תכנית ההוראה במתמטיקה לגילאי גן ויסודיביום שישי ה - 23/6/17, צוות מתמטיקה הציג בפני המעוניינים/ות את תכנית ההוראה במתמטיקה לשנה הבאה, לגילאי גן ויסודי.

מצ"ב המצגת שהוצגה ביום שישי. המצגת מעבירה את עיקרי הדברים. מוזמנים לקרוא ולהתרשם.
(כמובן, המצגת אינה מכילה את כל ההסברים שצריכים להינתן בע"פ, כפי שהוצגו ונידונו בפגישה)

סיכום שינויים מרכזיים:

גיוון בשיטות ההוראה בחלק מהקורסים.
קורסים מבוססי שיטות פדגוגיות שונות (כגון PBL) ושילוב של הוראה חוויתית ויישומית בקורסים הקיימים.
2. הגברת אפשרות הבחירה על מנת לאפשר לתלמידים/ות לבחור קורסים באופן שיותר מתאים להם/ן
פיצול הקורסים לנושאים, קורסים סמסטריאלים, הוספת קורסי העשרה.
3. שיבוץ הקורסים במערכת כך שיגביר את אפשרות הבחירה בתוך הבתים.
הקורסים מאותו בית ישובצו באופן שיאפשר לכל ילדי הבית לבחור בהם.

בפגישה עלה הצורך במספר הבהרות:

- תכנית הקורסים החדשה מכילה את כל החומר הנלמד בתכנית הלימודים של משרד החינוך
- התכנית מכילה מספר קורסים שמרחיבים את היקף ועומק החומר הנלמד בתכנית הלימודים
- הקורסים במתמטיקה בנויים על הצורך בידע קודם, על-כן למרבית מהקורסים יש דרישות קדם (למשל, בשביל ללמוד שברים צריך לדעת כפל וחילוק)
- בשבועיים הראשונים, בשלב הטעימות, התלמידים/ות יוכלו לבדוק את מידת התאמתם/עניינם/רצונם להשתלב בקורסים, ויכולו לשבץ לעצמם את הקורסים בסוף שלב הטעימות
- אנו נפרסם "תרשים זרימה" של הקורסים על מנת לסייע ולהבין לאילו קורסים כדאי להירשם
- צוות מתמטיקה ייתן יעוץ מלא מרגע פרסום המערכת ועד לסוף תקופת הטעימות. הצוות יוכל לכוון ולעזור לתלמידים/ות להשתבץ בקורסים בהתאם לרצונן/ם וידיעותיהם/ן-

הבהרה נוספת -
אנו באמת זמינות לענות על כל שאלה, הארה, הערה ותהייה.
השתמשו בנו.

בברכה, בהתרגשות ובתקווה שנצליח,
צוות מתמטיקה