הקורסים של חלי"ובכן, הנה זה מתחיל.... האם יש כאן מישהו ש ל א אכל את שיעורי הבית שלו בדרך לבית הספר??"