב, חומרה, תכנה, מערכת הפעלה, שפות תכנות , הידור, הרצה.

התכנית הכללית, הוראות קלט/פלט, סוגי נתונים ומשתנים (כולל מחרוזות) , הדפסת כותרות, הוראות הצבה, פעולות אריתמטיות, פונקציות ספריה: שורש ריבוע, ערך מוחלט, ערך שלם, מספרים אקראיים.

עקרונות התכנות המובנה, משפטי תנאי IF THEN ELSE , לולאות  FOR ו- WHILE

מבני נתונים והצורך בהם, מערך, הגדרת המערך, טיפוס המערך, מציינים, טווח  המציינים, טיפוסי מציינים, טיפוס תווי, מערך תווי, קליטה למערך, הדפסה ממערך


נוכחות בשיעורים, ביצוע משימות בית שינתנו בחנים ומבחנים


המרחב הטכנולוגי

תחת מטריית המרחב הטכנולוגי יתקיימו קורסים בתחומי התכנות, הרובוטיקה, הדפסה במדפסת תלת מימד, CNC (עיבוד שבבי ממוחשב) עיצוב ועריכה. תכני הקורסים השונים מפורטים בטבלה המצורפת.

בנוסף לשיעורים המובנים ניתן יהיה לעבוד במרחב בשעות סדנא פתוחות. בגלל הכמות המוגבלת של המחשבים, העבודה במרכז תהיה בהרשמה מוקדמת.

לא ניתן יהיה לשמור עבודות על המחשבים, לכן המשתתפים בשיעורים או בשעות הסדנא מתבקשים להגיע עם דיסק און קי.  


שם הקורס והמנחה

למי מיועד?

אופי הפעילות

דרישות קדם/ דרישות מיוחדות

רובוטיקה יסודי

מנחה: ליאל בירן

ד'-ו'

הקורס יוגבל לנבחרת של 15 משתתפים בתהליך של מיונים שיתקיים מוקדם בשנה

קורס רב-תחומי המבוסס על תחרויות הרובוטיקה FLL של ארגון FIRST.

עד סיום התחרויות (לפחות עד ראשית פברואר) נתמקד במשימות התחרות: בניית רובוטים, תכנות הרובוטים, ופרויקט חקר מדעי בנושא השנתי - חלל (ללא קשר לרובוטים). ניישם את ערכי התחרות, כולל גיבוש קבוצתי, למידה משותפת, שיתוף ידע ועוד.

לאחר סיום התחרויות נעסוק במשימות בנייה ותכנות מגוונות ברובוטיקה.

בנוסף לשעתיים השבועיות עם ליאל, מוצעת שעה שבועית נוספת עם אשטרה, הפתוחה לכל תלמידי רובוטיקה (יסודי וחט"ב), והמתמקדת במיומנויות החקר.

מלבד תהליך המיון לנבחרת, לקראת התחרויות ליאל יבחר עד 10 תלמידים/ות מתוך הקבוצה. תלמידים/ות אלו ייצגו את הקבוצה בתוך חדרי השיפוט בתחרויות.

על מנת להצליח במיונים לנבחרת שתישאר בקורס נדרשים:

·         השקעת זמן ומאמץ גם מחוץ לשיעורים – כולל שעות מרכז וגם תגבור אחה"צ (בסיוע הורים)

·         להיות חלק מקבוצה – נכונות לשיתוף פעולה, דיאלוג ונכונות לוותר לטובת הכלל

·         רצון ללמוד, לתרום ולהתקדם באחד או יותר מתחומי הפעילות בקורס

רובוטיקה חט"ב

מנחה: ליאל בירן

ז'-ט'

הקורס יוגבל לנבחרת של 15 משתתפים בתהליך של מיונים שיתקיים מוקדם בשנה

קורס רב-תחומי המבוסס על תחרויות הרובוטיקה FLL של ארגון FIRST.

עד סיום התחרויות נתמקד במשימות התחרות: בניית רובוטים, תכנות הרובוטים, ופרויקט חקר מדעי בנושא השנתי - חלל (ללא קשר לרובוטים). ניישם את ערכי התחרות, כולל גיבוש קבוצתי, למידה משותפת, שיתוף ידע ועוד.

לאחר סיום התחרויות נעסוק במשימות בנייה ותכנות נוספות.

בנוסף לשעתיים השבועיות עם ליאל, מוצעת שעה שבועית נוספת עם אשטרה, הפתוחה לכל תלמידי רובוטיקה (יסודי וחט"ב), והמתמקדת במיומנויות החקר.

מלבד תהליך המיון לנבחרת, לקראת התחרויות ליאל יבחר עד 10 תלמידים/ות מתוך הקבוצה. תלמידים/ות אלו ייצגו את הקבוצה בתוך חדרי השיפוט בתחרויות.

על מנת להצליח במיונים לנבחרת שתישאר בקורס נדרשים:

·         השקעת זמן ומאמץ גם מחוץ לשיעורים – כולל שעות מרכז וגם תגבור אחה"צ (בסיוע הורים)

·         להיות חלק מקבוצה – נכונות לשיתוף פעולה, דיאלוג ונכונות לוותר לטובת הכלל

·         רצון ללמוד, לתרום ולהתקדם באחד או יותר מתחומי הפעילות בקורס

עיצוב משחקים בהדפסת  תלת מימד


מנחה: חן ארד


ג-ד


מדפסת תלת המימד, מאפשרת לנו, ליצור מודלים תלת מימדים, מחומר פלסטי קשיח, בקלות, בדיוק רב ובזריזות.

בקורס נערוך היכרות מעמיקה עם מדפסות תלת המימד שבבית הספר, נבין את תהליך הדפסת המודל, נתרגל עיצוב בתוכנת טינקרקאד ונכיר דרכים נוספות לבנות ולמדל.

בקורס נמציא משחקים בעצמנו ונראה אותם מתעוררים לחיים. נלמד כיצד לפתח רעיון, משלב הסקיצה, דרך תכנון ובניה נכונה ועד יצירת מוצר מושלם, אשר ישמש אותנו בחיי היומיום.

