אשכול השפה העברית (ז-ח)


אשכול השפה העברית – תשע"ח


  •       השנה נלמד קורסים שמדגישים את המיומנויות ואת התכנים שנלמדים בקורסים.

  •       התלמידים יוכלו לבחור ללמוד בקורסים שמתאימים להם בהתאם לעניין האישי שלהם ובהתאם למוטיבציה שלהם.

  •       חלק מהקורסים מחולקים למחציות – כך שהם מאפשרים גמישות בבחירה.

  •       בכל קורס יילמדו גם המיומנויות הנדרשות של תחום הדעת לשון עברית, וכל קורס מדגיש מיומנויות שונות מעט.

  •       בכל קורס נשים דגש על עיקרון הפעולה של התלמידים. התלמידים יהיו פעילים ביצירת הידע של הקורס וכל קורס יסתיים בתוצר הבנה.

  •       בחירה – השנה באמת נתמודד עם בחירה אמיתית של קורסים. יש לחזק את עיקרון הבחירה ואת המשמעות של כל בחירה.


  •       חשוב לזכור: זוהי תכנית לשנתיים, כלומר התלמידים לא יכולים לבחור את כל הקורסים של האשכול בשנה אחת וגם לא צריכים ללמוד את כל הקורסים כדי להרגיש שהם סיימו את "החומר".

שפת הספרות

שפת הנאום

שפה ומגדר

שורשים

שפת החקר

שפת ההיסטוריה

לכל שאלה והתייעצות – אתם מוזמנים לפנות לצוות השפה העברית בחט"ב: שרון, רינה ודורית