לוז פדגוגי

פעילויות תרבות, סיורים במסגרת הקורסים והבתים, טיולים, ערבי קהילה לומדת ופרלמנטים ישובצו בהמשך.