ידע בסיסי בתפעול מחשב, קריאה וכתיבה

דמיון, אורך רוח וחיוך  :)עיצוב בסביבה דיגיטלית


מנחה: חן ארדכיתות ז ומעלה


איך משתמשים בפונטים במחשב? איך מעבדים תמונה?

מהי רזולוציה ואיך מציירים עם עכבר?

בקורס זה, נענה על כל אלו ועוד..

נערוך היכרות עם תוכנות עיצוב שונות,

נתמקצע בעבודה בתכנת פוטושופ, על ידי עיצוב פרויקטים לדפוס ולסביבת מסך.

(בהתאם להתקדמות, נגלוש במחצית השנייה, לעבודה בתוכנות נוספות וניגע באנימציה ממוחשבת).

השתתפות קבועה ופעילה במפגשים,

ידע בסיסי בתפעול מחשב ובאנגלית.

סקרנות וחיוך
מרכז טכנולוגי - גל כרם, חן ארד

לכולם

במרכז הטכנולוגי יש הזדמנות לתרגל ולהעמיק בנושאי עיצוב, תכנות אפליקציות בקרים ורובוטיקה.

הגעה עם דיסקונקי ואוזניות מהבית והרשמה מראש. העבודה במרכז הטכנולוגי היא על תכני המרכז בלבד.

הכנת אפליקציות ג+ - גל כרם

ג' ומעלה

בשיעור נלמד להכין אפליקציות עבור אנדרואיד. השיעור יאפשר לימוד עיצוב ותכנות האפליקציה וחווית המשתמש.

קריאה בסיסית באנגלית של הנחיות התוכנה.

משחקי תכנות ומיינקראפט - מוטי פרנסס

ג'- ד

בשיעור נכיר את יסודות התכנות במספר דרכים, גם בעזרת הדמויות של מיינקראפט. נשחק וניצור סרטונים ומשחקים. מי שאוהב מיינקראפט ייצור וישלב תוכניות שהוא יכתוב בתוך העולם של מיינקראפט, מי שלא כל כך בעניין של מייקראפט תיצור ותשחק במשחקים וסרטונים בעזרת כלי תוכנה אחרים - סקראץ' ודומיו..

יכולת קריאה בסיסית בעברית

מייקרים צעירים-תכנות בקרים - גל כרם

ג' ומעלה

נבקר בעולם המייקרים שכולל יצירה עצמאית של פרויקטים בשילוב של אלקטרוניקה בסיסית ותכנות.

קריאה בסיסית באנגלית של הנחיות התוכנה.

הדפסה בתלת מימד - גל כרם

ה' ו'

נכיר תוכנה חדשה ומקצועית למידול ועיצוב בתלת ממד, נעבוד על הפרויקט משלב התכנון והשרטוט ועד להדפסת המוצר הסופי במדפסת התלת ממד.

קריאה בסיסית באנגלית של הנחיות התוכנה.

הדפסה בתלת מימד - גל כרם

חטיבת בניים ותיכון

נכיר תוכנה חדשה ומקצועית למידול ועיצוב בתלת ממד, נעבוד על הפרויקט משלב התכנון והשרטוט ועד להדפסת המוצר הסופי במדפסת התלת ממד.

קריאה בסיסית באנגלית של הנחיות התוכנה.
אשכול גוף ונפש – ספורט, מחול, ריו יוג וטאי צ'י

שם הקורס והמנחה

למי מיועד

פירוט הפעילות

דרישות

סיפור ותנועה  

לילדי הגן
נתאסף כולנו יחד ונצלול לתוך עולם מרתק של סיפורים ואגדות.  נקנח בתנועה והכרת המרחב

דמיון וסקרנות

משחקי ספורט


שעור, ארבע פעמים בשבוע


מנחה: ורד שובה

שיעור המיועד לחט"צ -

שעתיים מיועדות לילדי גן-ב'

שעתיים מיועדות לילדי א-ב

נלמד ונכיר מגוון  של מיומנויות ספורטיביות בסיסיות, אשר יהוו בסיס למשחקים שונים.  נרוץ, נקפוץ, ננתר, נזרוק כדור, נכדרר, נתפוס, נבעט ועוד... כשהמטרה המרכזית היא הנאה שבתנועה!!!


השיעור מתנהל כסדנא פתוחה מומלץ לילדי הגן לקחת חלק בשיעור אחד לפחות. לילדי א'-ב' להשתתף לפחות ב- 2 שיעורים בשבוע, השתתפות פעילה בשיעור, ביגוד ספורטיבי ונוח, נעלי ספורט והכי חשוב ...אנרגיות חיוביות ורצון לשחק עם חברים  וליהנות..

ספורט בכיף

מרכז ספורט ומשחקי כדור

שעה שבועית

מיקו זנקו

חט"צ גן-ב'

ביחד נלמד את חוקי המשחקים ונתנסה במגוון רחב של משחקים ותנועות אשר יעשירו את בנק התנועות בגיל הצעיר.

השיעור יתקיים במתכונת מרכז אשר אינה מחייבת נוכחות קבועה ומאפשרת בכל שבוע לכל ילד את האפשרות להשתתף ולהתנסות בשיעור.

דרישות: בגדי ונעלי ספורט בלבד.


יוגה באנגלית


עם דלית כנעני דנון


שכבות גן-ב’

באווירה כיפית, לא תחרותית ומזמינה, הילדים יתרגלו רצף תנוחות באופן אישי, כל אחת ואחד במרחב האישי שלה, ותנוחות משעשעות עבור הצעירים מבנינו, ישחקו משחקי יוגה מאתגרים, ישפרו את החוזק הגמישות והקורדינציה. התלמידים ילמדו כיצד להתמקד ולמרכז את עצמם עם טכניקות נשימה שונות וויזואליזציה;

יחוו יוגה בזוגות, ילמדו מיומנויות וטכניקות להרגעה עצמית ושחרור לחצים; אומנות המנדלות המסורתיות וסיפורי היוגה המיתולוגיות. נושאים כמו שלום, כבוד לאחר ולעצמי, הערכה וקבלה יוצגו/ילמדו דרך התרגול הפיזי.

