מדעי הסביבה לתיכון

 

אקולוגיה, לתלמידי המגמה ולתלמידי השכלה כללית

נושאי העמקה לתלמידי המגמה בלבד.

1. גורמים חיים ודוממים ובתי גידול

2. המערכת האקולוגית בחורש הכרמל

3. התאמה לסביבה

4. התאמת בעלי חיים לתנאי מדבר

5. התאמת צמחים לתנאי מדבר

6. מה קובע את גודל האוכלוסיה

7. מבדק- גודל האוכלוסיה

8. עבודה בנושא התאמות אורגניזם לבית גידולו

9. מצגת מינים פולשים

10. עבודה בנושא התאמות אורגניזם לבית גידולו

11. המפרקים, אנרגיה וביומאסה1. מקורות המשבר הסביבתי

2. טביעת רגל אקולוגית

3. פסולת מוצקה- מבוא

4. מצגת בנושא הטמנה

5. התאמת חומר וזמן התכלות

6. שלושת ה R

7. בחן בנושא ארבעת ה R

8. ערך ההיסיק
9.מקורות המים הטבעיים של ישראל