שפת ההיסטוריה
שפת ההיסטוריה:

שבעה עשורים למדינת ישראל

לפני 70 שנה, בה' באייר תש"ח, 15.4.1948, הכריזה מועצת העם, בראשותו של דוד בן-גוריון, על הקמתה של מדינת ישראל,  שתהיה בית לאומי של העם היהודי בארץ ישראל.

אתגרים רבים עמדו לפני המדינה הצעירה שהוקמה בתש"ח: קליטת עלייה, בניית משק כלכלי, הנחלת השפה, יצירת תרבות ישראלית חדשה, הקמת צה"ל והגנה על גבולות המדינה. יום ההולדת ה-70 למדינה מהווה הזדמנות לשאול: מהם ההישגים שממלאים אותנו גאווה? אילו מהם מהווים מימוש החזון של בוני המדינה? אילו הישגים הושגו אשר בוני המדינה לא חזו אותם כלל?  מה טרם הושג ומה נדרש לעשות? כיצד ילדים ובני נוער יכולים להיות שותפים פעילים בעיצוב דמותה העתידית של מדינת ישראל?

הקורס "שבעה עשורים למדינה"  הנו  מסע חקר אל  עולם מופלא של אירועים היסטוריים שהתרחשו בארצנו מהקמת המדינה ועד ימנו.  בקורס נכיר את התפתחותה של מדינת ישראל ב-70 שנות קיומה כמדינה יהודית-דמוקרטית ונבחן את מידת המימוש של חזון מקימיה.

נכיר מנהיגים/מנהיגות, אישים, אירועים ואתרים מרכזיים בתולדות המדינה וביישוב שלו, נלמד על מקומם ותרומתם של אלו למדינה ולחברה ונבחן את הדרך בה הם מבטאים את מימושו של החזון הציוני.

בעקבות המסע בזמן נבטא את עצמנו בכתיבה: התרשמותית, עיונית ויצירתית. נשפר את מיומנויות ההבעה בכתב ובעל פה ונתמקד בקריאה רהוטה מדויקת ומוטעמת.

בנוסף נעמיק במיומנויות יסוד בנושא דקדוק (לשון) השפה העברית: פועל, גופים, זמנים, שמות עצם ותואר, שם המספר וסמיכויות.

תכנית הלימודים בתחום הלשון:

  •     מערכת הפועל

  •     שם העצם ומילות היחס

  •     מילות קישור לסוגיהן

  •     הבנת הנקרא של טקסטים ברמת חשיבה גבוהה

  •     תעודת זהות של טקסט וחשיבותה

  •     סוגי כותרות ותפקידיהן בטקסט

  •     כתיבת תשובה מלאה

  •     כתיבת טיעון

  •     הסקת מסקנות

  •     כתיבת סיכום ממזג

ציוד:  

✔      כלי כתיבה מחברת + קלסר קשיח

מבדקים/מטלות:

במהלך השנה יתקיימו מבדקים ומטלות כתיבה שאודיע עליהם מראש, והם יכללו את החומר שלמדנו. כל תלמיד יקבל הערכה מילולית אישית על עבודתו.

ההתנהלות בקורס -  חוקי שיעור:

זהו קורס סמסטריאלי (מחצית אחת), ובמחצית השנייה יוכלו ללמוד בו תלמידים אחרים.

     ניהול קלסר

     הבאת ציוד בקביעות

     נכונות להתקדם בעבודה עצמית

יש להגיע לשני שיעורים בשבוע עם נכונות לעבוד ברצינות, להשתתף בכיתה ולהתקדם בלמידה.

מומלץ לא לאחר – אך בכל זאת, אם איחרתם נא היכנסו בשקט לשיעור וללא הפרעה. אני אשמח תמיד שתצטרפו .

חובה להכין שיעורי בית ומטלות.

תלמידים עם בקשות מיוחדות מוזמנים לפנות אליי ויחד נמצא פתרון.

בהצלחה לכולנו

רינה

ניתן להשיג אותי בטלפון 0506-285852

או במייל : rinagingold1960@gmail.com