וכל זה קורה באנגלית! :) כמובן עם תרגומים להורדת הלחצים לאלו שפחות מבינים . . .


מי שברשותו מזרן יוגה אישי וכרית עיניים אנא הביאו עמכם לשיעור.

ריו אביירטו עם רינת לוי

גן, א' ב'

מפגש שמח ומהנה , הכולל מוזיקה מגוונת  ותנועה מונחית וחופשית והרפיה.

מתאים מאוד גם לבנים וגם לבנות.


מחויבות הגעה למינימום 80% מהשיעורים.

מעורבות  וסקרנות בתהליך .

הכנת סיכום אישי חוויתי.

ריו אביירטו עם רינת לוי

ג' ד'  ה' ו'

מפגש שמח ומהנה , הכולל מוזיקה מגוונת  ותנועה מונחית וחופשית והרפיה.

מתאים מאוד גם לבנים וגם לבנות.


מחויבות הגעה למינימום 80% מהשיעורים.

מעורבות  וסקרנות בתהליך .

הכנת סיכום אישי חוויתי.

ספורט בהנאה

 

 

 

מנחה:

נועה בריל

כיתות ג-ד

שימור אהבת התנועה תוך הפחתת התחרותיות. הגינות בספורט. שמירה על חוקים וכללים במשחק. נרכוש מיומנויות חדשות כמו: ריצות קצרות וממושכות, קפיצות לרוחק, ריצת משוכות, הדיפת כדור כוח, אלמנטים של התעמלות קרקע ומכשירים.

משחקי כדור מגוונים.

שיתוף פעולה בקבוצה תוך למידת סובלנות וקבלת השונה.

 שמירה על כושר גופני כמרכיב חיוני בשיפור איכות החיים.

הגעה בזמן לשיעור.

תלבושת ספורט, נעלי ספורט.

בקבוק מים.

מצב רוח טוב וחיוך רחב.

כובע וקרם הגנה בימים חמים

(שעה שבועית)

 

בואו להכיר את נפלאות הגוף
מנחה: מיקו

שיעור פעמיים בשבוע

ג-ד

שימור אהבת התנועה הטבעית של ילדים וילדות בדרך ההנאה, המשחק השיתופי אגבש הפחתת התחרותיות.

רכישת מיומנויות מוטוריות, קוגניטיביות, חברתיות ורגשיות לשימוש התלמידים בהווה ובעתיד.

פיתוח יכולות גופניות (מהירות, זריזות, גמישות, כוח, קואורדינציה)

עידוד הפעילות הגופנית של הילדים בשעות הפנאי.

הכרת משחקי הכדור לסוגיו ובבחירה נפתח את אחד מהם.

עיקר הפעילות- משחקי כדור, אתלטיקה , קואורדינציה


הגעה בזמן, להשתתף עד הסוף לפי הכללים , ביגוד ספורטיבי ונוח, נעלי ספורט והכי חשוב ...אנרגיות חיוביות ורצון ללמוד וליהנות..

מחול 

 

מנחה:

נועה בריל

ג-ו רב גילאי

שעה שבועיתעבודה על טכניקה במחול- ,גמישות, קואורדינציה, צעדים בסיסיים מעולם ההיפהופ, ג'ז, מודרני,סלסה.

לימוד ריקודים והופעות כלהקה בכל מיני אירועים בית ספריים ועל במות פתוחות במהלך השנה.

בגד גוף, טייץ קצר או ארוך, נעלי ריקוד למי שיש ,שיער אסוף ובקבוק מים.

מצב רוח טוב וחיוך רחב

כושר לחיים בריאים

 

 

מנחה:

נועה בריל

כיתות ה-ו

נחשף לתחומים שונים בספורט,

תוך כדי שיפור הכושר הגופני למרכיביו. תזונה בריאה ונכונה.

נעבוד על גמישות ומתיחות, נעבוד על פעילות אירובית: ריצות קצרות –ספרינטים וריצות שדה ארוכות.

אלמנטים מעולם התעמלות קרקע ומכשירים.

נקפוץ לרוחק מהמקום, נהדוף כדורי כוח, תחנות עבודה תוך שיתוף פעולה וגיבוש קבוצתי ובעיקר משחקי כדור.

הגעה בזמן לשיעור.

תלבושת ספורט, נעלי ספורט.

בקבוק מים.

מצב רוח טוב וחיוך רחב.

כובע וקרם הגנה בימים חמים

(שעתיים שבועיות)

ספורט זה כייף
שעור, פעמים בשבוע
מנחה: מיקו

ה-ו

שיפור התנועה הטבעית בדרך ההנאה, המשחק השיתופי אגב הפחתת התחרותיות.

שיפור המיומנויות המוטוריות, קוגניטיביות, חברתיות ורגשיות לשימוש התלמידים בהווה ובעתיד.

שיפור יכולות גופניות (מהירות, זריזות, גמישות, כוח, קואורדינציה)

עידוד הפעילות הגופנית של הילדים בשעות הפנאי.

הכרת משחקי הכדור לסוגיו.


משחקי כדור שלמים, אתלטיקה ,הכרת מרכיבי כוח למיניהם, קואורדינציה

שני שעורים השתתפות קבועה לפחות באחד משניים (מומלץ כמה שיותר), הגעה בזמן,להשתתף עד הסוף לפי הכללים ביגוד ספורטיבי ונוח, נעלי ספורט והכי חשוב ...אנרגיות חיוביות ורצון ללמוד וליהנות..

כדורגל בנות


מנחה: מיקו, שעה שבועית


ה- ומעלה

קורס חדש לבות שרוצות ללמוד כדורגל בצורה הכי מקצועית שיש.

שעה בשבוע עם אפשרות ליצור קבוצה שתתאמן גם ביום שישי.


