רישום תלמידים

רישום לשנת תשע"טעונת ההרשמה תפתח ב 01.01.18.

במסגרת תקופת הרישום נקיים מספר ימי ביקור בבית ספר, על-מנת להירשם לבית הספר חובה להיות נוכחים באחד מהביקורים.


מידע על מלגות

תת-דפים (1): מידע על מלגות