מדעי הסביבה לתיכון 

אקולוגיה, לתלמידי המגמה ולתלמידי השכלה כללית

נושאי העמקה לתלמידי המגמה בלבד.

סדנא סביבתית

1. גורמים חיים ודוממים ובתי גידול

2. המערכת האקולוגית בחורש הכרמל

3. התאמה לסביבה

4. התאמת בעלי חיים לתנאי מדבר

5. התאמת צמחים לתנאי מדבר

6. מה קובע את גודל האוכלוסיה

7. מבדק- גודל האוכלוסיה

8. עבודה בנושא התאמות אורגניזם לבית גידולו

9. מצגת מינים פולשים

10. עבודה בנושא התאמות אורגניזם לבית גידולו

11. המפרקים, אנרגיה וביומאסה


12. שאלות סיכום חומרים ואנרגיה


13. יחסי גומלין בין אורגניזמים


14. מחזור הפחמן והחנקן בטבע


15. המגוון הביולוגי 1- מה זה ומשבר המגוון


16. המגוון הביולוגי 2- המגוון בישראל


17. איי הפסחא (קובץ וורד)


18. הסיפור של איי הפסחא (מצגת)


19. חברת קו צינור נפט אילת אשקלון


20. הטרגדיה של נחלת הכלל

1. מקורות המשבר הסביבתי

2. טביעת רגל אקולוגית

3. פסולת מוצקה- מבוא

4. מצגת בנושא הטמנה

5. התאמת חומר וזמן התכלות

6. שלושת ה R

7. בחן בנושא ארבעת ה R

8. ערך ההיסיק

9.מקורות המים הטבעיים של ישראל

10.צריכת המים - מצגת


11. דף עבודה צריכת המים


12. מי תהום


13. ניסוי קרקעות


14. הפגיעה באיכות המים


15. קו פרשת המים ואגן היקוות


16. שיטות בדיקה למזהמים אורגנים


17. מדדים לאיכות מים- סיכום1. נחל אלכסנדר