דרישות הקורס:

ביגוד ונעלי ספורט.

נוכחות עיקבית על מנת להתקדם

ומוטיבציית שיא

הספורט כמרכיב משמעותי בחיים


שעור, פעמיים בשבוע


מנחה: מיקו


חט"ב

שיפור ושליטה במיומנויות יסוד ויישומן במהלכי משחק ככלי לשיפור יכולות מוטוריות

פיתוח ושמירה על כושר גופני תוך הדגשת מיצוי היכולת האישית, ההנאה והתועלת הבריאותית במעגל החיים.

טיפוח יחסי גומלין בין השותפים בתהליך ההוראה (בין התלמיד לחבריו ובין המורה לתלמידיו) תוך הדגשת שיתוף פעולה, עבודת צוות, שוויון הזדמנויות, סבלנות, סובלנות והגינות.


עיקר הפעילות- שיפור מרכיבי כוח , משחקי כדור מורכבים ואתלטיקה

שני שעורים השתתפות קבועה לפחות באחד (מומלץ כמה שיותר), הגעה בזמן,להשתתף עד הסוף לפי הכללים , ביגוד ספורטיבי ונוח,נעלי ספורט והכי חשוב ...אנרגיות חיוביות ורצון ללמוד וליהנות..

כושר ובריאות

 

מנחה: נועה בריל

כיתות ז-ט

פיתוח אחריות אישית לפעילות הגופנית במסגרת בית הספר ומחוצה לו.

טיפוח ההנאה האישית והתועלת הבריאותית בטווח הקצר והארוך. השתלבות בהווה ובעתיד בפעילות גופנית עצמאית או מאורגנת.

הכנה לקראת קורס הכושר של התיכון.

ריצות קצרות וארוכות, עבודה באינטרוולים -תחנות עבודה.

אלמנטים של התעמלות קרקע ומכשירים.

משחקי כדור מגוונים.

כובע וקרם הגנה בימים חמים 

הגעה בזמן לשיעור.

תלבושת ספורט, נעלי ספורט.

בקבוק מים.

מצב רוח טוב וחיוך רחב.

שעתיים שבועיות

כושר ובריאות

 

 

 

מנחה: נועה בריל

כיתות י – י"ב

 

פיתוח אחריות אישית לפעילות הגופנית במסגרת בית הספר ומחוצה לו. טיפוח ההנאה האישית והתועלת הבריאותית בטווח הקצר והארוך. השתלבות בהווה ובעתיד בפעילות גופנית עצמאית או מאורגנת.

שיעורים מעולם הפילטיס+יוגה

הכנה ושיפור הכושר למבחן הבגרות בחנ"ג. ריצות קצרות- ספרינטים. ריצות שדה-1500 מטר, תרגילי כוח בטן,

משחקי כדור מגוונים.

הגעה בזמן לשיעור.

תלבושת ספורט, נעלי ספורט.

בקבוק מים.

מצב רוח טוב וחיוך רחב.

כובע וקרם הגנה בימים חמים 

שעתיים שבועיות

ספורט ברמה של אימוןשעור פעמיים בשבועמנחה: מיקו

תיכון י- יב

שיפור ושליטה במיומנויות יסוד ויישומן במהלכי משחק ככלי לשיפור יכולות מוטוריות

חיזוק  הכושר גופני תוך הדגשת מיצוי היכולת האישית, ההנאה והתועלת הבריאותית במעגל החיים.

טיפוח יחסי גומלין בין השותפים בתהליך ההוראה (בין התלמיד לחבריו ובין המורה לתלמידיו) תוך הדגשת שיתוף פעולה, עבודת צוות, שוויון הזדמנויות, סבלנות, סובלנות והגינות.


שיפור מרכיבי כוח , משחקי כדור מורכבים ואתלטיקה

הגעה בזמן,להשתתף עד הסוף לפי הכללים , ביגוד ספורטיבי ונוח,נעלי ספורט והכי חשוב ...אנרגיות חיוביות ורצון ללמוד וליהנות..


* השיעורים יהיו ברמה של אימון מבחינת הקצב והרמה.

יוגה באנגלית


עם דלית כנעני דנון

שכבות ז’-יב’

באווירה כיפית, לא תחרותית ומזמינה, נתרגל רצף תנוחות באופן אישי, כל אחת ואחד במרחב האישי שלה. נשפר את החוזק, הגמישות והקורדינציה. התלמידים ילמדו כיצד להתמקד ולמרכז את עצמם עם טכניקות נשימה שונות וויזואליזציה;

יחוו יוגה בזוגות, ילמדו מיומנויות וטכניקות להרגעה עצמית ושחרור לחצים; אומנות המנדלות המסורתיות וסיפורי היוגה המיתולוגיות. נושאים כמו שלום, כבוד לאחר ולעצמי, הערכה וקבלה יוצגו/ילמדו דרך התרגול הפיזי. וכל זה קורה באנגלית! :) כמובן עם תרגומים להורדת הלחצים לאלו שפחות מבינים . . .


מי שברשותו מזרן יוגה אישי וכרית עיניים אנא הביאו עמכם לשיעור.

טאי צ'י


עמר פיניק


לכל מי שרוצה ללמוד ולתרגל טאי צ'י

התרגול מהנה ודורש סבלנות והתמדה.


טאי צ'י היא אמנות לחימה סינית פופולרית המתורגלת הן לצורכי הגנה עצמית והן למטרות בריאותיות.


לבוא.


מזון לנשמה- בישול ואפיה, וגיאוגרפיה דרך בישול

שם הקורס והמנחה

למי מיועד?

למי מיועד?

דרישות

בישול ואפיהיהודית דרורי

ג-ד

הכרות עם עולם הבישול, קריאה והבנה של מתכונים, כלכלת בית

חשיבות הנקיון והסדר במטבח .

אוכל בריא – פירמידת המזון ודגש על ערכים תזונתיים של המזון

נימוסי שולחן , סידור שולחן ואירוח

חישובי כמויות ומושגי מדידת ושקילה

נכיר את עולם עשבי התיבול ונשלב את גידולם בחצר בית הספר

במחצית ב'  נכיר את צמחיית השדה של החורף , נלקט ונבשל


בישול ואפיה – כלכלת בית


יהודית דרורי

ה-ו

הכרות עם עולם הבישול, קריאה והבנה של מתכונים, כלכלת בית

חשיבות הנקיון והסדר במטבח .

אוכל בריא – פירמידת המזון ודגש על ערכים תזונתיים של המזון

נימוסי שולחן , סידור שולחן ואירוח

חישובי כמויות ומושגי מדידת ושקילה

נכיר את עולם עשבי התיבול ונשלב את גידולם בחצר בית הספר

במחצית ב'  נכיר את צמחיית השדה של החורף , נלקט ונבשל


מדינות מבשלות


מיועד לילדי ה-ו

קורס סמסטריאלי

 


מי מאיתנו לא אוהב לטייל בעולם? להכיר מדינות חדשות, תרבויות חדשות, נופים, שפות, מנהגים והכי חשוב - האוכל! טוב, לא הכי חשוב אבל בהחלט מעניין וטעים! במהלך הקורס נתחלק לזוגות ונבחר מדינה בה כל זוג ירצה להתמקד. על פי ההנחיות מפורטות ובדרכים שונות ויצירתיות עליכם יהיה לבנות מצגת ופעילות הקשורים למדינה אשר בחרתם ולהציגה בפני הכיתה. שבוע לאחר מכן נבשל יחד מנה אותנטית מאותה המדינה (צמחונית וכשרה כמובן) 

 

כמות המשתתפים מוגבלת

קלסר ריק לתיוק דפי עבודה לכל מדינה, כלי כתיבה, רצון לחקור!


אשכול אומנויות הבמה

דרמה ותיאטרון

שם הקורס והמנחה

למי מיועד?

אופי הפעילות

דרישות הקורס

לטעום תיאטרון

מנחה: שוש חפץ

ילדי הגן

התנסות ראשונית בעולם התיאטרון. הפלגה לעולם של דמיון ויצירתיות דרך העולם הקסום של הדרמה.

נוכחות רציפה.

התלהבות ואהבת המשחק

סיפור ותנועה

יהודית דרורי

ילדי הגן

נתאסף כולנו יחד ונצלול לתוך עולם מרתק של סיפורים ואגדות.  נקנח בתנועה והכרת המרחב

דמיון וסקרנות

משחק ודרמה

מנחה: שוש חפץמיועד לכיתות א'-ב'

קורס המשך להקניית כלים להבנת שפת התיאטרון.

שימוש במרכיבי התיאטרון, שעת משחק ובניית עולם בדוי.

הפעילויות המוצעות בקורס זה:תרגילי חושים,תרגילי דמיון, משחקים קבוצתיים,משחקי תיאטרון,משחקי תנועה ופנטומימה.

נוכחות רציפה ופעילה.

משחק ודרמה 2

מנחה: שוש חפץמיועד למי שלמד לפחות שנתיים דרמה (כתות ג)


בקורס זה נכיר את מרכיבי התיאטרון,נתנסה בעבודת השחקן המגלם דמות בתיאטרון.לצורך זה נתרגל תנועה, ריכוז, מימיקה ודמיון.בעבודה קבוצתית נעמת דמויות עם דמויות אחרות.נאלתר.

הילדים ייבחנו במידת הצלחתם ל"היכנס" לדמות ויכולתם להתמודד עם סיטואציות דרמטיות בצורה משכנעת.

נוכחות רציפה ועקבית


משחק ודרמה 3

מנחה: שוש חפץ


מיועד לכיתות דהיכרות מעמיקה יותר עם שפת התיאטרון ובייחוד עם המרכיבים הבאים:עלילה דרמטית,דמות, מצב,קונפליקט.

נלמד גם על אביזרים ותלבושות ותפקידיהם בתיאטרון.


השתתפות עקבית ורציפה

כלי כתיבה וקלסר

יכולת קריאה וכתיבה.

קורס מורחב למי שרוצה להעמיק את הידע וההתנסות בתיאטרון

יכולת ללמוד טקסט בעל-פה

משחק מול מצלמה

פעם בשבוע שיעור כפול


מנחה : עדי איצקוביץ'

             חט"ב

עבודה על  ההבדל בין משחק בתאטרון למשחק מול מצלמה.

טכניקות שונות מול מצלמה. השחקן כמבצע הוראות בימוי והשחקן כנותן הטון בסצינה. חשיבות המימיקה ,כליעזר שונים מול מצלמה :הקשבה, רגשות , דימויים,. עבודה על מכשול מטרה. סצינות .

במהלך הקורס נצלם תרגילים שונים ובסוף השנה תרגיל/פרויקט מסכם בקבוצה .

קורס שנתי

שעה שבועית

השתתפות פעילה בשיעור ,ביצוע המשימות . לבוא בלב פתוח, סקרנות ורצון ליצור ..

   תאטרון 

פעם בשבוע, שיעור כפול.

מנחה: עדי איצקוביץ'

ה-ו

הרחבת המודעות קהל-שחקן,יסודות בתאטרון, מחוות גוף ותנועה, תרגילי אימפרוביזציה ,פיתוח הספונטניות היצירתיות והדמיון דרך משחקי תאטרון.  עבודה על דמות ,עבודה על סצינות . פרוייקט המוצג בפני קהל .

קורס שנתי

שעתיים שבועיות

*השתתפות פעילה במהלך השיעור

תאטרון 

מנחה: עדי איצקוביץ'


ז-ט

עבודה על רצון, מעצור וקונפליקט וחשיבותם ביצירת הדרמה. עידוד הספונטניות והיצירתיות עי" תרגילי אימפרוביזציה .ותרגילי מקום ,חלל ודמות. עבודה עם טקסטים  עי" סצינות בזוגות ובקבוצה .חשיפה ליוצרים ומחזאים .נגיעה בכתיבה ובימוי בתוך העבודה על סצינות .

קורס שנתי

שעתיים שבועיות

לבוא בלב פתוח סקרנות ורצון להתנסות וליצור .

*השתתפות פעילה במהלך השיעור .

תאטרון

יצירת מופע


מנחה: עדי איצקוביץי-יב


מעבדה יצירתית בא ניצור מרחב יצירתי ,תאטרלי נחווה תרגילי אימפרוביזציה ,תנועה,כתיבה ,התבוננות והתנסות ..ומהמחצית הנתחיל בחזרות למופע הסיום .

דורש התמסרות לתהליך היצירתי..


מיועד למי שהבמה והיצירה בנפשו ורוצה להתחייב לתהליך מקצועי שידרוש רצינות והשקעה רבה .

שעתיים שבועיות


מוסיקה


שם הקורס והמנחה


למי מיועד


אופי הפעילות


דרישות

"מוזיקה באהבה"


ישראלה מזורגן-א

נצא למסע מוזיקלי בו נרחיב רפרטואר של יצירות קלאסיות לאורך תקופות בתולדות המוזיקה, ושירים מהזמר העברי מאז ועד היום.

נכיר את המלחינים של יצירות ושירים אלו, וננתח אותם דרך: האזנה, נגינה בכלי הקשה מגוונים, שירה בליווי פסנתר ומנדולינה, ציור ותנועה במרחב.

נלמד באהבה מושגים משפת המוזיקה: מקצב, עוצמה, מבנה וסולם הצלילים.


נוכחות רציפה בשיעורים.

קלמר מצויד.

קלסר חצי שקוף.

15 שמרדפים.

10 דפים חלקים של A/4."מסע בעולם הצלילים"


לימור עזריהתלמידי גן-א'-ב'


עריכת הכרות עם עולם הצלילים והמקצבים, יסודות ראשונים בפיתוח קול, קול ותנועה, מוזיקה וציור, שירי חגים ומועדים, האזנה למוזיקה מהארץ ומהעולם, תיזמור.


1-נוכחות קבועה, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות.2-קלסר חצי שקוף, כלי כתיבה,10 שמרדפים,10 דפים בעלי שורה אחת.

מוסיקה בכיף  עם רמי


רמי ניניו

כיתות א + ב  

מושגי יסוד ומשחקי קצב וקורדינציה, נגינה בכלי הקשה.

האזנה מודרכת , שירה ופיתוח שמיעה.

והרחבת רפרטואר ההאזנה למלחינים ויצירותיהם.

יכולת התמדה ונוכחות רציפה.

עמידה במטלות, ובחוקי השיעור.


שירים מכאן ומשם

רמי ניניו

כיתות ג + ד

חשיפה לשירים מרחבי העולם שתורגמו לעברית.

יכולת התמדה ונוכחות רציפה.

עמידה במטלות, ובחוקי השיעור.

שרים במועדון עם רמי.

רמי ניניו.


כיתות ג + ד

שרים ביחד במועדון, שירים שהילדים מביאים עם העדפות אישיות, ותוספת שירים של רמי.

אין צורך בידע מוקדם


"שיר ישראלי"


לימור עזריהתלמידי ג'-ד'


יסודות בפיתוח קול, קול ותנועה, הכנה לטקסים, התמקדות ביוצרות ישראליות, במיוחד בשירייה של יוצרת ישראלית אותה נבחר במהלך הקורס.


1-נוכחות קבועה, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות.2-קלסר חצי שקוף, כלי כתיבה,10 שמרדפים,10 דפים בעלי שורה אחת.


1-"מוזיקה  מכאן ומשם"
2-"הרמוניה ליד המקלדת, סולפז'".


תלמידי ג'-ו'


1-הכרות עם עולם המוזיקה דרך עבודה על שירה והאזנה. יסודות בפיתוח קול, סולפז' (שירה מתווים) קול ותנועה, התמקדות ברפרטואר מוזיקלי מהארץ ומהעולם.2-למידת מושגי יסודות בתאוריה כמו: הרמונייה, סולם,  אקורדים. כיצד מלווים שיר בנגינת קלידים?מהם אפשרויות הליווי ?

כיצד שרים מתווים?


נוכחות קבועה, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות.תיקייה, כלי כתיבה.


מוטיבציה."כתיבה והלחנה"

לימור עזריהג'-ו'
סדנה חוויתית, המזמינה את המשתתפים בה לכתוב ולהלחין, ליצור שיתופי פעולה, ולבחור את זה שיבצע את יצירתם.

בנוסף, במהלך הסדנה יחשפו התלמידים לפועלם של יוצרים שונים בארץ ובעולם.


1-נוכחות קבועה, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות, מוטיבציה.2-קלסר חצי שקוף, כלי כתיבה,10 שמרדפים,40 דפים בעלי שורה אחת.


איזה יופי של הרכב


2 שעות שבועיות

רמי ניניו

***. כיתות ה + ו

הרכב נגנים וזמרים שמהווה הכנה לקראת השתתפות בהרכבי החט"ב.

הכרת דרכי העבודה על שירים וקטעים מוסיקליים, שילוב כלים, התאמת סולמות לשירה, מציאת תפקידי נגינה

*** תוכן השיעור יקבע לפי הרכב התלמידים

נוכחות רציפה.

עמידה בחוקי השיעור.

אבני דרך במוסיקה מוסיקה

1 שעה שבועית

רמי ניניו

כיתות ה + ו

שיעור שמיועד לאלה שלא שרים או מנגנים באף כלי, אבל אוהבים מוסיקה.

נדבר על, וגם נשמע כמובן את אבני היסוד של הרוק, פופ, בלוז, דיסקו, טראנס, ישראלי, לועזי,......בקיצור כמעט הכל.

נוכחות רציפה ועמידה בחוקי השיעור.

הרכב מוסיקלי חט"ב

2 שעות שבועית.

רמי ניניוכיתות חט"ב


עבודה בהרכב, נגינת ליווי מתאים, מציאת תפקידים לנגינה, מציאת הסולם המתאים ובניית סולו עליו. מציאת הליווי המתאים ובחירת תפקידים. נתנסה בכתיבת שירים וחומר מקורי.


נגינה בכלי או שירה.

נוכחות רציפה.

עמידה במטלות ובחוקי השיעור.

השתתפות פעילה בטקסי בית הספר השונים.


"מפגשים מוזיקליים"


לימור עזריהתלמידי חט"ב-תיכון


בחינת עולם המוזיקה תוך התמקדות בשירה.


עבודה על פיתוח קול, פיתוח יכולת העמידה על במה  והגשת שיר (.performanc)

עבודה על שילוב  קולות בקבוצה.


בחירת פרויקט ייחודי   אתו תופיע הקבוצה.

יצירת מפגש מוזיקלי עם קבוצה חוץ בית-ספרית.


1-נוכחות קבועה, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות.2-קלסר חצי שקוף, כלי כתיבה,10 שמרדפים,10 דפים בעלי  שורה אחת.

"כתיבה והלחנה"

לימור עזריה

חט"ב-תיכון

סדנה חווייתית, המזמינה את המשתתפים בה לכתוב ולהלחין, ליצור שיתופי פעולה בשירה ובנגינה. לבצע או  לחילופין לבחור מבצע ליצירתם..

בנוסף, במהלך הסדנה יחשפו התלמידים לפועלם של יוצרים שונים בארץ ובעולם.

1-נוכחות קבועה, עמידה בזמנים, ביצוע המטלות, מוטיבציה.2-קלסר חצי שקוף, כלי כתיבה,10 שמרדפים,40 דפים בעלי שורה אחת.

מוסיקה תיכון.

רמי ניניו


תלמידי התיכון

***

עבודה בהרכב, נגינת ליווי מתאים, מציאת תפקידים לנגינה, מציאת הסולם המתאים ובניית סולו עליו. מציאת הליווי המתאים ובחירת תפקידים ומבוא לכתיבת שירים וחומר מקורי.

*** תוכן השיעור יקבע לפי הרכב התלמידים

נגינה בכלי.

מבחן קבלה לשם התאמת הרמה המתאימה.

נוכחות רציפה

עמידה במטלות ובחוקי השיעור

השתתפות פעילה בטקסי בית הספר השונים


קורס סאונד.


רמי ניניו

כיתות חט"ב - תיכון

נלמד על תפעול רמקולים, מקרופונים מיקסרים, אפקטים, מולטי אפקטים לגיטרה. איך לכוון, מה הוא דיסטורשיין וכיצד להשתמש בו לטובתינו. הקלטות בעזרת תוכנות מחשב, לופים. מה הוא מיקס, כיצד עובדים באולפן. זיהוי והתגברות על תקלות, וכיצד תמיד תמיד לנצח..... את הפידבק.

נוכחות רציפה.

עמידה במטלות ובחוקי השיעור.

תלמידי הקורס יהיו אחראיים בתורנות, על תפעול מערכת ההגברה באירועי בית הספר לאורך השנה.אשכול אומנות – פיסול, ציור, איור, צילום, מיחדוש ועוד....

שם הקורס והמנחה

קהל היעד

אופי הפעילות

דרישות קדם/ דרישות מיוחדות

פיסול בחומרים

ענת בדר

חט״צ


יצירה בחומרים שונים (קרטון, גבס, עץ, פלסטלינה, בד, חימר ועוד). נגלה אפשרויות של עבודה בחומרים, נמציא עולמות ויצורים. נתבונן ביצירות ונציג תערוכות. 

 


נכונות ליצור ולהתנסות בעבודה עם חומרים שונים. הקפדה ושמירה על הרגלי עבודה וכללי הסדנה

סטודיו לאמנות

 

ענת בדר

 

חט״צ

 

צבע, קו וצורה, הדבקה וגזירה. ביטוי עצמי ויצירה במרחב של הסדנה. 

 

 

נכונות ליצור. הקפדה ושמירה על הרגלי עבודה וכללי הסדנה. 


פרויקטים בצליל וצבע

 

לימור עזריה וענת בדר

 

חט"צ

נתכנן וניצור ביחד פרויקטים בנושאים מעניינים שקשורים בעצמנו ובסביבתנו, במציאות ובדמיון..

נשלב אמנות, מוזיקה, , סיפור, מדע ותיאטרון

בואו בכיף.

קומיקס טרום קריאה

מנחה: חן ארד
חט"צ
איך אפשר לספר סיפור בלי מילים?

איך מציירים זמן?

ומה זה ציור בהמשכים?

בקורס זה נלמד לצייר קומיקס ולספר סיפורים מבלי להשתמש באף מילה כתובה.נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים.

יצירתיות,

ביצוע מטלות הבית והכיתה.

מחברת חלקה

קלמר מלא כל טוב.

# לא נדרש ידע בכתיבה

קומיקס

מנחה: חן ארדא-ב

יודעי קרוא וכתוב


איך אפשר לספר סיפור בלי מילים?

איך מציירים זמן?

ומה עם כל הבועות האלה??

בקורס, נבדיל בין סוגי הקומיקס השונים,    נלמד לספר סיפור בתמונות,

נעבוד בדרכים שונות ומשונות                          והכי חשוב, נייצר קומיקס מעולה בעצמינו.

נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים.

יצירתיות,

ביצוע מטלות הבית והכיתה.

מחברת חלקה

קלמר מלא כל טוב.

נדרש ידע בכתיבה


מציירים     קומיקס- מתחילים

מנחה: מורן מקלר


ג-דבקורס זה נלמד מה זה קומיקס, נכיר מושגים שונים, מאפיינים של הדמות (חזותי, דיבור ואופי) וכיצד ניתן לבטא את הרגשות שלנו דרך הציור (דרך הבעות פנים, ותווי הפנים).

נלמד על סוגי בועות בקומיקס, חשיבותם ומשמעותם.

נעסוק בבניית סיפור בקומיקס- התחלה, אמצע וסוף והתלמידים יבנו קומיקסים קצרים משלהם.

נוכחות רציפה בשיעורים

יצירתיות ואהבה לציור


הציוד הנדרש:

מחברת חלקה, עיפרון מחודד ומחק ועט שחור- חובה!

עפרונות צבעוניים וטושים- מומלץ ביותר!


מציירים

קומיקס-

מתקדמיםמנחה: מורן

מקלר


ג-ד

בקורס הזה נמשיך ללמוד על סימנים חזותיים וסטריאוטיפים בקומיקס.

נלמד לצייר דמויות של בעלי חיים שונים.

נכיר טכניקות של צביעה ושל ציור שחור לבן ונתנסה בטכניקה של ציור בנייר שורות.

נכין קומיקס מיניאטורי וגם עלילון אישי

נוכחות רציפה בשיעורים

יצירתיות ואהבה לציור


הציוד הנדרש:

מחברת חלקה, עיפרון מחודד ומחק ועט שחור- חובה!

עפרונות צבעוניים וטושים- מומלץ ביותר!


מכשפים, אלים ויצורי פלא


מנחה: חן ארדג-ד


מאז ומעולם, חיו בינינו, יצורים, בעלי כוחות משונים

ויכולות מופלאות…

האמנם?!

בקורס זה, נכיר סיפורים ואגדות על יצורים ובני אנוש שכאלה, נגלה מהיכן הגיעו ומדוע

בהשראת הסיפורים נדמיין וניצור עולמות ויצורים קסומים משלנו.

ובדרך נכיר תרבויות חדשות, מדינות רחוקות ומיתולוגיות עתיקות.

סקרנות  ודמיון,

מחברת חלקה וקלמר מלא כל טוב.

קורס לאמיצים/ות בלבד!

כל שיעור יארך שעתיים ויכלול, סיפור, דיון וסדנא.

סטודיו לאמנות

 

ענת בדר

 

יסודי

ביטוי עצמי ויצירה במרחב הסדנה. נפתח רעיונות, נגלה אפשרויות של חומרים שונים, נתבונן ונכיר יצירות של אמנים. נעבוד על פרויקטים אמנותיים אישיים וגם קבוצתיים. נשוחח ונשמע מוסיקה. 

במהלך השנה נעבוד על פרויקט רב-תחומי.

נצא לסיור אמנותי או שנזמין סדנת אמן

 

 

נכונות ליצור. הקפדה ושמירה על הרגלי עבודה וכללי הסדנה.

 

בובנאות

יהודית דרורי

יסודי ג-ו

בניית בובות תיאטרון והפעלתן.

בקורס נפיח חיים בחומרים שונים וניצור בובות תיאטרון  למשל- בובות ספוג , בובת גרב וכפפה, בובות ניילון ופלסטיק,פרווה , צמר ,  בובות קרטון ,מריונטות ועוד . נלמד להפעיל בובה ונציג הצגות . נכיר יחד סגנונות שונים של בובות תיאטרון

סבלנות, נכונות והתמדה לעבוד וליצור . נכונות להופעות  מול קהל

"מיחדוש"

מזבל  לזהב

מנחה: חן ארדג-ד


מה אפשר לעשות עם גרב בודד, חצי שקית קמח ורצועות גומי ?

(בין הפותרים יוגרל פטור זמני משיעורי בית : ))

בואו לקורס המיחדוש וגלו כמה דברים חדשים ונפלאים ניתן ליצור, ממה שהיום אנו והתעשייה שסביבינו, מגדירים כ"זבל".

הצטרפו למהפכת המיחדוש ויחד ניצור עולם יצירתי יותר, יעיל, וירוק הרבה יותר.

נלמד ונבנה ביחד שימושים חדשים למה שעד לא מזמן זרקנו לפח.  ובדרך, נפתח את דרך החשיבה שלנו- פורצת גבולות, מאתגרת, עצמאית וחדשנית.

# מיחדוש, באנגלית  upcycle, הוא המרה של פסולת או מוצר משומש/חסר תועלת, לחומר, מוצר או אמנות, בעל שימוש חדש וערך סביבתי גבוה יותר.


י צ י ר ת י ו ת.

כוח וחשק, סקרנות,

נכונות להתאמץ, לעשות שינוי, להתלכלך ולהינות.

והשתתפות פעילה בסדנאות.

נוכחות בשעתיים רצופות


DIY

עשה זאת בעצמך

ועם חברים..

מנחה: חן ארד


ה-ו


עשה זאת בעצמך (באנגלית DO IT YOURSELF)

בקורס, נעקוב אחר ערוצים שונים בהם מתפרסמות הדרכות בנושא, כגון יוטיוב, תוכניות טלוויזיה וספרים.

נתרגל וניצור בעצמנו, דברים שהורגלנו לקנות מן המוכן.

נתנסה בטכניקות שונות כגון צביעה, חיתוך, הרכבה ובניה

נכיר חומרים שונים ונתרגל שימוש בהם וכן נלמד לצלם לערוך ולהפיק הדרכות, בעצמנו.

י צ י ר ת י ו ת.

ידיים חרוצות,אהבה ליצירה ואסטתיקה,

דמיון ואומץ להתנסות ולהתלכלך

נוכחות בשעתיים רצופות.

נדרשת מחוייבות לאיסוף חומרים והגעה עם ערכת ציוד בסיסית לעבודה בכיתה.

(תתאפשר הצטרפות ילדי ד' על בסיס מקום פנוי)
צילום


מנחה: חן ארדה-ו

בקורס נעסוק ביסודות הצילום הדיגיטלי

נכיר לעומק מושגים כמו עומק שדה, רזולוציה וצמצם.

נגלה את ההבדלים בין תחומים שונים בעולם הצילום: פורטריטים, נוף, מזון ועוד..

נלמד על חשיבותה של הקומפוזיציה בתמונה והשפעתה על הצופה.

נתרגל העברת מסר, סיפור וחוויה, בתמונה אחת.

מומלץ להגיע עם מצלמה דיגיטלית

וחיוך